Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 3/6 İlkİlk 12345 ... SonSon
26 sonuçtan 11 ile 15 arası

Konu: Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Kelimeler..

 1. #11
  Administrator

  Standart Cevap: Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Keli

  RE: Osmanlıca Sözlük (F Harfi) FERRUC
  (C: Ferâric) Tavuk pilici.

  FERRUH
  f. Mübarek, kutlu, uğurlu.

  FERRUH-FÂL
  f. Bahtı açık, şanslı, talihli, uğurlu.Ferruhî : f. Mübareklik, uğurluluk, meymenet.

  FERRUH-ZÂD
  f. Mübarek evlât, uğurlu çocuk. * Hayırlı, kutlu, mübarek.

  FERS
  Dağıtmak. Saçmak. * Ciğer parçalamak. * Hurma çekirdeğinin kabuğunu soymak. * Atın pisliği. Fışkı.

  FERS
  Yırtmak. * Parçalamak. * Katletmek, öldürmek. * Boyunlamak.

  FERSA
  f. Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa $ : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa $ : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan.

  FERSAH
  Uzunluk ölçüsü birimidir, iki çeşittir: Deniz fersahı: 5555 m. Kara fersahı: 4444 m. * İki şey arasındaki açıklık. * Sükun ve hareket arasındaki vakit. * Zaman. Saat. * Dâimî ve çok olup aslâ kesilmeyen şey.

  FERSAH FERSAH
  (Uzaklık için) Çok çok. Çok fazlaca uzak.

  FERSAN
  f. Derisi kürk yapımında kullanılan bir sansar cinsi.

  FERSE
  İnsanın boynunda ve arkasında olan ve gittikçe zaaf verip boynunu ve belini eğip, helâk eden yel.

  FERSENDAC
  f. Ümmet.

  FERSENG
  (Bak: Fersah)

  FERSUD(E)
  f. Eskimiş, yıpranmış. * Eski, yırtık.

  FERSUDE-GÎ
  f. Eskilik, yıpranış, fersudelik.

  FERŞ
  Yer. Yeryüzü. * Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey. * Küçük develer.

  FERŞEHA
  İki ayak arasını açmak.

  FERTUT(E)
  f. Pir, çok ihtiyar. * Bunak, kocamış.

  FERTUTE
  Kadın esirler hakkında kullanılan tâbirlerdendir. Esir edilen kadınlar hakkındaki diğer tâbirler şunlardır: Mâriye, ümmülveled, acuze, duhter, yekdest, yekçeşm, mâyube. (O.T.D.S.)

  FERTUTÎ
  f. İhtiyarlık, pirlik, bunamışlık, bunaklık.

  FERUKA
  Böğürün yağı. * Korkak kişi.

  FERVE
  (C: Füre\'-Firâ) Baş derisi. * Bir parça toplanmış kuru ot. * Servet, zenginlik. * Kürk.

  FERVE
  f. Bazı hayvanların makbul olan derileri. Kürk.

  FERY
  İyi iş işlemek. * Meşin dikmek. * Yaramaz iş. Bir nesneyi ıslah için kesmek.

  FERYAD
  f. Bağırıp çağırma. Yüksek sesle medet istemek. Figan.

  FERYAD-I ANDELİB
  Bülbülün feryâdı, ötmesi. * Yirmiiki martta olan bir fırtına.

  FERYAD-BAHŞA
  f. Feryâd ettiren, bağırttıran.

  FERYAD-HAN
  f. Yardım isteyen.

  FERYAD-RES
  f. Feryâd edenin imdâdına koşan, yardımına gelen.

  FERZ
  Çukur yer. * Düz yer. * Ayırmak.

  FERZA'
  Pamuk çekirdeği.

  FERZAH
  Akrep isimlerinden bir isim.

  FERZAN
  İlim ve hikmet.

  FERZANE
  f. Bilgili kimse. Hakîm, feylesof. * Tas: Nefsanî alâkalardan sıyrılmış kimse.

