Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Emine Akyüz Kimdir? Emine Akyüz'ün Hayatı - Emine Akyüz Hakkında Bilgiler Nelerdir?

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon5 Emine Akyüz Kimdir? Emine Akyüz'ün Hayatı - Emine Akyüz Hakkında Bilgiler Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantı

  Emine Akyüz Kimdir? Emine Akyüz'ün Hayatı - Emine Akyüz Hakkında Bilgiler Nelerdir?


  ÖZGEÇMİŞ

  Doğum Yeri ve Tarihi Ayaş – Ankara, 05.12.1943
  Öğrenim

  Lise

  Ankara Kız Lisesi: 1958-1961

  Lisans

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1961-1965

  Doktora

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1974

  Doçentlik

  Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi 1980

  Profesörlük

  Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi 1989

  Hizmetleri, Bölümü vs.

  1968 ®

  Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı

  1995-2001

  Polis Akademisinde “Medeni Hukuk” dersi verdi.

  1997’den beri

  Hacettepe Üniversitesi “Çocuk ve Hukuk” dersi vermektedir.

  Adalet Bakanlığı Kanunlar Dairesi Genel Müdürlüğü “Çocuk Hukuku Mevzuatı” Komisyonu Üyesi.

  Verdiği Başlıca Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri

  • Çocuk Hakları ve İlgili Kurumlar
  • Çocuk Hakları ve Türkiye’deki Uygulamalar
  • Eğitim Hukuku
  • Yönetim Hukuku
  • Üniversite Özerkliği
  • İnsan Hakları
  • Uzmanlık, Araştırma ve İlgi Alanları
  • Çocuk Hakları ve Uygulamaları

  Bildiği Yabancı Diller
  Almanca (İyi)
  İngilizce (Orta)

  İletişim

  Telefon

  Fakülte: 0.312.363 33 50 / 313

  Faks

  Fakülte: 0.312.363 61 45

  e-posta

  emineakyuz@yahoo.com
  YAYINLARI
  I. KİTAPLARI

  1. AKYÜZ, Emine: Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara 2000, 671 s. (Millî Eğitim Bakanlığı Yayını).
  2. AKYÜZ, Emine: Medenî Kanun’a Göre Boşanma, Ayrılık ve Müşterek Hayatın Tatilinde Çocuğun Korunması, Ankara 1983 (Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını).
  3. AKYÜZ, Emine: Çocuğun Güvenliği Sorunu, Ankara 1989, (Yargıçoğlu Matbaası)
  4. AKYÜZ, Emine: Medenî Kanun’a Göre, Hâkimin Velâyet Müdahalesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1974.
  5. AKYÜZ, Emine: Eğitim Hukuku, (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Araştırmaları Merkezi, Teksir No: 6, Ankara 1981).

