Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantı

  Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?  Çekimli fiilin bölümleri;
  - Fiil kökü
  - Kip eki
  - Şahıs eki

  Çekimli Fiil
  Mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir.

  gitmek
  gidiyorum
  gidiyorsun
  gidiyor
  gidiyoruz
  idiyorsunuz
  gidiyorlar

  Bu, konuyu anlaman için bir örnekti
  Sorunun cevabı A şıkkı

  ağaç yaş iken eğilir----> eğil-mek--Fiil
  at binicisini tanır----> binici-bin-mek- Fiil
  ağır gitki yol alasın---->alasın-al-mak-Fiil

  A akıl akıldan üstündür----Bu cümlede fiil bulunmuyor.
 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?

  Kip Ekleri

  Türkçede kip ekleri iki grupta incelenir: haber kipi, dilek kipi.

  Haber kiplerinde zaman anlamı vardır, dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur.

  Zaman anlamı taşıyan kiplere “haber” kipi denmesini şöyle açıklayabiliriz. Televizyonda haberleri izlerken spikerin ağzından “Tren kazasında üç kişi öldü.” (görülen geçmiş zaman), “Başbakan yarın yurda dönecek.” (gelecek zaman) gibilerinden cümleler duyarız. Bu cümlelerde seyirciye haber verme amacı vardır. Herhangi bir dilek, istek, rica anlamı yoktur. Seyirci, haberleri dinler, birtakım olaylardan haberdar olur. Haber spikeri seyirciden herhangi bir şey yapmasını istemez. İşte bu yüzden, zaman anlamı taşıyan kiplere “haber kipi” denmektedir.

  Haber kipi sözünü duyduğumuzda aklımıza “zaman” gelmelidir. Türkçede beş temel zaman vardır: geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve gelecek zaman. Haber kipi dendiğinde, aklımıza bu beş temel zaman ve bu zamanları karşılayan ekler gelmelidir.

  Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur, gelecekle ilgili birtakım “tasarılar” vardır. Dilek kipinde emir, istek, gereklilik ve şart anlamları söz konusudur. Dilek kipinin kullanılış amacı, karşı tarafı haberdar etmek değildir. Cümleyi söyleyen kişi karşı taraftan bir şeyler ister, diler. Dilek kipiyle çekimlenmiş bir cümleyi duyan kişi hemen harekete geçer, bir şeyler yapar. Haber kipinde, dinleyen kişiler pasiftir, fakat dilek kipinde dinleyen kişiler aktiftir. “Hadi kahve içelim.” (istek kipi), “Bu kitabı okumalısın.” (gereklilik kipi) gibi dilek kipleriyle çekimlenmiş cümlelerde, söyleyen kişi karşısındakinden birtakım isteklerde bulunur. Karşı taraf bu cümleleri duyunca harekete geçer.


  A) HABER KİPİ EKLERİ

  1. Geniş Zaman Kipi (–r, –ar, –er, –ır, –ir, –ur, –ür)
  Sürekli tekrarlanan, alışkanlık haline gelen fiiller bu kiple karşılanır.

  Sabahları erken kalkarım.
  Konu bitimlerinde mutlaka test çözeriz.

  Geniş zaman kipinin olumsuz çekiminde kip eki “–r” düşer.

  “izlerim” iz–le–r–im → “izlemem” iz–le–me–m

  Normal şartlarda “izlerim” fiilinin olumsuzunun “izlemerim” biçiminde olması düşünülür. Fakat böyle olmaz. Geniş zaman eki “–r” düşer. Ek düşmesine rağmen, fiildeki geniş zaman anlamı yok olmaz.

  Geniş zaman kipinin 2. ve 3. kişi olumsuz çekimlerinde, kip eki “–r”nin “–z”ye dönüştüğü görülür.

  “üşürsünüz” üşü–r–sünüz → “üşümezsiniz” üşü–me–z–siniz

  Normal şartlarda “üşürsünüz” fiilinin olumsuzunun “üşümersiniz” biçiminde olması düşünülür. Fakat böyle olmaz. Geniş zaman eki “–r”, fiilin olumsuz çekiminde “–z”ye dönüşür.

