Sponsorlu Bağlantı

Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Sponsorlu Bağlantı

  DÖKÜLEBİLİR REFRAKTERLER

  I. GİRİŞ

  Dökülebilir refrakterler, refrakter tanesi, matriks bileşenler, yapıştırıcı araçlar ve karışımın son karıştırılmış halidir. Bazı çok basit formülasyonlar düşük sıcaklık ve kritik olmayan uygulamalarda kullanım için birbirine uyar. Uygulama sırasında; dökülebilir refrakter, bir sıvı ile karıştırılır (tipik olarak su ile) ve pnömatik olarak titreştirilir ve hidrolik olarak dökülür. Kimyasal ayarlama nedeniyle meydana gelen rijid yapı refrakter şekli oluşturmak için kalıbın içine dökülür yada pompalanır. Dökülebilir refrakterlerin büyük çoğunluğunda yakın zamanlara kadar yapıştırıcı eleman olarak kalsiyum çimento kullanılırdı. Bütün dökülebilir refrakterlerde ortak olan yapı, refrakter bütünlükleri ve matriks bileşenlerin kullanılmasıdır, dökülebilir refrakterler 1850 OC ye kadar çalışma sıcaklıklarında kullanılabilir olmasına refrakterlik özelliği izin verir.


  Monolitik refrakkterlerin diğer sınıfı da refrakter gunite yada refrakter gun diye adlandırılır, formülasyonda dökülebilir refraktere çok benzerdir. Genellikle kullanılan yapıştırıcı bağlayıcı vasıta aynıdır. Gerçekte dökülebilir refrakterler aynı zamanda kuru püskürtme olarak da kullanılabilir. Kuru harç püskürtme sisteminde, kuru karışımın formülü geneldir, ama her zaman tozu azaltmaya küçük bir miktar su ile ön ıslatma olmaz ve yapıştırıcı hidratasyona başlamaz. Islatılmış karışım püskürtme mekanizmasının içine yüklenir ve pnömatik basınç ile hortum vasıtası ile nakledilir. Hortumun sonuna monte edilmiş bir nozuldan sulu refrakter akar. Sonuç olarak dökülebilir refrakter ile bir kabuk oluşturacak şekilde astarlama yapılır.

  II. DÖKÜLEBİLİR REFRAKTER ÇEŞİTLERİ

  Dökülebilir refrakterler uzun zamandan beri refrakter malzemelerin çok çeşitli ve büyük grubu olarak kullanılırlar. Dökülebilir refrakter malzemeler çeşitli yollar ve karakteristik özelliklerin birleştirilmesi ile sınıflandırılabilirler. Dökülebilir refrakterler kimyasal esaslıdır. Dökülebilir refrakterler alümina içerikli olarak ayrılırlar ve dökülebilir olanlar alümina silikatı birleştirir, temel refrakter oksitler magnezit ve dolomit olarak temellenir. Ayrıca temel dökülebilir refrakterlerin uygulama olanakları, alümina ve alümina silikat dökülebilir ürünlerden daha sınırlıdır. Temel dökülebilir ürünlerin çoğunluğu temel curuflu çalışma şartlarında, çeşitli çelik, bakır ve kurşun işleme koşullarında kullanıldığı gibi bunların var olduğu alanlarda da kullanılır. Temel dökülebilir refrakter ürünlerin satış tonajı tüm dökülebilir refrakter olarak üretilmiş ürünlerden hem küçüktür, hem de %20’si kadar sayılabilir[2]. Alümina ve alümina-silikat refrakterler bir çok şekilde çeşitlenebilir ya da sınıflandırılabilir. Dökülebilir refrakterler Tablo 1’de sınıflanmıştır[3].

