Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Lozan Antlaşması Gerçekleri

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Lozan Antlaşması Gerçekleri

  Sponsorlu Bağlantı

  Lozan Antlaşması Gerçekleri

  Anlaşma sonrası Venizelos'un,"Türkler konferansa muzaffer olarak gelecek ve talepleri aşırı olacak zannediyordum. Ama tahmin ettiğimiz gibi olmadı" dediği Lozan Antlaşması’nın insanı oldukça şaşırtan maddeleri arasında şular bulunuyordu

  -Madde 17: Türkiye'nin Mısır ve Sudan üzerinde ki tüm hukuk ve senetlerinden vazgeçmesine ilişkin hüküm 5 Kasım 1914 gününden başlayarak geçerlidir.

  -Madde20:Türkiye, Britanya hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914 tarihinde açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir.

  -Madde21: 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasın da yerleşmiş Türk uyrukları, yerel kanun belirlediği şartlara göre, İngiltere uyrukluğuna geçecek ve böylece Türk uyrukluğunu yitireceklerdir. Bununla birlikte, bu Türkler isterlerse bu antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak iki yıllık bir süre içinde, Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir.

  -Madde42: Türkiye hükümeti, Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kişi statüleri konusunda, bu sorunların adı geçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her türlü hükümlerin koyulmasını kabul eder.

  -Madde 43: Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları, inançlarına aykırı ya da dini ayinlerini bozacak herhangi bir işlem yapmaya zorlanmayacakları gibi, hafta tatilleri günüde mahkemelerde hazır bulunmamaktan ve kanuni işlem yapılmasına engel olmaktan dolayı, onların hiç bir hakkı ortadan kalmayacaktır.

  (Burada Müslümanlara tanınmayan haklar azınlıklara tanınmıştır. Çünkü 1925 e kadar tatil günü cuma idi. Hıristiyanlar ve Yahudiler cumartesi ve pazar mesai olmasında dolayı ibadetlerini yapamıyorlardı. İşte 43.madde onlara bu meselelerini çözme kolaylığı tanıyor. Ancak 1925'ten tatil günleri değişince azınlıklar için problem kalmaz, ama problem Müslümanlar için başlar.)

  -Madde 58: Türkiye, Osmanlı hükümetince İngiltere’ye ısmarlanmış olup, Britanya hükümetince 1914 yılında müsadere edilmiş savaş gemileri için ödenmiş bulunan paranın geri verilmesini, ne Britanya hükümetinden, nede onun uyruklarından istemeyi kabul ve bu konuda her türlü isteklerden vazgeçer.

  (İstenilmesinden vazgeçilen para bugünki bütçe açığımızı kapatacak kadar büyük bir meblağdır.)

  -Madde 12: Disipline aykırı hareket sebebiyle cezaya çarptırılması gereken ya da çarptırılmış savaş esirleri ve sivil tutuklular cezalarının bütünlenmesine ya da onlara ilişkin kanun kovuşturmanın sona ermesine bakılmaksızın geri yollanacaktır.

  (Bu madde oldukça düşündürücüdür. Çünkü Yunanlılar Anadolu'dadır ve işgalcidir. Esirlerin ve savaş suçlularının çoğu onlardandır. Dolayısıyla bu madde onların yararı düşünülerek çıkartılmıştır.)

  BU YAZIYA ŞİMDİ VERECEĞİM CEVAP...


  İlk önce herkesi okumaya davet ediyorum LOZAN ANTLAŞMASI TAM METNİ İÇİN TIKLA
  verdiğim adreste Lozan Antlaşması'nın tam metni var. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi antlaşmanın maddelerini bir başından bir sonundan veya işimize gelen ya da gelmeyen maddeleri seçip yayınlamayalım Lozan Antlaşmasını anlamak istiyorsak antlaşmayı başından sonuna kadar okumamız ve o dönemim tarihsel yapısını ve Osmanlıdan yeni Türk Devleti'ne ne gibi şeyleri kaldığını bilmemiz gerekir.

  İlk önce Osmanlı neden yıkıldı bir ona bakalım.

