Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri Nelerdir Alınabilecek Önlemler

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri Nelerdir Alınabilecek Önlemler

  Sponsorlu Bağlantı

  Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri Nelerdir Alınabilecek Önlemler  Asit Yağmuru Nedir ?

  Asit Yağmurlarının İncelenmesi

  Asit yağmuru esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden kaynaklanan; sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emisyonlarının yol açtığı Asit Çökelmesi dir. Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil kökenli yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte, kükürtdioksit, azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler atmosferde çeşitli kimyasal reaksiyonlara uğrayarak zamanla çok uzaklara taşınabilmektedir.

  Bu kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bilişenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO), sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna neden olmaktadır. Hiçbir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmursuyu hafif asidik karakterdir ve pH derecesi 5.6 civarındadır. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2, SO3, NOx gibi gazlar atmosferde asit oluşumuna neden olmakta ve bunların yeryüzüne ulaşması ile asit yağmurları oluşturmaktadır. Bunların yeryüzüne dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu oluşur.

  Hava kirleticilerinin en yaygın olanı SO2’dir. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayılarak atmosfere karışmaktadır. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden oluşmaktadır. NOx’in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzozu ve sabit yakma tesislerinden kaynaklanmaktadır. Bu gazlar atmosferde gaz çevrimine girerek nitrik asit ( HNO3 ) oluşumu ile sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlayarak asit yağışların oluşmasını etkilemektedir.

  Asit Yağmurunun Oluşumu
  Havayı kirletmekte olan, kükürtdioksit, azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır, bu kirleticiler atmosferde çeşitli kimyasal reaksiyonlara uğrayarak zamanla çok uzaklara taşınabilmektedir. Bu kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bilişenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO), sülfürik asit ( H2SO4 ) ve nitrik asit (HNO3)
  oluşumuna neden olmaktadır. Hiçbir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmursuyu hafif asidik karakterdir ve pH derecesi 5.6 civarındadır. Bundan dolayı yağmursuyunun pH derecesi çok kolay 5.6 nın üstüne çıkabilir. Böylece asit yamurları oluşur. Ayrıca Hava kirliliğine CO’nun %52, SO2’nin %18, Hidrokarbonların %12 ,NO2’nin %6 ve diğer parçacıkların %12 oranında katkıları vardır.

  Asit Yağmurlarının İnsanlara Etkisi
  Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat, nitrat gibi anyonlarla toksik metallerin, kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitleşmesine neden olan ve kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında, toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak
  etkilediği bugün artık bilinmektedir. Özellikle çoçuklarda olmak üzere solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere çesitli iltihaplanmalar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.Hava kirliliği olmayan yerlerle karşılaştırıldığında, hava kirliliği olan bir yerde iki kat daha fazla insan kronik bronşitten şikayet etmektedir.

  Asit yağmurunun doğaya etkileri
  Hava kirliliğinin sonucu olan azot oksitler özellikle bitki örtüsüne zarar veriyor (asit yağmuru). Hava kirliliği, başka etmenlerin yanı sıra ormanların ölmesine de neden oluyor. 1989’a değin Almanya’daki ormanların yüzde 52’sinin hasta olduğu belirlenmişti. İsveç’te ise asit yağmuru nedeniyle 18 bin göl zarar görmüştür, 4 bin göl ise artık ölü sayılmaktadır.
  Güney Kutbu üzerindeki ozon katmanı 1970’lerin ortasından bu yana her yıl biraz daha inceliyor.

  Bu katmanın başka yerlerde de inceldiği, örneğin 1969-86 arasında Almanya üzerindeki bölümünün yüzde 3 oranında azaldığı belirlenmiştir. Bugünkü bilgilerimize göre ozon katmanındaki bu azalmaya kloroflüorokarbon gazları yol açıyor. Birçok ülkenin gündeminde bu koruyucu katmanı kurtarmak için alınacak önlemler tartışılmaktadır. Yeni Zelanda’da ozon katmanının yüzde 7’sinin ortadan kalkması sonucu morötesi ışınlarda yüzde 14 oranında bir artış olacağı, bunun da deri kanseri hastalıklarını yüzde 28 oranında artıracağı hesaplanmıştır. Morötesi ışınların artması ayrıca biyolojik etkinlikte de azalmaya, dolayısıyla yiyecek maddesi üretiminde önemli düşüşlere yol açmaktadır.

