Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: (ABYS) Akademik Birim Yönetim Sistemi Alan Dersleri - Akademik Birim Yönetim Modüller

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon5 (ABYS) Akademik Birim Yönetim Sistemi Alan Dersleri - Akademik Birim Yönetim Modüller

  Sponsorlu Bağlantı

  (ABYS) Akademik Birim Yönetim Sistemi Alan Dersleri - Akademik Birim Yönetim Modüller

  AKADEMİK BİRİM YÖNETİM SİSTEMİ ( ABYS )
  Şekil 1 : ABYS Bölüm Sorumlusu Girişi .


  Karadeniz Teknik Üniversitesi E-Üniversite projesi kapsamında geliştirilen Akademik Birim Yönetim Sistemi modülü üniversite içerisindeki herhangi bir birime ait;


  ·
  Akademik personel,
  · Ders,
  · Derslik,
  · Akademisyen-ders –derslik ilişkilendirmesini,
  belirli prensipler çerçevesinde;
  · Herhangi bir çakışmaya neden olmaksızın,
  · Hiyerarşik bir yapıya uygun olarak,
  · Yetkili personel tarafından izlenmek suretiyle,

  Gerçekleştiren ve böylece Akademik Personel, Ders ve Derslik programlarının mevcut sistem kaynaklarının en etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacak biçimde hazırlanmasını hedefleyen entegre bir sistemdir.
  Şekil 2 : ABYS Şeması.  Sistem aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:


  1. Akademik personel güncelleme modülü ,

  2. Dönem ders güncelleme modülü ,
  3. Derslik güncelleme modülü,
  4. Akademik personel- Ders ilişkilendirme modülü,
  5. Dönem ders, derslik ve sınav programı hazırlama modülü,
  6. Üst birim kontrol modülü,
  7. İstatistik Modülü,

  Sistem Kullanıcıları :

  ·
  Sistem Yöneticisi,
  · Bölüm yetkili kullanıcısı,
  · Üst Birim(Fakülte) yetkili kullanıcısı.


  SİSTEM MODÜLLERİ


  1. Akademik Personel Güncelleme Modülü:

  Bu modül, her bir dönem başlangıcında, o dönem eğitim öğretim faaliyetlerinde görev yapacak akademik personelin sicil_no, adı, soyadı ve unvan bilgilerini merkezi veritabanından alarak sisteme kaydeder.  Şekil 3 : Akademisyen bölüm ilişkisi kurma arayüzü.


  Bu modül ile her bir eğitim-öğretim dönemi başlangıcında söz konusu dönemde görev alacak olan öğretim üyesi profili oluşturularak belirtilen döneme ait öğretim üyesi-ders ilişkilendirme işlevi etkin bir biçimde gerçekleştirilmiş olunacaktır.
  2. Dönem Ders Güncelleme Modülü :

  Bu modül, her bir dönem başında, mevcut dönem için açılacak derslere ait bilgileri merkezi veritabanından alarak gerekli güncellemeleri gerçekleştirir.  ·
  Ders ID : Her ders için farklı bir sayı.
  ·
  Dersin Kodu :
  ·
  Dersin Adı
  ·
  Ders İngilizce Adı
  ·
  Teorik Saati
  ·
  Uygulama Saati
  ·
  Laboratuar Saati
  · Kredisi : Dersin Kredisi,
  · Durumu : Dersin iptal edilip edilmeme bilgisi,
  · Açılış Tarihi : Dersin hangi tarihte açıldığı,
  · Donemi : Hangi dönem dersi olduğu,
  · Sınıfı : Kaçıncı sınıf Dersi,


  Şekil 4: ABYS Menüsü.  Seçimli dersler için ders yazılımı sırasında geçerli olacak olan maksimum ders öğrenci kontenjanı belirlenir. Mevcut olması durumunda, seçimli dersler için gerekli ön şartlar belirlenir.
  Şekil 5 : Deslerin İnteraktif yazılım için hazırlanması :
  Şubelendirme İşlemi:

  Açılacak dersler belirlendikten sonra, derslerin bölümlenmesi gereken şube sayıları belirlenir. Her bir ders şubesi bu işlemden sonra ayrı bir ders özelliği kazanır.  Şekil 6 : Derslerin Şubelendirme Arayüzü (Başlangıç)
  3. Derslik Güncelleme Modülü  Bu sistemin uygulanabilmesi için, öncelikle aşağıda belirtilen ders kimlik bilgilerini içeren merkezi veritabanı oluşturulmuştur.


  Derslik Bilgileri :

  ·
  Kampüs ID
  ·
  Bina ID
  · Derslik ID: Üniversite bünyesinde her derslik için farklı sayıdır.
  · Derslik Adı : Dersliğin kapısında bulunan adıdır.
  · Ders Kapasitesi : Derslikte derse girebilecek öğrenci sayısı.
  · Sınav Kapasitesi : Derslikte sınava girebilecek öğrenci sayısı.
  · Sorumlu Sicil Numarası : Derslikten sorumlu memur sicil no.
  bilgileriyle girilir.

