Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Kolleji

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Kolleji

  Sponsorlu Bağlantı

  Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Kolleji


  Polis Koleji Giriş Şartları Polis Koleji; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin Fen Bilimleri Alanı müfredatına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.
  Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlardaki fakültelerde eğitim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.
  Polis Kolejine 2005 yılında aşağıda belirtilen sınav aşamaları ile öğrenci alınacaktır.
  Başvuru İşlemleri:
  Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular 10 Ocak - 11 Şubat 2005 tarihleri arasında İlköğretim Okulu Müdürlükleri ve hazırlık sınıfı olan Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerinde internet ortamında yapılacaktır.
  Sınavlar:
  1-)Polis Koleji Aday Tespit Sınavı : Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı 12 Haziran 2005 tarihinde saat 10:00’da Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı (OKS) ve Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile birlikte 81 il merkezinde gerçekleştirilecektir.
  Polis Koleji Aday Tespit sınavı sonuçları en geç Temmuz ayının son haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Koleji Resmi Web Sitesi internet adreslerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Başarılı adaylara İl Emniyet Müdürlüklerince tebligat yapılacaktır.
  2-)Polis Kolejine Giriş Sınavı : Polis Koleji Aday Tespit sınavında başarılı olan adaylar, 08-14 Ağustos 2005 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Sınav (test) aşamalarından oluşmaktadır.
  Adaylarda Aranacak Şartlar:
  (1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  (2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  (3)İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  (4)Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
  (5)Yaş yönünden; 2005 Yılında yapılacak sınav için, hazırlık sınıfı okuyanlar için 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak, hazırlık sınıfı okumayanlar için 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak. İlköğretim okulunun beşinci sınıfını bitirdikten sonra herhangi bir sebeple yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerli sayılacak, ilköğretim okulunun beşinci sınıfını bitirmeden önce yaptırılan yaş düzeltmesinde ise düzeltilmiş yaşa itibar edilecektir.
  Öğrenime ara vermemiş olmak,
  (7)Herhangi bir okuldan, ahlaki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,
  Hazırlık sınıfı hariç, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  (9)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  Boy Yönünden
  ERKEKLER için en az;
  13 yaşından gün almamış olanların (1993 doğumlu) 139 cm.,
  14 yaşından gün almamış olanların (1992 doğumlu) 144 cm.,
  15 yaşından gün almamış olanların (1991 doğumlu) 151 cm.,
  16 yaşından gün almamış olanların (1990 doğumlu) 156 cm.,
  17 yaşından gün almamış olanların(1989 doğumlu) 160 cm boyunda olmaları,
  KIZLAR için en az;
  13 yaşından gün almamış olanların (1993 doğumlu) 144 cm.,
  14 yaşından gün almamış olanların (1992 doğumlu) 147 cm.,
  15 yaşından gün almamış olanların (1991 doğumlu) 151 cm.,
  16 yaşından gün almamış olanların (1990 doğumlu) 156 cm.,
  17 yaşından gün almamış olanların (1989 doğumlu) 160 cm boyunda olmaları gereklidir,
  Sınavlarda başarılı olan aday öğrenciler, Polis Koleji'nde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitiminin başlama tarihinden itibaren 3 gün içinde Polis Koleji'ne müracaat etmeyen adayların yerine sırası ile yedek öğrenciler çağrılır. Bu süre içerisinde beslenme barınma ve sağlık giderleri okulca karşılanan öğrencilere, sağlık kurulu raporları aldırılır. Rapor sonucu aranan sağlık şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin kaydı yapılmayarak yerlerine sırası ile yedek adaylar çağrılır. Polis Koleji öğrencisi olacağı tespit edilenler, Yüklenme ve Kefalet senedi vermek şartıyla Polis Kolejine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar


  POLİS AKADEMİSİNE BAĞLI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
  POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ KOŞULLARI
  1- Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlarıdır.
  2- Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda:
  a) T.C. vatandaşı olmak,
  b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, (Müracaat edebilecek okullar ileriki tarihlerde Web sitemizde yayımlanacaktır)
  c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2007 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek puanı almış olmak, (İleriki tarihlerde Web sitemizde duyurulacaktır)
  d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2007) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1985 - 01 Ekim 1989 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1983 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
  e) Bayanlar için 1.65 cm. erkekler için 1.67 cm..den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
  f) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
  g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
  h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
  j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
  k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
  n) Herhangi bir nedenle Yüksekokuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