  Tablo 1. Alümina ve Alümina Silikat Dökülebilir Refrakterlerin Sınıflandırılması  DÖKÜLEBİLİR REFRAKTERLERİN KOMPOZİSYONLARI

  A.Bileşenler

  Bileşen oranları, her dökülebilme düzenlemesinde değişir, tasarlanan dökülebilme uygulaması için istenilen fiziksel ya da kimyasal özellikler ve karakteristikleri başarır. Dökülebilir refrakterler de, bileşenlerin niceliklerinin genel sınıflandırılması Tablo 2’de gösterilir.

  Tablo 2. Dökülebilir Refrakterin Kompozisyonu


  Refrakter tanecikleri dökülebilir refrakterin temel iskeletini meydana getirir. Taneciklerin büyüklükleri 20 mm’den 300 m’ye kadar olan bir aralıkta olabilir. Arzu edilen kimya mineraloji ve fiziksel özellikleri elde etmek taneciklerin birisi veya kombinasyonunda temel alınarak formüle edilebilir. Tablo3 ve Tablo 4’te de dökülebilir refrakter malzemelerde temel olarak kullanılan tanecikler listelenmiştir. Yalıtmada, orta ağırlıktaki dökülebilir refrakterler, zayıf tanecikler, daha yoğun taneciklerin yerine kullanılır ve yoğun tanecikler ile istenilen yoğunluk ve özellikleri başarmak için yapıya karıştırılır. Tablo 5’te bu dökülebilen kompozisyonlarda kullanılan yalıtkan tanecikler listelenmiştirTablo 3. Birincil Alümina ve Alümina Silikat Agregalar/Tanecikler
  Tablo 4. Diğer Yoğun Agregalar/Tanecikler

  DOKULETablo 5. Yalıtkan Agregalar/Tanecikler

  Doldurma işlemi için partikül büyüklüğü ve genişlemenin kontrolü, kimyasal/mineralojik modifikasyonlar, yapıştırıcı/bağlayıcı arttırması gibi diğer istenilen nitelikleri sağlar, refrakter dolgu malzemeleri ve/veya modifiye ediciler dökülebilir refrakterin kompozisyonuna eklenir. Pek çok durumda, çeşitli partikül büyüklüğü dağılımlarına göre de çok yönlü elekli doldurucular kullanılır. Dolgu malzemeleri ve modifiye ediciler aynı minerallerin daha iyi ölçülü fraksiyonlarının, tanecikler veya diğer mineraller kompozisyonları arttırmak için kullanılır. Tablo 6’da dökülebilir refrakter kompozisyonlarda en yaygın olarak dolgu malzemeleri ve modifiye edici malzemeler listelenmiştir. Diğer pek çok ve daha fazla yabancı modifiye edici malzemeler alüminyumun yumuşaklığı, curuf dayanımı termal şok dayanımı gibi spesifik uygulamalar ve çalışma koşulları için dökülebilir refrakterlerde kullanılan geleneksel malzemelerdir.


  Tablo 6. Ortak Kullanılan Refrakter Dolgular ve Modifiye Ediciler


  Dökülebilen refrakterlerde kullanılan yapıştırıcı bağlayıcı vasıtaların çok çeşitlidir. Alümina-silikat sistemlerde, kalsiyum alümina çimentolar buna rağmen halen başlıca yapıştırıcı vasıta olarak kullanılır. Tablo 7’de mevcut kullanılan yapıştırıcı/bağlayıcılar listelenmiştir. Dökülebilir refrakterlerde uzmanlık son 20 yılda, hidrostabl alümina, kil silika ve alümina jeller gibi çimentosuz bağlayıcı yapıştırıcılar mono alüminyum fosfat, fosforik asit ve alkali silikatlar gibi kimyasal ve organik bağlayıcılar güvenilirdir. Alkali silikatların en yaygını sodyum fosfatlar, mineral yada organik asitler ve reçinelerdir. Dökülebilir refrakterlerin formülasyonunu tamamlayıcı katkı maddelerinin çeşitli tipleri yada karıştırılmamış malzemenin akış/akış bilimsel karakterizasyonunu iyileştirmek için uygulama suyunu azaltmak çimentonun Ph’nı kontrol etmek yada uygun depolama davranışında iyileştirmeye neden olabilir.


