PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Jeoloji & Jeofizik 1. Oniks Taşının Özellikleri Yapısı Hakkında ( Damarlı Akik Taşı Oniks )
 2. Madenlerin Kullanım Alanları Nelerdir? - Madenler ve Hangi Alanda Kullanıldıkları
 3. İzlanda’nın Kutba Yakın Olmasına Rağmen Sıcak Su Kaynaklarına Sahip Olmasının Sebebi
 4. Endonezya Depreminde Etkili Olan Levhalar Hangileridir
 5. Yeryüzünde Depremler ve Volkanik Olaylar Neden Levha Sınırlarında Yoğunlaşmıştır
 6. Kıtaların Kayması Kıtaların Kayma Nedenleri? Kıtaların Kayma Sebepleri Kıtalar Bilgi
 7. Jeloji Bilim Dalları Jeloji'nin Ana Konu Dalları Jeloji'nin Bilim Dalları Jeloji
 8. Jeolojik Bilgiler Jeolojik Terimler Ve Bilgiler A Dan Z Ye Jeolojik Sözlük Jeolojik
 9. Türkiye'nin Deprem Haritası Türkiye'nin Deprem Haritası Bilgi
 10. Türkiye'de Jeoloji Türkiye'de Jeoloji Hakkında Türkiye'de Jeoloji Bilgi Jeoloji
 11. Jeolojik Zaman Jeolojik Zamanlar Jeolojik Zamanlar Hakkında Jeolojik Zaman Nedir?
 12. Yerkabuğu Hareketleri Yerkabuğu Hareketleri Bilgi Yerkabuğunun Hareketleri Sebepleri
 13. Levha Hareketleri Levha Hareketleri Nelerdir? Levha Hareketleri Hakkında
 14. Deprem Deprem Nedir? Deprem Hakkında Deprem Nedenleri Deprem Türleri Deprem Bilgi
 15. 18.ve 19. Yüzyılda jeoloji Jeolojinin Alt Disiplinlere Ayrılması
 16. Mineraller Mineral Nedir? Mineraller Neyedenir? Hakkında Mineraller Bilgi Mineraller
 17. Buharlaşma Buharlaşma Nedir? Buharlaşma Olışumu Buharlaşma Nasıl Meydana Gelir?
 18. Sis Sis Nedir? Sis Oluşumu Sis Hakkında Sis Bilgi Sis Nasıl Meydana Gelir?
 19. Bulutluluk Bulutluluk Nedir? Bulutluluk Neyedenir? Bulutluluk Hakkında Bulutluluk
 20. Bağıl Nemlik Bağıl Nemlik Nedir? Bağıl Nemlik Neyedenir? Bağıl Nemlik Hakkında Bilgi
 21. Ozon Tabakası Ozon Tabakası Nasıl Oluştu? Ozon Tabakası Hakkında Ozon Tabakası Bilgi
 22. Kil Killi Toprak Killi Toprak Bilgi Killi Toprak Hakkında Killi Toprak Bilgi Killer
 23. Jeolojik Dönemler Kambriyen öncesi Jeolojik Dönem Arkeyan Jeolojik Dönem
 24. Jeolojide Uzaktan Algılama Yöntemleri Uzaktan Algılama Erozyon Riski Taşıyan Alanlar
 25. Yeryüzündeki Hareketimiz Dünyanın Hareketleri Yerkabuğu Hareketleri Yeryüzündeki
 26. Gözlem Ağları Sayısal Sismik Gözlem Ağları Sayısal Sismik Gözlem Ağı Hakkında Bilgi
 27. Pnömatolitik Pnömatolitik Nedir? Pnömatolitik Yataklar Pnömatolitik Yataklar Hakkında
 28. Hidrojeoloji Hidrojeoloji Nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir? Hidrojeoloji Bilgi
 29. Granit Granit Nedir? Granit Hakkinda Granit Tanımı Granit Bilgi Granit Oluşumu Granit
 30. Çevre Kirliliği Ve Yokoluşlar Hızla Artan Çevre Kirliliğine ve Yokoluşlara Örnekler