  1- Avrupa'ya giden ticaret yollarının Coğrafi keşifler yüzünden önemini kaybetmesi ve Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinin düşmesi.
  2- Avrupa coğrafi keşifleri yaparken Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilerlemeye kayıtsız kalması ve Avrupa Devletleri İstanbul'da elçilikler açarak Osmanlı kontrol altında tutmaya başlarken Osmanlı'nın o dönemde Avrupa da bir tane bile elçiliğini bulunmaması.
  3- Hazinenin gelirinin azalması ve devletin harcamalarının artması yüzünden "TIMAR" sisteminden vazgeçilerek Tımar topraklarının mültezimlere nakit para karşılığı bırakılması.

  Tımar sistemini bilmeyen arkadaşlar için; Tımar sistemi topraklar üzerinde tamamen devlet hak sahibidir ve elindeki toprakları işlenmesi için ve asker yetiştirilmesi için çiftçilere dağıtılması. Bu topraklar üzerinde devletin tek kaynağı askerdir her an hazır iki yüz bir tımarlı sipahi bulunur. Devlet bu arsalara herhangi bir yatırım yapmaz gelir elde etmez. Çiftçiler ürettiklerinin 1/10nunu kadı vergi olarak verir geri kalan 9/10 kendisinindir. Bu verilen vergi Tımar arazilerinin yönetmek üzere memur edilmiş kişileri maaşıdır. Bu sistem sosyalist toprak düzenine çok yakındır ve Osmanlı Devletinin toprak olarak genişlediği zamanlarda bu sistemde yetişen askerlerin katkısı büyüktür. 1300 ve 1600 arası bu sistem en muhteşem zamanını yaşamıştır.

  4- Mültezimlere bırakılan topraklarda zaman içinde mültezimler hak iddia etmişler ve devletin ekonomik sıkıntısından yararlanıp bu arazileri satın almışlardır.

  5- Savaş teknolojisi olarak geri kalan Osmanlı'da savaşlar kaybedilmeye başlanmıştır. Teknoloji olarak Avrupa'ya yaklaşmak için Avrupa'dan sürekli borç alınmıştır. Ama bu paralar devlete yarar sağlamamıştır. Çünkü sanayi alanında devlet neredeyse sıfır...

  6- Alınan borçlar yüzünden Avrupalı devletler Osmanlı hazinesine haciz koydu ve DUYUNU UMİMİYEYİ açtılar. Osmanlının bütün gelirleri hazineye girmeden Avrupa'ya aktarılmaya başlandı.

  7- Fransız ihtilalından sonra açığa çıkan "MİLLİYETÇİLİK" akımı balkanları da etkilemiş ve azınlık ayaklanmaları çıkmaya başlamıştır.

  8- Balkan savaşları yüzünden 12 adanın İtalya'ya bırakılması. Osmanlı devleti son bulana kadar kim adaları hatırlamamıştır bile bu Lozan'da görüşülmüştür.

  9- Musul'un İngiltere'ye bırakılması

  10- Azınlık ayaklanmalarını bastırmak için birinci meşrutiyet ilan edilmiş ve "OSMANLICILIK" akımı boy göstermiştir.  Osmanlıcılık akımı: Osmanlı devleti içinde yaşayan insanların dinine diline ırkına bakılmadan hepsi eşit hak ve hürriyete sahiptir. Osmanlı toprakları içinde yaşayan herkes OSMANLI vatandaşı sayılacaktır.

  Azınlıklara verilen ayrıcalıklar:

  1- Suç işleyen azınlıklar bağlı oldukları kilisenin MAHKEMESİNDE yargılanmıştır.
  2- Azınlıklardan alınan vergiler kaldırılmıştır
  3- Serbest ticaret hakkı ve yüzde 2 gümrük vergisi.
  4- Devlet bütün azınlıkların can, mal ve kişi güvenliğini sağlamıştır.
  5- Azınlıklara yönetime katılma hakkı verilmiştir.

  Yabancı devletlere verilen kapitülasyonlar.

  Kapitülasyon ne demek?

  Bir devletin bir diğer devlete tanıdığı siyasi hukuki ve ticari haklardır. Ayrıcalıklarda diyebiliriz.