  Tablo 7. Kalsiyum Alümina Çimento Tipleri
  Pek çok durumda, tek formülasyonda çok yönlü katkı maddesi ilave edilir. Katkı maddeleri ve karışımlar, çok küçük miktarlarda, çeşitli değişik nicel kullanım fonksiyonlarında tipik olarak %0,2 den büyük olarak kullanılabilmesi mümkündür. Uygun kullanım ve katkı malzemesi ve karışımların kombinasyonlarının kontrolü, ileri gelişmiş dökülebilir karışım dizaynı için gereklidir. Tablo 8 de katkı malzemelerinin genel tipleri ve bu malzemelerin dökülebilir refrakter sistemlerindeki fonksiyonları listelenmiştir.


  Tablo 8. Dökülebilir refrakterlerde Kullanılan ortak ilaveler/Karışımlar

  B. Tanecik/Agrega ve Partikül Büyüklüğü

  Tanecikler doldurma/modifiye etme, dökülebilir refrakter formülasyonunda ölçülü olarak kullanılır ve istenilen dolgu ve partikül büyüklüğü dağılımına ulaşmak için boyutlandırılmıştır. Dolgu malzemesi ve dökülebilir refrakterlerin bileşenlerinin büyüklüğü kurulum sırasında dökülebilir karışımın akış davranışını, yoğunluğunu ve refrakterin çalışması sırasında meydana gelen dökülebilmeyi etkileyecektir. Partikül dolgulama üzerinde 1930’larda çalışılmaya başlanmış ancak dökülebilir refrakterlerde özel olarak partikül dolgu sistemi uygulaması, ilk düşük çimentolu dökülebilir sistemlerin geliştirilmeye başlandığı 1970’lerde uygulanmaya başlanmıştır[4].

  Dökülebilir refrakterlerde kullanılan iki yaklaşım vardır bunlar agrega/tanecik boyutu büyüklüğü ve partikül doldurmadır.Bu yaklaşımda en çok konvansiyonel yoğunluk ve düşük ağırlıklı dökülebilir refrakterler formüle edilir. Konvansiyonel yoğunlukta %8-%15 arasındaki uygulama suyu oranları ile elde edilen karışımın kabul edilebilir akışı, dökülebilirlilik anlamına gelir ve yaklaşık olarak %22-%30 gözenekliliğe neden olur.

  Düzenlenen tanecik ölçüm sistemleri, su isteğini azaltmaya, arzu edilen akış bilimsel karakteristikleri meydana getirmeye, poroziteyi minimize etmeye ve maximum tanecik teması sağlayacak yapıştırmayı arttırmaya ve optimum dayanım gelişmesi sağlar ve dayanım kırılması için gelişmiş dökülebilir refrakterlerde esasen kullanılır. Düzenlenen sistemlerde iki tane belirli dolgu metodu vardır. Aralıklı ölçüm ve sürekli ölçüm.

  Aralıklı ölçüm, iki, üç, dört veya sık olarak daha çok iyi dolgulama yoğunluğunu sonuçlandırması için tanecik karışımlarının sınıflandırılmasında güvenlidir. Bu sistemin ana dezavantajı zayıf akış ve aralıklı ölçüm yöntemiyle temellendirilmiş tanecik dağılımı sağlamlaştırma ve yerleştirme için şiddetli titreşime ihtiyaç duyar. Aralıklı ölçüm yöntemi, tipik olarak %3,5-5 arasında döküm suyunu minimize eder. Gözenekliliği %10-15 arasında azaltır ve iyi termal şok dayanımı sağlar[6].