  FERZANE-GÎ
  f. Üstünlük, rüçhaniyet. * Bilgi.

  FERZEND
  (C.: Ferzendân) f. Yavru. Çocuk. Veled.

  FERZENDÂNE
  Evlâd gibi. Evlâda yakışır surette.

  FE'S
  İki yüzlü balta. * Balta ile vurmak.

  FESA
  Eskimek. * Vurmak.

  FESA
  Bıçak.

  FESAD
  Bozuk ve fenalık. Karışıklık. Haddi tecavüz edip zulmetmek. (Zıddı: Salâh\'tır.)( $ Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli hâlet, bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumi olursa, hafif olur. Ve keza, bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalâtı sukut etmeye başlar; kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra o şahıs; bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit, o şahıs, tam mânasiyle arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir belâ, fesadı durmayıp karıştıran bir âfet kesilir. İ.İ.)

  FESAD-I AHLÂK
  Ahlâk bozukluğu.

  FESAD-I DİMAĞ
  Akıl bozukluğu, delilik.

  FESAD-I Mİ'DE
  Mide fesadı, mide bozukluğu.

  FESAD-I TE'LİF
  Edb: Bir cümlede yapılan tertibin mâna çıkmayacak derecede bozuk ve karışık oluşu.

  FESAD-AMİZ
  f. Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran.

  FESADAT
  (Fesad. C.) Bozukluklar. Kötülükler. Karışıklıklar.

  FESAD-ENGİZ
  Fesad koparan. Fesad çıkaran. Karışıklık çıkaran.

  FESAFİS
  Kesmez kılıç.

  FESAHAT
  (Bak: Fasahat)

  FESAKÎ
  (Fıskıyye. C.) Fıskiyeler. * Çocukların oynadıkları su püskürten oyuncaklar.

  FESALE
  (Füsule) Alçak ve asılsız olmak. 2. #12
  Administrator

  Standart Cevap: Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Keli

  RE: Osmanlıca Sözlük (F Harfi) FESANE
  f. Asılsız hikâye. Masal. (Bak: Efsane)

  FESAR
  f. Yular.

  FESC
  Her nesnenin boşu.

  FESDA'
  (Bak: Sada\')

  FES'E
  Sâkin olmak, sâkin etmek.

  FESEKA
  (Fâsık. C.) Fâsıklar. (Bak: Fâsık)

  FESH
  Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak. * Zayıf olmak. * Bilmemek. Cehil. * Re\'y ve tedbiri ifsad eylemek. * Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden. * Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen. * Unutmak. * Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak.

  FESH-İ MUKAVELE
  Mukavelenin bozulması, anlaşmanın feshedilmesi.

  FESH
  Genişletmek.

  FESÎH
  (Füshat. den) Açık, geniş.

  FESİL
  (C: Efsâl-Fisâl) Adi, yaramaz kimse. * Bağ çubukları dikmek.

  FESÎL
  (C: Füslân) Hurma ağaçlarının küçüğü. * Her nesnenin kemi ve yaramazı.

  FESÎT
  Tırnak kesintisi, tırnak parçası.

  FESK
  Yola gitmek. * Kan döküp adam öldürmek.

  FESR
  Beyan etmek, açıklamak. * Tabibin suya bakması.

  FESS
  Kıtlık günlerinde tohumundan ekmek yapılan bir ot.

  FESTAT
  (Bak: Fustât)

  FESTEMİ'
  (Fe-istemi\') Dinle, işit (anlamında bir kelimedir.) (Fe) ile (İstemi\') emr-i hazırından ibarettir.

  FESTİVAL
  Fr. Çeşitli sebeplerle yapılan ve birkaç gün süren şenlik.

