Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Maddenin doğada bulunuş halleri ve özellikleri nedir? Maddenin Halleri Nelerdir?

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon5 Maddenin doğada bulunuş halleri ve özellikleri nedir? Maddenin Halleri Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantı

  Maddenin doğada bulunuş halleri ve özellikleri nedir? Maddenin Halleri Nelerdir?

  MADDENİN HALLERİ

  Maddeler üç fiziksel halde bulunabilir. Katı , sıvı ve gaz haller. Madde bu üç hal arasında geçişler yapabilir. Örneğin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza geçer veya bunların tersini yapabilir. Maddenin katıdan sıvıya geçmesi olayı erime, sıvıdan gaza geçmesi olayı buharlaşma (veya kaynama), bu olayların tersi, yani, sıvıdan katıya geçme donma, gazdan sıvıya geçme yoğunlaşma dır.  Katı erime--->----> Sıvı ---->----kaynama(buharlaşma*)--->----> Gaz
  Katı ---<----donma---<---< Sıvı ---<---yoğunlaşma----<----< Gaz
  Katı ------>------>----->Katı -------<------<------< kırağlaşma (depozisyon da denilir)-------<-------<------------->------> Gaz

  Gaz
  buharlaşma kaynamadan farklı olarak her sıcaklıkta olabilir

  Su

  Su, kimya ile ilgili yazılarda tadı ve kokusu olmayan bir sıvı olarak tanımlanır.İçine başka bir madde karışmamışsa kokusunun olmadığı doğrudur.Ama susuz kaldığımız zamanlarda içtiğimiz suyun nekadar tatlı olduğunu hepimiz biliriz.
  Bir bardak içinde olsun,bir çukuru doldurmuş olsun,sakin sakin akan bir akarsuda,hatta rüzgarsız bir günde denizde gördüğümüz su,ilk bakışta bize durgun ve zararsız izlenimi verir.Oysa kendisini etkileyen şartlara bağlı olarak zararlı bir nitelik kazanabilir.Çok soğuk bölgelerin denizine düştüğümüzde donabiliriz.Kaynama noktasına gelmiş suda haşlanarak ölebiliriz.Ama yaşam için gereken en önemli maddelerden birisidir.Öyle ki canlılara hayat veren ortamı sağladığı gibi bizzat o canlının yapısında yer alır.
  *
  Sıvıların çoğu donma noktasına gelince hacımlarının hemen hemen yüzde onunu kaybederler.Bu özellik su için de aynıdır.Ama ilginç bir özelliği daha vardır.Donma noktasının tam sınırında genişlemeye başlar.Donma gerçekleştiğinde katı hale gelir.İşte bu durumda eskisinden aşağı yukarı yüzde 10 kadar bir oranda daha hacım kazanmış olur.Artık ona buz deriz,ve o,suyun üzerinde yüzme kabiliyetindedir.Suyun bu özelliği sayesinde yeryüzü hayat verme özelliğini sürdürmektedir.Aksi olsaydı,yani buz suyun üzerinde yüzemeseydi,göller ve okyanusların dibi buzlarla kaplanırdı.Yüzeyde kalan buzun yüzey altının ısısını koruma özelliği ortadan kalkacağı için diplerden başlayan donma gittikçe yukarılara doğru yükselirdi.Böylece göl ve okyanuslar en sonunda birer buz yığınına dönerlerdi.
  *