  Sürekli tanecik/partikül ölçüm sistemlerinde, tanecik fraksiyonları, doldurma için ölçülmüş görüntülenmiş fraksiyonları yakın olarak nispeten diğerlerine göre geniş miktardadır. Furnas tarafından önerilmiş olan dağılma eğrisi ekleri şekil 1 de gösterilmiştir. Sürekli dolgulama dağılımlarının avantajları, düşük su içeriğinde nispeten iyi akıcılık ve düşük çekme ile iyi yoğunluk ve yüksek dayanımdır. Geçtiğimiz yıllarda sürekli dolgulama yöntemleri, teoriler ve yaklaşımları aşırı derecede akış davranışı ile dökülebilirlilik ile sonuçlandı. Bunlar serbest akış yada kendi kendine seviye belirleme, dökülebilir refrakterlerin sahip oldukları akış gelişmeleridir.

  C. Akış Karakteristikleri ve Yerleştirme Metodları

  Dökülebilir refrakterler küçük miktarlarda yerleştirilir, el ile karıştırma yada kürekli veya davul mikserler gibi mekanik karıştırıcılarda karıştırılırlar. (<225 kg.) Akış ve yerleştirme istikrarlılığı bir katı portland çimentosu yada inşaat betonuna benzerdir. Pek çok konvansiyonel dökülebilir refrakterler halen bu yolla yerleştirilir. Dökülebilir refrakterler teknolojisindeki gelişim ile özellikle düşük çimentolu dökülebilir refrakterlerin uygulanabilmesine başlanılmıştır ve diğer yerleştirme teknikleri ve metotları kullanılmıştır. İlk düşük çimentolu sistemler, akış ve güçlendirme için titreşim yardımı kullanan bağlayıcılı tiksotropik malzemeler yada titreşimli dökümle yerleştirme sırasında fazla titreşim gerektiren, aralıklı boyutlandırma idi. Bu erken şekilde geliştirilmiş dökülebilir refrakterin karışımı halen küçük miktarlarda yapılır ve kova ile en çok parça yerleştirilir. Düşük ve ultra düşük çimentolu dökülebilir refrakterler artmasıyla büyük boyutlar dökülebilen refrakterler artmasıyla, büyük boyutlandırma dökülebilen refrakterler uygulandı. İkinci olarak gelişmiş dökülebilir refrakterler de karışımın bağlayıcılığının daha çok kaldırılması ile akış geliştirildi. Karıştırıcı ve yığın yerleştirme büyüklüğü küçük tipli ve bu şekilde 1350 kg.a kadar dökülebilen refrakteri doğru şekilde karıştırma yeteneğine sahip türbin motorlu karıştırıcının kullanılmaya başlanması ile arttı.

  FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE KARAKTERİSTİKLER

  Dökülebilir refrakterlerin karakteristikleri, dökülebilen çeşitler ve bir grup içinde dökülebilir refrakterler arasındaki mineralojik formulasyon farklılıklarından dolayı, yalıtma, konvansiyonel yoğunluk, düşük çimentoluluk, gibi uygulama amaçları arasında değişeceklerdir. Formulasyon ve kompozisyon (benzer yoğunluk ve kimyasal özellikler) görünüş olarak aynı malzemelerin fiziksel özelliklerinde bazı değişiklikler oluşturulabilir. Bu durumda kullanıcının malzemeyi gerektiği şekilde uygulaması için uyarılması gerekir. Dökülebilir refrakterler potansiyonel malzemeler olarak değerlendirilir. Çünkü, malzemelerin özelliklerinin benzer ürünler arasında ayrılabilir. Ayrıca bir dökülebilir sistemde tanımlanması zor ve ilginç bileşimsel artırımlardan dolayı beklenen fiziksel özellik eğilimlerinde istisna olabilir.  A. Dökülebilir Refrakter Malzemelerin Yalıtkanlığı