  FE-SÜBHANALLAH
  Allah (C.C.) ne güzel yaratmış; Allah Sübhândır, bütün noksanlıklardan münezzehtir; Her şey kendine tesbih eder (anlamında olup hayret ve taaccübü ifâde için söylenir.) (Bak: Sübhân)

  FESV
  (Fesüvv) Yellenmek.

  FEŞ'
  Böğürtlen ağacına benzer bir ağaç.

  FEŞAFEŞ
  f. Hışıltı. * Atılan okun, havada giderken çıkardığı ses.

  FEŞAK
  Sürur, neşe, sevinç, neşat.

  FEŞAN
  f. Saçma. Neşretme. * Yayıcı. Serpici olan.

  FEŞAR
  f. Sıkıcı. Sıkan. Sıkıp suyunu çıkaran.

  FEŞC
  Ayağını ayırıp apışmak.

  FEŞEL
  (C: Efşâl) Korkak olmak.

  FEŞFAŞ
  Yassı kılıç.

  FEŞFEŞE
  Uykudan uyandırmak.

  FEŞG
  Dağıtmak. * Vurmak.

  FEŞGA
  Pamuk parçası.

  FEŞGA
  Dağılmış; münteşir.

  FEŞH
  Başına el ile vurmak.

  FEŞİL
  (C.: Efşâl) Korkak, cesaretsiz, yüreksiz.

  FEŞK
  Kırmak.

  FEŞŞ
  Eritmek. * Süt sağmak. * Çıkarmak. * Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

  FETA
  (C.: Fitye, Fityan veya feteyân) Genç. Delikanlı. * Cömert.

  FETA
  (Fetâne) (C: Eftâ) Yassı ve çökük burunlu olmak.

  FETAH
  Yumuşak.

  FETAK
  Fıtık. Kasığı şişmiş olan kimse.

  FETAKE
  Gadretmek, öldürmek.

  FETANET
  (Bak: Fatânet)

  FETASE
  Yassı çökük burunlu olmak. * Büyük boncuk.

  FETAT
  Kuvvetli, genç kadın.

  FET'E
  Zikretmek.

  FETEHAT
  (Fetha. C.) Fethalar, arapçadaki üstün işaretinin adı.

  FETEL
  Devenin iki kollarının, yanlarından uzak olması.

  FETEVA
  (Fetva. C.) Fetvalar. Ehliyet sâhibi bir din âliminin bir mes\'ele hakkında müsbet veya menfî haber ve malûmatları. (Bak: Fetva)

  FETH
  Açma, başlama. * Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret. * Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle gamı izâle etmek, bir değerli şey vermekle fakirliği kaldırmak gibi. İkincisi; kapalı, muğlak bilgilerin keşif ve izharında kullanılır. Bu da iki türlüdür; Birisi; zâhirî ve müsbet ilimleri çoğaltmak ve mânalarını tahkik etmekle olur. Diğeri; ilm-i ledün âlemine dalmakla olur. (L.R.)

 3. #13
  Administrator

  Standart Cevap: Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Keli

  RE: Osmanlıca Sözlük (F Harfi) FETH-İ BAB
  Kapı açmak.

  FETH-İ BİLAD
  Beldelerin istilâsı, şehirlerin zabtı.

  FETH-İ İSLÂM
  Tuna nehri üzerinde Kladova kasabası yakınlarındaki bir kalenin adı. * İslâmların fethetmesi.

  FETH-İ KELÂM
  Söze başlama.

  FETH-İ KOSTANTİNİYYE
  İstanbul\'un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethi.

  FETH-İ MEYYİT
  Ölüm sebebini anlamak için cesedin açılarak muâyene edilmesi, otopsi.

  FETH-İ MÜBİN
  Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen "Feth-i mübin"in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok İslâmî fetihlerin mebdei olan Hudeybiye sulhudur. Ulemanın ekserisine göre ise; Biat-ı Rıdvan\'dır.Kur\'anın hitabı umum asırlara baktığı için, bu gibi fetih ve zafer manâlarından her asırdaki Âlem-i İslâm hissedardır.