  2. Şimdiki Zaman Kipi (–yor)
  Başlamış ve sürmekte olan fiilleri anlatmak için bu kip kullanılır.

  Babam bahçedeki ağaçları buduyor.
  (“buda–” fiili başlamış ve halen sürüyor.)

  Şimdiki zaman eki “–yor”, düz–geniş “a,e” ünlüleriyle biten fiillere geldiğinde, bu ünlüleri daraltarak “ı,i,u,ü” biçimlerine dönüştürür. Bu olaya “ünlü daralması” denir.

  çınla-yor → “çınlıyor” (ünlü daralması)
  gizle–yor → “gizliyor” (ünlü daralması)

  Şimdiki zaman eki “–yor”, ünsüzle biten fiillere geldiğinde araya “yardımcı ünlü” (ı,i,u,ü) girer. Bu olaya “ünlü türemesi” denir.

  kaç–yor → “kaç–ı–yor” (ünlü türemesi)
  kes–yor → “kes–i–yor” (ünlü türemesi)

  3. Görülen Geçmiş Zaman Kipi (–dı, –di, –du, –dü, –tı, –ti, –tu, –tü)
  Geçmişte yapılan, kişinin tanık olduğu, gördüğü fiiller bu kiple karşılanır.
  Kişi tarafından görülmese bile, gerçekleştiği kesin olarak bilinen fiiller yine bu kiple karşılanır.

  Hakan Şükür, dünkü maçta iki gol attı.
  (Kişi, maçı stadyumda veya evinde izlemiş, gollerin atılışını görmüştür.)

  4. Duyulan Geçmiş Zaman Kipi (–mış, –miş, –muş, –müş)
  Geçmişte yapılan, kişinin tanık olmadığı, görmediği, başkasından duyup öğrendiği fiiller bu kiple karşılanır.

  Hakan Şükür dünkü maçta iki gol atmış.
  (Kişi, maçı stadyumda veya evinde izlememiş, Hakan Şükür’ün iki gol attığını kendisi görmemiş, başkasından duyup öğrenmiştir.)

  5. Gelecek Zaman Kipi (–acak, –ecek)
  Henüz gerçekleşmemiş, gelecekte yapılacak fiiller bu kiple karşılanır.

  Maaşımı çekince odun kömür alacağım.
  Eve ne zaman döneceksin?

  Gelecek zaman eki “–acak, –ecek”, ünlüyle biten fiillere geldiğinde araya “y” kaynaştırma ünsüzü girer. Bu olaya “ünsüz türemesi” denir.

  anla–acak → “anla–y–acak” (ünsüz türemesi)
  süsle–ecek → “süsle–y–ecek” (ünsüz türemesi)


  B) DİLEK KİPİ EKLERİ

  1. Emir Kipi
  Fiilin yapılmasını emretmek amacıyla bu kip kullanılır.
  Emir kipinin özel bir eki yoktur. Emir kipi kişi ekleriyle yapılır.
  Emir kipinin 1. tekil kişi ve 1. çoğul kişi çekimleri yoktur.
  Emir kipinin 2. tekil kişi çekimi eksiz yapılır.

  Söylediklerimi defterinize yazın.
  Çabuk dışarı çık!
  Eşyaların hepsini yukarı taşısınlar.

  “sus-“ fiilini emir kipiyle çekimleyelim:
  ─ ─
  sus susun / susunuz
  sussun sussunlar

  Kök ve gövde durumundaki fiilleri yalın biçimde kullanmak, emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlemek anlamına gelir. Bu sebeple mastar durumundaki fiilleri yazarken, fiillerin sonuna mutlaka ya kısa çizgi (–) ya da “–mak, –mek” mastar eki getirilir.

  Mastar durumundaki fiillerin sonuna konulan kısa çizgi (–), fiildeki ünlünün kalın ya da ince olmasına göre “mak, mek” diye okunur. “git–” biçiminde yazılan bir fiili “gitmek” diye okuruz. Bu fiili “git” diye okumak yanlıştır. Çünkü “git” dediğimizde, fiili emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlemiş oluruz. Mastar durumundaki “git–” fiilini, “git” diye okursak, “Sen git.” Anlamı ortaya çıkar ki, kastedilen bu değildir.