  Tek bir su molekülünde bir adet oksijen atomu,iki adet hidrojen atomuyla bağlı haldedir.Tek moleküldeki hidrojen atomları kendi oksijen atomuna çok sıkı sarılıdırlar,ama diğer su molekülleriyle olan bağları o kadar sıkı değildir.Böylece herhangi bir su molekülü diğer su molekülleri ile birleşip ayrılma durumunu sürekli tekrarlar.Bir parkta otururken gördüğümüz ufacık bir su birikintisinde bile izlediğimiz o sakin görünüm bizim için biraz aldatıcıdır.Molekülleri görme özelliğimiz olsaydı,durgun görünen bu ufacık su kütlesi içindeki herbir molekülün saniyede milyarlarca birbiri ile bağlantı kurup ayrıldığı,sonra tekrar bağlantı kurduğu izlenirdi.Gerçi su molekülleri bir araya gelip kütle oluştururlar,giderek göl ve okyanus boyutlarına ulaşırlar,ama molekülleri birbirine çok sıkı sarılmadıkları için dışarıdan gelen bir madde olduğunda ayrılmaları çok kolay olur.Su ile kaplı bir yüzeyde yürürken bunu kolayca gözlemleriz.Ama su molekülleri aynı zamanda güçlü bir bağ özelliği de gösterir.Yüzey direnci denilen olayın sebebi de budur.Bir su kütlesinin yüzeyindeki moleküllerinin,alt ve yan taraflarındaki moleküllerle oluşan bağları,üstlerdeki hava molekülleriyle oluşturdukları bağlardan daha güçlüdür.Bu türden bir bağlılık sayesinde böcekleri,hatta su üstünde kaydırılan ağır cisimleri bile taşıyabilen bir zar yaratılmış olur.Suyun bu çeşit direncini,ona uygun bir açıyla atlamayan,örneğin karınüstü atlayan biri biraz acıyla öğrenmiş olur.
  *
  İnsan yapısının yüzde 65’ini su oluşturur.Bu nedenle yaşamın devamı için vazgeçilmesi olanaksız bir sıvıdır.Ama dünya üzerinde insanların içmek için yararlandığı su miktarı o kadar bol değildir.Zira dünyamızdaki su miktarının çok az bir bölümü dışında kalan kısmı tuz içerdiği için içilemez.Zaten tüm su miktarı 1,3 milyar kilometreküptür ve bunun yüzde 97’si denizlerdedir.Geriye kalan yüzde 3’lük miktar olan tatlı suyun büyük kısmı buz katmanlarında bulunur.
  *
  Suyu oluşturan oksijen ve hidrojen elementleri tek başlarına farklı özellik taşıyan maddelerdir. Oksijen yanmayı sağlayan elementtir.Hidrojenin bizzat kendisi yanıcı özelliktedir.Yanmaya eğilimli bu iki element uygun oranda birleşince ateş söndürücü hale gelmiş olur.
  Eğer bir cismin yoğunluğu,yani birim hacmıne düşen madde miktarı,suyun yoğunluğundan daha fazla ise o cisim batar.Suyun yoğunluğu 1 gr./1 cm.3 tür.
  Başka bir ifadeyle bir santimetre küp su,bir gram gelir.Her gün gördüğümüz büyük gemiler muazzam çelik kütlelerden yapılmış olmalarına rağmen denizin üzerinde rahatlıkla yüzerler.Bunun sebebi,geminin tümü gözönüne alındığında,içinde büyük oranda hava barındırıyor olmasındandır.Şöyle de söyleyebiliriz:Çelik,diğer yapı malzemeleri ve hava hepsi birlikte ele alındığında hepsinin ortalama yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır.Ancak geminin içine su girerse,geminin ortalama yoğunluğu,üzerinde yüzdüğü suyun yoğunluğunu aşacağından batacaktır.

 2. #2
  Administrator

  Icon5 Cevap: Maddenin doğada bulunuş halleri ve özellikleri nedir? Maddenin Halleri Nelerdi

  SUYUN DOĞADA BULUNUŞ ŞEKİLLERİ
  Su doğada;

  • Katı (buz),
  • Sıvı (su) ve
  • Gaz (su buharı) şeklinde bulunur.