  FETH-İ SUVER
  Suretlerin meydana çıkışı. Her mahlûkun Allah\'ın ilim, irade ve kudretiyle en münasib şekilde suretlerinin açılışı.

  FETİH SURESİ
  Kur\'an-ı Kerim\'in 48. suresi.

  FETHA
  Gr. Arabçada harfleri (E, A) diye okutan işâret, üstün.

  FETHA (FETAHA)
  (C.: Füteh-Fütuh-Fethât) Kaşı olmayan halka yüzük. * Büyük yüzük. * Tavşancıl kuşu.

  FETHÎ
  Fetih ile alâkalı. Fethe âit. * Ferahlık verici.

  FETİH
  (Bak: Feth)

  FETİK
  Dülger. * Sabah. * Parlayıcı nesne, parlak olan şey.

  FETÎL(E)
  Yaralara konulan tiftik. * Lâmba fitili. * Deriden çıkan kir. * Örgü.

  FETÎR
  Taze nesne. * Cıvık hamur. * Acele anlaşılan.

  FETÎS
  Büyük çekiç.

  FETİŞİZM
  Fr. Küçük putlara ve heykellere tapma âdeti. Putçuluk. Kadın resimlerine veya heykellere fazlaca sevgi beslemek hastalığı.

  FETÎT
  Terit altına konulan ekmek parçaları.

  FETİYLE
  Yanmış fitil ucu. * Bükülmüş ince sicim. * İki parmak arasındaki kir.

  FETK
  Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma. * Tıb: Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak. * Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı. * Şafak sökmesi. Fecir ağarması. * Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.

  FETK
  Zamanını gözeterek açıktan adam öldürmek. * Yaralamak. * İnadetmek.

  FETKELÎN
  Belâ. Zahmet.

  FETL
  Bükmek. * Yüz döndürmek.

  FETN
  Yakmak, ihrak etmek.

  FETRET
  Uyuşukluk, zayıflık. * Vahy ve semavî hükümlerin sükûn zamanı olduğu için, iki peygamber-i zişan devirleri arasındaki zaman. * Vukuu âdet halinde olan şeyin kesilme zamanı veya kesilmesi. * İki vakıa arasındaki geçen zaman. Terakki ve teâli devirleri arasındaki hareketsiz, sükûnetli geçen devir. * Tıb: İki ateşli hastalık arasındaki geçen zaman.(Suâl ediyorsunuz ki: Zaman-ı fetrette, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm\'ın ecdadı bir din ile mütedeyyin mi idiler?Elcevab: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm\'ın, bilâhare gaflet ve mânevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bâzı insanlarda cereyan eden bakıye-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivâyât vardır. Elbette Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm\'dan gelen ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm\'ı netice veren bir silsile-i nuraniyeyi teşkil eden efrad, elbette, din-i hak nurundan lâkayd kalmamışlar ve zulümat-ı küfre mağlub olmamışlar. Bil\'ittifak, teferruattaki hâtiatlarından muâhezeleri yoktur. İmam-ı Şâfiî ve İmam-ı Eş\'arîce, küfre de girse, usul-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünki teklif-i İlahî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla\' ile teklif takarrur eder. Mâdem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i sâlifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevab görür, etmezse azab görmez. Çünki mahfî kaldığı için hüccet olamaz. M.)

  FETŞ
  Sorup aratmak.

  FETT
  Kırmak, kesr.

  FETTAH
  (Fetih. den) En iyi, en çok fetheden. Darlıktan kurtaran. Her şeyi en iyi cihetten açan. Her şeyi açan. Zabteden Allah (C.C.)

  FETTAHİYYET
  Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı. (Yâni, Fettah isminin tecellisi ile basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta bir ânda, bir fiil ile açılmasıdır. Ş.)

  FETTAK
  (Fetk. den) Kanlı katil, çok sayıda insan öldürmüş kimse.

