Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: İngilizcede Çok Kullanılan Fiiller ve Okunuşları

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni İngilizcede Çok Kullanılan Fiiller ve Okunuşları

  Sponsorlu Bağlantı

  İngilizcede Çok Kullanılan Fiiller ve Okunuşları

  HURRY -- HARİ -- acele etmek
  BE HUNGRY -- Bİ HANGRİ -- acıkmak
  EXPLAİN -- İK'SPLEYN -- açıklamak
  OPEN -- OUPIN -- açmak
  SWİTCH (TURN) ON -- -SVİC (TÖ:N) ON -- -açmak (ışık)
  FORGİVE -- FI'GİV -- affetmek
  CRY -- -- KRAY,Vİ:P -- ağlamak
  BELONG TO -- Bİ'LONG TU -- -ait olmak
  TAKE -- -- TEYK -- almak
  UNDERSTAND -- -ANDI'ST END -- -anlamak
  AGREE -- A'GRİ: -- anlaşmak
  LOOK FOR -- LUK FO: -- aramak
  SEARCH,SEEK -- -SÖ:Ç Sİ:K -- araştırmak
  FALL İN LOVE -- FOL İN LAV -- -aşık olmak
  SHOOT -- ŞUUT -- ateş etmek
  JUMP -- -- CAMP -- atlamak
  THROW -- TROU -- atmak
  STAND UP -- STEND AP -- ayakta durmak
  ADJUST -- I'CAST -- ayarlamak
  SEPARATE -- SEPIREYT -- ayırmak
  LEAVE -- -- Lİ:V -- -- ayrılmak
  BET -- -- BET -- -- bahse girmek
  FAİL -- FEYL -- başaramamak
  SUCCEED -- SIKSİD -- başarmak
  HAPPEN -- HEPİN -- başına gelmek
  START,BEGİN -- STA:T, Bİ'GİN -- başlamak
  WAİT -- VEYT -- beklemek
  LOOK LİKE -- LUK LAYK -- benzemek
  KNOW -- NOU -- -- bilmek
  GET ON -- -- GET ON -- binmek (oto)
  FİNİSH,END -- FİNİŞ,END -- bitirmek
  DROWN -- -- DRAUN -- boğulmak
  PAİNT -- PEYNT -- boyamak
  FİND -- -- FAYND -- bulmak
  MEET -- Mİ:T -- -- buluşmak
  GROW -- GROU -- büyümek
  BORE -- BO: -- -- canını sıkmak
  ANSWER,REPLY -- A:NSİ,Rİ'PLAY -- -cevap vermek
  CALL -- -- KO:L -- çağırmak
  WORK -- VÖ:K -- -- alışmak
  PLAY -- -- PLEY -- -- çalmak (müzik)
  STEAL -- STİIL -- çalmak,aşırmak
  PULL -- PUL -- -- çekmek
  DRAW -- DRO: -- -- çizmek
  DİSTRİBUTE -- Dİ'STRİBYU:T -- -dağıtmak
  DİVE -- -DAYV -- dalmak (deniz)
  CONSULT -- -- KİN'SALT -- danışmak
  İNVİTE -- -- İN'VAYT -- davet etmek
  CHANGE -- -- ÇEYNC -- değiştirmek
  TRY -- -TRAY -- -- denemek
  CONTİNUE -- -- KONTİNYU -- devam etmek
  NOTİCE -- NOUTİS -- dikkat etmek
  WİSH -- VİS -- -- dilemek
  LİSTEN -- -- LİSIN -- dinlemek
  REST -- -REST -- -- dinlenmek
  BORN -- BO:N -- -- doğmak
  TOUCH -- -- TAÇ -- -- dokunmak
  FİLL -- -FİL -- -- doldurmak
  TURN -- TÖ:N -- dönmek
  FİGHT -- -FAYT -- dövüşmek
  STOP -- -STOP -- durmak
  FALL -- FOL -- düşmek
  THİNK -- -TİNK -- düşünmek
  ADD -- -ED -- eklemek
  GET -- GET -- elde etmek
  ORDER -- -O:DI -- emretmek
  WORRY -- VÖRİ -- endişe etmek
