Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerine Çrnek

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon5 Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerine Çrnek

  Sponsorlu Bağlantı

  Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerine Çrnek
  1. LİRİK ŞİİR: İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Her ulusun ilk şairleri yapıtlarını saz eşliğinde söylerlerdi. “Lir” de telli bir saz olduğu için, sonraları içe doğan türlü duyguları anlatan şiirlere lirik denmiştir.
  Örnek:
  ÇOCUKLUĞUM
  Çocukluğum, çocukluğum...
  Uzakta kalan bahçeler,
  O sabahlar, o geceler,
  Gelmez günler çocukluğum.

  Çocukluğum, çocukluğum...
  Gözümde tüten memleket,
  Artık bana sonsuz hasret,
  Sonsuz keder çocukluğum.

  Çocukluğum, çocukluğum...
  Bir çekmecede unutulmuş,
  Senelerle rengi solmuş,
  Bir tek resim çocukluğum.
  Ziyan Osman SABA


  Geceleyin bir ses böler uykumu,
  İçim ürpermeyle dolar: " Nerdesin ? "
  Arıyorum yıllar var ki ben onu
  Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.


  PASTORAL ŞİİR: Doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Pastoral sözcüğü
  “çobanlara ilişkin” demektir.
  Örnek:
  KAR YAĞMIŞ
  Bu gece yine kar yağmış, ne güzel!
  Bembeyaz oluvermiş bahçeler yollar.
  Sanki yerlere serilmiş bulutlar,
  Bir gecede ihtiyarlamış heykel.

  Ne olmuş, çiçek mi açmış ağaçlar?
  Nereye gitmiş bu kadar hayvan?
  Bu ne göz alan beyazlık böyle,
  Basmaya kıyamıyor insan....
  Şükrü Enis REGÜ


  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
  Uçtuk Mohaç ufkundan görünmek hevesiyle,
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle


  3. DİDAKTİK ŞİİR: Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiir türüdür. Manzum hikayeler ve fabllar bu türe girer.
  Örnek:
  DİNLE VATANDAŞ
  Kulak ver sözüme, dinle vatandaş
  Uyma lâklak edip gülüşenlere.
  Seni meşgul eder, işinden eğler,
  Karışır tembel perişanlara.

  Adım at ileri, geriye bakma,
  Bir sağlam iş tut da elden bırakma,
  Saçma sapan sözler hep delip takma
  Allah’ın yardımı çalışanlara.
  Âşık Veysel


  Güzel dil Türkçe bize
  Başka dil gece bize
  İstanbul konuşması
  En saf, en ince bize


  4. EPİK ŞİİR: Konusu savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi olan ya da tarihsel bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen uzunca şiirlere denir.
  Örnek:
  ZAFER TÜRKÜSÜ
  Yaşamaz ölümü göze almayan,
  Zafer, göz yummadan koşana gider.
  Bayrağına kanının alı çalmayan,
  Gözyaşı boşana boşana gider!

  Kazanmak istersen sen de zaferi,
  Gürleyen sesinle doldur gökleri,
  Zafer dedikleri kahraman peri,
  Susandan kaçar da koşana gider.

  Bu yolda herkes bilir, ey delikanlı,
  Diriler şerefli, ölüler şanlı!
  Yurt için dövüşen başı dumanlı,
  Her zaman bu şandan o şana gider.
  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
  Uçtuk Mohaç ufkundan görünmek hevesiyle,
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle


  5. SATİRİK ŞİİR: Kişilerin ve toplumun aksak yanlarını hicveden, yeren şiir türüne denir.
  Örnek:
  KUYRUKLU ŞİİR
  Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
  Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
  Senin yiyeceğin kalaylı kapta;
  Benimki arslan ağzında,
  Sen aşk rüyası görürsün, bense kemik.