  II. MAKALELERİ

  1. AKYÜZ, Emine: “Medenî Kanunun Velâyete İlişkin Hükümlerinin Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İsviçre Medenî Kanunu Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı, İstanbul 1999, s. 647-672.
  2. AKYÜZ, Emine: “Medenî Kanun İle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Açısından Korunmaya Muhtaç Çocuklar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1988, Cilt 20, Sayı 1-2, s. 409-420.
  3. AKYÜZ, Emine: Medenî Kanun’un 272. Maddesine Göre Çocuğun Korunması ve Yeni İsviçre Medenî Kanunu göz önünde Tutularak Yapılması Önerilen Değişiklikler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1987, Cilt 19, Sayı 1-2, s. 137-160.
  4. AKYÜZ, Emine: “Velâyet Hakkının Kaldırılması”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1993, Cilt 25, Sayı 1, s. 9-26.
  5. AKYÜZ, Emine: “Evlat Edinmeye İlişkin Uluslararası Sözleşmeler, Çağdaş Hukuk Sistemleri ve Türk Medeni Kanunu”, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan, Ankara 1995, s. 153-169.
  6. AKYÜZ, Emine: “Uluslararası Belgeler, Anayasalar ve Medenî Kanun’a Göre Ailenin Korunması”, III. Aile Şûrası Tebliğleri, Ankara 1998, s. 191-205.
  7. AKYÜZ, Emine: “Medenî Kanun’a Göre Çocuğun Ana Babasına Karşı Korunması Aile ve Toplum, Aile Araştırma Kurumu Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 1991, s. 31 vd.
  8. AKYÜZ, Emine: “Medenî Kanun’a Göre Ana-Babanın Çocuğu Yetiştirme Görevi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1983, Cilt 16, Sayı 7, s. 511-529.
  9. AKYÜZ, Emine: Türk Medenî Kanununa Göre Çocuğun Malları Bakımından Korunması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1979, Cilt 12, Sayı 1-4, s. 153-175.
  10. AKYÜZ, Emine: Atatürk’ün Aile Hukukuna İlişkin Devrimleri”, ATATÜRK’ün 100. Doğum Yılına Armağan, Ankara 1981, (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını), s. 81-91.
  11. AKYÜZ, Emine: “Çocuğun Güvenliği İlkesi Işığında Korunmaya Muhtaç Çocuklar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, s. 709-734.
  12. AKYÜZ, Emine: “Cumhuriyet Döneminde Çocuk Hukukundaki Gelişmeler”, Cumhuriyet ve Çocuk, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara 1999.
  13. AKYÜZ, Emine: “Korunmaya Muhtaç Çocukların Kurum ve Aile Yanına Yerleştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1988, Cilt 21, Sayı 1-2, s. 409-420.
  14. AKYÜZ, Emine: “Çocuk Hakları Bildirisi ve Türk Hukuk Sistemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1980, Cilt 13, Sayı 1-2, s. 340-364.
  15. AKYÜZ, Emine: “Çocuk Hakları ve Eğitimi”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim II, M.E.B. Yayını, Ankara, 1999, s. 311 vd.
  16. AKYÜZ, Emine: “Çocuk Mahkemeleri Kanunu’nun Çocuğun Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”, Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara 1983, s. 101-110.
  17. AKYÜZ, Emine: “Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuğun Eğitim Hakkı”, Sosyal Hizmetler Dergisi, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, Cilt 1, Sayı 7, Ocak 1998.

   AKYÜZ, Emine: “Çocuğun Aile İçinde Korunması ve Hâkimin Velâyet Hakkına Müdahalesi”, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Günleri, İstanbul 1995, s. 39 vd.
  18. AKYÜZ, Emine: “Türkiye’de Çocukların Korunması, Çocuk Esirgeme ve Ayaş Yetiştirme Yurdu”, Tarihte-Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşî Sempozyumu, Ankara 1993, s. 247-263.
  19. AKYÜZ, Emine: Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1978, Cilt 10, Sayı 1-2, s. 1-6.
  20. AKYÜZ, Emine: “Önemli Kanunlarımızda Çocuğun Korunmasına İlişkin Hükümler ve Boşluklar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1979, Cilt 12, Sayı 1-4, s. 137-152.
  21. AKYÜZ, Emine: “Sahih Nesepten Doğan Kanunlar İhtilâfı”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 145-173.
  22. AKYÜZ, Emine: “Çocuk Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Yeni Düzenlemeler”, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Ankara 1990, s. 49-68.
  23. AKYÜZ, Emine: “Çocuğun Çocuk Olma ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı”, I. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul 2000, s. 43-56.
  24. AKYÜZ, Emine: “Uluslararası Standartlara Göre Çocuk Yargılaması, II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu, “Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci”, 10-13 Nisan 2002, s. 123-153.
  25. AKYÜZ, Emine: “Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı”, Milli Eğitim Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, Sayı 151, s. 3-24.
 2. #2
  DarksLegend
  Guest

  18yas Cevap: Emine Akyüz Kimdir? Emine Akyüz'ün Hayatı - Emine Akyüz Hakkında Bilgiler Nelerdir?

  gerçekten konu çok güzel özetlenmiş aslında hayatını doğumdan ölüme kadar koysaydınız daha iyi olurdu ama yineden güzel olmuş ellerınızesağlık :)

 3. #3
  Misafir
  Guest

  Standart Cevap: Emine Akyüz Kimdir? Emine Akyüz'ün Hayatı - Emine Akyüz Hakkında Bilgiler Nelerdir?

  Afiyet olsun

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Emine Akyüz Kimdir? Emine Akyüz'ün Hayatı - Emine Akyüz Hakkında Bilgiler Nelerdir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.05.11, 17:39
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.05.11, 16:08
 3. Emine Acar (Emine Acar Kimdir? - Emine Acar Hakkında)
  By mehmet__ibili in forum Türkiye'den Biyografiler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16.02.09, 15:35
 4. Emine Ün (Emine Ün Kimdir? - Emine Ün Hakkında)
  By MaqiwoL in forum Türkiye'den Biyografiler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.01.09, 00:02
 5. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.01.09, 01:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.