Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Çocuk Ruh Sağlığı Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Test Sınav Soru Ve Cevapları

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Çocuk Ruh Sağlığı Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Test Sınav Soru Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Çocuk Ruh Sağlığı Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Test Sınav Soru Ve Cevapları


  ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

  ( ) 1. Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişim aile yapısında herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.
  ( ) 2. Aile birliğindeki çözülmeler toplumsal sorunları arttırır.
  ( ) 3. Çocuk sahibi olmak için eşlerin fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları gerekir.
  ( ) 4. İletişim bozukluklarından en az çocuklar etkilenir.
  ( ) 5. İlk çocuk hem çok sevilir hem de sıkı bir denetim altına alınır.
  ( ) 6. Tek çocukta paylaşma duygusuna sık rastlanır.
  ( ) 7. Ailede çocuk sayısı arttıkça çocuklara sunulan imkân azalır.
  ( ) 8. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı cinsiyet ayrımı yapmalarında etkili değildir.
  ( ) 9. Boşanma durumunda çocuk taraf olmaya ya da arabuluculuk yapmaya zorlanmalıdır.
  ( ) 10. Çocuğa karşı hoşgörülü davranmak, onu anlamaya çalışmak çocuğun üvey ebeveyni kabul etmesine yardım eder.
  ( ) 11. Aile bireylerinden birinin hastalanması aileyi en çok ekonomik yönden etkiler.
  ( ) 12. Yedi yaş sonrası çocuk ölen ebeveynin yerine gelecek birini kabul edebilir.
  ( ) 13. Çocuk ölüm haberini aile dışından birinden duymalıdır.

  14. Yetkinin erkekte, sorumluluğun kadında olduğu aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çekirdek Aile B) Geniş Aile. C) Kalabalık Aile D) Parçalanmış aile

  15. Eşler çocuk sahibi olmaya ne zaman karar vermelidir?
  A) Kendilerini ekonomik yönden güçlü hissettiklerinde B) Aile büyükleri çocuk sahibi olmalarını istediğinde
  C) Kendilerini anne-baba olmaya her yönden hazır hissettiklerinde D) Duygusal yönden bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarında

  16. Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki ilişkilerde rol oynayan en önemli etkendir?
  A) Çocukların eğitim düzeyi B) Ailenin ekonomik düzeyi
  C) Çocukların yaşı D)Anne-baba tutumları

  17. Aşağıdakilerden hangisi uygun ceza yöntemi değildir?
  A) Çocuk ile konuşmamak B) Bir süre harçlığını vermemek
  C) Sevdiği bir şeyden mahrum etmek D) Bir süre oyun oynamasına izin vermemek

  18. Aşağıdaki anne baba tutumlarında hangisi çocukların bağımlı bir kişilik geliştirmelerine neden olur?
  A) Baskılı ve otoriter tutum B) Koruyucu Tutum
  C) Dengesiz ve kararsız tutum D) Güven verici, destekleyici, hoşgörülü tutum

  19. Aşağıdakilerin hangisi çocuklarında cinsiyet ayrımı yapan ailelerin en belirgin özelliğidir?
  A) Ailenin ekonomik durumu B) Ailenin sosyal yapısı
  C) Ailenin toplumsal değerlere verdiği önem D) Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı

  20. Şımarık, inatçı, sabırsız davranışlar gösteren çocuk aşağıdakilerden hangi gruba girer?
  A) Birinci çocuk B) Küçük çocuk C)Tek çocuk D) Ortanca çocuk

  21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tek çocukta rastlanmayan durumdur?
  A) Başarıya isteklidirler. B) Paylaşma duygusu yoğundur.
  C) Anne-babanın ilgi odağıdır. D) Daha iyi yaşam olanaklarına sahiptir.

  22. Çocukta sağlıklı bir disiplin anlayışının yerleşmesi için hangi duygunun gelişmiş olması gerekir?
  A) Güven B) Korku C) Bağımlılık D) İç denetim

  23. Sevgiden yoksun büyümüş çocukta çeşitli uyum ve …………………………..… bozuklukları görülebilir.

  24. ………………………….,kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümüdür.

  25. …………………………..istenmeyen davranışların tekrar edilmesini engellemek amacıyla kullanılan bir eğitim yöntemdir.

  26)Anne-baba tutumlarından ‘dengesiz ve kararsız tutumu’ açıklayınız, böyle bir ortamda yetişen bireyler nasıl yetişirler?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……..

  27) Anne-baba tutumlarından ’ Güven Verici, Desteleyici ve Demokratik Tutumu’ açıklayınız, böyle bir ortamda yetişen bireyler nasıl yetişirler?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………

  28)Aile içindeki özel sorunlardan olan ‘boşanma’ sonucunda çocuklarda ne gibi uyum ve davranış bozuklukları görülür yazınız, anne-babaya düşen görevler neler olmalıdır, yazınız?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……..