  Su ısı etkisiyle;
  * nem, * sulu sepken,
  * bulut, * dolu,
  * sis, * çiy,
  * yağmur, * kırağı,
  * kar gibi hava olaylarını oluşturur.  • NEM: Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak atmosfere karışan suya nem denir.
  • BULUT: Nemli havanın yükselmesiyle oluşan, su buharı, su zerrecikleri, buz kristalleri ya da bunların karışımına bulut denir.
  • SİS: Bol su buharı taşıyan havanın, yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasından meydana gelen bulutlara sis denir.
  • YAĞMUR: Su buharı yüklü bulutlar, soğuk hava tabakalarına rastlayınca, su buharı yoğuşur, damlalar halinde yeryüzüne düşer. Buna yağmur denir.  • KAR: Bulutlar,0 derecenin altında bir hava katmanına girince, küçük su damlaları birden bire donarak altı köşeli kar tanecikleri şeklinde yeryüzüne düşerler.
  • SULU SEPKEN: Yağmurla karışık kara, sulu sepken denir.  • DOLU: Yağmur damlaları yere düşerken, kuvvetli rüzgarlar, bunları yukarılardaki daha soğuk hava katmanlarına iter. Damlalar donar. Buna dolu denir.
  • ÇİY: Yer yüzü gündüz ısınır, gece soğur. Nemli havadaki su buharı, bitkiler ve taşlar üzerinde yoğuşarak su damlacıkları oluşturur. Buna çiy denir.
  • KIRAĞI: Çok soğuk gecelerde, havadaki su buharı, sıvı hale gelmeden donarak bitkiler, taş ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluşturur. Buna kırağı denir.


  SU DÖNGÜSÜ

  • Yeryüzündeki sular, Güneş’in ısı enerjisi etkisiyle buharlaşır.
  • Ayrıca bitki ve diğer canlılardan terleme yoluyla buharlaşan su, atmosfere karışır.
  • Atmosferde yaşanan hava hareketleriyle değişik bölgelere taşınır.
  • Su buharı, atmosferde soğuk hava tabakalarında yoğuşarak;
  • Yağmur,
  • Kar,
  • Dolu şeklinde yeryüzüne iner.

  yağışlar


  su geçirmez toprak katmanı

  bulut


  bulut

  SU DÖNGÜSÜ


  • Yeryüzündeki suların buharlaştıktan sonra yağış şeklinde tekrar yeryüzüne dönmesine su döngüsü denir.
  • Suyun doğadaki bu dolanımı aynı zamanda iklimleri de etkiler.
  • Bir bölgede uzun süre içerisinde yinelenen hava olaylarına iklim denir.


  ENERJİ KAYNAĞI GÜNEŞ
  Güneş enerjisi;

  • Yeryüzündeki karaları, suları, havayı ve tüm canlıları ısıtır.
  • Su döngüsü ve diğer hava olaylarının oluşmasını sağlar.
  • Enerjisinden yararlandığımız deniz dalgaları ve rüzgarı oluşturur.
  • Yeryüzündeki canlıların yaşamlarının devamını sağlar.

  Buna göre;

  • Yakıtlardan elde ettiğimiz enerjinin kaynağı güneştir.  • Güneş Dünya’daki enerjinin hemen hepsinin ana kaynağıdır.
  • Güneş enerjisini farklı enerji türlerine dönüştürebilecek teknolojiler vardır.

  * Güneş pilleri,
  * Güneş kollektörleri

  ISI VE SICAKLIK

  • Tüm maddeler atom ve molekül adı verilen taneciklerden oluşur.

  Maddeyi oluşturan tanecikler;

  • Katılarda çok sıkı,
  • Sıvılarda seyrek,
  • Gazlarda daha seyrektir.

  ISI

  • Sıcak ya da soğuk her maddenin bir ısı enerjisi vardır.
  • Bir maddenin sahip olduğu ısı miktarı;
  • Cinsine, kütlesine ve sıcaklığına bağlıdır.


  SICAKLIK

  • Sıcaklık maddenin aldığı ısı enerjisinin bir ölçüsüdür. Isı alan maddelerin sıcaklığı artar.

  ISI VE SICAKLIK FARKLIDIR

  • Isı bir enerji, sıcaklık ise algılamadır.
  • Isı maddelerde hal değişimine neden olur.
  • Sıcaklık termometre ile ölçülür.
  • Isı enerjisi birimi olarak;
  • joule (jul) ve
  • Calorie (kalori) kullanılır.


  YAKITLAR

  • Yakıldığı zaman ısı enerjisi veren maddelere yakıt denir.
  • Günümüzde kullanılan yakıtlar üç ana bölümde incelenir:

  1-Katı yakıtlar
  2-Sıvı yakıtlar
  3-Gaz yakıtlar

  • Yakıtlarda depolanmış enerjinin kökeni güneş enerjisidir.
  • Yeşil bitkiler besinlerini yaparken güneş enerjisini kullanır.  • Milyonlarca yıl önce yaşamış ağaçlar ve dev bitkiler yer kabuğu hareketleri ile yerin derinliklerine iner. Değişime uğrayarak bugün yakıt olarak kullandığımız kömürler oluşur.
  • Milyonlarca yıl önce denizlerde yaşamış bitkiler ve hayvan kalıntılarının deniz tabanlarına çöküp değişimi ile petrol ve doğal gaz yakıtları oluşmuştur.


