Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Abdullah Bin Selâm Hakkında Bilgi - Abdullah Bin Selâm Kimdir

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Abdullah Bin Selâm Hakkında Bilgi - Abdullah Bin Selâm Kimdir

  Sponsorlu Bağlantı

  Abdullah Bin Selâm


  ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.)

  Abdullah bin Selâm hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensârın büyüklerindendir. Medîne"deki Yahûdî Benî Kaynuka kabîlesinden idi. Soyu Hz.Yûsüf"e dayanıyordu. Asıl ismi Husayn idi. Müslüman olunca Resûlullah efendimiz ona Abdullah ismini verdi.

  Îmân etmeden önce, Yahûdî âlimlerinden idi. Müslüman olması çok ibretlidir. Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatır:


  "Babam Yahûdîlerin ileri gelen âlimlerinden idi. Bana Tevrat"ı okutur, dindar yetişmem için elinden geleni yapardı. Bir gün âhir zaman Peygamberinin alâmetlerini ve yapacağı işleri anlatarak dedi ki:


  - Eğer âhir zaman Peygamberi, Hârûn aleyhisselâmın neslinden ya"nî kendi kavmimizden gelirse inanırım, başka kavimden gelirse inanmam! Sen de inanma!


  Resûlullah efendimiz Medîne"ye hicret etmeden önce babam vefât etti.


  Resûlullah efendimiz Medîne"ye hicretinden önce, Mekke"de Peygamberliğini açıkladıktan sonra, sıfatlarına ve yaptığı işlere baktım, tıpa tıp babamın anlattıklarına uyuyordu. Fakat, kavmimizin ileri gelenleri, sırf Arab kavminden geldi diye Resûlullaha karşı çıkıyorlardı. Tevrat"ta bildirilen alâmetler gâyet açıktı.


  Bir gün Yahûdîlerin hurma bahçelerine gittim. Kendi aralarında, "Arabların adamı geldi!" diye konuşuyorlardı. Bu sözü duyunca beni bir titreme tuttu. Elimde olmadan "Allahü Ekber" diye bağırdım. Benim tekbîr getirdiğimi gören halam Hâlide binti Hâris bana kızıp dedi ki:


  - Allah seni umduğuna kavuşturmasın, elini boşa çıkarsın? Vallahi sen Mûsâ bin İmrân"ın geleceğini işitmiş olsaydın bundan fazla sevinmezdin.


  Ben de ona şöyle karşılık verdim:


  - Ey hala! Vallahi O, Hz. Mûsâ gibi Peygamberdir. Mûsâ aleyhisselâmın tevhîd dînindendir. Buna niçin karşı çıkıyorsunuz?


  - Ey kardeşimin oğlu! Yoksa o Kıyâmete yakın gönderileceği bize bildirilen Peygamber midir?


  - Evet.


  - Öyleyse sevinmekte haklısın.


  Dayanamayıp, Resûlullahı görmek için bulunduğu yere gittim. Daha ilk gördüğümde kendi kendime, "Bu güzel yüzün sâhibi yalan söyliyemez!" dedim. Resûlullah insanlar arasına oturmuş, onlara nasîhat ediyordu. İlk işittiğim hadîs-i şerîf şuydu:


  - Selâmı aranızda yayınız, aç kimseleri doyurunuz, sıla-i rahm yapınız, yakın akrabalarınızı ziyâret ediniz! İnsanlar uykuda iken namaz kılınız! Böylece Cennete selâmetle girersiniz.


  Sonra bana dönüp sordu:


  - Sen Medîne âlimi İbni Selâm değil misin?


  - Evet


  - Ey Abdulah, Allah için söyle! Tevrat"ta benim vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi?


  - Evet, öğrendim. Yâ Resûlallah cenâb-ı Hakkın sıfatlarını söyler misin?


  Resûlullah efendimiz bana İhlâs sûresini okudu.


  "De ki: O Allah birdir. Hiçbir şey O"nun dengi değildir!" meâlindeki âyet-i kerîmeyi işitince:


  - Şehâdet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur. Sen O"nun kulu ve resûlüsün, diyerek îmân ettim.


  Abdullah bin Selâm Müslüman olduktan sonrasını şöyle anlatıyor:


  Müslüman olduktan sonra Resûlullaha dedim ki:


  - Yâ Resûlallah! Yahûdîler kadar, yalancı, inatçı, zâlim kimse yoktur. Hiçbir iftirâdan çekinmezler. Şimdi benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse olmadık iftirâ ederler, bunu açıklamadan önce onlara beni sorunuz!


  Sonra ben bir perdenin arkasına saklandım. Resûlullah bir grup Yahûdîyi çağırdı. Onlara sordu:


  - Aranızdaki Husayn [Abdullah] bin Selâm nasıl bir kimsedir?


  - Çok büyük bir âlimimizdir. Onun gibi hayırlı birisi az bulunur. O doğru sözlüdür.


  - Eğer o Müslüman olduysa siz ne dersiniz?


  - Allah onu böyle birşeyden korusun!


  Sonra saklandığım yerden çıkıp dedim ki:


  - Ey Yahûdî topluluğu, Allahtan korkunuz! Size geleni kabûl ediniz! Allaha yemîn ederim ki, siz Resûlullahın hak Peygamber olduğunu biliyorsunuz. Çünkü alâmetleri Tevrat"ta açık olarak yazılıdır. Başka kavimden geldiği için inadınızdan îmân etmiyorsunuz. Ben şehâdet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm Allahın resûlüdür.