  Ozon katmanındaki deliğe koşut olarak sera etkisi dene bir olay daha yaşanıyor. Bu, atmosferin giderek daha çok ısınması anlamına geliyor. Sera etkisine yol açan nedenler arasında karbon dioksit, su buharı, metan (yüzde 15’i sığırlar tarafından üretilmektedir), kloroflüorokarbon ve ozon gibi ısı tutucu gazların atmosferde gittikçe çoğalması gösterilmektedir.
  Yalnızca atmosferde bulunan karbon dioksitin iki katına çıkması durumunda, yıllık sıcaklığın ortalama 3 derece artacağı düşünülüyor. Böyle bir değişimin tarıma, dolayısıyla da yiyecek maddesi üretimine yapacağı etkinin felaket düzeyinde olacağı açıktır. Bu durum, bugünkü tarım alanlarının daha kuzeye kaymasına da yol açabilir. Ama bu bölgelerde toprak o kadar verimli değildir, ayrıca güneydeki verimli topraklarda susuzluk nedeniyle çöle dönüşebilir.

  Asit Yağmurlarının İncelenmesi
  Ülkemizde asit yağmurlarını Araştırma Şube Müdürlüğü tarafından araştırılmaktadır. Araştırma Şube Müdürlüğü bünyesinde Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları Araştırma Grubu olarak ODTÜ ile de ortaklaşa yürütülen çalışmalar çerçevesinde, özellikle asit yağmurları ve sınır ötesi kirlilik taşınımının belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla 13 Nisan 1999 Çamkoru’da yağmur suyu toplamak üzere toplama sistemi kurulmuştur. Özellikle sınırlar ötesi kirliliğin iyi tespit edilmesi amacıyla çevresel ve kentsel kirlilikten etkilenmemesi için kentten uzak bir bölge olan Çamkoru bölgesi seçilmiştir.
  Ayrıca yer seçimi yapılırken asit yağmurlarının ülke ormanlarına verdiği zarar dikkate alınmıştır. Genel atmosferik sirkülasyonun yanısıra kentsel hava kirliliğinin etkilerinin de gözlenmesi amacıyla, benzer bir yağmur toplama düzeneği 19 Nisan 1999’da Ankara Bölge Meteoroloji Müdürlüğünde kurulmuştur.

  İstasyonlardan toplanan örnekler sonucu elde edilen veriler kullanılarak yapılan genel kirlilik belirleme çalışmaları sürmektedir. Çamkoru ve Ankara Bölgedeki yağmurtoplama sistemlerinden alınan yağmur örnekleri içindeki eser miktarlardaki katyon ve anyonlar belirlenerek yağmur suyundaki kirlilik izlenmektedir. Elde edilen yağmur suyu örneklerindeki çinko, demir, kadmiyum, kalsiyum, klor, krom, kurşun, magnezyum,mangan, nikel, nitrat, potasyum, sodyum, sülfat, vanadyum maddeleri konsantrasyonları OTDÜ ile ortak proje çerçevesinde ODTÜ Çevre Mühendisliği laboratuarlarında ve de
  Araştırma Şube Müdürlüğü bünyesindeki laboratuarda yapılmaktadır.

