Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Kareköklü Sayılarda Dört İşlem Nasıldır? Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkartma Çarpma

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon5 Kareköklü Sayılarda Dört İşlem Nasıldır? Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkartma Çarpma

  Sponsorlu Bağlantı

  Kareköklü Sayılarda Dört İşlem Nasıldır? Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkartma Çarpma
  Konu:Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken kök içileri çok önemlidir.
  Sadece kök içleri aynı olan sayılar birbirleriyle toplanır veya çıkartılabilir.
  Kural ise aynı kesirlerin toplama ve çıkarma işlemine benzer.
  Nasıl ki kesirler toplaıp çıkartılırken paydalar eşitlenip sabit kalıyorsa, köklü sayılarda da kök içleri aynı olursa işlem yapılabilir. Sonuç bulunurken kök içleri değişmez.
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.


  • Yukarıdaki 1. örnekte kök içi aynı olan iki sayının toplamı mevcut. Görüldüğü gibi sadece kök dışları toplanıyor. Kök içleri ise toplamadan etkilenmiyor.Sabit kalıyor.


  • Yukarıdaki 2. örnekte kök içlerine baktığımızda hem kök içi 7 var hem de kök içi 2 var.

  Kök içi 2 olanları bir işlem yapıyoruz. Kök içi 7 olanları bir işlem yapıyoruz.
  ikinci örneğin ikinci adımında zaten işlemimiz bitiyor. Daha fazla devam edemiyoruz.

  • Üçüncü örnekte ise iki sayının da kök içleri farklı. Bunların kök içlerini nasıl aynı yapabiliriz ? diye düşünmeliyiz. Sonraki adımda da olduğu gibi kök 18 i öyle bir çarpanlarına ayırmalıyız ki, içlerinden biri 2 olmalı. 9.2 şeklinde yazdığımızda istediğimize ulaşmış olabiliriz.
  • Sonrasındaki adımda da olduğu gibi 9 kök içinden dışarı 3 olarak çıkar .
  • Sonrasında ise artık kök içleri aynı olduğu için işlemimize devam edebiliriz.


  Toplama ve çıkarma işlemini beraber anlatma nedenimiz işlem özelliklerinin aynı olması.
  Kök içleri aynı olduktan sonra, kök dışındaki sayılarla tam sayılarda olduğu gibi 4 işlem yapılır.
  işaretler aynı ise toplanır, büyük sayının işareti yazılır.
  Alıntı 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Kareköklü Sayılarda Dört İşlem Nasıldır? Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkartma

  KAREKÖKLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  1)Toplama-Çıkarma
  Kareköklü sayılarda toplama-çıkarma işlemi yapılırken karekök içindeki sayıların aynı olması veya aynı hale getirilmesi gerekir.Sonra ortak çarpan parantezine alınarak işlem yapılır.

  + - = (a+b-c)
  +

  Örnekler:

  - - + işleminin sonucu nedir?
  - + =
  =

  - - + - işleminin sonucu nedir?
  Kök içlerini aynı yapmaya çalışmalıyız.
  - + - = - + -
  = + - -
  = -

  2)Çarpma
  Körekök içinde verilen sayılar çarpılıp kök içine yazılır.Mümkünse kök dışına çıkarma işlemi yapılır.

  a,b R+ ise , . = ; . = 2 =a ve . =

  Örnekler:
  - . = =
  - . = = =
  - . =
  =
  = 6.
  =
  Kareköklü sayının n kuvveti kök içindeki sayının n kuvvetidir.
  ( )2 = 2 ( )n = an n (x >0)
  Örnek:

  ( )4 = 4 = = 5.5 = 25


  NOT: ( + ). ( - ) = ( )2 – ( )2 = a – b
  Örnek:

  ( + ). ( - ) = ( )2 – ( )2 = 7-3 = 4
  3)Bölme
  Karekök içinde verilen sayılar bölünüp kök içine yazılır.Sadeleştirmeler yapılıp,mümkünse kök dışına çıkarılır.
  a,b R+ ve b 0 ise / = ve / = dır.
  Örnekler:

  - / =
  - : = = = /2
  - / = =

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Kareköklü Sayılarda Dört İşlem Nasıldır? Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkartma

  Rasyonel sayılar kümesi sayı ekseninde sık olmasına rağmen sayı eksenini tam dolduramamaktadır;çünkü sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel olmayan sayılar da vardır.
  Karesi 2 olan c doğal sayısını ele alalım.

  a2 = 2 ise a sayısını a = şeklinde gösterebilir ve ‘karekök iki ‘diye okuyabiliriz.Acaba bu
  sayısı hangi sayılar arasındadır?Bunu inceleyelim:
  12 =11=1
  (1,5)2 = 1,51,5=2.25 tir
  O halde sayısı;1< <1,5
  Buna göre sayısı 1 ile 1,5 arasındadır,sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel sayı değildir;çünkü iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamaz.
  İşte sayı ekseni üzerinde görüntüsü olduğu halde,rasyonel olmayan , , p ,…gibi sayılara irrasyonel(rasyonel olmayan) sayılar denir.I ile gösterilir.
  İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesinin birleşim kümesine de reel (gerçek) sayılar denir.

