Sponsorlu Bağlantı

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Performans Bilgileri - Kaşgarlı Mahmut - Kaşgarlı Mahmud (Sosyal Bilgiler Dersi)

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Performans Bilgileri - Kaşgarlı Mahmut - Kaşgarlı Mahmud (Sosyal Bilgiler Dersi)

  Sponsorlu Bağlantı

  Performans Bilgileri - Kaşgarlı Mahmut - Kaşgarlı Mahmud (Sosyal Bilgiler Dersi)


  Ders:Sosyal Bilgiler
  Ünite:İpek Yolu’nda Türkler
  Konu:Kaşgarlı Mahmud

  KAŞGARLI MAHMUD’UN HAYATI

  Kaşgarlı Mahmud’un hayatı hakkındaki bilgilerimiz eserinin önsözünde belirttiklerinden öteye geçemiyor. Babası ve dedesi Barsganlı olmasına rağmen Mahmud Kaşgar’da doğmuştur. Babasının buraya daha sonraları göç ettiği anlaşılıyor. Onun ne zaman doğup, ne zaman öldüğü ise kesin olarak belli değildir. Bununla beraber bazı varsayımlar yaparak; mesela eserin yazılış ve halifeye sunuluş tarihini esas alarak (464-466/1072-1074) onun 11. yüzyılın birinci yarısında dünyaya gelip, ikinci yarısında vefat ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu bir varsayım olmaktan öteye geçemez. Eserinin önsözünde belirttiğine göre adının Mahmud, babasının adının Hüseyin, dedesinin adının ise Mehmed olduğunu anlıyoruz.Yine eserinde belirttiğine göre soylu bir aileden gelmekte, iyi silah kullanmakta ve dilin gramerini iyi bilmektedir. Sözlerinden öyle anlaşılıyor ki, eserini yazmak için iyi bir hazırlık devresi geçirmiş ondan sonra eserini yazmaya başlamıştır.
  Onun böyle bir eser yazdığına bakılırsa; iyi bir eğitim aldığı, Arapça’yı ve Türkçe’yi en ince detaylarına kadar -bir sözlük yazabilecek kadar- bildiği söylenebilir.
  Kaşgarlı Mahmud’un ne zaman ve nerede öldüğü kesin olarak bilinmemektedir.


  ESERLERİ


  Kaşgarlının günümüze kadar ulaşan eserinin adı Divânü Lügâti’t-Türk’tür. O, bir eseri daha olduğunu divanında söylemekle beraber bu eser henüz bulunamamıştır. Bulunamayan bu eserin adı Kitâbı Cevâhir el-Nahvi fî Lügâti’t-Türk’tür. Kaşgarlı Divânü Lügâti’t-Türk’ü yazış amacını eserinin önsözünde şöyle belirtiyor: “Türk dili ile Arap dilinin at başı beraber yürüdükleri bilinsin diye...” yani o eserini yabancılara, özellikle de Araplar’a Türkçe’nin üstün bir dil olduğunu ve diğer dillerle yarışabilecek seviyede olduğunu belirtmek için yazmıştır. Eserini yazmak için Türklerin bir çok şehrini gezmiş, dolaşmış ve birçok not aldıktan sonra eserini yazmaya koyulmuştur. İyi bir hazırlanma ve çalışma neticesinde ortaya çıkan bu eser bize XI. yüzyıldaki Türklerin tarihi, coğrafyası, kültürü, folkloru, yaşayışı, edebiyatı, belli başlı yerleri, belli başlı kişileri, günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeleri vb. birçok özelliğini yansıtmaktadır. Bu yönüyle eser, Türk tarihinde bir “hazine” sayılmaktadır. Yazar, yukarıda saydığımız özellikleri lügatine seçmiş olduğu kelimeleri örneklerken kullanmıştır ve bunda da çok başarılı olmuştur. Normalde eser bir sözlük olmasına rağmen seçtiği örneklere baktığımızda gerek savlar (atasözleri), sagular (ağıt), beyitler, çeşitli şiir parçaları, deyimler ve gerekse de çeşitli yer adlarına ve kişi adlarına rastlamaktayız.
  Bizim konumuz divanda geçen savlar, halk edebiyatı unsurları, beyitler ve çeşitli şiirlerdir. Kaşgarlı lügatine almış olduğu sözcükleri açıkladıktan sonra onları daha anlaşılır kılabilmek için sözcükleri cümle içerisinde örnekleme yoluna gitmiştir. Bu yola başvurduğunda ise örnek olarak da sıradan cümleler değil, o zaman halk arasında kullanılmakta olan savlar (atasözü), sagular (ağıt), destanlar, beyitler, dörtlükler, koşuklar, deyimler veya çeşitli edebî cümleleri almıştır. Bu yolla sözcüklerin daha kolay anlaşılmasını ve aynı zamanda akılda daha çok kalmasını sağlamıştır.
  SONUÇ