  1- Osmanlı Devleti içindeki yabancı tüccarların haklarını devlet koruyordu ama o tüccar devlete karşı veya başka bir suç işlediği zaman kendi devletinin mahkemesinde yargılanıyordu.

  2- Yabancı tüccarlara serbest dolaşım hakkı tanınmıştır.

  3- Dışarıdan içeriye giren yabancı mallardan vergi alınmamıştır bu yüzden yerli tüccar yabancı tüccarla rekabet yapamaz duruma gelmiştir.

  4- Yabancı devletler Osmanlı topraklarından kendi inanç ve eğitim sistemine göre okullar açmışlardır.

  5- Boğazlarda uluslararası komisyon kurulması ve başkanının Türk olması. Boğazların uluslararası gemilere serbest olması...

  Ve... Arkadaşlar unutmayalım Osmanlı Devletindeki düzen tamamen bozulunca 1870'e kadar İngiltere Fransa Osmanlı topraklarını Rusya'ya karşı korumuşlardır. İtalya ve Almanya siyasi birliklerini sağlayınca bu tutumlarından vazgeçmişler ve 1875'ten sonra paylaşım planları yapmışlardır.


  BU SAYDIĞIM MADDELERI ÇOĞALTA BİLİRİM ANCAK BUNLAR TEMEL SEBEPLER OLDUĞU İÇİN YETERLİ GÖRÜYORUM.

  KURTULUŞ SAVAŞINI HAZIRLAYAN SÜREÇ

  1- Osmanlının 1. Dünya savaşına katılması ve Çanakkale cephesi hariç hiçbir cephede başarı gösteremeyip Almanya Devletinden önce savaştan çekilmesi.

  2- Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması ve İtilaf Devletleri’nin Anadolu'da işgallere başlaması.

  3- Anadolu içindeki yerli halka işgalci güçlerin soykırım derecesindeki saldırıları.

  4- OSMANLI DEVLETİ'NİN HALKINI KORUYAMAZ DURUMA DÜŞMESİ. (FİİLEN BİTMESİ)

  5- Damat Ferit ve Vahdettin'in Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine karşı İngiliz Muhipleri cemiyetine üye olmaları.

  6- Bölge bölge direnişlerin başlaması ve Erzurum Sivas Kongreleri Düzenlendikten sonra TBMM'nin kurulması.

  Kurtuluş Savaşından sonra Barış görüşmelerinin başlaması ve Lozan Antlaşması

  İlk önce şunu belirteyim 1600'den 1920'e(Sevr BARIŞ ANTLAŞMASI) kadar olan tarihsel süreçte Osmanlı Devletinin Avrupa Devletlerine tanıdığı hakları Yeni Türk Devleti Temizlemek için Lozan'a gitti. 320 Yıllık bir süreç yani Osmanlının Avrupa'ya tanıdığı haklar kök salmış durumda. Bunu göz önüne alarak Lozan'ı değerlendirirsek daha objektif oluruz.

  - Görüşmeler 20 Kasım 1922'den 24 Temmuz 1923'e kadar devam etmiştir. Görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinin nedeni Avrupalı Devletlerin Osmanlıdan elde ettikleri haklardan vazgeçmek istememeleridir.

  Bazı maddeleri iyi okuyalım güzel yorumlayalım ki saçma sapan sonuçlar çıkmasın ortaya.  Bu konuda arkadaşım bazı maddeleri yazmış kendince yorumlamış. Bende asıl yorumlanması gerektiği gibi yorumlayacağım.

  Bazı açıklamalar yapıyım Türkiye Cumhuriyet kurulduğu zaman kendi bağımsızlık savaşını vermiştir ve Devletin artık başka ulusların haklarına ve kaderlerine karışmayacağı bildirilmiştir. Madde 17'de işte bu yüzden kabul edilmiştir. Mısır ve Sudan Türk toprağı değildir o topraklar oranın yerli halkının toprağıdır ve Türkiye'nin oraya karışma hakkı yoktur.

  Madde20 ve Madde21 de Kıbrıs hakkındaki maddelere incelemeden önce Osmanlı Kıbrıs'ta en son ne yaptı ona bir bakalım

  93 Harbi'nde Rusya İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı, Ruslara karşı fazla ödün vermemek amacıyla, Birleşik Krallık'ın isteği üzerine ada 92.799 sterline kiralanmıştır. Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılmakla birlikte, yönetim tamamen Birleşik Krallık'a geçti. Birleşik Krallık adayı "Komiser" diye tabir ettiği yüksek rütbeli yöneticilerle idare etmiştir. 1914'te başlayan I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Birleşik Krallık karşısındaki Almanya'nın yanında savaşa girmesi üzerine Birleşik Krallık adayı ilhak edip adaya vali tayin etti.

  Bu durum Türk yönetiminin elini kolunu bağlamıştı zaten ve Osmanlının Türk Devletine bıraktığı daha birçok sorun varken Kıbrıs sorunu çözülemezdi zaten. O yüzden de ilhak tanındı Madde20 ve Madde21lerde.

  Madde42 ve Madde43'te Devlet azınlıkları koruyucu konumu söylemiştir ve azınlıkları Türkiye Devleti vatandaşı olarak göstererek onların Türkiye Devletinin vatandaşlarının tüm haklarından yararlanacağını bildirmiştir.

  Madde 42 — Türkiye Hükümeti Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kişi statüleri
  konusunda, bu sorunların sözü geçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her
  türlü hükümleri koymayı kabul eder
  İşbu hükümler Türkiye Hükümeti ile ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda
  temsilcilerinden oluşan özel Komisyonlarda düzenlenecektir. Anlaşmazlık olursa, Türkiye
  Hükümeti ile Milletler Cemiyeti Meclisi, birlikte, Avrupalı hukukçular arasından bir üst
  hakem atayacaktır.
  Türkiye Hükümeti söz konusu azınlıkların Kiliseleri, Havraları, mezarlıkları ve öteki
  dinsel kurumlarına her türlü koruyuculuğu göstermeyi yükümlenir. Bu azınlıkların bugün
  Türkiye'de bulunan Vakıflarına ve dinsel ve yardım kurumlarına her türlü kolaylığı
  gösterecek ve izinleri verecek ve yeni dinsel ve yardım kurumları kurulması için, benzeri
  öteki özel kurumlara sağlanmış olan gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir.

  Madde 42'de devlet azınlıkların ibadet haklarının ve temel haklarının koruyucusu olduğunu bildirmiştir. Türkiye Devleti sınırları içinde yaşayan herkesin ibadet özgürlüğü sağlamak zorundadır. Bu nedenle bu madde kabul edilmiştir.

  Madde 43 — Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları, inançlarına aykırı
  ya da dinsel ayinlerini bozucu herhangi bir işlem yapmaya zorlanamayacakları gibi, hafta
  tatilleri gününde Mahkemelerde hazır bulunmaktan ya da herhangi bir yasal işlemin
  yapılmasından kaçınmaları nedeniyle, onların hiç bir hakkı ortadan kalkmayacaktır. Bununla
  birlikte, bu hüküm söz konusu Türk yurttaşlarının, kamu düzeninin korunması bakımından,
  öteki tüm Türk yurttaşlarının bağlı olduğu yükümlerden bağışık kılmayacaktır.

  Madde 43'te ise azınlıklar Türk yurttaşı olarak gösterilmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sayıldıkları için azınlık sorunu hakkında Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir. Hafta sonu tatilinin Cumartesi Pazar'a çekilmesi de gayet doğaldır. Çünkü sınırların içinde yaşayan vatandaşlarının din, dil ve ırk ayrımı yapmadan ibadet özgülüklerini sağlamalısın. Hafta sonun tatilinin cumartesi pazara çekilmesinin bir nedeni bu asıl nedeni sen Türkiye Devleti olarak önüne koyduğun hedefte teknoloji ve bilim olarak Avrupa düzeyine gelmek istiyorsun bunu sağlamak içinde temel olarak onlarla yapacağın bazı işlemlerde aksaklık olmaması için hafta sonun tatili cumartesi pazara çekmek zorundasın.