  YAKITLARDAN NASIL YARARLANIRIZ?

  • Tüm yakıtlarda yanan madde karbondur.
  • Yakıtlar yanarken havadan oksijen alır.
  • Yanma sonucunda karbondioksit oluşur.
  • Fosil yakıtların (petrol, kömür, vb.) yanması sonucu zehirli gazlar oluşur.

  Yakıtları;

  • Uygun teknikle yakmalıyız.
  • Çevre kirliliği konusunda önlem almalıyız.
  • Tutumlu kullanmalıyız.

  NOT:Gaz yakıtlar çevreyi daha az kirletir.

  ISI ENERJİSİ HAREKETE DÖNÜŞEBİLİR

  • Yakıtların yanması ile elde edilen ısının harekete dönüştürülmesinden;
  • Isı motorları (otomobil, kamyon, vb.),
  • Buhar makineleri (buharlı tren),
  • Buhar türbinleri (termik elektrik santralleri) yapılmıştır.

  ISI BİRİMLERİ

  • Jul (j) ve kalori (cal) dir.
  • 1 kalori 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttıran ısı miktarıdır.
  • 1 cal = 4 J’dür. (1000 cal = 1 kilokalori)
  • 1000 jul = 1 kilojul dür.  • Vücudumuz, gereksinimi olan enerjiyi çeşitli besinlerden sağlar. Besin çeşitlerinin de verdikleri enerjiler farklıdır.

  Örneğin:

  • 100 g ekmekte : 250 cal
  • 100 g patateste : 90 cal
  • 100 g kuru fasulyede : 330 cal bulunur.

  Örnek: 11 yaşında bir çocuğun günlük enerji ihtiyacı 2100 cal’dir. Buna göre enerji ihtiyacı kaç juldür.
  1 cal = 4 jul olduğundan
  Enerji = 2100 x 4 = 8400 jul olur.

  Örnek: 100 g ekmeğin verdiği enerji 250 cal’dir. Bir öğünde 200 g ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır?
  100 g ekmek 250 cal verdiğine göre;
  Enerji = 2 x 250 = 500 cal olur.
  Örnek: 4000 jul enerji kaç kJ’dür?
  1000 J = 1 kJ olduğundan
  4000 J = 4000:1000 = 4 kJ bulunur.

  ISI ALAN MADDENİN SICAKLIĞI ARTAR

  • Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı yükselir (ısınır).
  • Isı enerjisi kaybeden maddenin sıcaklığı düşer (soğur).
  • Örneğin; buzdolabından çıkardığımız yemeğimizi ısıtırsak, sıcaklık yükselir. Oda sıcaklığındaki yemeği buzdolabına koyarsak bu sefer de ısı kaybederek soğur.
  • Aynı cins ve aynı miktardaki maddelere eşit ısı verildiğinde sıcaklık artışı aynı olur.


  ISI MADDELERİ ETKİLER

  • Isı alan maddelerin sıcaklığı değişir.
  • Isı maddelerde hal değişikliğine neden olur. Isı alan katı madde sıvı, sıvı madde de gaz haline geçer.
  • Isıtılan maddelerin boyutları değişir, hacmi artar yani genleşir.
  • Isı atmosferde bazı olaylara neden olur. Rüzgar ve yağışların meydana gelmesi ısıyla ilgilidir.
  • Sonuç olarak ısı; sıcaklık değişimi, boyut değişimi ve hava değişimine neden olur.


  GENLEŞME
  Isıtılan maddelerin;

  • Boyu uzar,
  • Yüzeyi büyür,
  • Hacmi artar.

  Buna genleşme denir.

  • Genleşmenin tersi büzüşmedir. Soğuyan maddeler büzüşür.
  • Isı verilen bütün katı cisimler genleşir.
  • Her katı cismin genleşme miktarı farklıdır.
  • Genleşme katılarda ayırt edici bir özelliktir.


  SIVI MADDELERDE GENLEŞME

  • Isı enerjisi verilen bütün maddeler genleşir.
  • Her sıvının genleşme miktarı farklıdır.

  (Alkolün genleşme miktarı suyunkinden daha büyüktür.)

  • Genleşme sıvılarda ayırt edici bir özelliktir.
  • Su donarken de hacmi büyür.


  GAZLARIN GENLEŞMESİ

  • Aynı derecede ısıtılan, hacimleri eşit gazlar, aynı ölçüde genleşirler.
  • Genleşme, gazlar için ayırt edici bir özellik değildir.
  • Isı etkisiyle genleşme;
  • En fazla gazlarda,
  • Sonra sıvılarda,
  • En az katılarda olur.


  TERMOMETRE

  • Maddenin sıcaklığını ölçmeye yarayan araçlara termometre denir.
  • Termometreler katı, sıvı ve gazların genleşme özelliğinden yararlanarak yapılmıştır.
  • Üç çeşit termometre vardır:

  1-Sıvılı termometre,
  2-Metal termometre,
  3-Gazlı termometre.

  HAL DEĞİŞİMİ
  1-Sıvı maddenin gaz haline geçmesi (buharlaşma)
  2-Gaz maddenin sıvı hale geçmesi (yoğuşma)
  3-Katı maddenin sıvı hale geçmesi (erime)
  4-Sıvı maddenin katı hale geçmesi (donma)
  5-Katı maddenin doğrudan gaz hale geçmesi ya da gaz maddenin doğrudan katı hale geçmesi (süblimleşme) olmak üzere beş şekilde gerçekleşir.

  BUHARLAŞMA

  • Sıvı bir maddenin ısı enerjisi alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
  • Buharlaşma her sıcaklık derecesinde olur.
  • Dışarıya asılan ıslak çamaşırlar üzerindeki su damlacıkları ortamdan ısı alarak buharlaşınca çamaşırlar kurumuş olur.

  Buharlaşma hızı;

  • Sıcaklık artışıyla,
  • Rüzgarla,
  • Havadaki nemin azalması ve
  • Sıvı yüzeyinin genişlemesiyle artar.


  YOĞUŞMA

  • Gaz halindeki bir maddenin ısı enerjisi vererek sıvı hale dönüşmesine yoğuşma denir.
  • Çaydanlığın emziğinden çıkan su buharına soğuk bir kaşık tutarsak, su buharı soğuk kaşık yüzeyine çarparak soğur.
  • Buhar, su haline dönüşerek kaşıktan damlalar halinde düşer. Bu olay yoğuşmadır.
  • Piştikten sonra ağzı kapatılarak bekletilen yemek tenceresinin kapağında oluşan su damlacıkları da yoğuşmadır.


  KAYNAMA

  • Sıvı içinde oluşan hızlı buharlaşmaya kaynama denir.
  • Kaynama, sıvı taneciklerinin gaz haline geçmesi ve sıvıyı terk etmesidir.
  • NOT: Kaynama süresince sıcaklık değişmez.
  • Su ısıtılırsa 100 derecede kaynamaya başlar.
  • Kaynama sıcaklığı sabittir.
  • Sıvıları tanımakta kullanılabilir.
  • Alkol 79, civa 359 derecede kaynar.


  ERİME

  • Bir katı maddenin ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmesine erime denir.
  • Erime sıcaklığı: Saf bir katının sıvı hale gelmeye başladığı sıcaklık derecesine denir.
  • Buzun erime sıcaklığı 0 derece,
  • Mumun erime sıcaklığı 56 derece,
  • Demirin erime sıcaklığı 1540 derece dir.
  • Erime sıcaklığı; sabittir.
  • Büyüklüğü maddenin kütlesine bağlı değildir. Saf katıları tanımakta kullanılır.


  DONMA: Sıvı haldeki bir maddenin ısı enerjisi vererek katı hale geçmesine dona denir.