  POSTPONE -- -- Pİ'POUN -- ertelemek
  BLOW -- -BLOU -- esmek (rüzgar)
  EFFECT -- I'FEKT -- etkilemek
  MARRY -- MERİ -- -- evlenmek
  PASS -- -PAS -- geçmek
  DEVELOP -- -- Dİ'VELIP -- geliştirmek
  COME -- KAM -- gelmek
  REJECT -- -Rİ'CEKT -- geri çevirmek
  RETURN -- Rİ'TÖ:N -- geri dönmek
  BRİNG -- -BRİNG -- -- getirmek
  STROLL -- -STROUL -- gezinmek
  ENTER -- ENTI -- girmek
  GO -- -GOU -- -- gitmek
  WEAR -- -VER -- giymek
  SEND -- -SEND -- -- göndermek
  SEE -- Sİİ -- -- görmek
  İNTERVİEW -- İNTIVYU: -- görüşmek
  SHOW -- -SOU -- -- göstermek
  LAUGH -- -LA:F -- -- gülmek
  SMİLE -- SMAYL -- gülümsemek
  TRUST -- -TRAST -- güvenmek
  SPEND -- -SPEND -- harcamak
  MOVE -- MU:V -- -- hareket etmek
  DAMAGE -- -DEMİC -- hasar vermek
  MAKE A MİSTAKE -- MEYK I MİSTEYK -- -hata yapmak
  REMEMBER -- Rİ'MEMBI -- hatırlamak
  REMİND -- -Rİ'MAYND -- hatırlatmak
  İMAGİNE -- -İ'MECİN -- hayal etmek
  PREPARE -- -- PRI'PEİ -- hazırlamak
  FEEL -- Fİ:L -- hissetmek
  SERVE -- SÖV -- hizmet vermek
  ENJOY -- -İN'COY -- -- hoşlanmak
  DİSLİKE -- DİS'LAYK -- hoşlanmamak
  ATTACK -- I'TEK -- -- hücum etmek
  CONTAIN -- -KIN'TEYN -- içermek
  DRINK -- -DRİNK -- -- içmek
  SMOKE -- SMOUK -- -- içmek (sigara)
  EXPORT -- İK'SPO:T -- ihracat etmek
  NEED -- -Nİ :D -- ihtiyacı olmak
  INTEREST -- İNTRIST -- ilgilendirmek
  SIGN -- -SAYN -- -- imzalamak
  BELIEVE -- -Bİ'LİV -- -- inanmak
  INJURE,HURT -- İNCI,HÖ:T -- incitmek
  GET OFF -- -GET OF -- -- inmek (oto)
  BUILD -- -BİLD -- inşa etmek
  WANT -- -VONT -- -- istemek
  POINT -- -POİNT -- -- işaret etmek
  HEAR -- -HİI -- -- işitmek,duymak
  OBJECT -- -OBCİKT -- itiraz etmek
  PUSH -- -PUŞ -- itmek
  ALLOW,PERMIT -- -- I'LAU,PIR'MİT -- izin vermek
  ACCEPT -- -IK'SEPT -- kabul etmek
  ESCAPE (FROM) -- -- İ'SKEYP -- kaçmak
  GET UP -- -GET AP -- kalkmak
  STAY -- -STEY -- kalmak (otel)
  CLOSE,SHUT -- KLOUZ,ŞAT -- kapamak
  SWITCH (TURN) OFF -- SVİC (TÖN) OV -- kapamak (ışık)
  DECIDE -- Dİ'SAYD -- karar vermek
  MIX,STIR -- -MİKS,STÖ: -- karıştırmak
  COMPARE -- -KIMPEİR -- karşılaştırmak
  JOIN -- COYN -- -- katılmak
  LOSE -- LU:Z -- kaybetmek
  DISAPPEAR -- DİSİ'Pİİ -- -- kaybolmak
  RECORD -- -Rİ'KO:D -- -- kaydetmek
  EARN -- ÖRN -- kazanmak (para)
  WİN -- -VİN -- kazanmak (yarış)
  CUT -- -KAT -- kesmek
  DISCOVER -- -DİS'KAVI -- keşfetmek
  BREAK -- -BREYK -- kırmak
  LOCK -- LOK -- kilitlemek
  RENT -- RENT -- kiralamak
  SMELL -- -SMEL -- kokmak