 31. Yapısal jeoloji Yapısal jeoloji Nedir? Yapısal jeoloji Hakkında Yapısal jeoloji Bilgi
 32. Arkeojeofizik Arkeojeofizik Ve Jeofizik Arkeojeofizik Nedir? Arkeojeofizik Tanımı
 33. Taş Taş Konservasyonu Magmatik (Volkanik) Taşlar Sediment Taşlar Metamorfik Taşlar
 34. Stratigrafik Zaman Cetveli İnternatıonal Stratıgraphıc Chart - Stratigrafik Zaman
 35. Bağıl Bağıl Nemlik Bağıl Bulutluluk Bağıl Sisler Bağıl Buharlaşma
 36. Jeotermal Enerji Jeotermal Enerji Nedir? Jeotermal Enerji Tanımı Jeotermal Enerji
 37. Fluorit Fluorit Nedir? Fluorit Kullanım Alanları Fluorit Tanımı
 38. Elmaslı Sondajcılığın Genel Tanımı Elmaslı Sondaj Makineleri'nin Ana Üniteleri
 39. Deprem Deprem Nedir Deprem Nasıl Oluşur? Deprem Türkiye Neden Riskli?
 40. Acigöl Acigöl (Nevşehir) Acigöl Kuaterner Volkanizmasi
 41. Levha Hareketleri Nedir? Levha Hareketleri Tanımı Levha Hareketleri Hakkında Bilgi
 42. Litosfer Litosfer Nedir? Litosfer Tanımı Litosfer Hakkında Litosfer Bilgi Litosfer
 43. Erozyon Türkiye'de ve Dünyada Erozyon Zararları Erozyon Nedir? Erozyon Tanımı Erozyon
 44. Zemin Etüdü Zemin Etüdü Tespiti Zemin Etüdü Nedir? Zemin Etüdü Tanımı Zemin Etüdü
 45. Türkiye’deki Kaplıcalar Türkiye’deki Kaplıcalar Nelerdir? Maden Suları
 46. Madenlerin Geri Dönüşümü Madenlerin Geri Dönüşümü Nelerdir?
 47. Kireçtaşı Kireçtaşı Nedir? Kireçtaşlarında Ortamlar ve Sınıflandırılması
 48. Doğalgaz Doğalgaz Nedir? Doğalgaz'ın Tanımı Doğalgaz Hakkında Doğalgaz Bilgi Doğalgaz
 49. Türkiye'deki Linyit Yatakları Türkiye'deki Linyit Yatakları Nelerdir?
 50. Jeofizik Jeofizik Nedir? Jeofizik Tanımı Jeofizik Hakkında Bilgi Jeofizik Genel
 51. Türkiye’nin Akarsuları Ve Vadileri Akarsu Havzalarımız
 52. Yerküre Yerkürenin Yapısı Yerküre Nedir? Yerküre Tanımı Yerküre Hakkında Yerküre
 53. Su Döngüsü Tanımı Hidrolojik Döngü (su döngüsü) Hidrolojik Döngü Tanımı
 54. Maden Jeolojisi Bilimi Maden Jeolojisi Bilimi'nin Tanımı Maden Jeolojisi Bilimi Nedir
 55. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?
