Sponsorlu Bağlantı

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Mesleksel astım

 1. #1
  Junior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon1 Mesleksel astım

  Sponsorlu Bağlantı

  Meslekle ilgili olumsuz ortamlardan en sık etkilenen organlar akciğerler ve deridir. İşyeri ortam havasındaki yabancı materyallerin solunması değişik solunum yolu hastalıklarına neden olmakta ya da kişide var olan hastalığı ağırlaştırabilmektedir.
  Mesleksel astım, iş yeri havasındaki tozlarla, gazlarla, buhar ve dumanlarla temas sonucu ortaya çıkan, değişken hava yolu daralmasıdır.
  Toplumumuzda astım sıklığı %5-10 düzeyinde, meslek astımı ise tüm astımlıların %2-3’ü düzeyindedir.
  Mesleksel astım gelişmesinde yüksek risk taşıyan maddeler şunlardır: İzosiyanatlar (toluene diisocyanate, mesleksel astım %5-10 oranında), tahıl unu ya da tozu (fırıncılar arasında astım %10 oranında), lateks (sağlık çalışanları başta olmak üzere oran %6), odun tozları (%4 oranında). Örneğin hasta; kimya, petrol, yağ, gıda, deterjan, ilaç, plastik, reçine, lastik, poliüretan, tekstil endüstrisi, kaynak, lehim, kromaj, marangoz, mobilya yapım, cila atölyeleri, silo, tahıl ambarı, deney hayvanı laboratuvarı, basımevi, kuaför salonu, fırın, un değirmeni gibi iş yerlerinden birinde çalışıyor ve öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve göğüste sıkışma hissi yakınmaları ile başvuruyorsa mesleksel astım olasılığı akla getirilmelidir. Hastaların yakınmaları tipik olarak iş ortamında artar, işten uzaklaştığında, tatil dönemlerinde hafifler, ya da kaybolur. İşyerinde benzer yakınmaları olan çalışanlar olabilir.
  Hastalık, iki tür klinik gidiş gösterir; ya uzun süreli temas boyunca sessiz kalıp sonradan ortaya çıkar ya da bazı maddelerle, iş kazası ya da ihmal nedeniyle yoğun karşılaşmayı izleyerek birden gelişir.
  Solunan ajanın fiziksel ve kimyasal özellikleri, düzeyi, temasın süresi ve yoğunluğu, ajanla karşılaşan (soluyan) kişinin özellikleri, endüstriyel hijyen uygulamaları mesleksel astım gelişimini etkilemektedir.
  Hastalığın ortaya çıkmasının engellenmesi için, duyarlılaştırıcı özellik taşıyan etkenlerle temasın azaltılması gerekir. Maske kullanımı, iyi havalandırma, ıslak havalandırma gibi önlemler iş kolunun özelliğine göre seçilip uygulanmalarına özen gösterilmelidir.
  Mesleksel astımın erken tanısı ile hastalığın şiddeti ve süresi azaltılabilir. Erken tanı ve işten (en azından sorumlu ajanla temastan) uzaklaştırma, uzun süreli gidişata en önemli katkıyı yapar. Mesleksel astımı olanların %60'ında, işten ayrılmakla sorumlu ajana karşı bronş aşırı duyarlılığında azalma gözlenmektedir. İş yeri hekimlerinin düzenli olarak yaptıkları sağlık taramaları da erken tanı için kullanılabilecek önemli bir uygulamadır. 2. #2
  ModeratoR

  Standart Cevap: Mesleksel astım

  Klinik Değerlendirme
  MA tanısı , astım tanısı yanında astımın iş ile ilişkisini de içermelidir.İşyeri ve astım arasındaki ilişkiyi düşündüren öykü dışında ;(1)Reversibl bronş obstrüksiyonu, (2)Bronkospazm olmasa da nonspesifik bronş hiperreaktivitesinin varlığı (3)Objektif olarak astımın iş ile ilişkisinin gösterilmesi gereklidir.

  Astımın kardinal belirtileri öksürük , göğüste şişkinlik hissi, hırıltı ve nefes darlığıdır.Bu yakınmaları içeren öykü klinik değerlendirmenin esasını oluşturur çünkü astımı düşündüren yakınmalar ve klinik seyir, astımın iş ile ilişkisi konusunda da önemli ipuçları sağlar.Bu nedenle öykü mesleksel astımda tanısal olmaktan çok reddetmede yararlıdır.Öykünün pozitif prediktif değeri %64 iken , negatif prediktif değeri (yani mesleksel astım yoktur)%83 olarak bildirilmiştir.Öykü ve fizik bakı ayrıca tanısal testlerin uygulanma önceliğinin belirlenmesi ve sorumlu etkenin bulunmasına katkıda bulunabilir.Fizik bakının tanısal değeri çok azdır.

