Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Çocuk Ruh Sağlığı 1.Dönem Hazırlanmış 2.Yazılı Test Soru Ve Cevapları

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Çocuk Ruh Sağlığı 1.Dönem Hazırlanmış 2.Yazılı Test Soru Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Çocuk Ruh Sağlığı 1.Dönem Hazırlanmış 2.Yazılı Test Soru Ve Cevapları


  ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 1.DÖNEM 2.YAZILI

  1)Aşağıdakilerden hangisi çocukların tanınması gereken yönlerinden değildir?
  A) Sağlık durumu ile ilgili bilgiler.
  B) Kişilik özellikleri ve geçmiş yaşantıları ile ilgili bilgiler.
  C)Öğretmeniyle ilgili bilgiler.
  D) İlgi ve yetenekleri ile ilgili bilgiler.

  2) Aşağıdakilerden hangisi çocukları tanıma ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
  A) Çocukları tanıma ve değerlendirmenin amacı, çocukların neleri bilmediğini değil, neleri ne kadar bildiğini ortaya çıkarmaktır.
  B) Tanıma ve değerlendirme çalışmaları kesinlikle çocuğun yapabildikleri üzerinde yoğunlaştırılmamalıdır.
  C) Çocuğun kendisiyle ilgili olumlu benlik algısı güçlendirilmelidir.
  D) Çocukları tanımak demek, çocukların neleri öğrenmek istediklerini de ortaya çıkarabilmek demektir.

  3) Aşağıdakilerden hangisi gözlemin tekniğinin sakıncalı yönlerindendir?
  A) Doğal ortamda çocukları izleme imkanı vardır.
  B) Çocukları bir bütün olarak ele almaya fırsat verir.
  C) Hem grup, hem de birey için uygulanabilir.
  D) Yapısı itibariyle sadece gözlem anına ait bilgi verir.

  4)Aşağıdakilerden hangisi ‘görüşme sonrasında’ yapılması gerekenlerdendir?
  A) Konuşanlar objektif olarak yazılmalıdır.
  B) Görüşmeciye rahat, güvenilir, güler yüzlü, samimi davranılmalıdır.
  C) Yapılan görüşmeden sağlanan fayda açıklanarak, memnuniyet hissi uyandırılmalıdır.
  D) Uygun görüşme yeri hazırlanarak görüşülen kişinin kendini huzurlu hissetmesi sağlanmalı.

  5) ‘Bu teknik bireyin ya da grubun sosyal biçimleri ve gerçek görünümleri hakkında objektif bilgi almak için en güvenilir tekniktir. Çocuğa direkt uygulanamaz fakat grup içinde ‘kimdir bu?’ oyunu ile çocuklar hakkında bilgi alınır. Bu tekniğin kullanılması için grup içindekilerin birbirlerini tanıması gerekir.’
  Yukarıda bahsedilen çocukları tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Anekdot B) Görüşme C) Sosyometri D)Kişisel dosya

  6) Çocukları tanımak önemlidir. Çünkü:
  -Çocukların ………………………………özelliklerinin bilinmesi, yardıma ihtiyaç duydukları alanların ve güçlü yönlerinin tespit edilmesini sağlar.
  -Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak …………………………ve kaliteli eğitim programlarının oluşturulmasını sağlar. Çocukları tanımak için atılan adım sağlam bir başlangıç oluşturur.
  -Çocukların özelliklerine uygun öğrenme ……………………….teknik ve araçların seçilmesi ve böylece etkili ve kaliteli öğrenme ortamlarının düzenlenmesine temel oluşturur.
  -Çocukları güçlü ve gelişmeye açık özel gereksinmelerinin ………………..………yaşlarda fark edilerek desteklenmesini, yönlendirilmesini sağlar.
  -Çocukların kendi kendilerini tanımalarına fırsat yaratarak, bireysel ve sosyal …………………………………….geliştirir.
  -Çocukların gelişimlerindeki ilerleme ya da sapmaları ölçmeyi sağlar. Böylece çocuk hakkında bir profesyonel olarak aileleri bilgilendirmede güvenilir bir ……………….hizmeti vermek mümkün olur.

  7)Gözlem nedir, gözlem yapılırken dikkat edilmesi gereken ilkelerden beş tanesini yazınız?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..

  8)Anekdotla gözlem arasındaki en önemli fark nedir, yazınız?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

  9) ……………..……………..kontrol listeleri ve ………………………….…testler, çocukların zayıf ve güçlü yönlerini gösterdiği gibi bazı özel becerilerin ve yeteneklerin ortaya çıkmasında önemli ipuçları verir.

  10) Gelişim dosyasında hangi bilgi ve dokümanların yer alması beklenir, yazınız?
  *……………………………………………………………… *………………………………………………………………
  *……………………………………………………………… *………………………………………………………………
  *……………………………………………………………… *………………………………………………………………
  *……………………………………………………………… *………………………………………………………………
  *………………………………………………………………

  11) Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının genel bir yorumu …………..………………………………somutlaştırılabilir.

