Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Erken Çocuklukta Program - Erken Çocuklukta Program Dersi 1.Dönem 3.Test Soruları

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Erken Çocuklukta Program - Erken Çocuklukta Program Dersi 1.Dönem 3.Test Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Erken Çocuklukta Program - Erken Çocuklukta Program Dersi 1.Dönem 3.Test Soruları


  Erken Çocuklukta Program Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

  1. Baştan ayağa, merkezden dışa, genelden özele doğru gelişim hangi gelişim alanı kurallarındandır?
  a) Sosyal-Duygusal gelişim b) Bilişsel gelişim c) Psikomotor gelişim d) Dil gelişimi

  2. Türkçe dil etkinliğini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tanımlar?
  a) Grup etkinliğidir b) Her gün tekrar edilmesi gerekir
  c) Öğretmen rehberliğinde yapılır d) Hepsi

  3. Hangisi sürekli bulundurulması gereken bir köşe değildir?
  a) Kitap köşesi b) Kukla köşesi c) Geçici ilgi köşesi d) Müzik köşesi

  4. ‘’Tekerleme, şiir, bilmeceler gibi etkinliklerin’’ bulunduğu etkinlik hangisidir?
  a) Drama etkinliği b) Türkçe dil etkinliği c) Serbest zaman etkinliği d) Oyun etkinliği

  5. Hangisi’’Müzik etkinliğinin’’ bölümü değildir?
  a) Şarkı söyleme b) Yaratıcı dans c) Ritm çalışmaları d) Pandomim

  6. Hangisi oyun etkinliğinin bölümü değildir?
  a) Taklit oyunu b) Hareketli oyun c) Isındırıcı oyun d) Dinlendirici oyun

  7. Hangisi’’Fen ve matematik etkinliğinin’’ bir parçası değildir?
  a) Koleksiyonlar b) Kolaj çalışmaları c) Fotoğraf çekme d) Mutfak çalışmaları

  8. Hangisi’’Yaratıcı dramada’’ esas çalışmanın bir parçası değildir?
  a) Pandomim b) Rol oynama c) Taklitler d) Doğaçlamalar

  9. ‘’Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her yer çocuk için doğal öğrenme alanıdır.’’ Bu açıklama hangi etkinliği kapsar?
  a) Drama etkinliğini b) Fen ve matematik çalışmalarını c) Alan gezilerini d) Oyun etkinliğini

  10. Hangisi yıllık planda kullanılacak yöntem ve tekniklerden değildir?
  a) Görsel algı çalışması b) Gösterip-yaptırma c) Örnek olay yöntemi d) Beyin fırtınası

  11. Yıllık planda en yaygın kullanılan teknik hangisidir?
  a) Soru-cevap b) Anlatma c) Problem çözme d) Bireysel çalışma

  12. ‘’Günlük etkinlik programında okula geliş-gidiş, toplanma , temizlik, kahvaltı, yemek ,dinlenme vb. her zaman aynı saatlerde yer alan etkinliklerdir.’’ Hangi etkinliğin tanımıdır?

  13. Hangisi günlük planda dikkat edilecek özellik değildir?
  a) Yaş ve gelişim özelliklerine dikkat edilmelidir b) Çocukların sağlık ve güvenliğine özen gösterilmelidir
  c) Programın gün sonunda değerlendirilmesi yapılmalıdır d) Fazla ayrıntıdan sakınılmalı, değişik tekniklere yer verilmemelidir.

  14. Hangisi sanat etkinliği değildir?
  a)Koleksiyon çalışmaları b) Yoğurma maddeleri c) Kolaj çalışmaları d) Kağıt çalışmaları

  15. Birkaç çocuğun bir arada yaptığı çalışmalara ne denir?
  a) Kolaj çalışmaları b) Proje çalışmaları c) Fen ve matematik çalışmaları d) Manilüplatif çalışmaları

  16. Hangisi evcilik köşesinin yararlarından değildir?
  a) Cinsel kimliğini kazanır b) Gözlem ve deney yetenekleri gelişir c) Yaratıcılığı gelişir d) Duygusal yönden rahatlar

  17. ‘’Tahtadan yapılmış çeşitli büyüklükte içi boş kutular. Tahta kaşıklar, hayvanlar, trafik işaretleri’’ hangi köşede olmalıdır?
  a) Eğitici oyuncak köşesi b) Kukla köşesi c) Evcilik köşesi d) Blok köşesi

