Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Uçak Bakım Alanı Dersleri - Uçak Bakım Alanı Bölümleri Dersleri

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Uçak Bakım Alanı Dersleri - Uçak Bakım Alanı Bölümleri Dersleri

  Sponsorlu Bağlantı

  Uçak Bakım Alanı Dersleri - Uçak Bakım Alanı Bölümleri Dersleri


  ALAN ORTAK DERSLERİ
  MATEMATİK
  Lise Matematik Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  GEOMETRİ

  Lise Geometri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  ANALİTİK GEOMETRİ

  Lise Analitik Geometri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  FİZİK

  Lise Fizik Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  KİMYA

  Lise Kimya Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  BİYOLOJİ

  Lise Biyoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  MESLEKÎ GELİŞİM

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Meslekî Gelişim Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  UÇAK MALZEME VE YAPILARI

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Uçak Malzeme ve Yapıları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Elektrik Devre Analizi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  TEKNİK RESİM

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Teknik Resim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı uygulanır.


  DAL DERSLERİ
  UÇAK ELEKTRİK SİSTEMLERİ
  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Uçak Elektrik Sistemleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  İTME KUVVETİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İtme Kuvveti Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  UÇUŞ AERODİNAMİĞİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Meslek Resim Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  DİJİTAL UYGULAMALARI

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Dijital Uygulamaları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  UÇAK BAKIM UYGULAMALARI

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Uçak Bakım Uygulamaları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  TEKNİK YABANCI DİL

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Teknik İngilizce I Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  HAVACILIK KANUNLARI

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Havacılık Kanunları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  İNSAN FAKTÖRLERİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İnsan Faktörleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  GAZ TÜRBİNLİ MOTOR SİSTEMLERİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Gaz Türbinli Motor Sistemleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  UÇAK SİSTEMLERİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Uçak Sistemleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  PERVANE

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Pervane Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  ANALOG ELEKTRONİK

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Analog Elektronik Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  İLERİ DİJİTAL TEKNİKLERİ

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İleri Dijital Teknikleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  UÇAK AVIONICS SİSTEMLER

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Uçak Avionik Sistemler Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  MEKANİK SİSTEM UYGULAMALARI

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mekanik Sistem Uygulamaları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

  PİSTONLU MOTORLAR

  MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Pistonlu Motorlar Dersi Öğretim Programı uygulanır. __________________ 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Uçak Bakım Alanı Dersleri - Uçak Bakım Alanı Bölümleri Dersleri

  ALANIN TANIMI
  Uçak Bakım alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI

  Uçak Bakım alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI

  1. UÇAK GÖVDE- MOTOR
  Tanımı: Uçak gövde-motor teknisyeninin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır. Amacı: Uçak Bakım alanında uçak bakım gövdemotorteknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  2.UÇAK ELEKTRONİĞİ
  Tanımı : Uçak elektronik teknisyeninin sahip olduğuyeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır. Amacı: Uçak Bakım alanında uçak bakım elektronikteknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  GİRİŞ KOŞULLARI

  Öğrencilerin sağlık durumu, Uçak Bakım alanı altındayer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI

  Uçak Bakım alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
  1. Sivil Uçak Bakım Merkezleri,
  2. Askerî Hava İkmal Bakım Merkezleri,
  3. Uçak Fabrikaları vb.yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
  2. Programın uygulanabilmesi için Uçak Bakım alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER

  1. Programın uygulanmasında Uçak Bakım alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Uçak Bakım alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarındanyararlanılabilir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Uçak Bakım alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığ ımeslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir yada sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

  BELGELENDİRME

  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitimprogramı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

  EĞİTİM SÜRESİ

  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Uçak Bakım alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sivil veaskerî uçak bakım merkezleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  2. Uçak Bakım alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Dalın gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.

  EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Uçak Bakım alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Uçak Bakım Alanı Dersleri - Uçak Bakım Alanı Bölümleri Dersleri

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 21:29
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 21:16
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 21:14
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 20:40
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.02.10, 13:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.