  Yalıtıcı dökülebilir refrakter malzemelerin ana amacı ya bir yedekleme astarlama olarak yada sert olmayan uygulamalardaki başlıca astarlama olarak termal yalıtmayı temin etmektir. Bu gibi yalıtıcı dökülebilir refrakterler, aşınma direnci veya dayanım için olmayan düşük termal iletkenlik için formüle edilirler. İzole edici dökülebilir refrakterlerin büyük çoğunluğu alümina silikata dayanır. Yüksek alümina, yüksek sıcaklıklarda (1800 OC’ye kadar) yüksek hidrojen yoğunluğu ve çevredeki yanma atmosferi için üretilmiştir. Alümina silikat temelli yalıtıcı dökülebilir refrakter malzemeler 1650 OC’ye kadar çalışma sıcaklığı ve %45-%85 porozite ile 400-1450 kg/m3 yoğunluklarda elde edilebilir. Alümina silikat esaslı dökülebilir refrakterlerin görünen alümina içeriği %12-%60 arasında olduğundan dökülebilir refrakterler için termal iletkenliği etkilemez. Yoğunluk ve porozite ısı transferini kontrol eder. Genel olarak, yoğunluk artar ve porozite azalır, termal iletkenlik lineer olarak artacaktır. Soğumada termal iletkenlik yapıştırıcı çimento fazın suyu kaybetmesi yüzünden ufak bir miktarda artacaktır.

  B. Dökülebilir Refrakterlerin Yoğunluğu

  Dökülebilir refrakterin yoğunluğu, basit bir eğilimi takip eder, agregaların arttığı temel durumda, yüksek alüminalı malzemeler daha uygundur. Gelişigüzel tane büyüklüğe dayanan malzemelerden daha yoğun olan rastgele boyutlara dayanan partikül büyüklüğü ve dolgulama işlemi dökülebilir refrakterin yoğunluğunu ayrıca etkiler. Gözeneklilik, diğer bir deyişle, ölçümü yapılmış olan tanecikler, daha yüksek gözenekliliğe sahip olan sistemler ve en düşük gözenekliliğe sahip olan boşluğu ölçülmüş sistemler ile tanecikte daha fazla bağlı olmaz. Gözenekliliğe ilişkili değerli bir özellik olan dolgulama, tanecik büyüklüğüne bağlıdır ve dökülebilir refrakterin geçirgenliğidir. ASTM C71’de sıvı ya da gaz olarak dökülebilir refrakterin geçirgenliği belirlenmiştir[18]. Bu özellik; dökülebilir refrakterin geçirgenliğinde fırında pişirme ya da suyunu gidermenin güvenli şekilde yapılabilmesinden beri önemlidir. Gelişmiş dökülebilen refrakterlerin düşük göreceli geçirgenliği, pişirme alanı kurulunda dikkat ve zorluğun yaygınlığı düşük göreceli geçirgenliği arttırmaya ve kritik su giderme aralığında özellikle suyun tahliyesine yardım etmeye, pişirilen organik fiberlerin kullanımı neredeyse evrenseldir.