  FETTAN
  Fitneci. Kurnaz. Fitne çıkaran. Karıştıran. * Hırsız. * Şeytan. * Altın eriten kuyumcu.

  FETTANE
  Mehenk taşı. Altun ve gümüşü muâyeneye yarıyan taş.

  FETTE
  Açmak. * Yardım. * Hüküm.

  FETUR
  Oruç açacak nesne. * Yaratmak. * Yarmak. * İki parmağıyla kaşımak.

  FETUT
  Ekmek parçaları.

  FETVA
  Bir hâdise, bir muâmele hakkındaki hükm-ü şer\'îyi ehli olanın haber vermesi ve o hükme dair verilen mâlumat, bilgi.

 4. #14
  Administrator

  Standart Cevap: Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Keli

  RE: Osmanlıca Sözlük (F Harfi) FETVA EMİNİ
  Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane\'nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer\'i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer\'iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İlâmat müdür ve mümeyyizi, başmüsevvit, müsevvit gibi ulema ve fukahadan müteaddit memurlar vardı.Fetva eminleri, en yüksek ilim sahipleriyle beraber memuriyetlerinin unvanlarına münasib olarak emin, fakih ve müteşerri\' kimseler arasından seçilirlerdi. Fetva eminlerinden, şeyhülislâm olanlar da vardır.Fetva eminliği Kanuni Sultan Süleyman\'ın saltanatından sonra ihdas edilmiştir. İstanbul\'un fethinden evvel, Bursa Kadıları bu işi gördükleri gibi, İstanbulun fethinden sonra İstanbul Kadısı olan Hızır Bey, fetva eminliği vazifesini görürdü. Bu müessese Osmanlı saltanatının sonuna kadar devam etmiştir. (O.T.D.S.)

  FETVA-PENAH
  Fetvaya sığınan Şeyhülislâm.

  FE'V (FE'Y)
  Yarmak. * Koparmak. * İki dağ aralığı.

  FEVAHİŞ
  (Fâhiş. C.) Fâhiş işler. Bozuk işler. Kötü ve haram olan işler, ameller.

  FEVÂİD
  (Fayda. C.) Faydalar. Faydalı şeyler.

  FEVÂİD-İ ME'MULE
  Umulan faydalar.

  FEVAİH
  (Fâih. C.) Meyve ve çiçek kokuları.

  FEVAİT
  (Fevt. C.) Fevt olmuş şeyler. * Vaktinde kılınmamış namazlar.

  FEVAK (FÜVÂK)
  İki sağım arasında devenin memesinde sütün birikmesi. * Rahat. * Rücu. * Uzun boyunlu bir nevi su kuşu.

  FEVAKİH
  (Fâkihe. C.) Meyveler, yemişler, fâkiheler.

  FEVARİS
  (Fâris. C.) Atlılar, biniciler.

  FEVASIL
  (Fâsıla. C.) Fâsılalar. (Bak: Fâsıla)

  FEVATİH
  (Fâtiha. C.) Fâtihalar. Başlangıçlar. * Son vermeler. * Bir kitabın mukaddemeleri.

  FEVAZIL
  (Fâzıla. C.) (Bak: Fâzıl)

  FEVC
  Dalga. Bölük. İnsan kalabalığı. Cemaat. Takım. * Koşmak. Sür\'at etmek. * İyi kokunun dağılıp yayılması.

  FEVC FEVC
  Dalga dalga, kısım kısım, takım takım, akın akın, cemaat cemaat.

  FEVC-Â-FEVC
  Akın akın, takım takım.

  FEVD
  Bir işi veya emri başkasına teslim etmek.

  FEVD
  Tavşancıl kuşunun kanadı. * Ölmek. * Canip, taraf, yön.

  FEVDEC
  (C: Fevâdic) Mahfe.

  FEVEHAN
  (Fevh. C.) Güzel kokular.

  FEVEHAT
  (Fevha. C.) Güzel kokular.