  Hastalığın başlangıcındaki klinik durumun tam olarak anlaşılmasında hastalığın başladığı sıradaki maruziyetleri tahmin etmek önemlidir.Örneğin hayvan laboratuarında çalışan işçi sadece bir antijen'e maruz kalırken kimya sektöründeki işçi binlerce madde ile karşılaşabilmektedir.Bu nedenle hastalık başladığında karşılaşılan kimyasal madde karışımı öğrenilebilirse sorumlu etkenler listesinde ilk sırayı bu maddeler almalıdır.Bazen sorumlu etken iş çevresinde kaza esere karşılaşılan maddeler olabilir.Kaza ile ilgili tüm detaylar kaydedilmelidir.(Maddeye uzaklık , Odanın büyüklüğü , Havalandırma durumu , Maruziyet süresi , Korunma sistemlerinin varlığı , yeterliliği gibi)Deneyimler göstermiştir ki, meslek astımı daha çok korunma tedbirlerinin yetersiz olduğu bölümlerde ortaya çıkmaktadır. Çünkü sprey boya yapan bir kişi koruyucu önlem alırken hemen yanındaki bölmede başka bir iş yapan kişi bu maddelere maruz kalabilmektedir.

  Hekim , astım semptomlarının başlangıcı ile iş çalışma dönemler ve tatil dönemleri arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmelidir.Bazı kişilerde iş ile dakikalar içinde hava yolu obstrüksiyonu gelişirken bazen de semptomlar 6,12 hatta 24 saat sonra ortaya çıkabilmekte ,erken ve geç reaksiyona ait değişik kombinasyonlar gözlenebilmektedir.Semptomlar ve çalışma günleri arasındaki düzenli ilişkinin ortaya konması gereklidir.Tersine tatil dönemlerinde de semptomlarda düzelme veya düzelme eğilimi gözlenebilir.

  Tablo 7:Meslek astımına yol açan ajanlar ve riskli işler

  Maddeler
  Risk altındaki çalışanlar
  HayvansalHayvan proteinleri
  Karides , yengeç
  Yumurta proteinleri
  Hayvan besleyiciler,deney hayvanları laboratuvarı araştırmacılarıBu gıdaları işleyenler
  Yumurta üreticileri
  BitkiselHububat tozu
  Buğday , çavdar ,soya tozu
  Latex
  Yeşil kahve çekirdeği
  Hububat depo işçileriFırıncılar, değirmenciler
  Sağlık çalışanları
  Kahve kavuranlar
  EnzimlerBacillus subtilis proteazları
  Pancreatin, papain, pepsin
  Fungal amilaz
  Deterjan sanayi çalışanlarıFarmosotik endüstrisi çalışanları
  Fırıncılar
  Odun tozlarıBatı kızıl sediri, kırmızı odun Bıçkıhane, marangoz ,doğramacı çalışanları
  KimyasallarDiisosiyanatlar
  Asit anhidritler
  Komplex aminler
  Azodiokarbonamid
  Reaktif boyalar
  Metil metakrilat
  Poliüretan,plastik vernik /cila sanayi çalışanlarıEpoksi reçine ,alkid reçine , plastik işçileri
  Fotoğrafçılar, gom cilalama yapanlar , matbaacılar
  Plastik , lastik/kauçuk işçileri
  Tekstil işçileri
  Sağlık çalışanları
  İlaçlarPenisilin,psyllium, simetidin İlaç fabrikası işçileri , Sağlık çalışanları
  MetallerPlatin tuzları
  Kobalt
  Krom, Nikel
  Platin üretim / saflaştırma işçileriAğır metal öğütümü işçileri
  Metal kaplama işçileri
  DiğerleriMetal işleyen sıvılar
  Alüminyum
  Siyah çam sakızı / lehim
  MakinistlerAlüminyum sanayi çalışanları
  Elektronik işçileri

  Tanısal araştırmalar sonuçlanana kadar kişinin sorumlu etkenden uzaklaşması gerektiği belirtilmemelidir.Çocukluk çağında astım öyküsünü meslek astımını reddettirmez, aksine mesleki ajanlarla yeni bir sensitizasyon, mevcut astımın nedeni olabilir.Mevcut hava yolu hastalığı için birer risk faktörü olduklarından sigara ve atopi yönünden değerlendirilmelidir.