 56. Jeloji Bilim Dalları Adları-Jeloji'nin Ana Konu Dalları
 57. Jeolojide Uzaktan Algılama Yöntemleri-Jeolojide Uzaktan Algılama Yöntemleri Açıklama
 58. (Levha hareketleri )-Levha hareketleri Açıklaması-Levha Hareketleri Hakkında
 59. Deprem-Deprem Türleri-Deprem Nedenleri-Deprem Hakkında-Depremin Sebepleri
 60. (Tektonik)Tektonik'in Tanımı-Tektonik Hakkında
 61. Jeolojik Zamanlar Hakkında-Jeolojik Zamanlar
 62. 19.Yüzyılın jeoloji Derneği 13 Arkadaşın Kurmuş Olduğu Dernek
 63. Kıtaların Kayması Hkkında
 64. Deniz Dibi Yayılması Kuramı-Deniz Dibi Yayılması Kuramı Hakkında
 65. Yılantaşının (serpantin) depremlerin oluşumunda kilit rol oynadığı ortaya çıktı
 66. Yer Şekİllerİnİn oluŞumu-yer yuvarlaĞinin yapisi
 67. Petrol - petrol enerjİsİ hakkinda
 68. DoĞalgaz nedİr? Ve doĞalgaz İÇİndekİ maddeler nelerdİr
 69. Su Bilimi Hakkında-Hidroloji Tanımı-Su Bilimi Nedir?
 70. Yanardağlar,Yanardağbilimi Hakkında,Yanardağbilimi Nedir?
 71. Türkiye'de ve Dünyada Erezyonun Zararları
 72. Anadoluda Madenciğin Tarihçesi (ÜLKEMİZDE)
 73. Jeofizik Hidrolojik Döngü su döngüsü
 74. (Yer Şekilleri Bilimi)Jeomorfoloji
 75. Yer Fiziği Jeofizik Dalları
 76. TÜrkİyedekİ ovalarin oluŞumu
 77. DaĞ oluŞumu (orojenİk) hareketlerİ
 78. Elmasli Sondajcılığı Hakkında Elmasli Sondajcılığ
 79. Karbonatlı Kayaçlar KALSİT, DOLOMİT, ARAGONİT.
 80. Rotari Sondaj Sistemi Elemanları
 81. Temel Zemini Jeoloji Tanımı
 82. Leçelik Yol Gereci Ön Açıklamalı
 83. Atmosfer Kökenli Doğal Afetler Hakkında Açıklamalar
 84. Deprem Şiddet Cetveli ( ölçümü )
 85. TÜrkİye’de İlk jeomagnetİk ÇaliŞmalar
 86. PALEOMAGNETİZMA: TANIMLAMALAR ve TARİHSEL GELİŞİM
 87. Yer Üzerinde Uzun Süreli Birlikte Yapılan Gözlemler, Kutup Yılları ve Jeofizik Yılı
 88. Jeomagnetizmanın Doğuşu
 89. Jeomagnetizma ve Paleomağnetizma Hakkında
 90. Türkiyede Jeoloji-Türkiyede Jeoloji Hakkında
 91. Türkiyedeki Neotektonik Yapıların Karakteristikleri...
 92. Türkiyenin Neotektonik Evrimi-Türkiyenin Neotektonik Evrimi
 93. Asit Yağmurları Hakkında Asit Yağmurları
 94. Toz Fırtınaları Hakkında Toz Fırtınaları
 95. Kum Fırtınaları Hakkında Kum Fırtınası
 96. Depremler Hakkında (Maxwell Denklemi ve Depremler)
 97. ( Yer Şekillerİ Bilimi)Jeomorfolojİ
 98. Ülkemizdeki Madenler
 99. TÜrkİye’nİn akarsulari ve vadİlerİ genİŞ anlatimi
 100. Akdenİz bÖlgesİ jeomorfolojİsİ gİrİŞİ
 101. Maden jeolojİsİ ve terİmlerİ
 102. Maden yataklari nin siniflandirilmasi ve aÇiklamasi
 103. Fluorit Kullanım Alanları Tanıma Ve Sınıflandırma
 104. LİTOSFER(kayaç küre)
 105. TÜrkİye�de İlk jeomagnetİk ÇaliŞmalar
 106. Paleomagnetizma Ve Jeomagnetizma...
 107. Petrol Enerjisi Ve Petrol...
 108. Levha hareketlerİ anlatimi
 109. Jeotermal Enerji (AÇIKLAMALI ANLATIM )
 110. (Ortam Sınıflaması)KİREÇTAŞLARINDA ORTAMLAR
 111. Türkiye'deki Linyit Yataklarımız...
 112. 18.ve 19. Yüzyılda jeoloji...
 113. Mİneraller, oluŞum, baŞkalaŞim, dİagenesİs, aŞinma, kİmyasal ÇÖkelme vb...
 114. Sisler ve Buharlaşma,Bağıl Nemlik, Bulutluluk...
 115. Ozon tabakası nasıl oluştu?
 116. Charles Lyell Bilim Adamı
 117. Kil Kavramı, Killerin Genel Tanımı
 118. Jeolojik Dönemler (KAMBRİYEN ÖNCESİ )
 119. Ülkemizde Jeofiziğin Tarihsel Gelişimi..
 120. Jeolojİde uzaktan algilama yÖntemlerİ
 121. Yeryüzündeki Hareketimiz Sırasıyla...
 122. Sismik ağ tasarımı ve kalibrasyonu.
 123. TAŞ KONSERVASYONU Taşa İlişkin Genel Bilgiler
 124. Mikro Alaşımlı Çelikler Nelerdir..
 125. Pnömatolitik Yataklar Hakkında Açıklama
 126. Jeoloji Nedir? Yapısal Jeoloji Yerbilimi Nedir? Jeoloji Hakkında Jeolojinin Tanımı
 127. Sözlük
 128. Deprem Sözlüğü
 129. Jeofizik Kültürü Ve Tarihi üzerine
 130. Jeofizik Nedir??
 131. Jeotermal enerjİ
 132. Jeofiziğin Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi