PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dil BilgisiSayfa : [1] 2 3

 1. Basit Fiillere Örnek Kelimeler
 2. Fiilde Kip-Yapı-Zaman Testleri
 3. Fiilimsiler Nedir? Konu Anlatımı
 4. Fiiller Eylemler Kaça Ayrılır
 5. Fiiler ( Eylemler ) Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümleri
 6. Durum Fiilleri örnekleri
 7. Öyküleyici Anlatım Örnekleri
 8. Dilde Sadeleştirme Çalışmalarına Niçin İhtiyaç Duyulmuştur
 9. Terim Anlam Nedir Terim Anlam Cümle Örnekleri‎
 10. Deyim Anlam Nedir Deyim Anlam Cümle Örnekleri
 11. Argo Anlam Nedir Argo Anlam Örnekleri‎
 12. Mecaz Anlamlı Cümle Örnekleri
 13. Mecaz Anlam İle İlgili Örnek Cümleler
 14. Örtülü Anlam ile ilgili Örnek Cümleler
 15. İstek Kipi Nedir Örnekler
 16. Haber Ve Dilek Kipi Nedir? Haber Kipi Ve Dilek Kipi Kendi Arasında Kaça Ayrılır?
 17. Sürekli Yumuşak Ünsüzler Nelerdir?
 18. Büyük Ünlü Uyumu Nedir?
 19. Ünlü Türemesi Nedir?
 20. Sert Ünsüz Harfler Nelerdir?
 21. Süreksiz Sert Ünsüzler Nedir?
 22. Sert Süreksiz Harflerin Yumuşaması
 23. Ünsüz Türemesi Nedir?
 24. Ünlü Daralması Nedir?
 25. Küçük Ünlü Uyumu Nedir?
 26. Ünsüz Uyumu Nedir?
 27. Sert Ünsüz Nedir ?
 28. Ünsüz Sertleşmesi Nedir?
 29. Kelimede Anlam, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Terim Anlam
 30. Terim Anlam İle İlgili Örnek Cümleler
 31. Mecaz Anlamlı Kelimeler Nelerdir‎
 32. Yakın Anlamlı Kelimeler Nelerdir
 33. Yakın Anlamlı Sözcükler Nedir
 34. Yan Anlamlı Sözcüklere Örnekler
 35. Yan Anlamlı Sözcükler Sözlüğü
 36. Gerçek (Temel) Anlamlı Sözcükler
 37. Terim Anlam İle İlgili Cümleler
 38. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Test Soruları
 39. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Nedir
 40. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Örnekleri
 41. Mecaz Anlam, Gerçek Anlam ve Yan Anlam‎
 42. Mecaz Anlam Nedir Gerçek Anlam Nedir
 43. Mecaz Anlam İle İlgili Cümleler
 44. Paragrafta Yardımcı Fikirler
 45. Paragrafta Yardımcı Düşünce Soruları
 46. Paragrafta Yardımcı Düşünce Nasıl Bulunur
 47. Paragrafta Yardımcı Düşünce Ne Demektir
 48. Tartışmacı Anlatım Biçimine Örnekler
 49. Tartışmacı Anlatım Biçimi Nedir
 50. Paragrafta Anlatım Biçimlerine Örnekler
 51. Paragrafta Anlatım Biçimleri Nelerdir
 52. Paragrafta Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi
 53. Paragrafta Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
 54. Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test Soruları
 55. Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir
 56. Öyküleyici ve Betimleyici Anlatım Örnekleri
 57. Öyküleyici ve Betimleyici Anlatımla İlgili Metin
 58. Öyküleyici ve Betimleyici Anlatım Özellikleri
 59. Betimleyici Anlatıma Örnek Metinler Kısa
 60. Mecaz Anlam Nedir ve Örnekleri
 61. Açıklayıcı Anlatım Özellikleri Maddeler Halinde
 62. Açıklayıcı Anlatım Hangi Tür Metinlerde Kullanılır
 63. Açıklayıcı Anlatım Nedir Özellikleri Nelerdir
 64. Betimleyici Anlatımın Kullanıldığı Anlatım Türleri
 65. Betimleyici Anlatımın Kullanıldığı Metin Türleri Nelerdir
 66. Öyküleyici Anlatım Hangi Yazı Türlerinde Kullanılır
 67. Öyküleyici Anlatım Hangi Tür Metinlerde Kullanılır
 68. Öyküleyici Anlatım Nedir? Öyküleyici Anlatım Örnekleri
 69. Betimleyici Anlatım Nedir? Betimleyici Anlatım Özellikleri
 70. Tartışmacı Anlatım Nedir? Tartışmacı Anlatım Anlatım Biçimleri
 71. Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı
 72. İsim Tamlamaları İle İlgili Test Soruları ve Cevapları
 73. İsim Tamlamaları İle İlgili Sorular ve Cevapları
 74. Belirtili İsim Tamlamaları İle İlgili Cümleler
 75. İsim Tamlamaları İle İlgili Cümleler
 76. İsim Tamlamaları Örneklerle Konu Anlatımı
 77. İsim Tamlamaları Konu Anlatımı
 78. Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır
 79. İsim Tamlamalarına Örnekler Cümleler
 80. Uzun Çizgi İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 81. Köşeli Parantez İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 82. Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler Tdk
 83. Ünlem İşaretinin Kullanıldığı Yerler ve Örnekler
 84. Yay Ayraç İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 85. Parantez İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 86. Tek Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 87. Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler ve Örnekler
 88. Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler TDK
 89. Soru (?) İşareti ve Soru İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 90. Üç Nokta İşaretinin Kullanıldığı Yerler
 91. İki Nokta İşaretinin Kullanıldığı Yerler ve Örnekler
 92. Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler
 93. Virgülün Kullanıldığı Yerler Türk Dil Kurumu
 94. Noktanın Kullanıldığı Yerler Nerelerdir
 95. Ek-Fiil Ekeylem Fiil Çatısı - Ettirgen Oldurgan Fiil, Geçişli Geçişsiz Fiiller
 96. Konularına Göre Söylevler
 97. İkilemelerin Özellikleri
 98. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
 99. Eş Sesli Sözcükler
 100. Sözcükte Yapı Konu Anlatımı
 101. Yan Anlam Soruları
 102. Ad aktarması ile ilgili sorular
 103. Ad Aktarması ve Deyim Aktarması
 104. Yansıma Dil Anlatım
 105. Deyim Aktarması
 106. Eş ve Yakın Anlamlı Cümleler
 107. Tamlama Yanlışlıkları
 108. Büyük Ünlü Uyumu Nedir?
 109. Küçük Ünlü Uyumu Nedir
 110. “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
 111. “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
 112. “ile” Sözcüğünün Yazımı
 113. “iken” Sözcüğünün Yazımı
 114. Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) Yazımı
 115. Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
 116. Yabancı Sözcüklerin Yazımı
 117. Birleşik Fiillerin Yazımı
 118. İkilemelerin Yazımı
 119. Deyimlerin Yazımı
 120. Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
 121. Kısaltmaların Özellikleri
 122. Edatların Yazımı
 123. de Ekinin Yazımı
 124. ki İlgi Zamirinin Yazımı
 125. Anlatım Biçimleri
 126. Mi Soru Ekinin Yazımı
 127. de Bağlacının Yazımı
 128. ki Bağlacının Yazımı
 129. Kesme İşaretinin Kullanımı
 130. Büyük Harflerin Yazım Kuralları
 131. Gün Ay Yıl Tarih Adlarının Yazımı
 132. Sayıların Yazımı
 133. Kısaltmaların Yazımı
 134. Ayrı Yazılan Kelimeler
 135. Ek Fiillerin Yazımı
 136. Fiil Kipleri ( Eylem Kipleri )
 137. Fiillerde Zaman Kayması
 138. Fiillerde Kip
 139. Fiillerde Hareket
 140. Fiillerde Çatı
 141. Fiillerde Zaman
 142. Zamirler ve Çeşitleri
 143. Pekiştirme Sıfatları
 144. Sıfat Tamlaması Nedir
 145. Fiilimsiler Ders Notu
 146. Yapı Bakımından Sözcükler
 147. Yapı Bakımından Kelimeler
 148. Anlamlarına Göre Kelimeler
 149. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 150. Somut ve Soyut Anlam
 151. Somut Anlam Örnekleri
 152. Soyut Anlam Örnekleri
 153. Ulama Örnekleri
 154. Ulama Nedir?
 155. Kaynaştırma harfleri ile ilgili cümleler
 156. Fıstıkçı Şahap Kuralı ( Sert Sessizlerin Yumuşaması Kuralı )
 157. Vurgu ve Tonlama
 158. Tekil İsim Nedir
 159. Dilbilgisi Bakımından Anlatım Bozuklukları
 160. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 161. Birleşik Kelimelerin Yazılışı TDK