  MA tanısı, iş maruziyeti ile bronş obstrüksiyonu ve/veya bronş hiperreaktivitesi arasındaki ilişkinin objektif olarak gösterilmesini gerektirir. Malo'nun düzenlendiği bir anket formunun epidemiyolojik araştırmalarda meslek astımının belirlenmesinde sensitif ancak spesifik olmadığı,ankette meslek astımı olabileceği düşünülen kişilerin spesifik provokasyon testi ile ancak %8 ile %52 sinin MA olduğu gösterilmiştir.Ancak özel merkezlerde özel olanaklar gerektirmekte, yanlış pozitif ve negatif sonuçlarda gözlenebilmektedir.

  İş günü veya haftasında işe başlarken ve iş bittiğinde yapılan fonksiyonel değerlendirmelerle saptanan değişiklikler meslek astımını ayırt etmede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle belirli bir periyot boyunca PEF izlemi yapılması önerilmiştir.Cote ve arkadaşları iki hafta iş, 7-10 gün iş dışı dönemi kapsayan PEF izleminde iki saatlik aralarla ölçüm yapmışlar, izlem sonunda da spesifik provokasyon testini altın standart olarak kullanmışlardır.Bu çalışmada PEF izleminin tanısal sensitivitesini ve spesifitesini sırası ile %86 ve %89 olarak bulmuşlardır.

  Tablo 8: Meslek astımına neden olan irritan maddeler

  MADDE
  MESLEK
  Klor Gaz kaçağı , kağıt fabrikası
  Dizel egzoz gazı Demiryolu işçiliği
  Yangın dumanı İtfaiyeci
  Klorin Ev hanımları(HCL+HOCL karışımı)
  Hidrazin Elektrik santrali
  Soğuk asetik asit Kaza ile dökülmesi
  Hidrolik asit Havuz temizleyicileri
  Hidrojen sülfit Tarım işçileri
  Boyalar Sprey boyacılığı
  Perkloretilen Kuru temizleme
  Sülfirik asit Ev temizliği
  Toluen diizosiyanat Boyacılık
  Uranyum hekzaflorid Kimya sanayi
  Kaynak buharı Kaynakçılar
  Formaldehid Sağlık personeli
  Metal buharı Dökümcüler
  Makine yağlarını Fabrika çalışanları

  Günde 4 defa (uyanınca,öğleyin,işten sonra, yatmadan önce )PEF kaydı yapmanın , 2 saatte bir ölçüm yapmak kadar sensitif ve spesifik olduğu da gösterilmiştir.Özellikle tatil günlerinde sabah uyanıldığı halde yataktan daha geç kalkılabilmektedir.PEF izleniminde uyanır uyanmaz ölçüm yapılmalıdır.PEF izleminin ne kadar süre olması gerektiği belli değildir.Ancak MA nın şiddeti, astım veya KOAH a bağlı bir bronş obstrüksiyonunun olması, sorumlu ajanla iş yerinde karşılaşma sıklığı ve maruziyet ile hava yolu yanıtı gelişme süresi izlem süresini belirleyen temel faktörlerdir.İş dışı dönemin süresi de hastaya bağlıdır.Bazı olgularda fonksiyonel düzelme birkaç haftayı alırken bazılarında bir hafta sonu yeterli olabilmektedir.En ideal süre birkaç tatil dönemini kapsayan 4 haftalık bir izlem dönemidir.Mümkünse iki haftalık bir tatil döneminin başında yada sonunda işyeri çalışma döneminde izlemin sürdürülmesidir.2 haftalık PEF izleminde;PEF normal sınırlarda ise, diurnal değişim %10 dan az ise , iş günleri ve en az 4 günlük tatil günleri arasında değişiklik olmuyorsa MA olasılıkla ekarte edilebilir.Araştırılan kişiden değerlendirme süresince ilaçlar aynı dozda kullanmasını istemek önemlidir.Kullanılan ilaçlar da izlem süresince kaydedilmelidir.

