PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat & TürkçeSayfa : [1] 2 3 4

 1. Günlük Tutmanın Başarıya Ne Gibi Yararları Vardır
 2. Mesnevi Nazım Şekli ve Özellikleri
 3. Kutadgu Bilig ,Yusuf Has Hacib
 4. Hiciv Taşlama Nedir?
 5. Kısa Hikaye Yazma Teknikleri
 6. Masal Derlemesi Nasıl Yapılır
 7. Servet-i Fünun Edebiyatında Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
 8. Karacaoğlanın Hayatı
 9. Türkiyenin Güzelliklerini Anlatan Sloganlar
 10. Köptü Körgen Dombıra Ne Demek
 11. Türkçede Ne Kadar Yabancı Kelime Var
 12. Türkçede Ne Kadar Kelime Var
 13. Gerçek Anlamlı Deyimlere Örnekler
 14. Terim Anlamlı Sözcüklere Örnek Cümleler
 15. Mecaz Anlamlı Hikayeler
 16. Didaktik, Epik, Pastoral, Lirik, Satirik, Dramatik Şiir Nedir?
 17. Fabl Nedir Kısaca Örnekler ve Özellikleri Hakkında Bilgi
 18. Edebi Metinlerin Her Okunuşta Yeni Anlamlar Kazanmasının Sebepleri Nelerdir?
 19. Destan Nedir?
 20. Roman Nedir? Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?
 21. Atasözü İle Özdeyişin Arasındaki Fark Nedir?
 22. Edebiyatımızda İlkler
 23. Edebiyat Türleri Nelerdir
 24. Anı ile Günlüğün Benzer ve Farklı Yanları
 25. Edebiyatımızdaki İlk Anı
 26. Çoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinlerin Özellikleri
 27. Coşku ve Heyecana Bağlı Metinlerin Özellikleri
 28. Coşku ve Heyecana Bağli (Lirik) Anlatım Örnekleri
 29. Öyküleyici Anlatım Nedir Ve Özellikleri Nelerdir
 30. Anlatım Türleri Tablosu
 31. Betimleyici Anlatım Hangi Yazı Türlerinde Kullanılır
 32. Kanıtlayıcı Anlatım Örnekleri - Kanıtlayıcı Anlatım Nedir?
 33. Fantastik Anlatım Nedir? Fantastik Anlatım Örnekleri
 34. Doğal ve Yapay Destanlar Nelerdir? Doğal ve Yapay Destanlara Örnekler
 35. Doğal Destanlar ve Yapay Destanların Özellikleri
 36. Doğal Destanlar ve Yapay Destanların Farkları
 37. Doğal Destanlar ve Yapay Destanların Benzerlikleri
 38. Yunus Emrenin Ahlak Felsefesi Hakkındaki Görüşleri
 39. Atatürk'ün Kişisel Özelliklerini Anlatan Özdeyişler
 40. Tarih Boyunca Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır
 41. Yakın Anlam Nedir? Yakın Anlam Örnekleri
 42. İsim Kökü Fiil Kökü Yapım Eki Çekim Eki
 43. Mani Nedir Mani Çeşitleri Mani Özellikleri
 44. Öyküleyici Anlatımın Özellikleri
 45. Öyküleyici Anlatım Örnek Metinler
 46. Öyküleyici Anlatım Örnekleri
 47. Öyküleyici Anlatım
 48. Öğretici Anlatım Örnekleri
 49. Öğretici Anlatım Özellikleri
 50. Ögretici Anlatım
 51. Kanıtlayıcı Anlatım
 52. Gelecekten Söz Eden Anlatım
 53. Emredici Anlatım Tanımı
 54. Düşsel Öğe Nedir
 55. Epik Anlatım
 56. Lirik anlatımla ilgili sorular
 57. Betimleyici Anlatım Soruları
 58. Haber Yazılarındaki Anlatım Bozuklukları
 59. Divan Edebiyatındaki Mazmunlar
 60. Fiilerin Anlam Özellikleri
 61. Halk Edebiyatı ve Genel Özellikleri
 62. Mektup Özellikleri
 63. Mülakat Türünün Özellikleri
 64. Türk Edebiyatında Masal
 65. Roman Hikaye Masal ve Destanların Ortak Yönleri
 66. Masal Destan Hikaye Roman Özellikleri
 67. Anlatmaya Bağlı Metin Türlerinin Tarihi Oluşum Sırası
 68. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Kısaca Açıklaması
 69. Dilin İşlevleri
 70. Fiillerin Özellikleri
 71. Halk Edebiyatına Giriş Ders Notları
 72. Mektup Özellikleri
 73. Dilekçenin Özellikleri
 74. Söylev Özellikleri
 75. Mülakat Özellikleri
 76. Masal Destan Hikaye Roman Özellikleri
 77. Halk Şiiri Özellikleri
 78. Şiir Geleneğinin Özellikleri
 79. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
 80. Hatıra Özellikleri
 81. Gezi Yazısı ve Özellikleri
 82. Haber Yazısı Örnekleri
 83. Haber Yazısı
 84. Fıkranın Özellikleri
 85. Denemenin Özellikleri
 86. Makalenin Özellikleri
 87. Eleştirinin Özellikleri
