Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Giyim Üretim Teknolojisi Alanı - Giyim Üretim Teknolojisi Alan Dersleri Amaçları

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Giyim Üretim Teknolojisi Alanı - Giyim Üretim Teknolojisi Alan Dersleri Amaçları

  Sponsorlu Bağlantı

  Giyim Üretim Teknolojisi Alanı - Giyim Üretim Teknolojisi Alan Dersleri Amaçları

  Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşme hedeflenmiştir. 1990 lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışları, ülkeleri insan kaynaklarını geliştirmeye yöneltmiştir.
  Giyim ve hazır giyim sanayi, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olagelmiştir. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine damgasını vuran tekstil ve daha sonra hazır giyim sanayi, günümüzde de gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarında benzer bir rol oynamaktadır. Tekstil ve hazır giyim sanayi, gelişmiş pazar ekonomilerinde yaratılan katma değer sıralamalarında da ilk sıralarda yer almaktadır.
  Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün imalat sanayi içindeki katma değer payı 1/6'dır. Özellikle giyim alt sektörünün emek yoğun karakteri nedeniyle yüksek istihdam sağlanmaktadır. Sektör, yaygın yan sanayi ağı ve iki milyona yaklaşan çalışanıyla önemli bir sosyal işleve sahiptir (Tekstil Paneli, 2002). Sektör teknolojik gelişmelere rağmen emek yoğun görünümü korumaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte işçinin sorumluluk alanları ve yaptığı işin nitelikleri değişmiş, ancak yine de insan emeği önemini korumaya devam etmiştir. Dünya çapında süregelen bu rekabet, bugüne kadar küçük işletmeler ve ev işletmelerinden oluşan sektördeki mesleki gereklilikleri de değiştirecektir.
  Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir.
  Diğer sektörlerde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de teknolojik gelişmeler paralelinde yapılan işin süresini kısalmakta ve verimi artırmaktadır. Dolayısı ile yeni teknoloji kullanımını geliştirip destekleyecek temel meslekî eğitimin verilmesi gereği de hissedilmektedir. Bu meslekte yetişmiş eleman bulmakta zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. Nitelikli eleman sıkıntısına çözüm olarak, sınırlı olan mesleki eğitim imkanlarının artırılması gösterilmektedir. İş yerlerinin ücret politikalarında önemli sayılabilecek farklılıklar bulunmakta, bu nedenle iş devamlılığı sağlanamamakta ve elemanlar sık sık iş değiştirmektedir. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş bulma şanslarının yüksek olduğu gözlenmektedir.Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
  GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI DALLARI
  1Kadın Giyim Modelistliği2Erkek Giyim Modelistliği3Çocuk Giyim Modelistliği4İç Giyim Modelistliği5Hazır Giyim Model Makineciliği6Deri Giyim7Kadın Terziliği8Erkek Terziliği9Kesim
  dalları yer almaktadır.
  Hazır giyim sektörü, tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve bu meslekler ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmıştır. Bu anketler sonucunda Türkiye genelinde (tekstil konfeksiyon) hazır giyim sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilerek mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanmış olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
  Program geliştirme sürecinin her aşamasında, sektör temsilcileri ve kurumlarla işbirliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.
  Meslek elemanlarının ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak programa çalışmalarına aktarılmıştır.
  Bu doğrultuda Giyim Üretim Teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hedeflenmiştir.

  ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

  SEKTÖR : GİYİM / HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

  ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANIN

  TANIMI : Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI : Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI


  1. KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ
  Tanımı : Kadın Giyim Modelistinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında Kadın Giyim Modelistliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  2. ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ
  Tanımı : Erkek Giyim Modelistinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında Erkek Giyim Modelistliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  3. ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ
  Tanımı : Çocuk Giyim Modelistinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında Çocuk Giyim Modelistliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  4. İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ
  Tanımı : İç Giyim Modelistinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında İç Giyim Modelistliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  5. HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ
  Tanımı : Hazır giyim model makinecinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim üretim teknolojisi alanında hazır giyim model makineciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  6. DERİ GİYİM
  Tanımı : Deri giyim elemanının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında deri giyim mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  7. KADIN TERZİLİĞİ
  Tanımı : Kadın terzisinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında kadın terziliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  8. ERKEK TERZİLİĞİ
  Tanımı : Erkek terzisinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında erkek terziliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  9. KESİM
  Tanımı : Kesim elemanının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
  Amacı : Giyim Üretim Teknolojisi alanında kesim mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  GİRİŞ KOŞULLARI
  Öğrencilerin sağlık durumu, Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI
  Giyim Üretim Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
  1. Atölyeler,
  2. Hazır giyim işletmeleri,
  3. Modaevi-Butik,
  4. Kendi işyerleri vb. yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
  2. Programın uygulanabilmesi için Giyim Üretim Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER
  1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Giyim Üretim Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

  BELGELENDİRME
  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.3 Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

  EĞİTİM SÜRESİ
  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Giyim Üretim Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, giyim, hazır giyim firmaları, hazır giyim atölyeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  2. Giyim Üretim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.eğitim öğretim faaliyetleriGiyim Üretim Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesindeki dersler ve bu derslerin altında yer alan modül içerikleri uygulanır. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Giyim Üretim Teknolojisi Alanı - Giyim Üretim Teknolojisi Alan Dersleri Amaçları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 21:43
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 20:42
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 15:15
 4. Üretim Üretim Nedir? Üretim Tanımı Üretim Hakkında Üretim Genel
  By Sword_of_HeLL in forum Ekonomi & İktisat & Finans
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.09, 13:23
 5. Bakterİlerdekİ elektrİk Üretİm teknolojİsİ
  By Sword_of_HeLL in forum Enteresan Olaylar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.03.09, 22:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.