  R=Q UI Q ∩ I =O
  N Z Q R I R

  R+=Pozitif reel sayılar
  R-=Negatif reel sayılar
  R= R-U{0} U R+

  Reel sayılar sayı eksenini tamamen doldurur.Sayı doğrusunda her noktaya bir reel sayı karşı gelir,yani sayı doğrusu ile reel sayılar kümesi bire bir eşlenebilir.

  a bir pozitif reel sayı olmak üzere; = b ifadesine kareköklü ifade denir.
  a bir gerçek(reel) sayı ve m ,1 den büyük bir tamsayı isesayısına ,a sayısının m inci kuvvetten kökü denir.m sayısına da kökün derecesi denir.

  da, kök derecesi 2 dir.
  sayısının reel sayı olup olmama durumlarını inceleyelim:
  m, pozitif tek tamsayı ve a R isesayısı bir reel sayıdır.
  , , reel sayılardır.

  m,pozitif çift tamsayı ve a R+ isesayısı bir reel sayıdır.
  , , reel sayılardır.

  m pozitif çift tamsayı ve a R-ise sayısı bir reel sayı değildir.
  , , reel sayılar değildir.

  NOT: , , sayıları reel sayı değildir ;çünkü hiçbir reel sayının karesi –1,-4 ve –9 değildir.  25 48,4
  22 =45 4 2=88
  -4 5 -16 8
  225 704
  225 745 48 x 2=964
  -704 4

  4100 5856


  KAREKÖK İÇİNDEKİ İFADENİN KÖK DIŞINA ÇIKARILMASI

  Karekök içinde çarpım veya bölüm durumunda verilen ifadeler 2 veya 2 nin katı kuvvetinde yazılabilirse karekök dışına çıkarılabilirler.

  aR+ ,m Z ise 2m = a2m/2= **
  a,b R+ve b ≠0 ise 2.b2 = a.b 2/b2 = a/b dir.
  a,b R+ ve nZ olmak üzere ; 2n.b = an.
  Örnekler:

  = 2 = 22/2 = 2

  10 = 310/2 =35=243

  4 /58 = 2.2/52.4 =72/54

  aR için, 2 =

  2 = = 2 = 3
  KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI a ŞEKLİNDE YAZMAK :
  işleminin sonucu kaçtır?
  48 2
  24 2 = 2.22.3
  12 2 = 2.2
  6 2 = 4
  3 3
  1

  3 işleminin sonucu kaçtır?
  504 2
  252 2 3 =3 2.2.32.7
  126 2 = 3.2.3.
  63 3 = 18
  21 3
  7 7
  1

  UYARI:Karekök dışına çıkarılan sayılar kökün önünde bulunan sayı ile çarpılarak yazılır.

  KAREKÖK DIŞINDAKİ ÇARPANIN KÖK İÇİNE ALINMASI

  Kareköklü bir sayının katsayısını kök içine almakiçin katsayının karesini kök içindeki sayı ile çarpar,kök içine yazarız.
  a = 2.b
  Örnek:
  2 = 2.3 = =

  RASYONEL SAYILARIN KAREKÖKÜ

  a,b R+ olmak üzere ,
  = /

  Örnekler:

  = / = 2/ 2 =

  = = 2/ 62 =

  = = 2/ 2= =

  UYARI:Tam sayılı olan kesirler birleşik kesire çevrilerek pay ve paydanın ayrı ayrı karekökleri alınır.

  ONDALIK SAYILARIN KAREKÖKÜ

  Ondalık sayıların virgülden sonraki basamak sayıları çift ise tam karekökleri olabalir:
  Örnek:
  = =

  = =


  = = 5 /

  NOT: sayısının karekökünü pratik olarak şöyle alırız.Virgül yokmuş gibi kabul edersek, =2 dir.Oaha sonra virgülden sonraki her iki basamk için bir basamak sayıyı virgülle sağdan sola doğru ayırırız.
  =0.2

  Örnek:
  = =0,003


  1 2 3

  KAREKÖKLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  1)Toplama-Çıkarma
  Kareköklü sayılarda toplama-çıkarma işlemi yapılırken karekök içindeki sayıların aynı olması veya aynı hale getirilmesi gerekir.Sonra ortak çarpan parantezine alınarak işlem yapılır.

  + - = (a+b-c)
  +

  Örnekler:

  - - + işleminin sonucu nedir?
  - + =
  =

  - - + - işleminin sonucu nedir?
  Kök içlerini aynı yapmaya çalışmalıyız.
  - + - = - + -
  = + - -
  = -

  2)Çarpma
  Körekök içinde verilen sayılar çarpılıp kök içine yazılır.Mümkünse kök dışına çıkarma işlemi yapılır.

  a,b R+ ise , . = ; . = 2 =a ve . =

  Örnekler:
  - . = =
  - . = = =
  - .=
  =
  = 6.
  =
  Kareköklü sayının n kuvveti kök içindeki sayının n kuvvetidir.
  ( )2 = 2 ( )n = an n (x >0)
  Örnek:

  ( )4 = 4 = = 5.5 = 25


  NOT: ( + ). ( - ) = ( )2 – ( )2 = a – b
  Örnek:

  ( + ). ( - ) = ( )2 – ( )2 = 7-3 = 4

  3)Bölme
  Karekök içinde verilen sayılar bölünüp kök içine yazılır.Sadeleştirmeler yapılıp,mümkünse kök dışına çıkarılır.
  a,b R+ ve b 0 ise / = ve / = dır.
  Örnekler:

  - / =
  - : = = =/2
  - / = =

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kareköklü Sayılarda Dört İşlem Nasıldır? Kareköklü Sayılarda Toplama Çıkartma Çarpma


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.11.13, 19:46
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.08.11, 02:12
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.03.11, 20:41
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.10, 21:58
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.05.09, 12:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.