  12) Görüşmelerde konuşmadan farklı olarak:
  -…………………………..bilen bir kişi tarafından yapılması, -Belli bir …………………..…….yönelik olması,
  -Planlama ve ………………….yapılması -Belli bir zaman, ………..ve sınırlılıkta yapılması,

  13)Erken çocukluk döneminde kullanılan arzu listeleri aracılığıyla çocuk doyurulmamış ihtiyaçlarını, isteklerini, sıkıntı ve problemlerini, ifade edemediği duygularını, umutlarını ifade etme imkanı bulmaktadır. Çocukları bu yolla çeşitli yönlerden tanıma imkanı bulunabilir. Arzu listelerinde çocuklara sorulabilecek 3 soru örneği yazınız?
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..
  *………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..

  14) ( ) Anekdotlar bütün çocuklara aynı şekilde hazırlanır.
  15) ( ) Anekdotlarda, çocuğa ait tüm gözlemler kaydedilmez.
  16) ( ) Portfolyonun oluşturulmasında çocuğun aktif katılımı gerekmez.
  17) ( ) Gelişim dosyaları eğitim sürecinin sonudur.
  18) ( ) Çocukların gelişiminin her yönden desteklenebilmesi için, onların tüm özelliklerinin subjektif olarak değerlendirilmesi gerekir.
  19) ( ) Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntemleri birbirinden farklı olabilir.
  20) ( ) Eğitim ortamındaki her durum çocuk hakkında bir veri olarak dikkatle değerlendirilmelidir.

  *1-5.sorular=3’er puan, 6. ve 12.sorular=12 puan, 7.soru=15 puan, 8 ve 10.sorular=10 puan, 9.soru=6 puan, 11.soru=4 puan, 13.soru=9 puan, 14-20 sorular=1’er puandır.


  ÇOCUKLARI TANIMA TEKNİKLERİ CEVAP ANAHTARI
  1)C
  2)B
  3)D
  4)A
  5)C
  6) gelişimsel, etkili, yöntem, erken, farkındalıklarını, rehberlik.

  7) Gözlem, bir kimsenin diğer bir kimse hakkında duyu organları ile bilgi edinmesi veya çocukların farklı ortamlarda, farklı davranışları ile ilgili bilgi toplama tekniği olarak tanımlayabiliriz.
  Gözlem,”Bir çocuk ya da grubu yer, olay, nesne, durum ve şartlarına göre bilgi toplamak için maksatlı, belirli bir amaca yönelik yapılan gözetleme ve duyma işidir.”

  Gözlem Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler;
  -Kim, niçin, nerede, nasıl, ne zaman gözlenecek planlamalıdır.
  -Gözlem sonuçları nasıl kaydedilmeli ve bilgiler nasıl analiz edilmeli önceden belirlenmelidir.
  -Belli bir zamanda bir kişi ve bir grup gözlenmelidir.
  -Gözlem için yeterli süre ayrılmalıdır. ÖR:5 gün boyunca gözlenmelidir.
  -Gözlem farklı aralıklarla ve kısa süreli yapılmalıdır.
  -Kontrollü ve doğal ortamlarda gözlem yapılmalıdır.
  -Çocuklar bir bütün olarak gözlenmeli, kritik davranışlar, çocuğun tüm yönleri içinde gözlenmelidir.
  -Gözlem objektif olmalı, yorum ve değerlendirme katılmadan kaydedilmelidir.
  -Çocuk gözlendiğini hissetmemeli, doğal hareket etmesi için ortam sağlanmalı, gözlem sonuçları kaydedilirken, gözlenen çocuk bunu hissetmemelidir.
  -Gözlem zaman, zaman yapıldığı için gözlemci sonuçları unutabilir. Böyle bir duruma düşmemek için kayıtlar gözlem sonrasında hemen yapılmalıdır.
  -Gözlem, birkaç kişi tarafından yapılabilir. Bu durumda hata en aza iner.
  -Gözlem koşulları ve zamanı mutlaka kaydedilmelidir.
  -Gözlemle elde edilen bilgiler, diğer bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.
  -Çocukların konuştuklarıyla birlikte duygu, davranış ve beden diline de dikkat edilmelidir.
  -Gözlemde elde edilen bilgiler çocuğun gelişimini desteklemek, varsa problemlerine çözüm bulmak amacıyla kullanılmalıdır.
  -Gözlem yapan kişinin duyu organları sağlıklı olmalıdır.

  8) Uzman, öğretmen ya da yöneticiler tarafından yapılan gözlemdir ve gözlemcinin yorumu ve önerisi farkı vardır.

  9) Gelişimsel, standart

  10) -Aileye ait bilgi formları -Öğretmenin yapmış olduğu gözlem kayıtları
  -Çocuğa ve aileye ait anekdotlar -Gelişim kontrol listeleri ve standart test sonuçları
  -Çocuğa ait kişisel bilgiler -Fotoğraflar
  -Video kayıtları -Çocuğun seçtiği sanat çalışmaları
  -Projeler

  11) Gelişim raporlarıyla

  12) Tekniği, amaca, düzenleme, yer.

  13) Yorum…

  14)Y 15)D 16)Y 17)Y 18)Y 19)D 20)D • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Çocuk Ruh Sağlığı 1.Dönem Hazırlanmış 2.Yazılı Test Soru Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.12.10, 02:49
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 04:29
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 04:09
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 04:06
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 03:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.