  Elimizdeki bu eser yabancılara özellikle de Araplar’a Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. Kimi dilcilerimize göre de bu eser şuurlu bir milliyetçi olan ve Türk dilinin zenginliğini bilen Kaşgarlı’nın onun bu özelliğini başkalarına da anlatmak istemesidir. Her ne amaçla yazılmış olursa olsun bu eser Türk dil ve kültür tarihimizin bir “hazinesi” konumundadır. Görünüşte bir gramer kitabı olan Divânü Lügâti’t-Türk içerik olarak çok zengindir. Divanda o zamanki Türk dünyasının dili, kültürü, folkloru, tarihi, coğrafyası, vb. özelliklerin verilmiş olması onu daha da önemli kılmaktadır. Eseri asıl önemli kılan da budur zaten. Bu eser aynı zamanda Türk dilinin ilk Türkçe sözlüğü olmasıyla da önemlidir. Eserin tanıtımı daha iyi yapılmalı ilköğretimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde öğrencilerin kapasitelerine göre yavaş yavaş verilmeli, bu kültür hazinemiz herkese öğretilmelidir

  Yukarıda belirttiğimiz türleri örneklendirerek konumuzu sonlandırmak istiyoruz. Eserde geçen sav, sagu, koşuk, destan parçalarından ve deyimlerden bazıları şunlardır.

  Her dörtlüğün altında kalın yazılarla türkçesi verilmiştir.


  SAGU (Alp Er Tonga Mersiyesi)


  Alp Er Tonga öldi mü

  Issız ajun kaldı mu

  Ödlek öçin aldı mu

  Emdi yürek yırtılur

  Yiğit Er Tonga öldü mü?

  Fâni dünya kaldı mı?

  Zaman öcünü aldı mı?

  Şimdi yürek yırtılır.


  Uluşıp eren börleyü

  Yırtın yaka ırlayu

  Sıkrıp üni yurlayı

  Sığtap közi örtilür

  Erenler tıpkı kurt gibi uluşuyorlar

  Yaka yırtarcasına bağrışıyorlar

  Seslerinin tüm kuvvetleriyle haykırarak

  Gözleri örtülünceye kadar ağlıyorlar

  Bardı közüm yarukı

  Aldı özüm konukı

  Kandı erinç kanıkı

  Emdi udın udgarur

  Gözümün feri söndü

  Onunla birlikte ruhum da gitti

  Şimdi o kim bilsin nerelerdedir

  Şimdi o, uykudan uyandırıyor.


  DESTAN (Uygurlara Karşı Bir Savaş destanından)


  Kemi içre olturup

  Ila suvın keçtimiz

  Uygur tapa başlanup

  Mınglak ilin açtımız

  Gemi içerisinde oturarak

  Ila suyunu geçtik

  Uygurlara karşı durmakla

  Mınglak ilini fethettik


  Ağdı kızıl bayrak

  Toğdı kara toprak

  Yetişü kelip oğrak

  Tokışıp anın geçtimiz

  Kızıl bayrak yükseldi

  Kara toprak canlandı

  Oğrak binicileri de yetişip

  Savaşa tutuşarak geciktik


  KOŞUK  Keldü esin esneyü

  Kadka tükel osnayu

  Kirdi bodun kasnayu

  Kar bulut kükreşür


  Kara buz kamu erüşdi

  Taglar suvı akışdı

  Kökşin bulıt örüşdi

  Kayguk bolıp ögrişür


  Tümen çiçek tizildi

  Bükünden ol yazıldı

  Üküş atıp özeldi

  Yirde kopa adrışur


  Günümüz Türkçesiyle:


  Rüzgar eserek geldi

  Kar tipisine benziyordu

  Halk titreyerek (evlere)girdi

  Kara bulutlar gürlüyor


  Karlar ve buzlar hep eridi

  Dağların suyu (seller halinde) aktı

  Mavimtırak bulutlar belirdi


  (Bunlar, deniz üstündeki) kayıklar gibi (Havada sallanıp duruyor)


  SAVLAR  1. Aç ne yimes, tok ne times.

  2. Alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas.

  3. Bir karga birle kış kelmes.

  4. Böri koşnısın yimes.

  5. Ermegüke bulıt yük bolır.

  6. Efdeki buzagı öküz bolmas.

  7. İt ısırmaz, at tepmes time.

  8. Tag taga kavuşmas, kiş kişike kavuşur.

  9. Yılan kendi egrisin bilmes, tefi boynın eğri tir.

  10. Kanıg kan bile yumas.


  Günümüz Türkçesiyle:

  1. Aç ne yemez, tok ne demez.

  2. Al (Hile) ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz.

  3. Bir karga ile kış gelmez.

  4. Kurt komşusunu yemez.

  5. Tembele bulut yük olur.

  6. Evdeki buzağı öküz olmaz.

  7. İt ısırmaz, at tepmez deme.