  Nonspesifik bronş hiperaktivitesi (NSBH)astımın kardinal özelliğidir.MA da da NSBH karakteristik özelliktir ancak maruziyet sona erdikten sonra kaybolabildiğinden NSBH 'nin olmaması tanıyı reddettirmez.Maruziyet önlendikten sonra NSBH normale dönüp dönmeyeceği maruziyet süresini , var olan bronkozpazmın yüzeyine ve tanı sırasında mevcut NSBH 'nin derecesine bağlıdır.Bu nedenle tanı ne kadar erken konursa geri dönüş olasılığı da o kadar yüksektir.Maruziyet sonlandıktan sonra NSBH 'nin meydana gelen azalmanın gösterilmesi için 10-14 gün gibi yeterli bir süre geçmesinde yarar vardır.Genellikle NSBH arttıkça semptomlar daha belirgin ve şiddetli olduğundan klinik seyri değerlendirmede yada spesifik provokasyon testi yapılmadan önce başlangıç dozunun belirlenmesinde yaralanılabilir.

  Spesifik provokasyon testi iş yerinde klinisyenin seri ölçümler yapması esasına dayanırken aynı madde laboratuar koşullarında giderek artan konsantrasyonlarda inhale ettirilerek de yapılabilir.Spesifik provokasyon testinin belirgin brokospazm varlığında veya hastalık kontrol altına alınmadan yapılması sakıncalıdır.

  MA'ndan sorumlu olan bronş enflamasyonu büyük ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin tetiklediği immünolojik mekanizmalarla ortaya çıkabilir.Primer immün yanıt çeşitli sitokinlerin artma veya azalması ile sonuçlanan , antijeni sunan hücreler ( B lenfositler, makrofajlar ) ve T lenfositlerin komplex etkileşimi ile ortaya çıkar.İmmün reaksiyon tetiklendikten sonra spesifik ajanla takip eden karşılaşmalarda daha hızlı ve yoğun reaksiyonlar gelişir.

  Büyük molekül ağırlıklı ajanlara karşı spesifik antikor gelişimi astmatik tablodan sorumlu mekanizma olarak bilinmektedir.Bu nedenle antijenik determinantların belirlenmesi tanısal araştırmalar için antijen hazırlamak açısından önem kazanmaktadır.Herhangi bir allerjene karşı alerjik deri testleri ile reaktivite veya in-vitro olarak artmış spesifik IgE ya da IgG antikorları gösterilirse bu durum maruziyeti ve/veya duyarlılaşmayı gösterir ancak ortaya çıkan astımın kesin nedeni olduğunu göstermez.Diğer yandan özellikle hastalıktan sorumlu olduğu düşünülen yüksek molekül ağırlıklı etkenlerle yapılan testlerin negatif olması da dikkatle değerlendirilmelidir.Çünkü bu durumda işçi başka bir maddeye veya suçlanan maddenin diğer bir komponentine karşı duyarlılık kazanmış olabilir.

  Düşük molekül ağırlıklı ajanlara karşı ortaya çıkan yanıtın araştırılmasında önemli problemler söz konusudur.Alerjik deri testleri ve spesifik antikor araştırmasının negatif olması tanıyı reddettirmemelidir.

  Buna göre;(A).Astım tanısı, (B). Astımın işe girdikten sonra başlaması, (C). Astım semptomları ve iş arasında ilişki , yanı sıra aşağıda belirtilen kriterlerden bir yada daha fazlasının bulunması;(D1).Astıma yol açtığı bilinen bir ajana iş yerinde maruz kalınması , D2.PEF veya FEV1 de iş ile ilişkili değişiklikler ,(D3).Bronş reaktivitesin de iş ile ilişkili değişiklikler olması , (D4). Spesifik inhalasyon provokasyon testine pozitif yanıt, (D5).İş yerinde irritan bir ajana maruz kalma ile beliren semptomlarla beraber başlayan astımın varlığı , tanı açısından önemli kriterlerdir.Bu kriterlere göre meslek astımı tam olarak A+B+C+D2 veya D3 veya D4 veya D5 ile tanımlanabilir, ancak A+B+C+ yalnızca D1 in varlığı ile olası meslek astımı denilebilir.Bu kombinasyonun pozitif prediktif değeri %64 olarak bildirilmiştir.A+C nin olması işin şiddetlendirdiği astımı destekler, bu olgularda sorumlu etkenden önce astımın varlığı ve bu iş ile birlikte semptomların şiddetlenmesi söz konusudur.