  Git– : mastar durumunda
  gitmek: mastar durumunda
  git : emir kipinin 2. tekil kişisiyle çekimlenmiş (“Sen git.” Anlamında)

  2. İstek Kipi (–a, –e)
  Yapılmasını istediğimiz fiilleri bu kiple karşılarız.
  Fiillere “-a, -e” eki getirilerek yapılır.
  Okul çıkışında Teknosa’ya gidelim.
  Şoför Bey, müsait yerde ineyim.

  “gül-“ fiilini istek kipiyle çekimleyelim:
  güleyim gülelim
  gülesin gülesiniz
  güle güleler

  İstek kipi eki “–a, -e”, ünlüyle biten fiillere geldiğinde araya “y” kaynaştırma ünsüzü girer.
  Taşı–a–lım → taşı–y–a–lım

  3. Gereklilik Kipi (–malı, –meli)
  Fiilin yapılması gerektiğini belirtmek için bu kip kullanılır.
  Fiillere “-malı, -meli” eki getirilerek yapılır.

  Taksitleri zamanında yatırmalısın.
  Gençlere daha hoşgörülü davranmalıyız.

  “çalış-“ fiilini gereklilik kipiyle çekimleyelim:
  çalışmalıyım çalışmalıyız
  çalışmalısın çalışmalısınız
  çalışmalı çalışmalılar

  4. Şart Kipi (–sa, –se)
  Fiilin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğunu belirtmek için bu kip kullanılır.
  Fiillere “-sa, -se” eki getirilerek yapılır.

  “düşün-“ fiilini şart kipiyle çekimleyelim:
  düşünsem düşünsek
  düşünsen düşünseniz
  düşünse düşünseler

  Şart kipi eki “–sa, –se”, birleşik cümlelerde ikinci yargının gerçekleşmesini bir koşula bağlar.
  Azıcık uyusam başımın ağrısı geçer.

  Şart kipi eki “–sa, –se”, kimi zaman istek, dilek, rica anlamlarında da kullanılabilir.

  Televizyonun sesini azıcık kıssan.
  Yarınki geziye siz de gelseniz.
  Bu akşam biraz erken uyusak.


  FİİLLERİN BİRLEŞİK ZAMANLI (KİPLİ) ÇEKİMİ
  Fiillerin basit zamanlı çekimlerine “idi, imiş, ise” getirilerek yapılır.
  Basit zamanlı fiil: İçinde bir tane kip eki bulunan fiillere denir.
  Birleşik zamanlı fiil: İçinde iki tane kip eki bulunan fiillere denir.

  1. Hikâye Birleşik Zaman (idi)
  Basit zamanlı fiillere “idi” getirilerek yapılır.
  Yürüyorum : şimdiki zaman
  yürüyordum (yürüyor idim) : şimdiki zamanın hikâyesi

  Az kalsın önümüzdeki kamyona çarpacaktık.
  Çocukken denizden korkardım.

  2. Rivayet Birleşik Zaman (imiş)
  Basit zamanlı fiillere “imiş” getirilerek yapılır.
  Satacak : gelecek zaman
  satacakmış (satacak imiş) : gelecek zamanın rivayeti

  Niçin gelmediğini söyleyecekmiş.
  Dün bu saatlerde maç izliyormuş.

  3. Şart Birleşik Zaman (ise)
  Basit zamanlı fiillere “ise” getirilerek yapılır.
  Gelirim : geniş zaman
  gelirsem (gelir isem) : geniş zamanın şartı

  Burada sıkıldıysan, başka bir yere gidebiliriz.
  Kemal’i görürsen, selamımı söyle.


