Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet-Uluslar Arsı Örgütler Ve Kuruluşlar

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet-Uluslar Arsı Örgütler Ve Kuruluşlar

  Sponsorlu Bağlantı

  Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet-Uluslar Arsı Örgütler Ve Kuruluşlar


  Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlere verilen addır. İki tip uluslararası örgüt vardır:

  • Uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, ASEAN bunlara örnek olarak gösterilebilir.


  • Sivil Toplum Kuruluşları, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kuruluşlardır.


  Örnek Kuruluşlar


  Küresel Kuruluşlar:

  • Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar
  • Interpol
  • Dünya Ticaret Örgütü


  Bölgesel Kuruluşlar:

  • Avrupa Konseyi
  • Avrupa Birliği
  • ASEAN
  • Şanghay İşbirliği Örgütü
  • NAFTA
  • NATO


  Finansal Kuruluşlar:

  • Uluslararası para fonu (IMF)
  • Dünya Bankası


  TAM LİSTE  A


  • Afrika Kalkınma Bankası
  • AKP Ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu)
  • Avrasya Ekonomik Topluluğu
  • Avrupa Birliği (European Union, EU)
  • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)
  • Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)
  • Avrupa Konseyi Genel Kongresi - CLRAE
  • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM - 46 Avrupa ülkesi
  • Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi - CEMR
  • Avrupa Coğrafya Kurumu - EGEA - network ile ilgili özel kuruluş.
  • Avrupa Yayın Birliği - EBU - Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.
  • Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü - Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.
  • Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı - CEPT -ETSI oldu.
  • Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü - ETSI
  • ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
  • Afrika Birliği
  • Arap Birliği
  • Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
  • Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü
  • Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği - APEC
  • Amerika Devletleri Birliği - OAS
  • Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi - SICOFAA
  • Amerika Devletleri Konseyi
  • Asya Kalkınma Bankası -
  • Asya İnsan Hakları Merkezi - Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler
  • Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı - CICA
  • Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)
  • Arktic Konseyi - Kuzey Kutbu ülkeleri
  • Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu
  • And Ülkeleri Grubu
  • And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu - Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya
  • Avustralya Grubu - OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu
  • ASEM - Asya & Avrupa Kıtası Buluşmaları.
  • ASEF - Asya & Avrupa Kıtası Kuruluşu.
  • Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu - EBLUL Avrupa Konseyi'nin desteklediği özel kuruluş.
  • Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi - ECMI Avrupa Birliği'nin desteklediği özel kuruluş.
  • Avrupa Sivil Havacılık Konferansı - ECAC
  • Avrupa Üniversite Enstitüsü
  • Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu
  • Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu
  • Avrupa Patent Ofisi - EPO
  • Avrupa Patent Enstitüsü - EPI
  • Avrasya Patent Teşkilatı - EAPO
  • Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi - NMI


  B


  • Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)
  • Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)
  • Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)
  • Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)
  • Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)
  • Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)
  • Benelux
  • Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)
  • Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)
  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
  • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
  • Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)


  C/Ç  • Commenwealth Realm - İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler
  • Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.
  • CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı
  • Camphill Hareketi - İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.
  • CROWCASS - Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi
  • CERLALC - Latin Amerika Ekonomik Teşkilatı
  • Comecon - dağıldı. Eski komünist ülkeler
  • CAFTA
  • CIPEC - Bakır ihracatçısı ülkeler arasında.
  • Çok Yönlü Nükleer Denemeleri Yasakları Antlaşması - CTBT
  • Çek Cumhuriyeti Uluslararası Buluşmalar Enstitüsü - özel girişim.


  D  • D-8 (Developing 8)
  • Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (East African Community, EAC)
  • Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)
  • Dünya Bankası (World Bank)
  • Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)
  • Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union, UPU)
  • Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO)
  • Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC)
  • Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)


  E/F  • Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation Organization, ECO)
  • Envision EMI, LLC
  • ETC Grubu (ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration)
  • EURODOC (European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers)
  • Europa Nostra
  • Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophone)


  G


  • Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO)
  • Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi - [Balkanlar] - resmi girişim.
  • Güney Afrika Kalkınma Teşkilatı
  • Güney Afrika Gümrük Birliği - SACC -
  • Güney Amerika Milletleri Topluluğu - CSN
  • G8 - Gelişmiş Sekizler
  • G20 - Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
  • G20 developing nations - Gelişen 20 ülke ekonomisi
  • Grup 15'ler - Asya, Güney Amerika ve Afrika'nın gelişen 15 ülkesi
  • G77 - Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ülkeler
  • Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı - SAARC - Hindistan Ana Kıtası Ülkeleri
  • Genç Liderlik Kongresi - CYLC - Özel girişim.
  • G-3 - Meksika-Kolombiya-Venezuella Serbest Dolaşım Antlaşması.
  • G4 bloc - Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika arasında ticari amaçlı birlik.
  • G4 nations - Brezilya,Almanya,Japonya ve Hindistan arasında siyasi birliktelik.
  • Güney Pasifik Forumu - PARTA oldu.
  • Güney Pasifik Ekonomik İşbirliği Bürosu - PARTA oldu.
  • Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması - PARTA oldu.
  • Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu - SOPAC - deprem,tsunami ile ilgili devletler arası.
  • GPPP- Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları - yeni dünya sağlık oluşumu
  • GUAM -Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova siyasi birliktelik.
  • Güney Asya Ortak Çevre Programı - SACEP - Hint kıtası ülkeleri arasında.
  • GBIF - Global Biyolojik Farklılık Bilgi Yardımı - özel kuruluş.
  • GCDT - Global Ürün Farklılığı Misyonu - özel kuruluş.
  • Global Land Coalition- Global Toprak Koalisyonu - özel kuruluş.


