Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Birinci Sınıf Tacir Birinci Sınıf Tacir'ler Birinci Sınıf Tacir Olabilme Hususları

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Birinci Sınıf Tacir Birinci Sınıf Tacir'ler Birinci Sınıf Tacir Olabilme Hususları

  Sponsorlu Bağlantı

  Birinci Sınıf Tacir Birinci Sınıf Tacir'ler Birinci Sınıf Tacir Olabilme Hususları
  A) Birinci Sınıf Tacir Olabilme Hususları
  a) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlardan yıllık alımlarının tutarı 7.500.000.000.-TL lirayı veya yıllık sayışlarının tutarı 8.600.000.000.-TL lirayı aşanlar,
  b) Bir numaralı bent dışında kalanlardan yıllık gayri safi iş hasılatını aşanlar,
  c) Yukarıdaki iki bentte yazılı işlerin birlikte yapılması yıllık iş hasılatının beş kartı ile yıllık satış tutarının toplamı 3.500.00.000.-TL lirayı aşanlar birinci sınıf tacirlerdir.

  B) BİRİNCİ SINIF TACİRLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER
  Birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarlar ve şu defterleri tutmak zorundadırlar:

  - Kasa Defteri,
  - Yevmiye Defteri,
  - Büyük Defter,
  - Envanter ve Bilanço Defteri,
  - Karar defteri (Şirketler için),
  - Kambiyo Senetleri defteri,
  Eğer tacir yazar kasa kullanıyorsa kasa defteri tutmak zorunda değildir.

  ÜNİTE II – TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE HESAPLARIN İNCELENMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI

  A) KASA VE BANKALAR
  1) Kasa Hesabı
  a. Niteliği: Kasa hesabı işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının izlendiği hesaptır.
  b. İşleyişi: İşletmenin yaptığı nakit tahsilatlar hesaba borç, nakit ödemeler ise hesaba alacak yazılır. Kasa hesabının açılışında ilk kayıt hesabın borç tarafına yazılır. Hesap borç kalanı verir. Bu kalan işletmenin kasadaki parasını gösterir.

  Örnek:

  a)10.05.1999 tarihinde sermaye olarak 600.000.000.-TL konuyor.
  b)15.05.1999 tarihinde 200.000.000.-TL bankaya yatırılıyor.
  c)20.05.1999 tarihinde 90.000.000.-TL ‘lik alacak senedi tahsil ediliyor.

  Yevmiye Defteri Kayıtları:
  --------------------------------------------------- / -------------------------------------------------

  100 Kasa Hesabı 600.000.000.-

  500 Sermaye 600.000.000.-

  Nakit sermaye konması

  -------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

  102 Bankalar Hesabı 200.000.000.-

  100 Kasa Hesabı 200.000.000.-

  Bankaya yatırılan

  ------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------

  100 Kasa Hesabı 90.000.000.-

  121 Alacak Senetleri 90.000.000.-

  Senet tahsili

  ------------------------------------------------ / ----------------------------------------------------

  2) Bankalar Hesabı
  a. Niteliği: İşletmenin bankadaki mevduatının izlendiği hesaptır.
  b. İşleyişi: bnakaya herhangi bir şekilde yatırılan ve mevduatı arttıran paralar hesabın borcuna, bankadan çekilen ve mevduatı azaltan paralar ise hesabın alacağına yazılır. Hesap borç kalanı verir.
  Örnek:
  1) 01.05.1999 tarihinde bankaya kasadan 250.000.000.-TL yatırılarak hesap açılıyor.
  2) 02.05.1999 tarihinde alıcı C. Güneş, borcu olan 200.000.000.-TL’yi işletmenin bankadaki hesabına yatırılıyor.
  ------------------------------------------------ / ----------------------------------------------------
  102 Bankalar Hesabı 250.000.000.-

  100 Kasa Hesabı 250.000.000.-

  Hesap açılması

  ------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------

  102 Bankalar Hesabı 200.000.000.-

  120 Alıcılar Hesabı 200.000.000.-

  Alıcının hesabına para yatırılması
  ------------------------------------------------ / ----------------------------------------------------


  B) HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER
  1) Hisse Senetleri Hesabı
  a. Niteliği: İşletmenin satın aldığı ve geçici bir süre için elde tuttuğu hisse senetlerinin izlendiği hesaptır.
  b. İşleyişi: Alınan hisse senetleri alış değerleriyle hesaba borç, satılan hisse senetleri aynı değer üzerinden hesaba alacak yazılır. Alış değerleriyle satış değerleri arasındaki farkın kar olması durumunda; “Menkul Kıymet Satış Karları” hesabına alacak, zarar olması durumunda; “Menkul Kıymetler Satış Zararları” hesabına borç yazılır.
  Örnek:
  1) 15.08.1998 tarihinde işletme, kasasındaki nakit fazlasını değerlendirmek üzere, bir anonim şirket nominal değeri, 200.000.-TL olan 1000 adet hisse senedi satın alınıyor.
  2) 20.08.1998 tarihinde işletmenin paraya ihtiyacı oluyor ve satın aldığı hisse senetlerinden 300 adedi, tanesi 150.000.-TL ‘den peşin olarak satılıyor.
  -------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