  CONTROL,CHECK -- KINTROUL,ÇEK -- kontrol etmek
  SPEAK,TALK -- -- SPİİK,TO:K -- konuşmak
  FEAR -- Fİİ -- -korkmak
  PROTECT -- -PRI'TEKT -- korumak
  RUN -- RAN -- -- koşmak
  PUT -- -PUT -- koymak
  USE -- YU:Z -- -- kullanmak
  RESCUE,SAVE -- RESKYU,SEYV -- kurtarmak
  DRY -- DRAY -- -- kurutmak
  DESTROY -- Dİ'STROY -- mahvetmek
  MAKE UP -- -MEYK AP -- makyaj yapmak
  WONDER -- -VANDI -- merak etmek
  CAUSE -- -KO:Z -- -- neden olmak
  HATE,DETEST -- HEYTDİ'TEST -- nefret etmek
  GET ENGAGED -- GET İN'GEYCD -- nişanlanmak
  READ -- Rİ :D -- okumak
  BE,BECOME -- -- Bİ,Bİ'KAM -- -- olmak
  CONFİRM -- -KIN'FÖRM -- onaylamak
  SİT (DOWN) -- -SİT (DAUN) -- oturmak
  PLAY -- PLEY -- -- oynamak
  PAY -- PEY -- -- ödemek
  BORROW -- -BOROU -- ödünç almak
  LEND -- LEND -- -- ödünç vermek
  LEARN -- -LÖRN -- -- öğrenmek
  TEACH -- -TİİÇ -- öğretmek
  KİLL -- -KİL -- -öldürmek
  DİE -- -DAY -- -ölmek
  SUGGEST -- -SI'CEST -- -- önermek
  KİSS -- KİS -- -öpmek
  MİSS -- MİS -- -özlemek
  APOLOGİSE -- I'POLİCAYZ -- özür dilemek
  BURST -- -BÖRST -- patlamak
  SHARE -- -ŞEİ -- -paylaşmak
  COOK -- -KUK -- -pişirmek
  POST,MAİL -- -POUST, MEYL -- postalamak
  DİSTURB -- Dİ'STO:B -- -- rahatsız etmek
  REFUSE,REJECT -- -- Rİ'FYU:Z,RİCEKT -- redetmek
  REQUEST -- Rİ'KVEST -- rica etmek
  ACT -- EKT -- -rol yapmak
  DREAM -- -DRİ:M -- rüya görmek
  HAVE,OWN -- HEV,OUN -- -- sahip olmak
  HİDE -- -HAYD -- -- saklanmak
  SHAKE -- -ŞEYK -- -sallamak
  BUY -- -BAY -- -satın almak
  SELL -- SEL -- -satmak
  DEFEND -- -DİFEND -- -- savunmak
  COUNT -- -KAUNT -- -- saymak (sayı)
  SELECT,CHOOSE -- -- Sİ'LEKT,ÇU:Z -- seçmek
  BE QUİET -- -Bİ'KVAYİT -- -- sessiz olmak
  LİKE,LOVE -- LAYK,LAV -- sevmek
  WATCH -- -VOC -- seyretmek
  EARSE -- -İ'REYZ, -- silmek
  ORDER -- -ORDIR -- -sipariş vermek
  ASK -- -ESK -- sormak
  SAY,TELL -- -SEY,TEL -- söylemek
  PROMİSE -- -PROMİS -- -- söz vermek
  BE THİRSTY -- -Bİ TÖRSTİ -- -- susamak
  RİDE -- RAYD -- sürmek (at)
  DRİVE -- DRAYV -- sürmek (oto)
  JOKE -- COUK -- -şaka yapmak
  SING -- -SİNG -- şarkı söylemek
  SURPRİSE -- Sİ'PRAYZ -- şaşırtmak
  COMPLAIN -- KIM'PLEYN -- -- şikayet etmek
  SUSPECT -- SI'SPEKT -- -- şüphelenmek
  GUESS -- -GES -- tahmin etmek
  FOLLOW -- -FOLOU -- -- takip etmek
  İMİTATE -- -İMİTEYT -- taklit etmek
  COMPLETE -- -KIM'PLİ:T -- tamamlamak
  REPAIR,MEND -- RI'PEİ,MEND -- -- tamir etmek
  RECOGNIZE -- -- REKIGNAYZ -- tanımak
  DISCUSS -- -DİSKAS -- tartışmak
  CARRY -- -KEN -- -taşımak