  Ama seninki de kolay değil kardeşim,
  Kolay değil hani,
  Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.
  Orhan Veli KANIK


  6. DRAMATİK ŞİİR: Toplumdaki acıklı olayları dile getiren şiir türüne denir.

  GELİNLİK KIZIN ÖLÜMÜ
  Salâ verilirken kalktık kahveden,
  Kızın babası yanımızda, boyu uzun,
  Zayıf, ağzı mırıltılar.
  On köylü, iki subay, bir tezkereci er,
  Sıralandık ahşap mescidin avlusunda,
  Aldık cenazeyi sarsmandan, iğreti
  Ve hafif, gözlerimiz yerde,
  Kayıp bir tayın izini süreriz sanki....
  Melih Cevdet ANDAY


  Alıntı

 2. #2
  Administrator

  Standart Cevap: Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerin

  Şiir, insanoğlunun iletişim kurmak amacıyla geliştirdiği 'dil' olgusuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. Şiiri tanımlamak için sayısız ifade kullanılmışsa da, doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak imkansız görünmektedir. Çünkü şiir, duygu yoğunluklu bir içerik taşır, yazana göre yüklenen anlam farklıdır. Şairin, kullandığı dil ya da söylemle birlikte, şiirin müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması genel olarak kabul gören özelliklerdir.

  Kısaca şiir: Duygu ve düşünceleri yansıtmaya, anlatmaya yada değiştirmeye yatkın, ölçülü, kafiyeli veya serbest özellikte yazılabilen sanatlı sözlerdir.


  Şiir Türleri ve Şiir'in Gelişim Tarihçesi


  Şiirin ortaya çıkışı insanın sesini, iletişim kurmak amacıyla kullanması ile başladığı, genel kabul gören bir varsayımdır. İnsanoğlu, günlük konuşma dilinin yanı sıra, düşüncelerini ve duygularını yansıtabileceği bir anlatıma ihtiyaç duymuştur. Yazının giderek geliştirilmesi ile doğru orantılı olarak, şiir de gelişmiştir. Ancak şiir, çağlar boyunca türkülerle, şarkılarla da ifade edilmiştir. Her kültürün günlük dil kadar sık kullandığı türkülerin sosyolojik boyutu yazınsal boyutundan daha önde görülmüştür. İşlerini yaparken şarkı söyleyen insanlar bireysel ya da grupsal gereksinimlerinden dolayı farklı türlerde şiirler geliştirmişlerdir. Bu gereksinim sonucu ortaya çıkan ilk türler Yunan kültürü etkisi altında gelişmiştir. Yunan mitolojosine bağlı olarak ilk gelişen türler lirik, epik ve dramatik şiir türleridir. Bu türlerin dışında pastoral, didaktik ve satirik diye adlandırılan türler de şiirde iç farklılaşmanın diğer örnekleridir.


  Şiirin, toplumda ortak bir duyarlılık ve vicdan oluşturmak, insan-doğa ilişkisini düzene koymak, sıradan insanın gözlemleyebildiği halde ifade edemediği olayları ve olguları güzel ve farklı bir dil kullanarak gündeme getirmek ve böylece toplumun sözü olmak gibi işlevleri vardır. Şiirin işlevleri, yazıldığı ya da söylendiği döneme bağlı olarak farklılık göstermiştir. Toplumu uyarmayı hedefleyen düşüncelerinsözcülüğünü yapmış, yenilikleri tanıtmaya çalışmış, demokrasi ve özgürlük kavramlarını geliştirmekte önemli pay sahibi olmuştur şiir.


  Şiir Türleri


  Lirik Şiir: Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren sevinç veya acı gibi ortak duyguların veya aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel duyguların coşkulu bir tarzda işlendiği şiirlere lirik şiir denir. Eski Yunan edebiyatında bu tarz şiirler lir denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılmıştır. Bizim edebiyatımızda halk âşıklarının (veya halk şairlerinin) söylediği şiirlerin çoğu liriktir.


  Epik Şiir: Bir toplumun hayatında önemli izler bırakan (büyük göçler, savaşlar, doğal afetler vb. gibi) olaylarla, yiğitlik, kahramanlık, mertlik, yurt sevgisi gibi konuların destan havası içinde işlendiği şiirlere, epik şiir (kahramanlık şiirleri) denir. Epik şiirler "Doğal Epik" ve "Yapay Epik" olarak ikiye ayrılır.
  Doğal Epik: Bir halkın hayatını etkileyip, derin izler bırakan tarihi olayları, kahramanlık yönü ile işleyen hikayelerdir. Yunanlılar'ın İlyada Destanı , Finler'in Kalevala Destanı , Hinduların Mahabharata Destanı doğal epiğe birer örnektir.


