Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Polis Nedir? Polis Kime Denir? Polis Kimlere Denir? Polis Nasıl Olunur?

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon5 Polis Nedir? Polis Kime Denir? Polis Kimlere Denir? Polis Nasıl Olunur?

  Sponsorlu Bağlantı

  Polis Nedir? Polis Kime Denir? Polis Kimlere Denir? Polis Nasıl Olunur?


  Polisler, başka kurumlara hangi şartlarda geçebilir

  Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Diğer Kurumlardan Naklen Atamalara İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 42'nci maddesinde; "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Tıbbi Teknolog, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Harita Teknisyeni, Kadastro Teknisyeni, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya eşiti veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlardan, aynı veya eşiti unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanacakların, askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması, Koruma ve Güvenlik Görevlileri'nin 30 yaşını, diğerlerinin 35 yaşını geçmemesi, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olması, gerekir" hükmü yer almaktadır. Ayrıca sözkonusu maddede, memur olarak atanabilmek için meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak; koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için ise, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapmış veya askerlik görevini komando olarak yapmış olmak, 2495 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşıyor olmak gerekmektedir.


  Bu hükümler çerçevesinde askerlik hariç devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması, 35 yaşını geçmemiş olmanız, son 3 yıllık sicil raporlarınızın ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinizin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olmanız halinde maliye Bakanlığına memur olarak naklen geçmeniz mümkündür. Bunun için Maliye Bakanlığı'na naklen geçmek için müracaatta bulunmanız ve bu müracaatınızın Maliye Bakanlığı'nca uygun bulunması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı müracaatınızı uygun bulması halinde kurumunuzdan muvafakatınızı isteyecektir. 2. #2
  Moderator

  Icon5 Cevap: Polis Nedir? Polis Kime Denir? Polis Kimlere Denir? Polis Nasıl Olunur?

  HER YÖNÜYLE POLİSLİK MESLEĞİ...

  TANIM

  Bireylerin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ve düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.


  GÖREVLER
  - Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
  - İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olur ve bununla ilgili önlemler alır,

  - Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerinde tedbirler alır,

  - Trafik düzenini ve akışını sağlar,

  - İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,

  - Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, haklarında yasal işlemleri yapar,

  - Güvenlik altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,

  - Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar.
  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,
  - Telsiz, faks, telefon,

  - Bilgisayar,

  - Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, taksi, panzer vb.),

  - Çeşitli büro malzemeleri.
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Polis olmak isteyenlerin;
  - Bedence güçlü, dayanıklı,

  - Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,

  - Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,

  - İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,

  - Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,

  - İnsanlara saygılı

  kimseler olmaları gerekir.
  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişkendir. Örneğin, trafik polisi genelde açık havada, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan bir polis kapalı ve gürültülü ortamda, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı ortamda, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevini yerine getirir. Polisler çalışırken suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve halktan kişilerle iletişim halindedirler. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından diğer kamu personeline göre daha kısa sürede emekli olurlar.
  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır. Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Meslek eğitimini tamamlayanlar Emniyet Teşkilatı birimlerine aday polis memuru olarak atanırlar.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi yurdun pek çok yerinde bulunan Polislik Meslek Yüksekokullarında verilmektedir.
  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Yüksekokulun ön lisans seviyesindeki eğitimine; genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretime bağlı okul mezunları sınavla alınırlar. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.
  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  - Eğitim süresi tatil ve sınavlar dahil 9 ay olup, Polis Memuru olmak için lise ve dengi okul mezunu olunması gerekmektedir.
  - Öğrenciler eğitimleri süresince; polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususları ve konuyla ilgili kanuni hükümleri, silahları ve çeşitlerini, mermileri, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını, ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, suçluların yakalanmasını, delillerin incelenmesini, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanmasını, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğrenir ve bu konularla ilgili dersler alırlar.
  MESLEKTE İLERLEME
  Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar. İhtiyaç halinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilk kademe amir yetiştirilmek üzere komiser yardımcılığı kursu açılır. Bu kurslar en az 6 aylık sürelerde gerçekleştirilir. Başarılı olanlar komiser yardımcılığına atanırlar. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süresi şu şekildedir:
  RÜTBELER SÜRESİ RÜTBELER BEKLEME SÜRESİ

  Komiser Yardımcılığı 4 yıl Emniyet Amiri 3 yıl

  Komiser 4 yıl Emniyet Müdürü 3 yıl
  BENZER MESLEKLER: Dedektif, koruyucu güvenlik memuru, jandarma.


  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Polis okullarında eğitim gören polis adayları eğitim boyunca her ay belli bir miktar harçlık almaktadırlar.
  - Mesleki eğitmini tamamlayanlar 11/1. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır. (eleman.net)

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Polis Nedir? Polis Kime Denir? Polis Kimlere Denir? Polis Nasıl Olunur?

  Polisler, başka kurumlara hangi şartlarda geçebilir

  Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Diğer Kurumlardan Naklen Atamalara İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 42'nci maddesinde; "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Tıbbi Teknolog, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Harita Teknisyeni, Kadastro Teknisyeni, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya eşiti veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlardan, aynı veya eşiti unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanacakların, askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması, Koruma ve Güvenlik Görevlileri'nin 30 yaşını, diğerlerinin 35 yaşını geçmemesi, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olması, gerekir" hükmü yer almaktadır. Ayrıca sözkonusu maddede, memur olarak atanabilmek için meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak; koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için ise, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapmış veya askerlik görevini komando olarak yapmış olmak, 2495 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşıyor olmak gerekmektedir.


  Bu hükümler çerçevesinde askerlik hariç devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması, 35 yaşını geçmemiş olmanız, son 3 yıllık sicil raporlarınızın ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinizin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olmanız halinde maliye Bakanlığına memur olarak naklen geçmeniz mümkündür. Bunun için Maliye Bakanlığı'na naklen geçmek için müracaatta bulunmanız ve bu müracaatınızın Maliye Bakanlığı'nca uygun bulunması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı müracaatınızı uygun bulması halinde kurumunuzdan muvafakatınızı isteyecektir.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Polis Nedir? Polis Kime Denir? Polis Kimlere Denir? Polis Nasıl Olunur?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.06.14, 09:21
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.05.11, 13:56
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.01.11, 18:58
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.05.10, 03:32
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.02.10, 14:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.