  FEVERÂN
  Maddi ve manevi kaynayıp fışkırmak. * Köpürmek. * Coşmak. * Kokunun etrafa yayılması. * Depreşmek. * Şiddet.

  FEVERÂN-I ÂB
  Suyun fışkırması.

  FEVERÂN-I DEM
  Kan fışkırması.

  FEVG
  şişman olmak.

  FEVGA'
  İri vücutlu, şişman kadın.

  FEVH
  Yaradan kan fışkırması. * Bolluk, genişlik. * Güzel kokunun yayılması. * Kaynamak.

  FEVH
  Kokmak.

  FEVH
  Ağız büyüklüğü.

  FEVHA
  (C.: Fevehât) Güzel koku.

  FEVHED
  Semiz oğlan, şişman çocuk.

  FEVK
  Üst. Üst taraf. Yüksek derece. Yukarı.

  FEVKALÂDE
  Âdetin fevkinde. Ayrıca, hususi surette. Bilinenlerin üstünde. Müstesna ve yüksek bir surette.

  FEVKALBEŞER
  (Fevk-al beşer) İnsan gücünün üstünde, insanüstü.

  FEVKALGAYE
  Son derecede.

  FEVKALHAD
  (Fevk-al had) Huduttan ileride. Sınırsız. Hudutsuz.

  FEVKALKANUN
  Kanun üstü. Kanunun kabul etmediği. Kanunun karışmadığı.

  FEVKALKÜLL
  (Fevk-al kül) Hepsinin fevkinde. Bütününün üstünde.

  FEVKALME'MUL
  (Fevk-al me\'mul) Ümidin fevkinde, Umulandan ziyade. Ümid edilmedik şekilde. Beklenmedik bir anda.

  FEVKALMU'TÂD
  (Fevk-al mu\'tâd) Her zamankinden üstün. Âdetin fevkinde.

  FEVKANÎ
  Üst, üst tarafta, üstteki.

  FEVKATTAHAMMÜL
  (Fevk-at tahammül) Tahammülün üstünde, tahammül edilmez, dayanılmaz, dayanılması imkânsız.

  FEVR
  Hemen. Birdenbire. Acele. Sür\'at. * Bir adamın geldiği semt ve cihet. * Suyun kaynayıp fışkırması.

  FEVREN
  Birdenbire, sür\'atle, çarçabuk.

  FEVRES
  Buğday, hınta.

  FEVRÎ (FEVRİYYE)
  Düşünmeden ve âni olarak yapılan hareket.

  FEVT
  Ölüm, mevt. * Kaybetme. Elden çıkarma. Kaçırma. Bir şeyin bir daha ele geçmiyecek şekilde elden çıkması.

  FEVT-İ FURSAT
  Fırsat kaçırma. Fırsatı değerlendirememe. Ele geçen bir imkânı kullanamama.

  FEVVARE
  Fıskıye, su fışkırtan şey.

  FEVZ
  Kurtuluş. Zafer. Necat. Muvaffakiyet. Selâmet.

  FEVZ
  Ölmek, mevt.

  FEVZÂ
  Kargaşalık. Anarşi. * Karışmış, muhtelit.

  FEVZÂ-YI ÂRÂ
  Fikirlerin karmakarışık olması. Fikre ait anarşi. Fikrî anarşi.

  FEVZAÎ
  Anarşist. Hiç bir din ve nizam tanımayan. * Kargaşalık ve anarşi ile alâkalı.

  FEVZAİYE
  Fls: Anarşik. Kanun ve nizam tanımayan hal ve hareket.

  FEVZÎ
  Kurtuluşa, fevze âit ve müteallik.