  29) Gerçek anlamda disiplin oluşturabilmek için yerinde kullanılan ödül ve ceza büyük önem taşır. Ödül nasıl bir yöntemdir yazınız ve ödül verirken nelere dikkat edilmelidir, sıralayınız?

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……..

  30) *İnsan sevme yeteneğini ………………………………..kazanır.
  *Sevginin temel taşı ……………………duygusudur.
  *Çocuğun görünüşü, becerileri, başarıları ……………………..konusu olmamalıdır.
  *Çocuk kendisiyle geçirilen ………………………..eş olarak sevilip sevilmediğini anlar.
  *Çocuğu sevmek, onunla bütünleşmek, bazı etkinliklerde onunla beraber olmak ve bir birey olarak onun …………………………..........anlamaya çalışmaktır.

  *İlk 22 soru 1’er puan, 23 ve 24.sorular 4’er puan, 25.soru 5 puan, 26,27,29.sorular 15’er puan, 30.soru 10 puandır.


  ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI CEVAP ANAHTARI

  1) Y
  2) D
  3) D
  4) Y
  5) D
  6) Y
  7) D
  8) Y
  9) Y
  10) D
  11) Y
  12) Y
  13) Y
  14) B
  15) C
  16) D
  17) A
  18) B
  19) D
  20) C
  21) B
  22) D
  23) Davranış
  24) Disiplin
  25) Ceza


  26) Dengesiz ve Kararsız Tutum
  Anne-baba tutumları içerisinde çocuğun gelişimin en çok olumsuz yönde etkileyen tutumlardandır. Tutumlardaki dengesizlik anne-babanın çocuk eğitimindeki görüş ayrılıklarından ya da ruh durumlarının değişkenlik göstermesinden kaynaklanabilir. Annebabanın aynı davranışlara farklı zamanlarda farklı tepkiler göstermesi, çocukla ilgili eleştirilerini onun yanında yapmaları, davranışlarına birinin olumlu diğerinin olumsuz tepki göstermeleri çocukta dengesizlik ve kararsızlık duyguları ve davranışlarının gelişmesine neden olur. Dengesiz anne-baba tutuma ile büyüyen çocuklar iç dengeleri oturmayan, huzursuz ve olaylar karşısında nasıl davranacağına kolay karar veremeyen yetişkinler olurlar.

  27) Güven Verici, Desteleyici ve Demokratik Tutum
  Anne-babanın çocuklarına hoşgörülü davranmaları, onları desteklemeleri, çocukların isteklerini bazı kısıtlamalar dışında diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri ve demokratik olmaları anlamına gelir. Çocuk kabul görmek, desteklenmek, onaylanmak ister. Eğer çocuğa kendi benliğini ifade etme fırsatı veriliyorsa uyumlu, mutlu ve sağlıklı olgunlaşma yolunda gelişir. Demokratik, güven verici ve destekleyici bir ortamda büyüyen çocuk kendine güvenen, olgun, yapıcı, yaratıcı, özgür, sosyal, sınırlarını bilen, girişimci, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişirler. Anne ve babası tarafından ikna yoluyla denetlenen çocuk, ebeveynlerin kendisi ile ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini bilir, buna göre davranır. Güven verici ve destekleyici tutumun dengeli verildiği ailede büyüyen çocuklar katılımcı, kendilerini kolay ifade eden ve toplumsal problemlere duyarlı yetişkinler olurlar.

  28) Boşanma sonrasında çocuklarda saldırganlık, hırçınlık, huzursuzluk, okulda başarının düşmesi gibi uyum ve davranış bozuklukları görülebilir. Bunları en aza indirmek için annebabaya çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Anne-baba ayrıldıktan sonra çocuğun belli bir evi olmalı, her iki ebeveyni de düzenli ve sürekli görebilmesine özen gösterilmelidir. Çocuk taraf olmaya ya da arabuluculuk yapmaya zorlanmamalıdır. Çocuğa boşanmanın onunla ilgili olmadığı açıklanmalıdır.

  29) Gerçek anlamda disiplin oluşturabilmek için yerinde kullanılan ödül ve ceza büyük önem taşır. Ödül istendik davranışların pekişmesi amacıyla kullanılan ve çocuğun gelişimine katkı sağlayan bir yöntemdir. Ödül çocuğa hak ettiği zaman verilmelidir. Görevini yapan çocuk gereksiz yere ödüllendirilmemelidir. Güzel bir söz, bir öpücük, çocuğu övme gibi ödüller sıklıkla uygulanmalı, maddi değeri olan ödüllere çok sık başvurulmamalıdır. Annebabanın çocuğu takdir ve teşvik etmeleri onun için en büyük ödüldür. Çocuğun hangi davranışından dolayı ödüllendiğini bilmesi de eğitsel açıdan önemlidir.

  30) Sevilerek, kabul, sevgi, zamana, gerçeklerini • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Çocuk Ruh Sağlığı Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Test Sınav Soru Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 18:03
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 17:19
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 04:29
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 04:06
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 03:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.