Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
6 sonuçtan 6 ile 6 arası

Konu: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları

 1. #6
  Moderator

  Standart Cevap: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Sorul

  401)Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasına rağmen; Kırklareli. Vize. Saray gibi yerleşim yerlerini içine alan "Yıldız Dağlan Bölûmû'nde nüfus yoğunluğu Türkiye or¬talamasının altındadır.
  Bu duruma sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A)Tarım alanının dar olması
  B)Yetiştirilen tarım ürünü çeşidinin fazla olması
  C)İşlek yollara uzak olması
  D)Arazinin dağlık ve engebeli olması

  402)Ege Bölgesi'ndeki akarsular denize döküldükleri yerde delta oluştururlar.
  Aşağıdaki akarsu-delta ovası eşleştirmelerin¬den hangisi Ege Bölgesi'nde yer almaz?
  A) B Menderes - Balat Ovası B) Bakırçay - Dikili Ova C)Gediz-Menemen Ovası D)Göksu - Silifke Ovası

  403)Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının biriktirdikleri alivyonlarla oluşan yurdumuzun en büyük ve verimli Delta ovası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Çukurova
  B)Bafra Ovası
  C)Çarşamba Ovası
  D)Erzincan Ovası

  404)Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir.
  Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin bölgede yetişmesi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Mercimek B) Zeytin C) Buğday D) Antep fıstığı

  405)Osmanlı Devletinin Baharat Yolunu ele geçirmesi aşağıdakilerden hangisine son vermesi ile olmuştur?
  A)Bizans B)Memlük C)Safevi D)Akkoyunlu

  406)Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
  Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
  B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.
  C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.
  D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

  407)Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Rumeli’deki topraklara Türkmenleri yerleştirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İleride yapılacak fetihler için hazırlık yapmak
  B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  C) C)Buraların Türkleşmesini sağlamak
  D) D)Balkanlara fetihler yapmak için

  408)Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde İstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
  A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
  B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
  C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.
  D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

  409)Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
  A)İlk Türk anayasası hazırlandı. C)İlk nüfus sayımı yapıldı.
  B) Posta teşkilatı kuruldu. D) Devlet memurları maaşlı duruma getirildi.


  410)I-Karadenizin bir Türk gölü haline gelmesi
  II-İpek yolunun Osmanlı devletinin kontrolüne girmesi
  Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?
  A)İstanbul’ un fethinin B)Kırımın fethinin
  C)Trabzonun fethinin D)Mora Yarımadasının fetihinin

  411)Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’ne ticari açıdan fazla çıkar sağladığı söylenemez?
  A)Kırım Cİstanbul
  B)Sırbistan D)Kıbrıs

  412)Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar vermiştir?
  A)Venedik B)İngiltere C)Rusya D)Fransa

  413İstanbul’un fethi dünya tarihi açısında değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
  A)Derebeylik sisteminin yıkılışı hızlandı B)Osmanlı Devleti İmparatorluğa dönüştü
  C)İtalya’da Rönesans’ın başlamasına etki etti D)Ortaçağı sona erdirmesi

  414)Pirinç ve Kendir aşağıdaki bölümlerin hangisinde halkın önemli geçim kaynakları arasında yer alır?
  A)Batı Karadeniz B)Yukarı Sakarya C)Doğu Karadeniz D)Güney Marmara

  415)Yükselme döneminde
  -Fatih Sultan Mehmet Kıırımı alarak İpek yolunu ele geçirmiştir.
  -Kanuni, Hint Deniz seferlerinde Portekizlilerle savaşmıştır.
  Buna göre Osmanlı Devletinin genel politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
  A)Fetih politikası sürdürülmüştür.
  B)Deniz aşırı seferler yapılmıştır.
  C)Sınır komşularının dışında da savaşılmıştır.
  D)Baharat Yolu ele geçirilmiştir.

  416)Karadeniz Bölgesi’nde ormanlar deniz seviyesinden başlayarak 2000 m kadar ulaşır.Daha yükseklerde ise orman yerini dağ çayırına bırakmıştır.
  Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)Bölgede yağışın çok olması.
  B)Bölgenin orman olması.
  C)Bölgenin fazla eğimli olması.
  D)Belli yükseklikten sonra yağış ve sıcaklığın azalmış olması.

  417)Aşağıda Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir yerleşim birimi ile burada önemli ölçüde yetiştirilen bir tarım ürünü eleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?
  A)Rize-Çay
  B)Trabzon-Buğday
  C)Ordu-Fındık
  D)Samsun-Tütün

  418)Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi yurdumuzun yalnızca Karadeniz Bölgesinden çıkarılmaktadır?
  A-Bakır B-Taş kömürü
  C-Demir D-Krom

  419)I-Ergene Ovası
  II-Balıkesir Ovası
  III-Bursa Ovası
  IV-Bolu Ovası
  Yukarıdaki ovaların hangisi Marmara Bölgesi’ndeki ovalardan değildir?
  A-I B-II C-III D-IV

  420)Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?
  A)Asya ve Avrupa’da toprağı olan tek bölgemizdir.
  B)Nüfusu en az olan bölgemizdir.
  C) Ulaşım ağının en gelişmiş olduğu bölgemizdir.
  D) Türkiye’de en çok zeytin yetiştirilen bölgemizdir.