  18. Hangisi kitap köşesinin yararlarından değildir?
  a) Sosyal yönden gelişimini sağlar b) Kitap sevgisi aşılar c) Dil gelişimine yardımcı olur d)Hayal gücü zenginleşir

  19. Hangisi’’Fen ve matematik etkinliklerinden değildir?
  a) Belgesel izleme b) Keşifler c) Dramatizasyon d) Deneyler

  20. ‘’Elbiseler, etekler, kemerler , tokalar,patikler, şapkalar’’ hangi köşede bulundurulmalıdır?
  a) Kostüm ve aksesuar köşesi b) Kukla köşesi c) Geçici ilgi köşesi d) Sanat köşesi

  21. ‘’Düşünme, karar verme akılda tutma’’ gibi zihinsel işlevleri geliştiren oyuncaklar ve araçlar hangi köşede olmalıdır?
  a) Kitap köşesi b) Fen ve matematik köşesi c) Blok köşesi d) Eğitici oyuncak köşesi

  22. ‘’Tahta kaşıklar, kastanyetler,marakaslar , çanlar,ksilefonlar hangi köşede yer almalıdır?
  a) Evcilik köşesi b) Sanat köşesi c) Müzik köşesi d) Blok köşesi

  23. Hangi ‘’Yoğurma maddesi anaokullarında ‘’ yapılamaz?
  a) Plastrin b) Tuz seramiği c) Talaş hamuru d) Macun

  24. Hangisi okul öncesinde kullanılan boya çeşitlerinden değildir?
  a) Pastel boya b) Kuru boya c) Sulu boya d) Parmak boya

  25. Kazıma boya çalışması hangi boya çeşidi ile yapılır?
  a) Pastel boya b) Parmak boya c) Sulu boya d) Kuru boya

  26. Kağıt üzerine mum veya pastel boya ile çeşitli şekiller, resimler yapılır. Üzeri sulu boya ile boyanır. Bu tekniğin adı nedir?
  a) Damlatma b) Püskürtme c) Şekil çıkartma d) Sihirli boya

  27. Hangisi sulu boya tekniklerinden biri değildir?
  a) Şekil çıkartma b) Damlatma c) Yaydırma d) Püskürtme

  28. Kağıt işlerinde kaç tane teknik vardır?
  a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

  29. Hangisi evcilik köşesi ile birleştirilebilecek bir köşedir?
  a) Kukla köşesi b) kostüm ve aksesuar köşesi c) Fen ve matematik köşesi d) Blok köşesi

  30. Yumuşak malzemelere elleri ile şekil verme davranışını hangi çalışmada gözlemleriz?
  a) Boya çalışmaları b) Kağıt çalışmaları c) Yoğurma maddeleri d) Kolaj çalışmaları

  31. Dil gelişim alanını destekleyen, her gün tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliğidir? Bu hangi etkinliktir.
  a) Drama etkinliği b) Türkçe dil etkinliği c) Müzik etkinliği d) Rutin etkinlik

  32. ‘’Pandomim, taklit oyunları, hikaye tamamlama’’ Türkçe dil etkinliğinin hangi bölümüdür?
  a) Hikaye sonrası b) Hikaye öncesi c) Hikaye anlatımı d) Hikaye başlangıcı

  33. Hangisi hikaye öncesi yapılan etkinliktir?
  a) Bilmeceler b) TV ile hikaye anlatma c) Pandomim d) Dramatizasyon

  34. ‘’Anlamlı yada anlamsız kelimelerden meydana gelen manzum yada düz yazı ürünleridir.’’ Bu açıklama hangi tanıma aittir?
  a) Bilmeceler b) Parmak oyunları c) Tekerlemeler d) Pandomimler

  35. Hangisi tekerleme çeşidi değildir?
  a) Yarışma tekerlemesi b) Sayışma tekerlemesi c) Masal tekerlemesi d) Oyun tekerlemesi

  36. Hangisi sözle hareket arasında bağlantı kurularak yapılan ve dramatik oyuna hazırlıkta önemli rol oynayan bir etkinliktir?
  a) Tekerlemeler b) Pandomim c) Parmak oyunu d) Taklitler