 162. Düzeltme İşareti Özellikleri
 163. Ünsüzlerin Yumuşaması Kuralı
 164. Ünsüz Türemesine Örnekler
 165. Ünsüz Düşmesi Tanımı ve Ünsüz Düşmesinin Özellikleri
 166. Ünlü türemesi ile ilgili örnekler
 167. Ünlü Türemesine Örnekler
 168. Sert Süreksiz Harflerin Yumuşaması
 169. Sert Ünsüzlerin Benzeşmesine Örnekler
 170. Sert Sessizlerin Benzeşmesi Kuralı
 171. Sert Ünsüzlerin Benzeşmesi
 172. İsmin Hallerine Örnekler
 173. ismin 5 hali
 174. Gün ve Ay Adlarının Yazımı
 175. Yön Adlarının Yazımı
 176. Coğrafi Terimlerin Yazımı
 177. Tarihlerin Yazılışı
 178. Birleşik Sözcükler Nasıl Yazılır?
 179. Birleşik Sözcüklerin Yazımı
 180. Birleşik Kelimelerin Yazımı
 181. Birleşik Kelimelerin Özellikleri
 182. Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
 183. Ses Olaylarıyla ilgili Metinler
 184. Anlamlarına Göre Cümleler Nelerdir
 185. Anlamlarına Göre Cümleler Örnek
 186. Anlamlarına Göre Cümleler Cümle Çeşitleri
 187. Dil Nedir - Dilin İşlevleri Nelerdir
 188. Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi
 189. Dilin Önemi ve Özellikleri
 190. Dil ve Kültür İlişkisi ve Ortak Özellikleri
 191. Dillerin Sınıflandırılması
 192. Türkçenin Gelişmesine Hangi Eserler Katkı Sağlamıştır
 193. Ses ve Seslerin Kullanımı
 194. Türkçenin Sesleri ve Özellikleri
 195. Türkçede Ünlü Uyumları ve Özellikleri
 196. Büyük Harflerin Yazımıyla ilgili Kurallar
 197. Sayıların Yazımıyla ilgili Bazı Kurallar
 198. Ek olan -ki ile bağlaç olan ki nin yazımı
 199. Ki nin yazımı ile ilgili sorular
 200. Ek olan -de ile bağlaç olan de nin yazımı
 201. Ek olan de örnekleri
 202. Tdk Birlesik Sözcüklerin Yazımı
 203. Birleşik Kelimelerin Yazımıyla İlgili Kurallar
 204. Toprağın Katı Suyun Sıvı Havanın Gaz Hali Kompozisyon
 205. Amacına Göre Anlatım Biçimleri
 206. Paragraf Çeşitleri
 207. Paragrafta Yapı
 208. Gereksiz Sözcük Kullanımı
 209. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması Anlatım Bozuklukları
 210. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
 211. Birbiriyle Kariştirilan Sözcükler
 212. Kelimelerin Yanlış Yerde Kullanılması
 213. Kelimelerin Yanlış Anlamda Kullanılması
 214. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması
 215. Mantıksal Tutarsızlık ( Anlatım Bozuklukları )
 216. Deyimlerin Yanlış Kullanılması
 217. Anlatım Bozuklukları (Atasözü ve Deyimlerin Yanlış Kullanılması)
 218. Öge Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları
 219. Genel Yargı Taşıyan Cümleler
 220. Anlamlarına Göre Cümleler
 221. Olumlu ve Olumsuz Cümleler
 222. Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler
 223. Dilek-istek Cümlelerinin Özellikleri
 224. Sözde Soru Cümlesi Örnekleri
 225. Dilek İstek Soru Cümleleri
 226. Basit Ve Türemiş Fiiller Nelerdir? Basit Ve Türemiş Fiillere Örnekler
 227. Noktalama İşaretlerinin Kullanıldığı Yerler ve Örnekler
 228. Tiyatronun Türleri - Tiyatronun Çeşitleri Nelerdir?(Dram,Trajedi,Komedi)
 229. Şair ve Padişahların Şiirlerinde Kullandıkları Mahlaslar
 230. Küçük Ünlü Uyumu - Küçük Ünlü Uyumuna Uymayan Kelimeler
 231. Diller Nasıl Oluşmuştur? Dillerin Oluşumu
 232. Öznel Nedir Nesnel Cümleler Nelerdir - Öznel ve Nesnel Cümle Örnekleri
 233. Noktalı Virgül - Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler (Noktalama İşaretleri)
 234. Türkçenin Sorunları ve Yabancı Dillerden Alınmış Kelimelerin Dilimizde Kullanılması
 235. Türkçe'nin Tarihi - Türkçe'nin Tarihi Ve Gelişim Evreleri
 236. Ünsüz Düşmesi Örnekler - Ünsüz Düşmesi Örnek
 237. Zamirler - Zamirler ve Zamir Çeşitleri Nelerdir?
 238. Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler Nelerdir?
 239. Türkçenin Hatalı Kullanımı - Türkçenin Yanlış Kullanımı
 240. Nokta - Nokta Nedir? Nokta Nerelerde Kullanılır (Noktalama İşaretleri)
 241. Bağlaç İle Edat - Bağlaç ve Edat - Bağlaç Edat
 242. Türk Ulusunun Kullandığı Alfabeler
 243. (Noktalama İşaretleri) - Virgül - Virgül Nedir (Noktalama İşaretleri)
 244. Boğumlama - Boğumlama Nedir? - Boğumlama Neye Denir? - Boğumlama Hakkında
 245. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı
 246. Sözcüğün Anlamı - Sözcükte Anlam - Sözcüğün Anlamı Konu Anlatımı
 247. Dilin Özellikleri - Dilin Özellikleri Nelerdir Dilin Özelliği Hakkında
 248. Niteleme Sıfatı Nedir_ Niteleme Sıfatı Örnekleri
 249. İşaret Sıfatı Nedir? İşaret Sıfatına Örnekler Veriniz
 250. Belgisiz Sıfatı Nedir? Belgisiz Sıfatlara Örnekler Veriniz