  • Örnek: Bir kap içindeki suyu buzdolabının buzluğuna koyarak bekletirsek, bir süre sonra katı hale geçer.
  • Donma sıcaklığı: Saf bir sıvının donmaya başladığı sıcaklık derecesine denir.
  • Suyun donma sıcaklığı 0 derece,
  • Mumun donma sıcaklığı 56 derece,
  • Demirin donma sıcaklığı 1540 derecedir.
  • Donma sıcaklığı her maddenin sabittir.
  • Saf maddelerin erime donma sıcaklıkları eşittir.


  SÜBLİMLEŞME

  • Katı haldeki bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz haline geçmesine, ya da gaz halindeki bir maddenin ısı enerjisi vererek sıvılaşmadan doğrudan katı hale geçmesine denir.
  • Naftalin ve iyot süblimleşir.

  NOT: Hal değişimi maddenin kütlesini değiştirmez.

  YOĞUNLUK (ÖZKÜTLE)

  • Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk ya da özkütle denir.
  • Ayırt edici bir özelliktir.

  Yoğunluk birimleri;

  • Kg/m küp
  • g/mL
  • g/L
  • g/cm küp tür.
  • Bir maddenin atıldığı sıvıda batması veya yüzmesi yoğunluğa bağlıdır.


  SUYUN KATI VE SIVI HALLERNİN YOĞUNLUK FARKININ ÖNEMİ

  • Suyun genleşmesi diğer maddelerden farklıdır.
  • Su soğurken hacmi küçülür.
  • +4 derecede en küçük hacme ve en büyük yoğunluğa sahip olur.(1 g/cm küp)
  • 0 derecede buz olunca hacmi büyür, yoğunluğu azalır. Buz sudan hafif olur.

  Bu nedenle;

  • Su yüzeyinde donan su, buz tabakası oluşturarak yüzer.
  • En soğuk günlerde bile deniz ve göllerin diplerindeki sıcaklık +4 dereceden aşağı düşmez.
  • Deniz göllerin diplerindeki su donmadığından, buradaki canlılar yaşamlarını sürdürürler.
  • Ortam sıcaklığı düştükçe deniz ve göl yüzündeki buz tabakası kalınlaşır ve alt tabakalardaki suyun soğumasını önler.


 3. #3
  ModeratoR

  Icon14 Cevap: Maddenin doğada bulunuş halleri ve özellikleri nedir? Maddenin Halleri Nelerdi

  Maddenin Hal Değişimleri - Maddenin Hal Değişimleri Hakkında Resimli Anlatım  Hal değişimi ya da , bir maddenin sıcaklığı değişmeden moleküller arası potansiyel enerjisinin ısı alarak ya da vererek değişmesi sonucu meydana gelir. Saf maddelerin hal değişimi sırasında, sıcaklığı değişmez.


  Madde ,genel olarak 4 fazda bulunur.

  • Katı
  • Sıvı
  • Gaz
  • Plazma

  Bunun dışında, madde farklı hallerde de bulunabilir. Bu farklı halleriyle birlikte madde evrende (alt dallanmalarıyla birlikte) 20 farklı halde bulunabilir. Ancak maddenin bu halleri dünyada ,doğal olarak bulunamaz. Deney ortamında denenebilir veya uzaydaki varlığı saptanabilir.  Maddenin bu genel 4 hali , birbirine dönüşebilir.

  • Katı, ısı alarak sıvı hale geçer. Bu olaya erime denir.
  • Katı, ısı alarak gaz hale geçer. Bu olaya süblimleşme denir.
  • Sıvı, ısı alarak gaz hale geçer. Bu olaya kaynama , buharlaşma denir.
  • Gaz, ısı alarak plazma hale geçer. Bu olaya iyonizasyon denir.
  • Plazma, ısı vererek gaz hale geçer. Bu olaya deiyonizasyon denir.
  • Gaz, ısı vererek sıvı hale geçer. Bu olaya yoğunlaşma denir.
  • Gaz, ısı vererek katı hale geçer. Bu olaya kırağılaşma denir.
  • Sıvı, ısı vererek katı hale geçer. Bu olaya donma denir.

  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Maddenin doğada bulunuş halleri ve özellikleri nedir? Maddenin Halleri Nelerdir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.09.12, 15:13
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.09.12, 15:10
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.09.12, 15:10
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.09.12, 15:09
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.09.12, 15:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.