  Yapay Epik: Yakın çağdaki milletlere ait tarihsel ya da toplumsal olayları anlatan şiirlerdir. İtalyan Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs'ü , Firdevsi’nin Şehnamesi , John Milton’un Kayıp Cennet'i yapay epiğe birer örnektir.[/list]

  Dramatik Şiir: Heyecan veya üzüntü veren konuların tiyatrosal (dram, trajedi, komedi) tarzda işlendiği şiirlere dramatik şiir denir. Batı edebiyatında Corneille, Racine, Shakespeare; Türk edebiyatında Namık Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel dramatik şiir türünde eserler yazan şairlerdendir.

  Pastoral Şiir: Doğa güzelliklerini, manzaraları, çobanlık ve kır hayatını işleyen şiirlere pastoral şiir denir. Eğer şair, doğa karşısındaki duygularını doğrudan tasvir ederek anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır. (Eglog tarzı, türk edebiyatında hemen hemen hiç kullanılmamıştır.)


  Didaktik Şiir: Bilim, sanat, felsefe, din, ahlâk gibi alanların kurallarını, temel ilkelerini öğretmek ve öğüt vermek amacıyla yazılan şiirlere didaktik şiir (öğretici şiir) denir. Aisopos'un hayvan öyküleri (fabl), Mevlana'nın yapıtları, Ahmet Fakih'in Çarhnâme'si , Aşık Paşa'nın Garipnâme'si, Yunus Emre'nin kimi şiirleri, Gülsehrî'nin Mantıku't-Tayr'ı didaktik yapıtlara örnek olarak gösterilebilir.


  Satirik Şiir: Toplum hayatında aksayan olay ve olguların, düzensizliklerin ve öne çıkan kişiliklerin zayıflıklarının ince bir alay tarzı ile eleştirildiği şiirlerdir. Bu şiirlerde öğretici özelliklerde görüldüğünden, didaktik şiir türünde de değerlendirilebilirler. Ancak açık bir eleştiri olduğundan, ayrı bir tür olarak ele alınması daha doğrudur. Bu tür şiirlere, Divan edebiyatında 'hiciv', Halk edebiyatında 'taşlama', yeni Türk edebiyatında 'yergi' denir.

 3. #3
  Administrator

  Standart Cevap: Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerin

  LİRİK ŞİİR
  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.
  ÖRNEK:
  Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
  Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
  Anmasınlar adını candan anan dudaklar
  Annen bile okşasa benim bağrım taş olur

  EPİK ŞİİR
  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.
  ÖRNEK:
  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
  Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

  DİDAKTİK ŞİİR
  Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenir. Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabller hep didaktik özellik gösterir.
  ÖRNEK:
  Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
  Şahsın görünür rutbe – i aklı eserinde

  PASTORAL ŞİİR
  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır
  ÖRNEK:
  Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
  Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
  Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
  Madem ki kara bahtın adını koydu çoban

  SATİRİK ŞİİR
  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.
  ÖRNEK:
  Benim bu gidişe aklım ermiyor
  Fukara halini kimse sormuyor
  Padişah sikkesi selam vermiyor
  Kefensiz kalacak ölümüz bizim

  DRAMATİK ŞİİR
  Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.
  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve kommedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.
  Bizde dramatik şiir türüne örnek verilmemiştir. Çünkü bizim Batı’ya açıldığımız dönemde ( Tanzimat ) Batı’da da bu tür şiirler yazılmıyordu; nesir kullanılıyordu tiyatroda. Bizim tiyatrocularımız da tiyatro eserlerini bundan dolayı nesirle yazmışlardır. Ancak nadirde olsa nazımla tiyatro yazan da olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan gibi...

 4. #4
  Administrator

  Standart Cevap: Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerin

  1. LİRİK ŞİİR: İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Her ulusun ilk şairleri yapıtlarını saz eşliğinde söylerlerdi. “Lir” de telli bir saz olduğu için, sonraları içe doğan türlü duyguları anlatan şiirlere lirik denmiştir.
  Örnek:
  ÇOCUKLUĞUM
  Çocukluğum, çocukluğum...
  Uzakta kalan bahçeler,
  O sabahlar, o geceler,
  Gelmez günler çocukluğum.

  Çocukluğum, çocukluğum...