  Sözcükte Yapı


  Ekler


  I. Yapım Ekleri

  1. Addan Ad Yapan Ekler
  2. Addan Fiil Yapan Ekler
  3. Fiilden Fiil Yapan Ekler
  4. Fiilden Ad Yapan Ekler


  II. Çekim Ekleri

  a) Ad Çekim Ekleri
  1. İyelik Ekleri
  2. Durum Ekleri
  3. Çokluk Eki (-lar, -ler)

  b) Fiil Çekim Ekleri
  1. Kip Ekleri
  2. Kişi Ekleri  Tags: sözcükte yapı dilbilgisi edebiyat ekler yapım ekleri yapım eki addan ad yapan ekler addan fiil yapan ekler fiilden fiil yapan ekler fiilden ad yapan ekler çekim ekleri çekim eki ad çekim ekleri iyelik ekleri durum ekleri çokluk eki fiil çekim ekleri kip ekleri kişi ekleri


  bunu okuyan bunları da okuyor


  * Kişi Ekleri
  * Programsız Kilitlenen Explorer Açılış Sayfasını Değiştirme
  * Kitap Özetleri
  * Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme
  * “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
  * İyelik Ekleri
  * Çekim Ekleri
  * Fiilden Ad Yapan Ekler


 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?

  FİLLERDE ÇEKİM
  Çekimli Fiil Nedir?
  Fiillerin asıl görevleri, bir işin, hareketin kim tarafından, ne zaman yapıldığını, yapılacağını göstermesidir. Yani filler, bir kişi ve zamana bağlı olarak kullanıldıkları zaman gerçek fiil görevlerini yapmış olurlar. Bu yüzden filler, varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri onlarla ilgili oluşları bir zamana ve kişiye bağlayarak bildiren kelimelerdir, şeklinde tanıtılır.
  Kısaca, zaman ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir.
  Misal olarak,
  Duruyoruz: Dur - u - yor - uz
  Fiil kökü Yardımcı Ses Zaman eki Kişi eki
  Böyle fil kök veya gövdelerinin zaman ve şahıs eki almış biçimine ekimli fiil denir. Fiilde üç kavram bulunur: İş, oluş,hareket-zaman ve şahıs kavramı
  İş, oluş, hareket kavramı: dur- fiili. Zaman kavramı: İşin, oluşun meydana geldiği, olduğu veya olacağı zamandır. -yor eki, yükselme işinin şimdi yapıldığını bildirmektedir.Kişi kavramı: İşi, hareketi yapan varlıktır. Bu varlık canlı veya cansız olabilir. Durma işini yapan biziz. Kelimenin sonundaki -uz eki biz’in karşılığıdır.
  Kip Nedir?
  Fiil kök veya gövdelerinin zaman ve dilek bildirmek üzere aldıkları eklere
  Türkçe’de fiillerin girdiği kalıplara kip denir,
  Türkçe’de fiillerin girdiği kalıplar, yani bulunduğu kipler iki çeşittir:
  Basit kipler,
  Birleşik kipler.
  1) Basit Kipler:
  Tek bir kip(zaman) eki almış fiil çekimlerine basit kip denir.
  Basit kipler de ikiye ayrılır:
  a-Bildirme Kipleri/Haber Kipleri
  b-Dilek Kipleri

  a) Bildirme/Haber Kipleri:
  “Şimdiki Zaman, Geniş Zaman Gelecek Zaman, -miş’li geçmiş zaman,-di’li geçmiş zaman”dır
  Fiillerin gösterdiği işlerin, hareketlerin yapıldığı, yapılacağı, olduğu, olacağı zamanı kesin olarak haber veren, bildiren kiplerdir. Bunlarda işin ne zaman yapıla cağı veya yapıldığı açıktır. İşin zamanını bildirdiği, haber verdiği için bu kiplere bildirme kipleri denilmiştir.
  b) Dilek Kipleri
  Bir işin hareketin, yapılmasını, olmasını dilek ve şart anlamıyla bildiren kiplerdir. Dört tanedir. Bunlar: Dilek/istek, şart, Gereklilik ve emir kipleridir.
  2- Birleşik Kipler
  Birden fazla zaman eki almış kiplere birleşik kipler denir. Bazı yörelerde katmerli çekim dediğimiz üç zamanlı çekimler var ise de Türkçe’de üç tene birleşik zamanlı kip vardır.
  Bunlar: “Hikaye, Rivayet ve Şart” dır.

 4. #4
  Moderator

  Standart Cevap: Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?

  Fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine denir. Bir çekimde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. Çekimin daha iyi anlaşılabilmesi için “kip, zaman, şahıs” kavramlarının bilinmesi gerekir.  Fillerde Kip
  Eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir durum anlatılır. Buna fiilin kipi denir.
  Türkçe’de kipler iki grupta incelenir. Bunlar haber kipleri ve dilek kipleridir.
  1. Haber (Bildirme) Kipleri
  Fiilin çekiminde kesin bir zaman ifadesi varsa, fiil haber kipindedir. Biz bunu fiilin çekimini adlandırırken açıklarız aslında. Örneğin; “gelecek” fiilinin çekimini söylerken “gelecek zamanla çekimlenmiş” deriz. İşte çekimi adlandırırken “zaman” ifadesini kullanıyorsak fiilin kipi “haber kipi”dir.
  Bu kipin beş çekimi vardır. Bunları çekimleriyle birlikte gösterelim.
  a. Bilinen Geçmiş Zaman (-di’li)
  Eylemin yapılışının kesin olarak bilindiğini gösterir.


  I. Tekil Şahıs al - dı - m


  II. Tekil Şahıs al - dı - n


  III. Tekil Şahıs al - dı


  I. Çoğul Şahıs al - dı - k


  II. Çoğul Şahıs al - dı - nız


  III. Çoğul Şahıs al - dı - lar


  fiil kip eki şahıs eki
  Görüldüğü gibi fiiller altı şahsa göre çekimlenir. Bundan sonraki çekimlerimizde sadece örnekleri yazacağız; şahıs sırasını siz bu örneğe göre belirleyin.
  b. Öğrenilen Geçmiş Zaman
  Bildirilen işin yapıldığını, başkasından duyma şeklinde ifade eden çekimdir.


  al - mış - ım al - mış - ız


  al - mış - sın al - mış - sınız


  al - mış al - mış - lar


  “-miş” eki her zaman başkasından duyulma anlamı taşımayabilir.


  “Elin kanamış, ne yaptın yine?”


  cümlesinde “-mış” eki görülen bir durumu anlatmaktadır.
  “Sıcak sobanın başında uyuyakalmışım.”


  cümlesinde ise sonradan farkına varılan bir durum anlatılmaktadır.
  c. Şimdiki Zaman
  Eylemin söylendiği anla yapıldığı ânın bir olduğunu gösterir.


  Çalış - (ı)yor - um Çalış - (ı)yor - uz


  Çalış - (ı)yor - sun Çalış - (ı)yor - sunuz


  Çalış - (ı)yor Çalış - (ı)yor - lar


  Parantez içinde gösterilen ses, ünlüyle biten fiillerde görülmez: “uyu - yor”
  Fiile şimdiki zaman anlamı veren, hatta “-yor” ekinden daha kesin bir biçimde “işin üzerinde olma” anlamını veren bir diğer ek de “-makta, -mekte” ekidir. Mastar ekiyle “-de” hal ekinin kaynaşmasından oluşan bu ek günümüzde tamamen şimdiki zaman anlamı veriyor.


  Gel - mekte - y - im


  Gel - mekte - sin


  Gel - mekte


  Gel - mekte - y - iz


  Gel - mekte - siniz


  Gel - mekte - ler
  Hatta bazı kullanımlarda bu ekin “-mada, -mede” şekillerine dönüştüğü görülür.


  “Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer”


  dizesinde altı çizili fiiller bu şekilde çekimlenmiştir.
  d. Gelecek Zaman


  Eylemin, söylendiği andan sonra yapılacağını ifade eder.


  Sor - acak - ım (soracağım)


  Sor - acak - sın


  Sor - acak


  Sor - acak - ız (soracağız)


  Sor - acak - sınız


  Sor - acak - lar
  e. Geniş Zaman
  Fiilin herhangi bir zamanda yapılabildiğini gösterir.