  Bunun üzerine Yahûdîler:


  - Bizim en kötümüz budur. Aramızda bundan daha kötü biri yoktur, deyip olmadık iftirâlar etmeye başladılar. Peygamber efendimiz Yahûdîlere dönüp buyurdu ki:


  - Birinci şehâdetiniz bize kâfidir, ikincisi ise lüzûmsuzdur.


  Hz. Abdullah hemen evine döndü. Ailesini ve akrabalarını İslâmiyete da"vet etti. Halası da dâhil hepsi Müslüman oldular.


  O"nun îmân etmesi Yahûdîleri çok kızdırdı. Bunun için kendisini sıkıştırmaya başladılar. Hattâ Yahûdî âlimlerinden ba"zıları:


  - Araplardan peygamber çıkmaz. Senin adamın hükümdardır, diyerek, Abdullah bin Selâm"ı İslâmiyetten vazgeçirmeye kalkıştılarsa da muvaffak olmadılar.


  Kendisi ile birlikte Sa"lebe bin Sa"ye, Üseyd bin Sa"ye, Esed bin Ubeyd ve ba"zı Yahûdîler samîmî olarak Müslüman oldular. Fakat ba"zı Yahûdîler dediler ki:


  - İslâmiyete yalnız bizim kötülerimiz inandı. Eğer, onlar hayırlılarımızdan olsalardı, atalarının dînini bırakmazlardı.


  Bunun üzerine inen âyet-i kerîmede meâlen şöyle buyuruldu:


  (Onların, Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Ehl-i kitabın içinde bir cemâ"at vardır ki, onlar gece vakitlerinde secdeye kapanarak Allahın âyetlerini okurlar.) [Al-i İmran: 113]  Abdullah bin Selâm"ın îmân ettiğine ve fazîletine Kur"ân-ı kerîmin şu âyet-i kerîmesinin şehâdet ettiğini müfessîrler ifâde etmektedirler. Bu âyet-i kerîme meâlen şudur:


  (İnkâr edenlere de ki: Eğer Kur"ân-ı kerîm Allah tarafından gönderilmiş olup da siz inanmayıp inkar ettiyseniz ve İsrailoğullarından bir şâhid Kur"ân-ı kerîmi benzerine, Tevrat"a göre bu da Allah kelâmıdır diye şehâdet edip inandı da siz yine de büyüklük taslarsınız, bana söyleyin kendinize yazık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim milleti doğru yola eriştirmez.) [Ahkâf: 10]


  Tefsîr âlimlerine göre, âyetteki İsrailoğullarından bir şâhid olarak bahsedilen kimse Abdullah bin Selâm"dır. Çünkü O kendi milletine:


  - Hz. Mûsâ"ya inen Tevrat"ı Allah kelâmı olarak kabûl edip de Hz. Muhammed"i ve O"na inen Kur"ân-ı kerîmi inkâr etmek zulümdür, diyerek Müslüman olmuştur.


  Abdullah bin Selâm hazretleri, Yahûdî âlimi iken Müslüman olup îmân ile şereflenince, kendini tamamen İslâm dînine verdi. Yahûdilerin kendisi hakkında uydurdukları iftirâlara kulak asmadı. Kur"ân-ı kerîme dört elle sarılıp, Resûlullahı bir gölge gibi takip etmeye başladı. Peygamber efendimiz onun hakkında buyurdu ki:


  - Cennetlik birini görmek istiyen, Abdullah bin Selâm"a baksın.  Bir gün Resûlullahın huzûruna gelip dedi ki:


  - Yâ Resûlallah, rü"yâmda kendimi bir bahçede gördüm. Bahçenin içinde demirden bir direk vardı. Direğin bir ucu yerde, bir ucu gökte idi. Yukarısında bir kulp, bir çember vardı. Bana, "Haydi bu direğe çık!" denildi. Ben de "Gücüm yetmez" dedim. Bunun üzerine yanıma birisi gelerek, sırtımdaki elbiseyi çıkardı. Böylece rahatça direğin tepesine çıktım, kulpundan tuttum. "İyi tut, bırakma!" diye de tenbîh edildi. Böylece direğin kulpu elimde olduğu hâlde uyandım.


  Peygamber efendimiz rü"yâsını şöyle ta"bîr etti:


  - Gördüğün bahçe İslâm dînidir. Direk de İslâm dîninin direği, tevhîdidir. O kulp da sağlam olan îmândır. Sen ölünceye kadar İslâm dîni üzere yaşayacaksın!


  Başka bir zamanda Peygamber efendimiz, Eshâbı ile sohbet ederken buyurdu ki:


  - Şu kapıdan ilk girecek olan, Cennet ehlinden biridir.


  Eshâb-ı kirâm merakla kimin gireceğini beklerken, Abdullah bin Selâm"ın girdiğini gördüler. Daha sonra bu müjdeli haberi kendisine bildirerek sordular:


  - Yâ Abdullah, bu dereceye hangi amel ile ulaştın?


  - Ben zayıf bir kimseydim. En kuvvetli ümidim, kalb selâmeti ya"nî kimseye karşı içimde kötülük beslememem ve boş sözleri terk etmemdir. Bundan başka beni kurtaracağından ümitli olduğum bir amel bilmiyorum. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Abdullah Bin Selâm Hakkında Bilgi - Abdullah Bin Selâm Kimdir


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.06.12, 10:00
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.06.12, 09:29
 3. HZ. ABDULLAH BİN SELÂM (r.anh)
  By MaqiwoL in forum İslam Alimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.03.09, 01:11
 4. Abdullah bin Selâm
  By MaqiwoL in forum İslam Alimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.03.09, 01:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.