Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Türk Şiirinde Nazım Biçimleri Ve Türleri ÖYS Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Türk Şiirinde Nazım Biçimleri Ve Türleri ÖYS Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Türk Şiirinde Nazım Biçimleri Ve Türleri ÖYS Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları

  1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Di*van Edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  A) gazel - şarkı - murabba - mani - mesne*vi

  B) rubai - muhammes - destan - tuyuğ -masal

  C) tuyug - kaside - murabba - türkü - gazel

  D) müstezat - mersiye - gazel - naat - münacaat

  E) şarkı - ağıt - rubai - müstezat - mani

  (ÖYS - 1986)

  2. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk ede*biyatı ürünlerinden değildir?

  A) Mani

  B) Koşma

  C) Ninni

  D) Ağıt

  E) Türkü

  (ÖYS -1988)  3. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yazarları belli değildir.

  B) Kafiye düzeni a - a - b - a biçimindedir.

  C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşün*ce son iki dizede bulunur.

  D) ilk iki dize son iki dize ile yalnız ölçü ve kafiye bakımından İlgilidir.

  E) Yalnızca aşk konusu işlenir.

  (ÖYS -1990)  4. Düzenleyicisi pek bilinmez. Halkın sözlü ge*leneğinde oluşup gelişir. Çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde olsun, biçiminde olsun, değişikliklere, bozulmalara, kırpılma*lara uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söyle*nir.

  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

  A) Tuyuğ

  B) Şarkı

  C) Türkü

  D) Rubai

  E) Gazel

  (ÖYS -1991)  5. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlama*dan alınmış olabilir?

  A) Ayna almış perçem düzer

  Zülfün tarayı tarayı

  B) Kırık çanağı yok ayran içecek

  Kahveye gelir de fincan beğenmez

  C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam

  Yeni talim gelmiş varam ahşam

  D) Güzel gitti diye pınar ağladı

  Acıdı yüreğim yandı pınara

  E) Avcılardan kaçmış ceylan misali

  Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı

  (ÖYS - 1992)  6. Divan edebiyatındaki "gazel”in konu bakı*mından Halk edebiyatındaki benzeri aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Varsağı

  B) Destan

  C) Türkü

  D) Koşma

  E) Nefes

  7. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük

  Ferhad ile Şirin'i beraber gördük

  Baktık geceden fecre kadar ellerde

  Yıldızlara yükselen kadehler gördük

  Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rubai

  B) Mani

  C) Şarkı

  D) Murabba

  E) Türkü  8. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile il*gili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış*tır?

  A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü nazım biçimidir.

  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

  C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla ya*zıldığı halde, koşma, genellikle hece öl*çüsünün 11 'li kalıbıyla yazılır.

  D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

  (ÖYS - 1992)  9. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla (ilk) beytidir?

  A) Bahar erdi yine düştü letafet gülsitân üzre

  Yine oldu zeminin lütfü galip âsmân üzre

  B) Gül devri ayş eyyamıdır zevk u sefâ hengâmıdır

  Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem

  C) Cefâ taşın ne gam atsa Hayâli sana alçaklar

  Belagat meyvesin hâsıl eden nahi-hünersin sen

  D) Bu devr içinde benim padişah-i mülk-i sühan

  Bana sunuldu kaside bana verildi gazel

  E) Arızın yâdıyle nemnâk olsa müjgânım n'ola

  Zayi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su

  (ÖYS- 1994)  10. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;

  İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

  Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özel*liklerden hangisi kesin olarak saptanabi*lir?

  A) Nazım biçimi

  B) Kafiye düzeni

  C) Ölçüsü

  D) Konusu

  E) Yazıldığı dönem

  (ÖYS - 1986)  11. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif var*dır?

  A) Bir garip rüya rengiyle

  Rüzgârdaki yaprak bile

  B) Savrulmada gül şimdi havada

  Gün doğmada bir başka ziyada

  C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

  Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

  D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

  Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

  E) Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek

  Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

  (ÖYS -1987)  12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin ka*fiye kullanılmıştır?

  A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi

  Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

  B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

  Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

  C) Kardır yağan üstümüze geceden

  Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

  D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

  Sular kararınca paslanan dağlar

  E) Kervan yürür peşi sıra düşemem

  Yıldız akar uçsam da yetişemem

  (ÖYS 1991)  13. Siz bakarsınız bir şey göremezsiniz

  Benim yurdumdur orası

  Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

  Tokat'la Niksar arası

  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Redif

  B) Uyak

  C) Ölçü

  D) Eksiltlli cümle

  E) Dilek- koşul kipi

  (ÖYS-1994)

  14. Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda "mesnevi" biçiminde yazılmış bir yergidir?

  A) Tazarru-nâme

  B) Kaabûs-nâme

  C) Iskender-nâme

  D) Har-nâme

  E) Garip-nâme

  (ÖYS -1994)  15. Bahçelerde gül gerek

  Güllere bülbül gerek

  Senin gibi güzele

  Bencileyin kul gerek

  Bu dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan

  B) Varsağı

  C) Destan

  D) Koşma

  E) Mani

  (OYS - 1994)  16. Düzenleyicisi bilinmez; halkın sözlü gelene*ğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun değişiklik*lere uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.

  Bu parçada, aşağıdakilerin hangisinde söz edilmektedir?

  A) Türkü

  B) Şarkı

  C) Gazel

  D) Mesnevi

  E) Koşma

  (OYS - 1995)  17. Gazelin ilk beytine matla, genellikle şairin

  I

  adı bulunan son beytine tegazzül, en güzel

  II

  beytine beytül gazel denir. Her beyti aynı

  III

  konudan bahseden gazele yek-âhenk, her

  IV

  beyti aynı derecede güzel gazele yek-âvâz

  V

  adı verilir.

  Bu parçadaki numaralı terimlerden hangi*sinin açıklaması yanlıştır?

  A)l. B) II. O) III. D)IV. E)V.

  (ÖYS -1995)  18. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler*de redif yoktur?

  A) Ey, genç kanı kaynayan pınar

  Ey, altında yatıp kaldığım çınar

  B) Uzaktan görenler yine aldanır

  Gözlerde bir hayal gibi canlanır

  C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

  Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

  D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller

  Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

  E) Akşam, sanki boşluk içime dolar

  Dağların cilâsı gittikçe solar

  (ÖYS -1995)  19. Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Uyak düzeni aa ba ca ... biçimindedir.

  B) Beyit sayısı, konunun işlenişine göre be*lirlenir.

  C) Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.

  D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.

  E) Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir.

  (ÖYS -1996)  Cevap Anahtarı: 1)D 2)B 3)E 4)C 5)B 6)D 7)A 8)D 9)A 10)C 11)B 12)B 13)C 14)D 15)E 16)A 17)B 18)A 19)A • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Türk Şiirinde Nazım Biçimleri Ve Türleri ÖYS Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:25
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 01:21
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.09.11, 20:38
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.11, 04:08
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 19:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.