  8. Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.

  9. Yılan kendi eğrisini bilmez, deve boynun eğri der.

  10. Kanı kanla yıkamazlar 2. #2
  LaDy

  Standart Cevap: Performans Bilgileri - Kaşgarlı Mahmut - Kaşgarlı Mahmud (Sosyal Bilgiler Ders

  KAŞGARLI MAHMUD’UN HAYATI

  Kaşgarlı Mahmud’un hayatı hakkındaki bilgilerimiz eserinin önsözünde belirttiklerinden öteye geçemiyor. Babası ve dedesi Barsganlı olmasına rağmen Mahmud Kaşgar’da doğmuştur. Babasının buraya daha sonraları göç ettiği anlaşılıyor. Onun ne zaman doğup, ne zaman öldüğü ise kesin olarak belli değildir. Bununla beraber bazı varsayımlar yaparak; mesela eserin yazılış ve halifeye sunuluş tarihini esas alarak (464-466/1072-1074) onun 11. yüzyılın birinci yarısında dünyaya gelip, ikinci yarısında vefat ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu bir varsayım olmaktan öteye geçemez. Eserinin önsözünde belirttiğine göre adının Mahmud, babasının adının Hüseyin, dedesinin adının ise Mehmed olduğunu anlıyoruz.Yine eserinde belirttiğine göre soylu bir aileden gelmekte, iyi silah kullanmakta ve dilin gramerini iyi bilmektedir. Sözlerinden öyle anlaşılıyor ki, eserini yazmak için iyi bir hazırlık devresi geçirmiş ondan sonra eserini yazmaya başlamıştır.
  Onun böyle bir eser yazdığına bakılırsa; iyi bir eğitim aldığı, Arapça’yı ve Türkçe’yi en ince detaylarına kadar -bir sözlük yazabilecek kadar- bildiği söylenebilir.
  Kaşgarlı Mahmud’un ne zaman ve nerede öldüğü kesin olarak bilinmemektedir.


  ESERLERİ


  Kaşgarlının günümüze kadar ulaşan eserinin adı Divânü Lügâti’t-Türk’tür. O, bir eseri daha olduğunu divanında söylemekle beraber bu eser henüz bulunamamıştır. Bulunamayan bu eserin adı Kitâbı Cevâhir el-Nahvi fî Lügâti’t-Türk’tür. Kaşgarlı Divânü Lügâti’t-Türk’ü yazış amacını eserinin önsözünde şöyle belirtiyor: “Türk dili ile Arap dilinin at başı beraber yürüdükleri bilinsin diye...” yani o eserini yabancılara, özellikle de Araplar’a Türkçe’nin üstün bir dil olduğunu ve diğer dillerle yarışabilecek seviyede olduğunu belirtmek için yazmıştır. Eserini yazmak için Türklerin bir çok şehrini gezmiş, dolaşmış ve birçok not aldıktan sonra eserini yazmaya koyulmuştur. İyi bir hazırlanma ve çalışma neticesinde ortaya çıkan bu eser bize XI. yüzyıldaki Türklerin tarihi, coğrafyası, kültürü, folkloru, yaşayışı, edebiyatı, belli başlı yerleri, belli başlı kişileri, günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeleri vb. birçok özelliğini yansıtmaktadır. Bu yönüyle eser, Türk tarihinde bir “hazine” sayılmaktadır. Yazar, yukarıda saydığımız özellikleri lügatine seçmiş olduğu kelimeleri örneklerken kullanmıştır ve bunda da çok başarılı olmuştur. Normalde eser bir sözlük olmasına rağmen seçtiği örneklere baktığımızda gerek savlar (atasözleri), sagular (ağıt), beyitler, çeşitli şiir parçaları, deyimler ve gerekse de çeşitli yer adlarına ve kişi adlarına rastlamaktayız.
  Bizim konumuz divanda geçen savlar, halk edebiyatı unsurları, beyitler ve çeşitli şiirlerdir. Kaşgarlı lügatine almış olduğu sözcükleri açıkladıktan sonra onları daha anlaşılır kılabilmek için sözcükleri cümle içerisinde örnekleme yoluna gitmiştir. Bu yola başvurduğunda ise örnek olarak da sıradan cümleler değil, o zaman halk arasında kullanılmakta olan savlar (atasözü), sagular (ağıt), destanlar, beyitler, dörtlükler, koşuklar, deyimler veya çeşitli edebî cümleleri almıştır. Bu yolla sözcüklerin daha kolay anlaşılmasını ve aynı zamanda akılda daha çok kalmasını sağlamıştır.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Performans Bilgileri - Kaşgarlı Mahmut - Kaşgarlı Mahmud (Sosyal Bilgiler Dersi)


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.02.12, 01:03
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.10.11, 20:52
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.03.11, 23:23
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.11.10, 23:30
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.01.09, 00:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.