  37. Hangisi o gün için yer verilen tema hakkında çocuklarla karşılıklı konuşmaların yapıldığı bir grup etkinliğidir?
  a) Hikaye anlatımı b) Grup konuşması c) Dramatizasyon d) Doğaçlamalar

  38. ‘ Bir olayın jest , mimik ve doğal yeteneklerle sözsüz canlandırılmasına ‘’ ne denir?
  a) Taklit b) Dramatizasyon c) Pandomim d) Doğaçlama

  39. Çocuklara anlatılan bir hikayenin içlerinden geldiği gibi söz ve hareketlerle canlandırılmasına ne denir?
  a) Pandomim b) Dramatizasyon c) Taklit d) Hikaye oluşturma

  40. ‘’Hikayeler asetatlı kağıda asetat kalemi ile çizilir veya renkli fotokopi ile asetata geçirilir’ hangi hikaye anlatım tekniğinin hazırlanmasıdır?
  a) Slayt ile anlatım b) TV şeridi ile anlatım c) Tepegöz ile anlatım d) Pazen tahta ile anlatım

  41. Hangisi Türkçe dil etkinliği değildir?
  a) Dramatizasyon b) Pandomim c) Bilmeceler d) Oyun

  42. Hangisi ‘’Ebe seçerken, sıra olurken, sıra beklerken, bir etkinliğe başlarken’’ kullanılır?
  a) Bilmeceler b) Şarkı c) Tekerlemeler d) Şiirler

  43. Hangisi şiirin özelliği değildir?
  a) Şiir açık ve net olmalıdır b) Kelimeler basit anlamlı olmalıdır
  c) Estetik duyguları geliştirmelidir d) Şiir uzun olmalıdır

  44. Hikaye anlatırken hangisi yapılmamalıdır?
  a) Hikaye ile ilgili soru sorulmalıdır b) Öğretmen hikayeyi iyi bilmelidir
  c) Yer önceden düzenlenmelidir d) Yumuşak ses tonu kullanılmalıdır

  45. Hangisi dramatizasyon aracı değildir?
  a) Maske b) Şapka c) Çanta d) Slayt

  46. Aşağıdakilerden hangisi şiirlerin çocuklara sağladığı yararlardan biri değildir?
  a) Çocuklara düşünme zenginliği katar b) Çocukların ezberleme yeteneğini geliştirir
  c) Çocukların esnek düşünmelerini sağlar d) Çocukların estetik duygularını geliştirir

  47. Aşağıdakilerden hangisi çocukla boya çalışmalarına başlamadan yapılması gereken en önemli özelliktir?
  a) Kullanılacak boyanın ve tekniğin özellikleri çocuklara anlatılmalıdır b) Çocuklara mutlaka bir örnek gösterilmelidir
  c) Çocuklara çalışmaya başlamadan önce tema verilmelidir d) Çocukların yaptığı boya çalışmaları sergilenmelidir

  48. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde ‘’Söz ve hareket’’ birlikte kullanılır?
  a) Tekerleme b) Bilmece c) Parmak oyunu d) Pandomim

  49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi görsel bir araç kullanmadan hikaye anlatırken çocukların dikkatinin dağılmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır?
  a) Çocukların daha önce dinlemediği bir hikaye seçilmelidir
  b) Öğretmen hikayeyi anlatırken sorular sorarak çocukların dikkatini çekmelidir
  c) Öğretmen abartılı ses tonu , jest ve mimikler kullanmalıdır
  d) Öğretmen ses tonunu, jest ve mimiklerini hikayeye uygun bir şekilde kullanmalıdır

  50. Aşağıdakilerden hangisi kitap köşesinde bulunması gereken kitapların iç yapı özelliklerinden değildir?
  a) Öykünün içeriğine uygun bol resimli olmalı
  b) Resimler kitabın içeriğini açıklayıcı nitelikte olmalı
  c) Resimlerde küçük ayrıntılara yer verilmeli
  d) Çizgiler ve renkler yüzü yormayacak şekilde uyumlu olmalı • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Erken Çocuklukta Program - Erken Çocuklukta Program Dersi 1.Dönem 3.Test Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.12.11, 08:46
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.01.11, 22:17
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 18:37
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 03:34
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.07.09, 01:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.