  Koş - ar - ım


  Koş - ar - sın


  Koş - ar


  Koş - ar - ız


  Koş - ar - sınız


  Koş - ar - lar
  2. Dilek (isteme) Kipleri
  Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Örneğin; “gitmeliyim” sözünde bu işin ne zaman yapılacağı değil, gitmenin arzu edildiği anlatılmak isteniyor. Dilek kiplerinin dört çekimi bulunuyor.
  a. Gereklilik Kipi
  Eylemin yapılması gerektiğini anlatan kiptir. Bazen cümleye ihtimal anlamı da katabilir. Ancak daha çok zorunluluk bildirir.
  Sor - malı - y - ım


  Sor - malı - sın


  Sor - malı


  Sor - malı - y - ız


  Sor - malı - sınız


  Sor - malı - lar


  “Bu yazıyı iki saatte bitirmeliyim.” cümlesinde gereklilik,


  “Şimdiye dek eve gelmiş olmalı.” cümlesinde ihitimal anlamı verir.
  b. Şart Kipi (Dilek- Koşul)
  Bazı cümlelerde dilek, bazılarında koşul anlamı katan fiil çekimidir.


  Bul - sa - m


  Bul - sa - n


  Bul - sa


  Bul - sa - k


  Bul - sa - nız


  Bul - sa - lar


  “Şu okul bir bitse de rahatlasak.” cümlesinde istek,


  “Kapıyı açsa beni görecekti.” cümlesinde koşul anlamı verir.
  c. İstek Kipi
  Eskiden çok kullanılan ancak günümüzde oldukça sınırlı bir kullanım alanı bulunan fiil kipidir. “-a, -e” eki kullanılarak yapılır.


  Bil - e - y - im (-eyim)


  Bil - e - sin


  Bil - e


  Bil - e - lim


  Bil - e - siniz


  Bil - e - ler


  Bunlardan en çok birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar kullanılır.


  “Son yazdığım şiiri getireyim.”


  “Anlat da neler olduğunu, biz de bilelim.”


  cümlelerinde bu kipi görüyoruz.
  d. Emir Kipi
  Eylemin yapılması gerektiğini buyruk şeklinde bildiren çekimdir. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur. Emir kipinin çekimi şahıs ekleri ile yapılır.


  gel gel - in (gel - iniz)


  gel - sin gel - sin - ler


  Görüldüğü gibi emir kipinin birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarında çekimi yoktur.


  “Yarın bize biraz erken gel.”


  “Çıkın odadan hepiniz.”


  cümlelerinde altı çizili fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir.
  Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk
  Fiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce “-ma, -me” olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır.


  Koş - tum ® Koş - ma - dı - m.


  Gel - miş - sin ® Gel - me - miş - sin


  Bırak - acak ® Bırak - ma - y - acak


  Sor - malı - y - ım ® Sor - ma - malı - y - ım


  Olumsuz çekimde tek özel durum, geniş zamanın çekiminde görülür.


  Bunda olumsuzluk eki, zaman eki ve şahıs eki tamamen kaynaşmış durumdadır.


  Bil - ir - im


  Bil - ir - sin


  Bil - ir


  Bil - ir - iz


  Bil - ir - sin - iz


  Bil - ir - ler


  Bil - mem


  Bil - mezsin


  Bil - mez


  Bil - meyiz


  Bil - mezsiniz


  Bil - mezler
  Fiil Çekiminde Soru
  Fiil çekiminin soru şekli “mı, mi” ile yapılır. Buna soru eki diyenler olduğu gibi soru edatı diyenler de vardır. Fiil çekiminde “mi” bazen kip ekiyle şahıs eki arasında, bazen şahıs ekinden sonra gelir.


  Geldin


  Gelmişiz


  Geliyorsun


  Gelmeliyim


  Gitsek


  Gideyim


  Geldin mi?


  Gelmiş miyiz?


  Geliyor musun?


  Gelmeli miyim?


  Gitsek mi?


  Gideyim mi?
  yukarıdaki çekimlerde şahıs ekinden sonra diğerlerinde kip ve şahıs ekleri arasına girmiştir.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Neye Denir? Çekimli Fiil Örnekleri Nelerdir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.09.12, 14:49
 2. Çekimli Fiil Nedir? Çekimli Fiil Örnekleri
  By RedBuLL in forum Dil Bilgisi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.03.12, 01:36
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.03.12, 22:45
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.06.11, 05:26
 5. Fiil Fiil Nedir? Fiil Tanımı Fiil Hakkında Fiil'de (Eylem'de) Çatı
  By Sword_of_HeLL in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.04.09, 17:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.