  Gözümde tüten memleket,
  Artık bana sonsuz hasret,
  Sonsuz keder çocukluğum.

  Çocukluğum, çocukluğum...

  Bir çekmecede unutulmuş,
  Senelerle rengi solmuş,
  Bir tek resim çocukluğum.
  Ziyan Osman SABA


  Geceleyin bir ses böler uykumu,

  İçim ürpermeyle dolar: " Nerdesin ? "
  Arıyorum yıllar var ki ben onu
  Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.


  PASTORAL ŞİİR:
  Doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Pastoral sözcüğü “çobanlara ilişkin” demektir.
  Örnek:
  KAR YAĞMIŞ
  Bu gece yine kar yağmış, ne güzel!
  Bembeyaz oluvermiş bahçeler yollar.
  Sanki yerlere serilmiş bulutlar,
  Bir gecede ihtiyarlamış heykel.

  Ne olmuş, çiçek mi açmış ağaçlar?

  Nereye gitmiş bu kadar hayvan?
  Bu ne göz alan beyazlık böyle,
  Basmaya kıyamıyor insan....
  Şükrü Enis REGÜ


  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
  Uçtuk Mohaç ufkundan görünmek hevesiyle,
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

  3. DİDAKTİK ŞİİR: Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiir türüdür. Manzum hikayeler ve fabllar bu türe girer.
  Örnek:
  DİNLE VATANDAŞ
  Kulak ver sözüme, dinle vatandaş
  Uyma lâklak edip gülüşenlere.
  Seni meşgul eder, işinden eğler,
  Karışır tembel perişanlara.

  Adım at ileri, geriye bakma,

  Bir sağlam iş tut da elden bırakma,
  Saçma sapan sözler hep delip takma
  Allah’ın yardımı çalışanlara.
  Âşık Veysel


  Güzel dil Türkçe bize

  Başka dil gece bize
  İstanbul konuşması
  En saf, en ince bize


  4. EPİK ŞİİR: Konusu savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi olan ya da tarihsel bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen uzunca şiirlere denir.
  Örnek:
  ZAFER TÜRKÜSÜ
  Yaşamaz ölümü göze almayan,
  Zafer, göz yummadan koşana gider.
  Bayrağına kanının alı çalmayan,
  Gözyaşı boşana boşana gider!

  Kazanmak istersen sen de zaferi,

  Gürleyen sesinle doldur gökleri,
  Zafer dedikleri kahraman peri,
  Susandan kaçar da koşana gider.

  Bu yolda herkes bilir, ey delikanlı,

  Diriler şerefli, ölüler şanlı!
  Yurt için dövüşen başı dumanlı,
  Her zaman bu şandan o şana gider.
  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
  Uçtuk Mohaç ufkundan görünmek hevesiyle,
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle


  5. SATİRİK ŞİİR: Kişilerin ve toplumun aksak yanlarını hicveden, yeren şiir türüne denir.
  Örnek:
  KUYRUKLU ŞİİR
  Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
  Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
  Senin yiyeceğin kalaylı kapta;
  Benimki arslan ağzında,
  Sen aşk rüyası görürsün, bense kemik.

  Ama seninki de kolay değil kardeşim,

  Kolay değil hani,
  Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.
  Orhan Veli KANIK


  6. DRAMATİK ŞİİR:
  Toplumdaki acıklı olayları dile getiren şiir türüne denir.

  GELİNLİK KIZIN ÖLÜMÜ
  Salâ verilirken kalktık kahveden,
  Kızın babası yanımızda, boyu uzun,
  Zayıf, ağzı mırıltılar.
  On köylü, iki subay, bir tezkereci er,
  Sıralandık ahşap mescidin avlusunda,
  Aldık cenazeyi sarsmandan, iğreti
  Ve hafif, gözlerimiz yerde,
  Kayıp bir tayın izini süreriz sanki....
  Melih Cevdet ANDAY


  Alıntı

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Şiir Türleri - Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri Hangileridir? Şiir Türlerine Çrnek


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Şiir Türleri Nelerdir
  By MaqiwoL in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.04.12, 23:49
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.05.11, 21:58
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.05.11, 21:54
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.09, 21:11
 5. Şiir Sanatı Ve Türleri Şiir Çeşitleri Şiirler Hakkında Şiir
  By Sword_of_HeLL in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 20:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.