  FEVZİYE
  Yeniçeri Ocağı\'nın kaldırılması üzerine II.Sultan Mahmud tarafından eski odalar mevkiine verilen isimdir. Yeniçeri Ocağı\'nın kaldırılması esnasında, yeni odalar Kara Cehennem\'in attığı yağlı paçavralarla yanmış, eski odalar da ocağın ilgasından birkaç gün sonra yıktırılmıştır. Gerek yanan ve gerekse yıkılan yerlerin vaziyetlerinin tâyini hakkında Sadrazam Selim Mehmed Paşa\'nın, Padişaha arzettiği telhis üzerine, Sultan Mahmud, yeni odaların bulunduğu yere Ahmediye, eski odalar mevkiine de Fevziye adının verilmesini emretti (O.T.D.S.)

  FEY'
  Ganimet. Harbde elde edilen mal. * Rücu\'. * Haraç. * Zeval vaktinden sonraki gölge. (Bak: Fey-i zeval)

 5. #15
  Administrator

  Standart Cevap: Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Keli

  RE: Osmanlıca Sözlük (F Harfi) FEY' (FEY'A)
  Her nesnenin evveli.

  FEYA
  Yahu... gibi mânaya gelir, hayret ifade eder.

  FEYAC
  Söz, kelam.

  FEYAFÎ
  (Feyfâ. C.) Çöller, sahralar.

  FEYALİLACEB
  (Fe-yâ lil\'aceb) Hayret ve taaccüb ifâdesi için söylenir.

  FEYAYİH
  (Feyhâ. C.) Genişlikler, enginlikler, boşluklar.

  FEYC
  (C: Füyuc-Feycân) Haber getiren peyk.

  FEYCEN
  Sedef dedikleri ot.

  FEYD
  Sallanmak.

  FEYDUM
  Bir nevi mâcun.

  FEYEZAN
  f. Suyun çok olup taşması, çoşması. * Bolluk, fazlalık, feyiz.

  FEYFA'
  (C.: Feyâfi) Büyük çöl, sahra.

  FEYFA-NEVERD
  f. Çöl yolcusu. Çöllerde yol alıp ilerliyen.

  FEYH
  Sıcağın şiddetlenmesi. * Koku yayılmak. * Kazan kaynamak. * Yara kanamak.

  FEYHA
  Geniş ve büyük olan. Engin.

  FEYHA
  Bir nevi toprak çanak. * Genişlik, vüs\'at.

  FEYHAK
  Geniş nesne.

  FEYHEC
  İçki ölçülen bardak. Şarab. Hamr. Bâde.

  FEY-İ ZEVAL
  Güneşin garba doğru dönmesinin başlaması, Güneş tam ortada gibiyken yerde dikili olan şeylerin gölgeleri batıdan doğuya dönüp kısalmakta son bulduğu zamandır. Bundan sonra öğle namazı vakti başlar.

  FEYK
  Tavuğun gıdaklaması. * Uzun boylu erkek. * İyi olmak.

  FEYL
  Hamile kadının sütü.

  FEYLAK
  Büyük adam. * Çok asker. Kolordu. * (C: Feyâlik) İpek böceği ve kozası.

  FEYLEKUN
  Kandıra dedikleri hasır otu.

  FEYLEKUS
  Fil kulağı dedikleri büyük yassı yapraklı ot.

  FEYLEM
  Geniş, büyük nesne.

  FEYLEMANÎ
  Cüssesi büyük olan.

  FEYLESOF
  Felsefe ile uğraşan, felsefeci. (İlm-i hikmetle meşgul olan mütefennin. Dinle münasebeti olmayan gayr-ı müslim. L.R.) (Bak: Hükemâ)(İ\'lem Eyyühel-Aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun o şeyin ahvâli hakkında ihtilâfları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh, avrupa feylesofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, İslâm ve Kur\'anın hakaikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakaik-ı İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben öyle gördüm; nefs-ül emir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden feylesoflar, hakkın esrârını, Kur\'an nurlarını da keşfedebilir diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz, kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünki kalblerinde can kalmamıştır. Gaflet, o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür. M.N.)