  Her iki istasyonda kurulu olan yağmur toplama sistemi toplam kirlilik birikimini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış sistemlerdir. Bundan sonraki çalışmalarda alımı kararlaştırılan otomatik yağmur toplama sistemlerinin kullanılması düşünülmektedir. Alınacak otomatik yağmur toplama sistemi sayesinde kuru ve ıslak birikim ayrı ayrı kontrol edilebilecektir. Bu sayede yağmur suyundan gelen kirlilik ve havadaki serbest halde dolaşan toz zerrelerinin neden olduğu kirlilik miktarı belirlenebilecektir.  Asit yağmurlarının etkileri
  1. asit yağmurunun iç suları etkilediği,
  2. yüzlerce, hatta binlerce göl ve nehirin doğal dengesinin bozulduğu,
  3. bu göllerin giderek canlıların barınamayacağı ölü sular haline dönüştüğü,
  4. iç sulardan başka, karasal ekosistemlerin bitki örtülerinin de zarar gördüğü,
  5. yağmurdaki asidin fotosentezi etkiledikten başka, topraktaki besleyici tuzların akıp gitmesine neden olduğu gündeme getirilmiştir.
  6. Yapısında CaCO3 bulunan heykellere etkisi
  7. Ormanlar yok olur.
  8. Yağmurla gelen ve toprakta biriken asitli su içindeki asit,bitkiler için önemli olan minerallerin çözünmesine yol açar, bitki bunları alamaz.
  9. Toprakta bulunan asit etkisiyle serbest hale geçen aliminyum miktarını arttırır.(Aliminyum ,ağaç köklerinin gerekli besini almasını engeller.)
  10. Kimyasal ayrışmayı arttıran asitler bronz,mermer ve kireçtaşından yapılmış heykellerin yapısını bozar.
  11. Aliminyum,civa gibi bileşiklerin sulara karışıp,hem kirlenmeye hem de besin zinciri yoluyla ( balıklar vb.) insan sağlığını bozmasına neden olur.
  12. Atm.deki asılı sülfatlar astım,bronşit vb.hastalıklara yol açar.
  13. SO4,NO3 puslu ortama yol açtıklarından,görüş uzaklığı azalır.
  14. Ormanlar yok olur.
  15. Yağmurla gelen ve toprakta biriken asitli su içindeki asit,bitkiler için önemli olan minerallerin çözünmesine yol açar,bitki bunları alamaz.
  16. Toprakta bulunan asit etkisiyle serbest hale geçen aliminyum miktarını arttırır.(Aliminyum ,ağaç köklerinin gerekli besini almasını engeller.)
  17. Kimyasal ayrışmayı arttıran asitler bronz,mermer ve kireçtaşından yapılmış heykellerin yapısını bozar.
  18. Aliminyum,civa gibi bileşiklerin sulara karışıp,hem kirlenmeye hem de besin zinciri yoluyla ( balıklar vb.) insan sağlığını bozmasına neden olur.
  19. Atm.deki asılı sülfatlar astım,bronşit vb.hastalıklara yol açar.
  20. SO4,NO3 puslu ortama yol açtıklarından,görüş uzaklığı azalır.
  İlk kez Kuzeybatı Avrupa’da ortaya çıkan ve etkileri bilimsel olarak saptanan asit yağmuru, 1972 Birinci Uluslararası Dünya Çevre Kongresi’nde İsveçliler tarafından gündeme getirilmiştir.

  Asit yağmurunun uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri, 1960’lı yıllarda şehirlerin havasını SO2’den arıtmak için yüksek baca yapımı uygulamasının yaygınlaşmasıdır .

  Alınacak Önlemler
  1. Yakıtların (araç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli,
  2. Hava kirliliğine dayanıklı bitkiler (böğütlen, ıspanak, kızılcık,...) ekilmeli
  3. Kışın yaprak döken bitkiler ekilmeli
  4. Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalı. Başka bir anlatımla yerleşmeleri (kent, köy,...) çanak şeklindeki alanlardan uzaklarda kurmalıyız.
  5. Bacalara filtre takılmalı ,
  6. Yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalı ,
  7. İnsanoğlu çevreyi içselleştirecek şekilde bizzat kendisi öğrenmeli ,
  8. Kısaca; konunun sosyolojik, ekonomik ve politik boyutları aynı anda alınmalı ve hemen uygulamaya geçilmelidir.
  9. Bunların içinde en önemli olanı ise yaşam ve eğitimi el ele tutuşturan uygulamalar olacaktır.
  10. Araçların bakımı zamanında yapılmalı
  11. Alternatif enerji kaynakları kullanılmalı (Güneş, rüzgar, gelgit, akıntılar, biyogaz, biomas, jeotermal enerji, end. ve evsel atıklar gibi.)

  Kaynak: dogader
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri Nelerdir Alınabilecek Önlemler


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri Ve Çözümleri
  By Nephthys in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.13, 13:50
 2. Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri
  By Nephthys in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.13, 13:25
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.13, 13:19
 4. Asit Yağmurlarının Çevreye Etkileri Nelerdir?
  By Kayıtsız in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.03.13, 12:48
 5. Asit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri Ve Alınabilecek Önlemler
  By Nephthys in forum İlköğretim & Lise
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.13, 01:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.