  110 Hisse Senetleri Hesabı 200.000.000.-

  100 Kasa Hesabı 200.000.000.-

  Hisse senedi alışı

  --------------------------------------------------- / -------------------------------------------------

  100 Kasa Hesabı 45.000.000.-
  655 Menkul Kıy.Sat.Zarar Hs. 15.000.000.-

  110 Hisse Snt. Hsb. 60.000.000.-

  Hisse senedi satışı

  -------------------------------------------------- / --------------------------------------------------
  3) Tahviller Hesabı
  -Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
  a. Niteliği: Özel kesime ait satın alınan tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır.
  b. İşleyişi: Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında hesaba borç, satıldığında ya da işletmeden çıktığında hesaba alacak yazılır.
  Örnek:
  1)İşletmede Metin Kozmetik A.Ş.’nin çıkarmış olduğu 200 adet tahvili, tanesi 500.000.-TL’den 03.06.1998 tarihinde satın alınıyor.

  2)İşletme 50.000.000.-TL’lık devlet tahvilini 06.06.1998 tarihinde satın alıyor.
  ------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------

  111 Özel Kesim Tah. Snt. ve Bon. Hsb. 100.000.000.-

  100 Kasa 100.000.000.-

  Özel kesim tahvili alışı

  ------------------------------------------------ / ----------------------------------------------------

  112 Kamu Kes. Tah. Snt. ve Bon. Hsb. 50.000.000.-

  100 Kasa Hesabı 50.000.000.-

  Kamu kesim tahvili alışı

  C) TİCARİ ALACAKLAR
  Ticari alacaklar grubu işletmenin ticari işlemlerinden doğan alacaklarının izlendiği hesaplardan oluşan hesap grubudur.
  Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:
  12-TİCARİ ALACAKLAR
  120-Alıcılar Hesabı
  121-Alacak Senetleri Hesabı
  122-Alacak Senetleri reeskontu Hesabı (-)
  126-Verilen Depozite ve Teminatlar Hesabı
  128-Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
  129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
  D) STOKLAR
  Stok grubu; satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek için edinilen stok kalemlerini içerir. Bu grup içerisindeki ilk madde ve malzeme, mamul, ticari mal gibi varlıklar yer alır. Bu varlıklar normal şartlarda bir yıl içerisinde tüketilir yada nakle dönüştürülür.
  Bu grupta yer alınan hesaplar şunlardır:
  15- STOKLAR

  153 – Ticari Mallar
  159 - Verilen Sipariş Avansları

  E) SABİT VARLIKLAR VE AMORTİSMANLAR
  Mevcutlar bakımından amortisman konusu, işletmede bir yıldan fazla kullanılan veya yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan gayri menkullerin ve gayri menkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, V.U.K.’nun değerleme hükümlerine göre belirlenen değerlerin, yine V.U.K.’nunda belirtilen esaslar ve süreler dahilinde yok edilmesidir.

  a) Amortisman Ayırma Koşulları
  V.U.K’nun 313.maddesine göre iktisadi bir kıymetin amortismana tabi tutulması için şu şartların tamamının birlikte bulunması gerekir.
  - İşletmede kullanılma ve envanteri alınma
  - Kullanılım süresinin bir yılı aşması
  - Yıpranma, aşınma, değerden düşme etkisi altında bulunması
  - İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması

  b) Amortisman Ayırma Yöntemleri
  - Normal Amortisman
  - Azalan Bakiyeler Yöntemi
  - Madenlerde Amortisman
  - Olağanüstü Amortisman

  F) BANKA KREDİLERİ HESABI
  a. Niteliği: Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli borçların izlendiği hesaptır.
  b. İşleyişi: Alınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenen krediler ise borç yazılır.
  Örnek:
  1) İşletme 03.05.1998 tarihinde 6 ay vadeli İş Bankasından 200.000.000.-TL kredi alınıyor.
  2) İlk kredi taksidi olan 30.000.000.-TL ile 15.000.000.-TL kredi faizi 04.06.1998 tarihinde ödeniyor.

  100 Kasa Hesabı 200.000.000.-

  300 Banka Kredileri Hs. 200.000.000.-

  Kredi Çekilmesi
  300 Banka Kredileri Hesabı 30.000.000.-
  797 Finansman Giderleri Hs. 15.000.000.-
  100 Kasa Hesabı 45.000.000.-
  Kredi taksit ve faiz ödemesi

  ------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------


  G)TİCARİ BORÇLAR
  3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  32-TİCARİ BORÇLAR
  320- Satıcılar
  321- Borç Senetleri
  322- Borç Senetleri Reeskontu (-)
  326- Alınan Depozito ve Teminatlar
  329- Diğer Ticari Borçlar

  4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  42- TİCARİ BORÇLAR
  420- Satıcılar
  421- Borç Senetleri
  422- Borç Senetleri Reeskontu (-)
  426- Alınan Depozito ve Teminatlar
  429- Diğer Ticari Borçlar
  Veresiye yapılan bir mal alışı sonucu doğan bir borç kısa vadeli ise ‘’320-SATICILAR HESABNDA’’nda uzun vadeli ise, ‘’420-SATICILAR HESABINDA’’ nda izlenir. Bu grupda izlenecek hesaplar şunlardır.

  32- TİCARİ BORÇLAR
  320- Satıcılar
  321- Borç Senetleri
  322- Borç Senetleri Reeskontu (-)
  326- Alınan Depozito ve Teminatlar
  329- Diğer Ticari Borçlar

  Ticari borçlar grubu işletmenin ticari işlemlerinden doğan ve en fazla bir ya da normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödenecek borçların izlendiği hesaplardan oluşur.

  H) ÖZ SERMAYE
  V.U.K.’nun 192. Maddesine göre öz sermaye bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup müteşebbisin işletmeye koymuş olduğu varlığı ifade eder. İhtiyatlar ve kar bilançoda ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin unsurları sayılır.
  Gerek uygulamada ve gerekse kamusal olarak aşağıdaki kaynaklardan oluşmaktadır.

  - Nominal Sermaye
  - İhtiyatlar
  - Yeniden Değerleme Fonu
  - İstisna Kapsamındaki Fonlar
  - Dağıtılmamış Karlar
  - Cari Dönem Karı
  - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  - Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
  - Şahsi İşletmeler ile adi ortaklıklarda sahip ve sahiplerinin hesapları.

  Öz sermaye gerçek aktiften borçların indirilmesi suretiyle hesaplanır. Öz sermayenin hesaplanmasına ait formül şöyledir.
  Öz sermaye = Gerçek Aktif – Borçlar

  I) C. MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI
  a) Mali Tablolar
  Tebliğ kapsamında olan işletmelerin düzenleyecekleri mali tablolar şunlardır.

  1- Bilanço
  2- Gelir Tablosu
  3- Satışların Maliyeti Tablosu
  4- Fon Akım Tablosu
  5- Nakit Akım Tabloları
  6- Kar Dağıtım Tablosu
  7- Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

  Mali Tabloların amaçları şunlardır:

  1-Yatırımcılar, Kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.
  2-Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.
  3-Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyeti sonuçları hakkında bilgi sağlamak.

  1. BİLANÇO
  Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur.

  Bilanço ve gelir tabloları temel mali tablolar ile bialnço tablosu işletmeye sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait karı işletmede bırakan, sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynakları ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı ve şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunu açıklıkla ve ilgililer için gerçeye uygun olarak yansıtılmaktadır. Bilançonun bütün kalemleri, varlıklar yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi değerleri ile gösterilir.

  Bilançonun düzenlenmesinde, mali tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar easa alınır. Muhasebe politikalarının açıklaması ile ilgili esaslar, doğal olarak bilançoyuda etkilemektedir. Tebliğde belirtilen muhasebe politikalrın açıklanmasına ilişkin esaslar ile bunların bilançoyla ilişkileri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:
  1) Mali tablolar işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve dönemsellik kavramalrını dayanılarak hazırlanmış ise bunların açıklanması istenmez. Ancak bu kavramlardan ayrılmaların mevcut olması hallerinde, mali tabloların dip notlarında nedenleri ile birlikte açıklanmalıdır.

  2) İhtiyatlık, özün önceliği ve önemlilik kavramları muhasebe politikalarının seçimini ve uygulanmasını yönlendirilmelidir.

  3) Mali tabloların içeriği bütün önemli muhasebe politikaları anlaşılır ve kısa olarak açıklanmalıdır.

  4) Kullanılan muhasebe politikaları ile ilgili açıklamalar mali tablolarla bütünlük oluşturur.

  5) Bilanço ve gelir tablosundaki ve diğer tablolardaki yanlış veya gerçeğe uygun olmayan işlemler, muhasebe politikalarının açıklanması veya dip notlarda belirtilmesi suretiyle düzeltilmiş olamaz.

  6) Mali tablolar, dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olabilir.

  7) Mali politikalarda, cari dönem veya gelecek dönemlerde önemli bir etki yaratan veya yaratabilecek bir değişiklik yapılmış ise durum nedenleri ile birlikte açıklanmalı ve bunun mali tablolara olan etkileri gösterilmelidir.

  2. GELİR TABLOSU
  Gelir tablosu işletmenin belli dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri bunların sonucunda işletmenin elde ettiği döenem net karını veya dönem net zararını kapsar.
  Gelir tablosu; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerinin kar veya zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının, sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesidir.
  Gelir tablosunun düzenlenmesinde mali tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ise süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi, süreklilik göstermeyen olağandışı gelirlerde ayrı oalrak gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler ayrı ayrı gösterilir.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Birinci Sınıf Tacir Birinci Sınıf Tacir'ler Birinci Sınıf Tacir Olabilme Hususları

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.04.12, 19:54
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.06.11, 07:15
 3. Niyazi Birinci (Niyazi Birinci Kimdir? - Niyazi Birinci Hakkında)
  By MaqiwoL in forum Türkiye'den Biyografiler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.09, 17:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.