  FEYLULE
  İkindiden akşama kadar olan ve mekruh addedilen uyku. (Bak: Kaylule)

  FEYNAN
  Güzel uzun saçlı kişi.

  FEYNE
  Zaman. Saat.

  FEYRUZEC
  Piruze dedikleri kıymetli taş.

  FEYŞE (FEYŞELE)
  (C: Feyâşil-Fiyeş-Fiyâş) Zeker başı.

  FEYTEK
  Dülger.

  FEYYAD
  Erkek baykuş. * Çok yiyen adam.

  FEYYAL
  Fil çobanı. File bakan kimse.

  FEYYAZ
  Çok feyz veren. Çok bereket ve bolluk veren. (Bak: Feyz)

  FEYYAZ-I MUTLAK
  Mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi. Allah.(Kader herşeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak\'tan aldığı feyze olan kabiliyeti, o kalıba göredir. M.N.)

  FEYYAZ-I MÜTEÂL
  Çok feyz ve bereket veren. Müteâl olan Allah (C.C.)

  FEYYİH
  Şiddetli adam.

  FEYYİL
  Zayıf hüküm.

  FEYZ
  Ölmek.

  FEYZ
  (C.: Füyuz) Bolluk, bereket. * İlim, irfan. Mübareklik. * Şan, şöhret. * İhsan, fazıl, kerem. Yüksek rütbe almak. * Suyun çoğalıp çay gibi taşması. Çok akar su. * Bir haberi fâş etmek. * İçindeki düşüncesini izhar etmek.(Hakaik-ı imaniye ve esasat-ı Kur\'aniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, hâlis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. M.)

  FEYZ-İ SAFÂ
  Neşenin feyzi, safânın bolluğu.

  FEYZ Ü RİF'AT
  İlerleme, bolluk ve yükseklik.

  FEYZA FEYZ
  Feyiz ile dolu, bol.

  FEYZ-AVER
  f. Feyz getiren. Feyiz veren. * Bolluk veren.

  FEYZ-BAHŞ
  f. Feyiz ve bereket veren, feyiz bağışlayan.

  FEYZ-DAR
  f. Feyizli, bol, bereketli, gür.

  FEYZ-EFZA
  f. Feyiz artıran, bollaştıran.

  FEYZÎ
  Bolluk ve berekete ait ve müteallik. Feyze mensub.

  FEYZ-NAK
  f. Feyizli, bereketli, bol.

  FEYZ-RESAN
  f. Bolluk ve bereket getiren, feyiz bahşeden.

  FEYZ-YAB
  f. Bollaşan, feyiz bulan. Feyze nâil olan.

  FEZA
  Yıldızlar arasındaki geniş boşluk. Gökyüzü. * Yer geniş olmak. * Açık sahra. * Saha. * Yerde akan su.

  FEZÂ-YI FEYZ
  Feyiz sahası, feyzin fezası.

  FEZÂ-YI ITLÂK
  Hudutsuz gökyüzü. Nihayetsiz feza.

  FEZA
  Rahim içinden çıkan su.

  FEZA'
  Korku. Havf. * Sığınma, dehalet. * Uykuda şiddetli korku ile uyanmak.

  FEZA
  (Efzâ) f. Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza $ : Can verici. Hayret-feza $ : Çok hayret verici. Ruh-feza $ : Ruh verici.

  FEZAA
  Yolda ve tarlada yapılan ve höyük denilen suret.

+ Cevap Ver
Sayfa 3/6 İlkİlk 12345 ... SonSon
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Osmanlıca Sözlük (F Harfi)-Osmanlıca Sözlük (F Harfi)İle İlgili Osmanlıca Kelimeler..


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 25.05.09, 13:33
 2. Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.05.09, 23:06
 3. Cevaplar: 70
  Son Mesaj: 24.05.09, 22:57
 4. Cevaplar: 49
  Son Mesaj: 24.05.09, 21:57
 5. Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 22.05.09, 01:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.