  Madde 58 bu maddeyi yorumlayan arkadaşım herhalde unuttu ben hatırlatayım Türkiye Devleti Lozan'a giderken Osmanlı Devletinin dış borçları sırtında bir kamburdu bu borçlar yüzünden o para İngiltere'ye bırakılmıştır. Verdiğim adreste Osmanlı Devletinin borçları ile ilgili maddeler var orayı incelemelerini tavsiye ederim bu maddeyi daha gerçekçi yorumlamak için. Ayrıca Türkiye bu borçları tek başına ödememiş Osmanlı toprakları üzerinde kurulan bütün devletlere Türkiye'nin baskıları sayesinde pay edilmek zorunda kalınmıştır. Bu da ayrı bir siyasi başarı...

  Madde 120 bu maddeyi yorumlamadan önce bazı şeyleri bilmekte fayda var. Osmanlı Devleti Abdülhamit döneminden 1921'e kadar sürekli İngiltere'nin Malta adasına esir vermiştir. Birinci Dünya savaşındaki esirler ve Kurtuluş savaşında esir düşen askerler. Bu yüzden bu madde kabul edildi ve esir değişimi yaşandı yani bu madde de kaybedilen bir şey yok aksine Adbulhamit döneminden bu yana esir düşen insanlar Türkiye'ye kazandırılmış oldu.

  Maddeler yorumlanırken tarihsel gelişim süreçlerine bakalım nereden nereye gelinmiş görmemiz lazım.

  Ayrıca;

  Osmanlı Devletini yok eden KAPİTÜLASYONLAR, Lozan'la birlikte tamamen ortadan kalmış ve siyasi, hukuki ve ekonomik bağımsızlık kazanılmıştır.

  Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar Boğazlardan uluslararası komisyon varken Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden sonra Boğazlar tamamen Türkiye'ye bırakıldı devlet tam bağımsızlığını kazanmış oldu.

  Musul sorunu ise;

  I. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı hâkimiyetindeki Musul ve çevresi petrol varlığı sebebiyle, İngiltere, Fransa, Almanya arasında rekabet konusu oldu. Bölge, 1916 tarihli Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa'ya bırakılmıştı. Nisan 1920 San Remo Konferansında Fransa, kendisini Orta Doğu'daki menfaatlerini desteklemesi sebebiyle, Musul bölgesini İngiltere'ye terk etti. İngiltere bölgedeki Hıristiyanların güvenliği, İngiliz savaş esirlerine kötü muamele edilmesi gibi sebepler ile Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre Musul'un kendilerine terk edilmesini istediler. Musul'da yerleşik Osmanlı 6. Ordusu Komutanı Ali İhsan Paşa şehri İngilizlere terk etmemek için istifa etti. Yerine Gelen Binbaşı Halit Akmansu İstanbul'dan aldığı emri yerine getirerek Musul'u boşalttı. 15 Kasım 1918 tarihinde İngiliz askerleri Musul'a asker çıkarıp işgal ettiler.

  Böyle başladı Türkiye Musul'u geri almak için çok çırpındı ama ekonomik bunalımlar İngilizlerin kışkırtmasıyla SEYH SAİT AYAKLANMASI Musul'daki gücümüzü zayıflattı. Türkiye siyasi yalnızlığın verdiği çaresizlikle de Musul'u İngiltere'ye bıraktı 25 yıllık petrol hakkı elde etti. Ekonomik sıkıntılar yüzünden 25 yıllık petrol hakkın nakit paraya çevrildi. Musul misak-ı milliye aykırı sonuçlanmıştır.

  Hatay sorunu ise;

  Türkiye ile Fransa arasında olmuştur. Hatay'ın anavatana katılımı uzun uğraşlar sonucunda 1938'de gerçekleştirilmiştir.


  LOZAN'I YORUMLAMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR ANTLAŞMANIN TAM METNİNİ OKUSUN ONDAN SONRA TARİHİ SÜRECE BAKSIN VE NESNEL OLSUN

  ANTLAŞMANIN TAM METİN ADRESİ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Lozan Antlaşması Gerçekleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Lozan Antlaşması Petrol - Lozan Barış Antlaşması Petrol
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.11, 15:56
 2. Lozan Antlaşması Tam Metin - Lozan Barış Antlaşması Tam Metin
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.11, 15:51
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.11, 15:45
 4. Lozan Antlaşması - Lozan Barış Antlaşması
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.11, 15:09
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.04.09, 01:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.