  TASTE -- TEYST -- -tatmak
  ADVİSE -- -I'VAYZ -- -tavsiye etmek
  CONGRATULATE -- -- KIN'GRECULEYT -- tebrik etmek
  EXPERİENCE -- -- İK'SPİRİYINS -- -- tecrübe etmek
  CURE -- KİYUR -- tedavi etmek
  THREATEN -- TRETIN -- -tehdit etmek
  OFFER -- -OFIR -- -teklif etmek
  REPEAT -- -Rİ'Pİ:T -- tekrarlamak
  TELEPHONE -- TELİFOUN -- -- telefon etmek
  CONTACT -- -KONTEKT -- -- temas kurmak
  CLEAN -- -KLİ:N -- -temizlemek
  PREFER -- -PRİ'FÖ: -- -tercih etmek
  TRANSLATE -- -TRENZ'LEYT -- tercüme etmek
  DELIVER -- -Dİ'LİVI -- -teslim etmek
  THANK -- -TENK -- -teşekkür etmek
  HAVE A SHAVE -- -- HEV I ŞEYV -- -- traş olmak
  CLIMP -- -KLAYM -- -tırmanmak
  HOLD -- HOULD -- tutmak
  ARREST -- I'REST -- -tutuklamak
  FLY -- FLAY -- -uçmak
  ARRIVE -- -I'RAYV -- -ulaşmak
  HOPE -- HOUP -- umut etmek
  FORGET -- FI'GET -- -unutmak
  WAKE UP -- -VEYK AP -- -uyanmak
  APPLY -- -I'PLAY -- -uygulamak
  SUIT -- SU:T -- uygun olmak
  SLEEP -- -SLİ :P -- uyumak
  PRODUCE -- PRI'DYU:S -- -- üretmek
  EXİST -- İG'ZİST -- -var olmak
  CANCEL -- KENSIL -- -vazgeçmek
  GİVE -- GİV -- vermek
  HİT -- -HİT -- vurmak
  CATCH -- -KEÇ -- yakalamak
  BURN,LİGHT -- BÖ:N,LAYT -- yakmak
  DO,MAKE -- -DU:,MEYK -- -yapmak
  CREATE -- KRİ'EYT -- yaratmak
  HELP -- HELP -- -yardım etmek
  FORBİD -- -Fİ'BİD -- -yasaklamak
  LİVE -- LİV -- -yaşamak
  WRİTE -- -RAYT -- -yazmak
  EAT -- İİT -- -yemek
  DEFEAT -- -Dİ'Fİ:T -- -yenmek
  PLACE -- -PLEYS -- -yerleştirmek
  CATCH -- -KEÇ -- yetişmek
  WASH -- VO:Ş -- -yıkamak
  GUİDE -- -GAYD -- -yol göstermek
  TRAVEL -- TREVIL -- -yolculuk etmek
  DİRECT -- -Dİ'REKT -- -yönetmek
  WALK -- -VO:K -- -yürümek
  SWİM -- SVİM -- yüzmek
  SUPPOSE -- SIPPOZ -- -zannetmek
  VİSİT -- VİZİT -- -ziyaret etmek


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İngilizcede Çok Kullanılan Fiiller ve Okunuşları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. İngilizcede Çok Kullanılan Fiiller ve Anlamları
  By RedBuLL in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.12, 20:04
 2. İngilizcede Çok Kullanılan Fiiller
  By RedBuLL in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.09.12, 21:11
 3. Dualar Okunuşları, Manaları ve Okundukları Yerler
  By mavi_su in forum Dua ve Sureler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.06.12, 16:22
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.03.12, 02:47
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.12.09, 13:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.