 88. Türk ve Dünya Edebiyatında Eleştiri Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 89. Türk ve Dünya Edebiyatında Deneme Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 90. Türk ve Dünya Edebiyatında Fıkra Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 91. Türk ve Dünya Edebiyatında Günlük Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 92. Türk ve Dünya Edebiyatında Makale Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 93. Türk ve Dünya Edebiyatında Biyografi Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 94. Türk ve Dünya Edebiyatında Röportaj Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 95. Türk ve Dünya Edebiyatında Anı Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri
 96. Türk ve Dünya Edebiyatında Sohbet (Söyleşi) Türü Tarihsel Gelişimi
 97. Sohbet Türünün Tarihsel Gelisimi
 98. Röportaj Yapan Kişiye Ne Denir
 99. Röportaj ve Özellikleri
 100. Tanzimat Edebiyatı Ders Notları
 101. Edebi Sanatlar ve Özellikleri
 102. Yayın Yayım Arasındaki Fark
 103. Günlük Çeşitleri
 104. Koşma Özellikleri
 105. Kasidenin Genel Özellikleri
 106. Şarkının Özellikleri
 107. Türkünün Özellikleri
 108. Atatürkün Edebiyat Hakkındaki Görüşleri
 109. Yapay Destanların Özellikleri
 110. Doğal Destanların Özellikleri
 111. Anlatimlarina Gore Cümleler
 112. İstek Cümleleri Örnekleri
 113. Emir (Buyruk) Cümlesi Örnekleri
 114. Koşul (Şart) Cümlesine Örnekler
 115. Koşul (Şart) Cümlesi Nedir
 116. Dilek Cümlesine Örnekler
 117. Ünlem Cümlesine Örnekler
 118. Soru Cümlesine Örnekler
 119. Olumsuz Cümle Örnekleri
 120. Olumlu Cümle Örnekleri
 121. Ünlem Cümlesi Nedir
 122. Emir Cümlesi Nedir
 123. İstek Cümlesi Nedir
 124. Soru Cümlesi Nedir
 125. Olumsuz Cümle Nedir
 126. Olumlu Cümle Nedir
 127. Anlamlarına Göre Cümle Çeşitleri
 128. Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler
 129. Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri
 130. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
 131. Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 132. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerin Özellikleri
 133. Göstermeye Bağlı Edebi Metinlerin Özellikleri
 134. Edebi Metinlerin Özellikleri
 135. Edebiyatın Gerçeklikle İlişkisi Nedir
 136. İnsan İletişim ve Dil
 137. Masal Türünün Özellikleri
 138. Masalın Hikaye ve Romandan Ayrılan Tarafları
 139. Hikayeyi Romandan Ayıran Özellikler
 140. Dünya Edebiyatında Hikayenin Gelişimi
 141. Türk Edebiyatında Hikayenin Gelişimi
 142. Hikayenin Unsurları
 143. Şiirde Ahenk Unsurları
 144. Mektup ve Mektup Türleri
 145. Dil Kültür İlişkisi
 146. Anadolu da Türkçenin Gelişmesine Hizmet Eden Önemli Eserler ve Yazarlar
 147. Manzum Eser Nedir - Manzum Eserlerin Özellikleri
 148. Mensur Eser Nedir - Mensur Eserler Örnekleri
 149. Parnasizm ve Parnasizm Eserler
 150. Edebi Metin Nedir, Edebi Metinlerin Özellikleri
 151. Beyit Nedir, Beyitin Özellikleri Nelerdir
 152. Sözlü Destanlar ve Sözlü Destanların Özellikleri
 153. Türkçenin Önemi Nedir? - Türkçenin Önemi Hakkında Bilgi
 154. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
 155. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Özet
 156. Benzerlik ve Farklılıklarla ilgili Şiirler
 157. 14 Yüzyıl Nesrinin Özellikleri
 158. Divan Edebiyatındaki Nesir Türleri
 159. Önemli Nesir Yazıları
 160. Edebi Akımlar Temsilcileri ve Eserleri
 161. 20.yüzyıl Sanat Akımları
 162. Klasisizm Akımı Nedir Temsilcileri
 163. Romantizm Akımı Özellikleri Eserleri
 164. Realizm ve Parnasizm ilişkisi
 165. Türk Edebiyatı ve Naturalizm
 166. Natüralizmin Önemli Temsilcileri
 167. Natüralizm Eserleri
 168. Beş Hececiler Özellikleri
 169. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı
 170. Sait Faik Abasıyanık Eserleri
 171. Sait Faik Abasıyanık Hikayelerinde En Çok Ele Aldıgı Konular
 172. Sait Faik Abasıyanık'ın Anlatım Özellikleri
 173. Sait Faik Abasıyanık Anlatım Özellikleri
 174. Yedi Meşalecilerin Genel Özellikleri
 175. Milli Edebiyat Sanatçıları
 176. Milli Edebiyat Dönemi ( 1911-1923 )
 177. Kafiye Çeşitleri ve Özellikleri
 178. Tezat ( Karşıtlık ) Nedir Tezat Örnekleri
 179. Tevriye ( iki Anlamlılık ) Nedir Tevriye Örnekleri
 180. Teşhis ( Kişileştirme ) Nedir Teşhis Örnekleri
 181. Teşbih ( Benzetme ) Nedir Teşbih Örnekleri
 182. Tenasüp ( Uygunluk ) Nedir Tenasüp Örnekleri
 183. Tekrir ( Yineleme ) Nedir Tekrir Örnekleri
 184. Tecahül-i Arif ( Bilmezlikten Gelme ) Nedir Tecahül-i Arif Örnekleri
 185. Tariz ( Dokundurma - Sitem - İğneleme ) Nedir Tariz Örnekleri
 186. Seci ( İç Kafiye - Nesir Kafiyesi ) Nedir Seci Örnekleri
 187. Mübalağa ( Abartma ) Nedir Mübalağa Örnekleri
 188. Mecaz-ı Mürsel ( Ad Aktarması ) Nedir Mecaz-ı Mürsel Örnekleri
 189. Söz Sanatları
 190. Leff ü Neşr ( Sıralı Açıklama ) Nedir Leff ü Neşr Örnekleri
 191. Kinaye ( Değinmece ) Nedir Kinaye Örnekleri
 192. İştikak ( Türetme ) Nedir İştikak Örnekleri
 193. İstifham ( Soru Sorma ) Nedir İstifham Örnekleri
 194. İrsal-i Mesel Nedir İrsal-i Mesel Örnekleri
 195. İham Nedir İham Örnekleri
 196. Hüsn-i Talil Nedir Hüsn-i Talil Örnekleri
 197. Aliterasyon ( Ses Yinelemesi ) Nedir Aliterasyon Örnekleri
 198. Akis Nedir Akis Örnekleri
 199. Telmih ( Hatırlatma ) Nedir Telmih Örnekleri
 200. Cinas Nedir Cinas Örnekleri
 201. Benzetme Nedir Benzetme Örnekleri
 202. İstiare Örnekleri ( Açık - Kapalı İstiare )
 203. Mecaz-ı Mürsel Ad Aktarması Çeşitleri
 204. Kişileştirme İntak Örnekleri Cümleleri
 205. Servetifünun Edebiyatında Hikaye
 206. Serveti Fünun Edebiyatında Şiir
 207. Serveti Fünun Edebiyatında Eleştiri
 208. Serveti Fünun Edebiyatında Tiyatro
 209. Serveti Fünun Edebiyatında Öykü ve Roman
 210. Serveti Fünun Edebiyatında Yazar ve Şairlerin Özellikleri
 211. Serveti Fünun Döneminde Sosyal ve Siyasi Ortam
 212. Serveti Fünun Döneminde Kullanılan Biçimler
 213. Servet-i Fünun Edebiyatında Öğretici Metinler
 214. Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri
 215. Divan Edebiyatı Öğretici Metinleri
 216. Divan Edebiyatı Genel Özellikleri
 217. Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
 218. Birlik ve Beraberlik ile ilgili Deyimler
 219. Birlik Beraberlik ile ilgili Atasözleri
 220. Olay Çevresinde Gelişen Metinler
 221. Tanzimat Edebiyatı Öykü ve Roman Özellikleri
 222. Tanzimat Döneminde Batılılaşma ve Esaret Temalarını işleyen Eserler
 223. Tanzimat Edebiyatında Tiyatro
 224. Tanzimat Edebiyatı Tiyatro Eserleri
 225. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
 226. Serveti Fünun Dergisinin Dağılmasına Neden Olan iç Sebepler
 227. Manzume Örnekleri
 228. Destanların Genel Özellikleri
 229. Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri
 230. Hikayenin Genel Özellikleri
 231. Masalın Genel Özellikleri
 232. Romanın Genel Özellikleri
 233. Şiir Türleri Nelerdir
 234. Manzume ve Şiir Nedir
 235. Manzum Hikayenin Özellikleri
 236. Manzume ve Şiirin Ortak Özellikleri
 237. Manzume ve şiir Örnekleri
 238. Manzume ve Şiir Arasındaki Ayırıcı Özellikler
 239. Manzume ve Şiir
 240. Manzume ve Şiir Arasındaki Benzerlikler
 241. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
 242. Gazel Özellikleri
 243. Konularına Göre Kasideler
 244. Kaside Özellikleri
 245. Tuyuğ Özellikleri
 246. Rubai Özellikleri
 247. Müstezat Özellikleri
 248. Divan Edebiyatı Nazım Türleri
 249. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri
 250. Terci-i Bent Özellikleri Maddeler Halinde