  C. Dayanım, Yük Deformasyonu, Sünme ve Yorulma

  Oda sıcaklığında refrakter malzemenin dayanım ölçümü kolaydır. Yüksek sıcaklık uygulamasında kullanım için bir refrakter malzeme geliştirme denemelerinde refrakter malzemenin oda sıcaklığındaki bilgileri, testin kalitesi için önemlidir. Çok soğuk ortamdaki dayanımlar kağıt üzerinde etkileyicidir. Ancak çalışma koşularında malzemenin aşınması ve zayıflaması ifade edilebilir. Dökülebilir refrakterin yoğunluğu normal ateş tuğlası ile aynı sınıftaki yalıtıcı refrakterin yoğunluğundan çok daha güçlüdür. Yoğun dökülebilen refrakterlerde dayanım davranışı artan sıcaklığa, çimento tipine-düşük, orta yada yüksek saflıklı kalsiyum alümina çimento ve formülasyonda kullanılan miktara bağlıdır. Yüksek gözenekli yüksek alüminanın katılması ile konvansiyonel dökülebilen refrakterin formüle edilmesine, test sıcaklığında ölçülen kopma modülü 1100 OC’nin üstünde dökülebilmeyi azaltmaya başlar. Bu sıcaklığın üstünde kalsiyum alümina çimento, dökülen refrakterlerde silika ile reaksiyona girmeye başlar ve anortit (CaOAl2O32SiO2 yada CAS2)diye adlandırılan faz oluşur. Silika taneciklerden ya da diğer matriks bileşenlerde katkıda bulunmuş olabilir. Anortit 1553 OC’de ergime noktasına sahip iken CaO ve SiO2 içeren diğer fazlar ile beraber, sistemde 1170 OC lerde düşük sıcaklıklarda sıvı faz oluşumu başlayabilir. Serbest silikada yüksek saflıklı dökülebilen alümina, yüksek sıcaklıkta kalsiyumhegzaalüminanın (CaO 6Al2O3) yada CA6) refrakter fazından oluşturmayı başarır. Yüksek saflıktaki dökülebilen alüminanın dayanımı gerçek olarak 1350 OC’nin üzerinde artar. Özel kullanımlar için bu malzemelerin pek çoğunun geliştirilmesinin özelleştirilmesi nedeni ile bugün piyasada gelişmiş dökülebilir refrakterlerin pek çok çeşidi vardır. Bu düşük ve daha düşük çimentolu refrakterlerin sınıflandırılmasında son gelişmiş düşük dökülebilen tipler için doğrudur. Ancak, uygulama ve performans kriterleri, beklenilen servis şartlarına uyan spesifik sıcaklık aralıklarında dayanım gibi karekteristikler ve fiziksel özellikleri modifiye eden ilginç modifiyeciler adlandırmayı ve geliştirmeyi yapabilirler.

  En düşük çimentolu, ultra düşük çimentolu ve çimentosuz dökülebilir refrakterlerin gelişmiş partikül boyutu dağılımı, azaltılmış su ihtiyacı, geliştirilmiş yoğunluk, optimum çimento/yapıştırıcı hidratasyonu ve özellikle mikro boyutlu silika füme ve reaktif alüminanın en çoğunun kullanımı dökülebilir refrakterlerin dayanımına katkı meydana gelir[20,21].

  Tanecik ve formulasyon sınırlamalarından dolayı düşük çimentolu refrakter, konvansiyonel dökülebilen refrakterlere göre çok daha güçlü iken, mullit taneli düşük çimentolu refrakter, özel %70 alüminalı refrakter kadar güçlü değildir[23]. Bu dökülebilir refrakterlerde, reaktif alümina ve mikro boyutlu mullit gibi daha pahalı malzemeler, daha iyi kullanım için, özel taneciklerden dolayı dayanım geliştirilmesi daha üstün olur. Düşük çimentolu, ultra düşük çimentolu ve çimentosuz dökülebilir refrakter sistemlerde dayanım gelişimi ve optimum dayanım bölgelerinin farklılığı gösterilmiştir. Bu kategorideki benzer malzemeleri kıyaslamada bizim genelleyebildiğimiz ve gördüğümüz ultra düşük çimentolu ve çimentosuz dökülebilir refrakterler yükseltilmiş sıcaklılarda daha yüksek dayanımı nispeten muhafaza ederlerken, bu sınıf geliştirmesinde alümina silikat esaslı düşük çimentolu dökülebilen refrakterler 1100 OC’nin altında en iyi dayanım geliştirmesine sahiptirler. Bu durumda 1200 OC’nin üstündeki çok kısa bir sıcaklık süresinde ultra-düşük çimentolu dökülebilen refrakter en güçsüz halinde güçlü haline dönüşmeye başlar. Bu durumda silika fümeye çimentonun doğru dengelemesi 1100 OC ve 1300 OC’ler arasında oluşan sıvı fazdan kristalleşmeye uygun mullit ilginç bağlayıcılarda faz gelişimi olarak sonuçlanır.

  Dökülebilir refrakter ve refrakterlerin yorulma dayanımı genelde refrakter seçim işlemindeki öngörülen önemli niteliğin birisidir fakat maalesef büyük ihtimalle refrakter malın mevcut test donanımın eksikliği ve standart test metotlarından dolayı refrakterin özellikleri belirlenemez. Bir refrakter astarın çalışma sırasında çatlakların büyüyeceği bir gerçektir, çatlak büyümesine direnecek olan refrakter iyi refraker olarak bilinir. Bu durumun know how’ı son derece önemlidir. Bir malzemede çatlak büyümesi enerji ile gerçekleşir. Bu özellik tanecik tipi ve bağlayıcı faz değişimi tarafından çok güçlü olarak etkilenir. Birçok durumda nispeten daha zayıf aşınmış dökülebilen ya da kopma modülülü geliştirilmiş olan refrakter daha fazla çatlak dayanımı malzeme ve bir uygulama için bir daha iyi seçenek olabilirler. Yorulma çalışmasının basit olarak tahmin edildiği konvansiyonel dökülebilir refrakter için yorulma çalışmasında tanecik tipinin sahip olduğu küçük etki ve çimentonun yorulma çalışması eğilimi şekil 1'de gösterildi[26].  Şekil 1. Yoğun Konvansiyonel Dökülebilir Refrakterler- Sıcak Çalışma Yorulması


  Çimentonun en çok alümina silikat dökülebilir refrakterleri için yorulma çalışması kullanılan çimento ne olursa olsun 1100 OC’de maximum olur ve sonra hızla azalır. Daha yüksek dayanım, daha fazla gözeneklilik konvansiyonel dökülebilen refrakterlerin sahip olduğu ufakça daha yüksek yorulma çalışması değerlerine rağmen onların dayanımı orantılı değildir.

  Yoğun konvansiyonel dökülebilen refrakterler üzerinde gelişmiş dökülebilen sistemlerin avantajlarını görmek için yorulma çalışması değerleri kıyaslanıyor. Şekil 2, düşük çimentolu dökülebilir refrakter, ultra düşük çimentolu dökülebilir refrakter ve çimentosuz dökülebilir refrakteri çizer. Düşük çimentolu dökülebilen refrakterler 1100 OC’nin altında en iyi yorulma dayanımı değerine sahiptir. Ultra düşük çimentolu ve çimentosuz ürünler daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi değerler gösterir. Bir önceki şekil ile bu şekilde dökülebilir refrakterlerin bu sınıfının üstün yorulma özellikleri kıyaslanıyor. Kullanıcı için bu refrakterlerin ana avantajı tuğla, plastik refrakterler ya da konvansiyonel dökülebilir refrakterler olarak diğer refrakterler ile kıyaslanabiliyor olmasıdır. Çatlak büyümesi dayanımında aynı zamanda termal şok ve etkisi önemli rol oynar.

  Şekil 2. %70 Alüminalı İleri dökülebilir Refrakterler-Sıcak Çalışma Yorulması

  D. Aşınma dayanımı
  Pek çok uygulamada dökülebilir refrakterin aşınma dayanımı ve erozyona dayanıklı olması gerekir. Bu uygulamaların pek çoğunda düşük sıcaklık dizisi (<1100 OC) için modernize edilmiştir ve gelişim için oda sıcaklığının kullanımına izin verir[27]. Aşınma dayanımlı uygulamalar için düşük çimentolu, ultra düşük çimentolu, yüksek çimentolu, düşük nemli ve kimyasal bağlayıcılı gelişmiş dökülebilen sistemler kullanılır. Tercih edilen sıcaklıkla aşınma kaybı ayrıca değişir ve dayanımı yansıtır. Hidratasyonun yoğun konvansiyonelle gösterildiği gibi meydana gelen çimento olarak aşınma kaybı dökülebilen refrakterler artar ve hatta düşük çimentolu dökülebilir refrakterler de bile görülebilir. Seramik yapıştırma/sinterleme prosesi >600 OC sıcaklıklarda başlar ve ölçülen aşınma kaybı azalır.

  E. Termal İletkenlik

  Refrakter tuğlaya benzeyen yoğun alümina silikat ve yüksek alüminalı dökülebilir refrakterin termal iletkenlik eğilimi kolaylıkla tahmin edilebilir Alümina miktarı ve yoğunluk termal iletkenliği arttırır. Yalıtıcı dökülebilen refrakterler olarak çok yüksek alüminalı dökülebilen refrakterler kristalin alüminanın daha yüksek miktarından dolayı çok daha yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Birçok gelişmiş dökülebilenler için termal iletkenlik önemli olarak kıyaslanabilir, konvansiyonel dökülebilir refrakterler benzerlerinden daha yüksek termal iletkenliğe sahiptir[28, 29]. Ultra iyi tozlar uygulama suyunu ve gözenekliliği azaltmaya, matriks devamlılığını geliştirmeye ve matriksin kristalin içeriğini arttırmaya yardım eder. Termal iletkenliğin kesin mekanizması artışı iyi araştırılmazdı, fakat termal iletkenlikteki silika fume artışa neden olur. Termal iletkenlikteki (%20-%30’luk) bu artış, konvansiyonel yoğun dökülebilir refrakterler kıyaslanılan düşük çimentolu, yüksek çimentolu ve düşük nemli dökülebilir refrakterler de silika füme eklerinden dolayı meydana gelir. 2. #2
  Junior Member

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Bu dökümanı alamıyoruz ama nasıl seçebiliriz bunu? Ben bu yazıyı worde aktarmak istiyorum


 3. #3
  Özel Üye

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Alıntı itu_1988 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu dökümanı alamıyoruz ama nasıl seçebiliriz bunu? Ben bu yazıyı worde aktarmak istiyorum
  Adminler tarafından gerekli yardım yapılacaktır

 4. #4
  Junior Member

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  maqiwol bu bilgilere kaynak gösterebilirmisin ? eğer varsa elinde kaynakları ve paylaşırsan süper olur çok sevinirim ;)


 5. #5
  AdministratoR

  Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Alıntı resqu3r Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  maqiwol bu bilgilere kaynak gösterebilirmisin ? eğer varsa elinde kaynakları ve paylaşırsan süper olur çok sevinirim ;)

  Özel mesajla detaylar gönderilmiştir.

 6. #6
  Junior Member

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Mailime bu dökülebilir refrakterle ilgili kaynak bilgilerini atabilir misin? Biz bu konuyla ilgili tez hazırlıyoruz ve hocamız kaynak istiyor bizden. Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi akşamlar...


 7. #7
  LaDy

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Alıntı itu_1988 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Mailime bu dökülebilir refrakterle ilgili kaynak bilgilerini atabilir misin? Biz bu konuyla ilgili tez hazırlıyoruz ve hocamız kaynak istiyor bizden. Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi akşamlar...
  Kaynak konuyu aldığın yerdir. Yani www.FrmSu.NeT

 8. #8
  Junior Member

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında


 9. #9
  Junior Member

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Paylaşım için teşekkür ederim. Malzeme müh. öğrencisiyim ve proje konum bu. Kaynak bilgilerini pm olarak atabilirsen çok sevinirim.

 10. #10
  Junior Member

  Standart Cevap: Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Dökümanı alabilmek için ve kaynakları için yardımcı olabilir misiniz ???

Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Dökülebilir Refrakterler-Dökülebilir Refrakterler Bilimi Hakkında

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05.02.11, 16:42
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.09, 17:02
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.04.09, 17:16
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.04.09, 00:45
 5. Su Bilimi Hakkında-Hidroloji Tanımı-Su Bilimi Nedir?
  By superisi in forum Jeoloji & Jeofizik
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.09, 01:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.