  Takip ve Tedavi
  MA, iş yerindeki maddelerle nedensel olarak ilişkili olan bir hastalık olduğu için kişi iş yerinden ayrıldıktan sonra hastalığın düzelmesi beklenir.İş yeri maruziyeti ortadan kalktıktan aylarca sonra olguların yaklaşık %50 sinde semptomlarda azalma ve bronş aşırı duyarlılığında düzelme görülür.Ancak yapılan takip çalışmalarının çoğunda semptomlarda ve solunum fonksiyon testlerinde bir düzelme olsa da bronş hiperreaktivitesinin sürdüğü gösterilmiştir.Maruziyet sürerse semptomlarda ve bronş aşırı duyarlılığında ek artma olur.

  Astım ortaya çıkmadan önce sorumlu etkeni maruziyet süresinin uzunluğu , semptomlar ortaya çıktıktan sonra tanı konulana dek geçen sürenin uzunluğu , tanı konulduğunda solunum fonksiyon parametrelerindeki düşüklüğün düzeyi , maruziyet önlendikten sonra bile spesifik lgE nin uzun süre yüksek düzeylerde kalması , bronş duvarında yangısal reaksiyonun sebat etmesi ve bu reaksiyonun şiddeti, kötü prognozu belirleyen olası faktörler gibi görünmektedir.Bu nedenle erken tanı ve maruziyetin erkenden sonlandırılması prognozu iyi yönde etkileyen temel faktörlerdir.Maruziyet önlendikten sonra nonspesifik bronş hiperreaktivitesinin sürmesi kronik hava yolu hasarını gösterir ve steroid tedavisine yanıltsızlığı açıklayabilir.Maruziyet durduktan sonra hastaların semptomaları genellikle tam olarak düzelmemektedir ancak maruziyet erken sonlandırılırsa prognozun daha iyi olduğu maruziyet sürerse prognozun kötüleştiği gösterilmiştir.Hatta bu durumda ölüm bile söz konusu olabilir.Bu nedenle MA geliştiği saptanan iş kolunda yeni vakaların süratle tespit edilerek problemin büyüklüğü belirlenmelidir.Sorumlu madde kesinleştirildikten sonra maruziyetin önlenmesi için iş yerinde koruyucu önlemler alınmalıdır.Hastalığa yol açan etkenlerin eliminasyonu, primer koruyucu önlemler olarak maruziyetin önlenmesinde en önemli yoldur.Eğer bu tam olarak mümkün değilse çalışan kişi sayısının en az düzeye getirilmesi , üretimde kullanılan yöntemin değiştirilerek daha güvenli bir ortam sağlanması gibi tedbirler uygulanabilir.Sekonder korunma ise astımı erkenden tanımaya yöneliktir, semptom anketleri , solunum fonksiyon testleri veya alerjik deri testleri kullanılmıştır.Semptom anketleri kullanımı kolay , güvenli ve tekrarlanabilir bir yöntem olarak önerilmektedir.Bu yöntemle bozukluk tespit edilen işçilerin değerlendirilmesi pratik bir yöntem olarak dikkate alınabilir.Tersiyer korunma ise tespit edilen hastaların tedavisi ve rehabilitasyonuna yöneliktir.

  Hastalığa yol açan etkenden tamamen uzaklaşılması tedavinin temelini oluşturur.İlaç tedavisi ise astım tedavisinden farklı değildir.İnhale kortikosteroidler uzun süre kullanıldığında nonspesifik bronş hiperreaktivitesini azaltıcı etkileri vardır.Ancak astım nedeni olan mesleksel ajana karşı gelişen spesifik reaktivite üzerinde anlamlı bir etki göstermezler.Hastanın takibi , özellikle tedaviye uyum göstermeyenlerde ve aynı işyerinde ve çalışmaya devam edenlerde önemlidir.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Mesleksel astım


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Astım Hastalığı - Astım Hastalığının Nedenleri - Astım Tedavisi
  By RedBuLL in forum Solunum Yolu Hastalıkları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.03.12, 21:40
 2. Astım Nasıl Bir Hastalıktır? Astım Allerjik Bir Hastalık mıdır?
  By RedBuLL in forum Solunum Yolu Hastalıkları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.03.12, 21:39
 3. Astım Kalıtsal mıdır? Astım Nasıl Tedavi Edilir?
  By RedBuLL in forum Solunum Yolu Hastalıkları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.03.12, 17:13
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.10, 17:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.