  şartları aranır. 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Koll

  0. SINAVDA NE TÜR TESTLER UYGULANACAKTIR?
  Sınavda akademik yeteneği ölçme niteliği ağırlıklı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testleri
  uygulanacaktır. Bu testlerde derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri çerçevesinde yorumlama, ilişkilendirme,
  analiz etme gibi zihinsel beceriler yoklanacaktır.
  11. SINAVIN UYGULANMASI
  12 Haziran 2005 Pazar günü yapılacak bu
  sınav; sabah saat 10.00’da başlayıp, tek oturumda 2 saat sürecektir. Kimlik
  kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 09.30’da sınava girecekleri
  okulda hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar kendi sıra numarasında oturacaklardır. Adayın yerinin değiştirilme
  yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon
  başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar cevap
  kağıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olduğunu mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için
  salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar, test kitapçıklarının
  üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa
  numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğu saptandığında değiştirilmesi için salon başkanına
  başvuracaktır.
  Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1
  saat içerisinde
  sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
  Adaylar; başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava gireceklerdir.
  Adayların;
  Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan
  cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle,
  Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlarla,
  gelmeleri,
  Sınav süresince, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav başladıktan sonra sınav
  konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri; başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip
  içmeleri ve
  görevlileri ile sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları
  yasaktır.
  Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin
  verilmeyecektir. Ancak
  sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak
  açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara
  sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Ancak, bu
  gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilerek
  sınav evrakına eklenecektir. Bu durumdaki adayların
  sınavı geçersiz sayılacak, kendilerine
  sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
  12. CEVAP KAĞIDI
  Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup
  bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kağıdına
  işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan
  yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir
  soru için birden çok cevap verilmiş ise o soruya
  verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde
  silinmesi gerekir. Cevap kağıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok
  cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve
  kaliteli bir silgi kullanmaya özelikle dikkat edilmelidir.
  Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar cevap kâğıdına
  işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.
  Sınavda “A” ve “B” olmak üzere iki adet test kitapçığı kullanılacaktır. Her iki türde de aynı sorular bulunacak, ancak
  soru numaraları farklı olacaktır. Adaylar sınava başlamadan önce mutlaka kendisine verilen kitapçığın türünü cevap
  kağıdına kodlayacaklardır. Yanlış kodlanması veya boş bırakılması halinde sınavı geçersiz sayılacaktır.
  Bu sistemde; 3 yanlış 1 doğru cevabı götürdüğünden, doğruluğundan emin olmadığınız soruları rasgele cevaplamanızda
  yarar yoktur.

 3. #3
  Misafir
  Guest

  Standart Cevap: Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Kolleji

  Ya ben dışardan lise okuyorum ve polislik lisesini okumak istiyorum ama nasıl geçiş yapacağımı bilmiyorum bna yardımcı olabilirmisiniz

 4. #4
  ModeratoR

  Standart Cevap: Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Kolleji

  Alıntı Misafir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ya ben dışardan lise okuyorum ve polislik lisesini okumak istiyorum ama nasıl geçiş yapacağımı bilmiyorum bna yardımcı olabilirmisiniz
  Polis Lisesine girebilmeniz için Sbs sınavına girmiş olmanız gerekmektedir.

  2014 POLİS KOLEJİ TABAN PUANLARI
  8. Sınıf öğrencileri internette Polis Koleji Taban Puanları ile araştarma yapmaktadır ve bazı yerlerde 420 bazı yerlerde 350 yazmaktadır diye sitemize yorum yapmaktadır. İnternette bu yazan rakamların hiç biri doğru değildir. Hatta hepsi yanlıştır. Hiç bir zaman Polis Koleji Taban Puanı şudur diye söyleyemeyiz. Çünkü Polis Koleji Taban Puanları sizin SBS puanınızla başvurmanız sonucu şekillenmektedir.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Polis Koleji Giriş Şartları Nelerdir? Polis Kolejine Nasıl Girilir? Polis Kolleji


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.12, 00:03
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.11.10, 02:53
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.10, 18:19
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.05.10, 14:14
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.02.10, 14:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.