Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Ahşap Teknolojisi Alanları - Ahşap Teknolojisi Dersleri - Ahşap Teknolojisi Sektörü

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Ahşap Teknolojisi Alanları - Ahşap Teknolojisi Dersleri - Ahşap Teknolojisi Sektörü

  Sponsorlu Bağlantı

  Ahşap Teknolojisi Alanları - Ahşap Teknolojisi Dersleri - Ahşap Teknolojisi Sektörü


  Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.
  Ahşap Teknolojisi, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olmuştur.
  Ahşap teknolojisi meslek alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir.
  Günümüzde meslekler, kendi alt şubelerini oluşturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya koymaktadırlar. Bu değişimden Ahşap Teknolojisi alanı da etkilenmiş ve kendi alt dallarını oluşturmuştur.
  Ahşap Teknolojisi alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ahşap Teknolojisi alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanılırlığını sağlayan, estetik değeriyle, yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.
  Türkiye'de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır.
  Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında giderek artan ihtiyaçları karşılamada ahşap tekne yapımı önemli katkılar sağlamaktadır. Bu dalın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir.
  Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gerekliliklerürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir.MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi alanı programında hazırlanan;
  AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI DALLARI
  1Mobilya İmalatı2Mobilya Döşeme İmalatı3Ahşap Üst Yüzey İşlemleri4Ahşap Süsleme5Ahşap İskelet İmalatı6Ahşap Doğrama İmalatı7Ahşap Tekne İmalatı

  dalları yer almaktadır.

  Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İş Kur, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla işbirliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.

  Bu doğrultuda Ahşap Teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.
  ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
  SEKTÖR : AĞAÇ İŞLERİ
  ALAN : AHŞAP TEKNOLOJİSİ
  ALANIN
  TANIMI : Ahşap Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI : Ahşap Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde. sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
  1. MOBİLYA İMALATI
  Tanımı : Mobilya imalatçısının sahip olduğu, mobilya üretim yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı : Ahşap Teknolojisi alanında mobilya imalatı mesleğinin gerektirdiği mobilya üretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  2
  . MOBİLYA DÖŞEME İMALATI
  Tanımı : Mobilya Döşeme imalatçısının sahip olduğu, mobilya döşemesi ve imalatı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı : Ahşap Teknolojisi alanında mobilya döşeme imalatı mesleğinin gerektirdiği mobilya döşeme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  3. AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ
  Tanımı : Ahşap üst yüzey meslek elemanının sahip olduğu, ahşap ürünlerin ve mobilyaların üst yüzey işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı : Ahşap Teknolojisi alanında ahşap üst yüzey mesleğinin gerektirdiği üst yüzey yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  4. AHŞAP SÜSLEME
  Tanımı : Ahşap süslemecinin sahip olduğu, ahşap ürünlerde süsleme resmi, oyma, tornalama ve kakma yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı : Ahşap Teknolojisi alanında ahşap süsleme mesleğinin gerektirdiği oyma, tornalama ve kakma üretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  5. AHŞAP İSKELET İMALATI
  T
  anımı : Ahşap iskelet imalatçısının sahip olduğu, ahşap iskelet üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında ahşap iskeleti imalatı mesleğinin gerektirdiği iskelet üretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  6. AHŞAP DOĞRAMA İMALATI
  Tanımı : Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı : Ahşap Teknolojisi alanında ahşap doğrama imalatı mesleğinin gerektirdiği doğrama üretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  7. AHŞAP TEKNE İMALATI
  Tanımı : Ahşap tekne imalatçısının sahip olduğu, ahşap tekne resmi, tekne iskeleti, kamara üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.
  Amacı : Ahşap Teknolojisi alanında ahşap tekne imalatı mesleğinin gerektirdiği çizim, üretim yeterliliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  GİRİŞ KOŞULLARI
  Öğrencilerin sağlık durumu, Ahşap Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
  İSTİHDAM ALANLARI
  Ahşap Teknolojisi alanından mezun olan seçtikleri dalda meslekte kazandıkları doğrultusunda ahşap teknoloji sektöründe;

  1. Atölyeler,

  2. Tersaneler,

  3. Fabrikalar,

  4. Kendi iş yerleri,

  5. Mağazalar vb. yerlerde çalışabilirler.
  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

  2. Programın uygulanabilmesi için Ahşap Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
  EĞİTİMCİLER
  1. Programın uygulanmasında Ahşap Teknolojisi alanında eğitim almış tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Ahşap Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğime göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Ahşap Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
  BELGELENDİRME
  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
  EĞİTİM SURESİ
  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Ahşap Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Modüler öğretime yönelik olarak ağırlıklı olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.

  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.

  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.

  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.

  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
  İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları, uygulama ve planlamalara yönelik olarak, çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ahşap teknoloji işletmeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak öğrenciler yönlendirilir.
  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

  2. Ahşap Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.

  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.

  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
  EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Ahşap Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Ahşap Teknolojisi Alanları - Ahşap Teknolojisi Dersleri - Ahşap Teknolojisi Sektörü


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.12, 17:02
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.11, 16:52
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.11, 16:26
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 11:59
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 20:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.