  Bu modülde kampüs ve bina düzenleme görevi sistem yöneticisi yetkisindedir. Diğer işlemler ise bölüm sorumluları tarafından gerçekleştirilir. Bölüm sorumluları her eğitim öğretim dönemi başlangıcında öncelikli olarak kendi öğrencilerinin kullanımına tahsis edilen dersliklere ait yukarıdaki bilgileri gözden geçirerek gerekli güncellemeleri gerçekleştirirler. Böylece eğitim öğretim dönemi başlangıcında, yürütülecek olan dersler için güncel derslik bilgileri kullanıma hazır hale getirilmiş olur.  Şekil 7 : Derslik Ekleme ve Derslikler menüsü.
  4. Akademisyen-Ders İlişkilendirme modülü :

  Bu modül ile eğitim öğretim döneminde görev alacak güncel akademik personel ile derslik modülü aracılığıyla düzenlenen güncel ders (şube) bilgileri bölüm yönetimince belirlenen görevlendirme doğrultusunda ilişkilendirilir.


  Bu modül bölüm sorumlusu tarafından aşağıda gösterildiği biçimde gerçekleştirilir:

  Şekil 8 : Akademisyen Şube

  Şekil 9 : Akademisyen Şube
  5. Ders ( Şube ) ve Derslik Programın Hazırlama Modülü

  Bu modül kapsamında dersler, merkezi, yarı-merkezi ve diğerleri olarak sanal bir biçimde sınıflandırılmaktadır. YÖK tarafından bütün birimlerde okutulması zorunlu kılınan dersler(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller, Temel Bilgisayar Dersleri, vs) merkezi dersler olarak düşünülmekte olup, program öncelik düzeyleri en yüksek olan derslerdir. İlgili bölümler tarafından bu derslere ait akademisyen-ders-derslik ilişkilendirmesi yapıldıktan sonra, ikinci öncelik yarı-merkezi dersler olarak adlandırılan ve bir çok bölüm tarafından alınan temel derslere aittir( Matematik, Fizik, Kimya, vs). Merkezi ve yarı-merkezi derslere ait akademisyen-ders-derslik ilişkilendirmesi gerçekleştirildikten sonra, bölüm yetkili personeli bölümüne öncelikli olarak tahsis edilen derslik bilgileri ve bölüm akademisyen- ders ilişkilendirmesi ışığı altında bölüm ders programını uygun dersliklere yerleştirecektir. Bölüm kullanımı için öncelikle tahsis edilen dersliklere mevcut programın yerleştirilememesi durumunda, uygun komşu bölümlere ait derslik bilgilerine sistem üzerinden erişilerek, gerekli kullanımın ilgili birimle mutabakat içerisinde sağlanması mümkün olacaktır.


  Böylece bu modül aracılığıyla, her bir dersliğe ait derslik programı ve öğretim üyesi dönem programı uygun formatlarda hazırlanmış olacaktır. Sonuç olarak, her bir öğrenci yazılımını gerçekleştirdiği derse ait haftalık programı(derslerinin listesi, her bir dersi yürüten öğretim üyesi, her bir dersin yürütüleceği derslik ve zamanı) bu sistemle entegre bir biçimde çalışan Öğrenci Bilgi Sistemi arayüzü üzerinden görme şansı olacaktır.

  Şekil 10 : Akademisyen Ders Programı.


  Şekil 11 : Akademisyen Ders Programı (Detaylı )


  Şekil 12: Derslik Programı.
  Şekil 13: Derslik Programı ( Yazıcı Çıktısı)


  6. Üst Birim Kontrol Modülü  Bu modül geliştirilmesi planlanan bir modül olup, amacı üst birim(Fakülte) idari yetkilisi tarafından yukarıdaki modüller çerçevesinde yapılan düzenlemelerin anında takip edilerek, belirtilen döneme ait düzenlemelerin eğitim-öğretim mevzuatı içersinde hedeflenen amaca uygun bir biçimde yürütülmesi yönünde ortaya çıkabilecek muhtemel hataların önlenmesini sağlamaktır.
  7. İstatistik Modülü


  Bu modül de geliştirilmesi planlanan bir diğer modül olup, amacı her bölümün dönemlik faaliyetlerine ilişkin olarak çapraz sorgular yardımıyla gerekli istatistiksel veriler elde etmektir. Elde edilen veriler bölüm faaliyet raporlarının etkin bir biçimde hazırlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, modül bölüm sorumluları tarafından kullanılabileceği gibi, üst birim(fakülte) yetkilileri tarafından da kullanılarak fakülte eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha da iyileştirilmesi açısından üst düzey yetkililere gerekli ve doğru bilginin istenildiği anda ulaştırılmasını sağlayacaktır. Web Üzerinden Ders Yazılım Sistemi ile entegre olarak çalışan Akademik Birim Yönetim Sistemi, her bir derse yazılan öğrenci bilgilerine(Ad-Soyad, öğrenci no, daha önceden alınmışsa dersin en son notu vb), dersi yürüten akademisyene ait gerekli bilgilere( döneme ait yürütülen dersler, toplam ders yükü, ders programı), derslik bilgilerine( her bir dersliğin mevcut durumu, öğrenci kapasitesi ve haftalık programı), seçilen zaman diliminde bölümde yürütülen eğitim-öğretim programı dahil olmak üzere, gerek faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü ve gerekse çeşitli istatistiksel amaçlarla kullanılabilecek verilerin elde edilmesini sağlayacak olması bakımdan her bir akademik birim tarafından etkin bir biçimde kullanılması gereken bir bilgi sistemidir. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  (ABYS) Akademik Birim Yönetim Sistemi Alan Dersleri - Akademik Birim Yönetim Modüller


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.09.11, 02:24
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.06.11, 01:04
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.05.11, 14:45
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.05.11, 04:13
 5. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.04.11, 12:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.