  H


  • Hint Okyanusu Komisyonu - Hint Okyanusundaki ada ülkeleri arasında siyasi birlik.
  • Hint Okyanusuna Kıyısı Olan Ülkeler Bölgesel İşbirliği Örgütü - IOR-ARC
  • Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi - Kuzeydoğu Afrika ülkeleri arasında.


  I/İ


  • Interpol
  • ICBS- Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü -kültürlerle ilgili özel örgüt-
  • IACERHRG - Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu
  • IGAD - Hükümetlerüstü Somali Barış Destek Misyonu
  • İngiliz Topluluğu (Commonwealth of Nations)
  • İslam Konferansı Örgütü (Organization of the Islamic Conference, OIC)


  K/L  • Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
  • Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC)
  • Karayip Ortak Pazarı (Caribbean Community, CARICOM)
  • Karayip Ülkeleri Topluluğu (Association of Caribbean States, ACS)
  • Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)
  • Kızılay (Red Crescent)
  • Kızılhaç (Red Cross)
  • Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG, Persian Gulf Cooperation Council, GCC)
  • Kuzey Amerika Bağımsız Ortak Kuvvetleri (Independent Task Force on North America)
  • Kuzey Amerika Güvenlik ve Refah Ortaklığı (Security and Prosperity Partnership of North America, SPP)
  • Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
  • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
  • Latin Birliği (Latin Union)


  M/N


  • MERCOSUR Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
  • Melanezya Öncü Grubu - Pasifik ülkeleri arasında
  • Millenium Challenge Corporation - toprak ile ilgili uluslararası dernek.
  • Nordic Konseyi (Nordic Council)  O  • Orta Asya İşbirliği Teşkilatı - CACO - ECO oldu.
  • OECD
  • OPEC
  • Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu - CABEI
  • Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı - CACM
  • Orta Avrupa Ülkeleri İnsiyatifi - CEI
  • Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu - CEMAC  P  • Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu - CPLP
  • Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi - CROP - Pasifik ülkeleri arasında
  • Pasifik Adaları Forumu
  • Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması- PARTA
  • Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması- PICTA
  • Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması - PACER
  • Pasifik Topluluğu Sekretaryası - SPC


  R  • Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu - CCNR - Rhine bölgesindeki Avrupa ülkeleri
  • Rio Grubu- Latin Amerika Ülkeleri arasında siyasi birlik.
  • Rus-Belarus Birliği - Rusya ile Belarus arasında sonsuz siyasi,ekonomik işbirliği.


  S/Ş


  • Sadabat Paktı- Atatürk dönemi doğu komşular ile siyasi birliktelik. Bugün; ECO
  • Sırbistan-Malta Dostluk Antlaşması
  • Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation, SCO)


  T  • Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi
  • Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
  • Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (Türksoy)


  U  • Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ)
  • Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International, AI)
  • Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI)
  • Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)
  • Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu - (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)
  • Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu (Federation Internationale des Organisations de Festivals, FIDOF)
  • Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
  • Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)
  • Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
  • Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Merkezi (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)
  • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU)  V


  • Visegrád Grubu - Polonya-Çek Cumhuriyet-Slovakya-Macarsitan arasında sonsuz işbirlik.
  • WEF - Dünya Ekonomik Forumu - işadamları ve siyasiler arasında özel teşebbüs.
  • WHO - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
  • WFUNA - The World Federation of United Nations Associations
  • WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü - özel kuruluş.
  • WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
  • World Federation of Right to Die Societies - özel kuruluş.
  • World Camp - Üniversiteler arasında.
  • Wassenaar Anlaşması - Avrupa ve Amerika ülkeleri arasında dış ticaret ilişkilerinde uygulanan kodlar  Y


  Yeni Güvenli Çevrede Kıtasal Başarı Oluşumu - Kuzey Amerika ülkeleri arasında. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet-Uluslar Arsı Örgütler Ve Kuruluşlar


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.05.11, 00:08
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.10, 17:10
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.10, 17:03
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.09, 02:07
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.04.09, 23:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.