  421)Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında bölgenin ekonomik koşulları büyük ölçüde değişecektir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden olamaz?
  A)Türkiye’nin elektrik üretimi artacaktır.
  B)Tarlalar giderek meraya dönüşecektir.
  C)Nadasa duyulan gereksinim azalacaktır.
  D)Endüstri bitkileri tarımı yaygınlaştıracaktır.

  422)Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri açısından ilk sırada yer almaz?
  A)Buğday ve arpa üretiminde
  B)Küçükbaş hayvan beslenmesinde
  C)Enerji üretiminde
  D)Şeker pancarı üretiminde

  423)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu Yükselme döneminde gerçekleşen bir olay değildir?
  A)Karadeniz ve Akdeniz’in bu dönemde Türk gölü haline getirilmesi
  B)İlk kez başka devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
  C)Osmanlıların ilk kez Avrupa’ya geçmesi
  D)Halifelik ünvanının alınması ile İmparatorluğun teokratik bir özellik kazanması

  424) Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisi Osmanlı Devleti açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmamıştır?
  A)Preveze Deniz Savaşı
  B)Mohaç Savaşı
  C)I. Viyana Kuşatması
  D)Rodos seferi

  425)I- Akdeniz limanları önemini kaybetti.
  II- Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında gelişmeler oldu.
  III- Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.
  Yukarıda verilen gelişmeler Yeni Çağ’da sırasıyla hangi olayların sonucunda ortaya çıktı?
  A)Coğrafi keşifler-Rönesans-Reform
  B)Rönesans-Reform- Coğrafi keşifler
  C)Reform- Rönesans- Coğrafi keşifler
  D)Coğrafi keşifler- Reform-Rönesans

  426)Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler Dönemi’ndeki gelişmelerden değildir?
  A)Avusturya ile Vasvar Antlaşmasının yapılması
  B)Girit adasının alınması
  C)Gereksiz harcamaların kısılarak bütçe açığının kapatılması
  D)Rusya’nın büyümesi için gerekli yardımın yapılmas

  427)* Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları’ndan en kârlı çıkan ülkedir?
  A)Arnavutluk. B)Yunanistan.
  C)Bulgaristan. D)Romanya.

  428)* Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı.
  - On İki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi.
  Yukarıdaki gelişmeler, hangi savaşın sonuçlarındandır?
  A)Kırım Savaşı. B)93 Harbi.
  C)Trablusgarb Savaşı. D)I. Balkan Savaşı.

  429)I. İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
  II. İlk resmi gazete çıkarıldı.
  III. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu.
  IV. Kara Mühendishanesi oluşturuldu.
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmud döneminde olmuştur?
  A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)III ve IV

  430)* Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi,
  Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisinde olması.
  Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
  A)Berlin. B)Paris. C)Edirne. D)Yaş.

  431) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877-78 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona eren savaşın sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
  A)Prut Antlaşması. B)Londra Antlaşması.
  C)Ayastefanos Antlaşması. D)Karlofça Antlaşması.

  432)Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları sırasındaki karışıklıktan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir?
  A)Arnavutluk. B)Yunanistan.
  C)Bulgaristan. D)Romanya.

  433)Aşağıdakilerin hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan değildir?
  A)Sen Jermen. B)Triyanon.
  C)Bükreş. D)Versay.

  434)I.Ahmed döneminde ,şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleri uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
  Bu durumun sebebi aşağıdakilerin hangisidir?
  A)Mali yetersizlikler.
  B)Taht kavgalarına son vermek.
  C)Ülkedeki iç isyanlara son vermek.
  D)Şehzadelerin gittikleri sancaklarda bağımsızlıklarını ilan etmeleri.

  435)II. Viyana kuşatmasından sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturduğu Kutsal İttifak’ta aşağıdaki devletlerin hangisi yoktur?
  A)Avusturya. B)Lehistan. C)Rusya. D)İngiltere.

  436)Balkan Savaşlarının aşağıdaki sebeplerinden hangisi, bu savaşların başlamasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?
  A)Fransız İhtilâli sonucunda yayılan milliyetçilik akımı.
  B)Balkan devletlerinin topraklarını genişletmek istemeleri.
  C)Balkan devletlerinin ittifak kurmaları.
  D)Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları.

  437)Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik düşüncesi aşağıda verilen gelişmelerin hangisine neden oldu ?

  A)Din ve devlet işlerinin ayrılmasına
  B)Demokrasi yönetimlerinin kurulmasına
  C)Her milletin kendi ulusal devletini kurmasına
  D)İmparatorlukların güçlenmesine

  438)Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce oldu ?
  A)Buhar gücünün sanayide kullanılması
  B)Coğrafi keşiflerin başlaması
  C)İngilterenin sömürgeler elde etmesi
  D)Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması

  439)Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesine ne ad verilir ?
  A)Sanayi inkılabı
  B)İnkılap veya devrim
  C)Kapitülasyon
  D)Sömürgecilik

  440)Rusya'nın XVIII. yüzyıldan itibaren sıcak denizlere ulaşmak ve dünya ticaretinden pay almak istemesi hangi devlet ile uzun süre savaşmasına neden oldu ?

  A)Osmanlı Devleti
  B)İngiltere
  C)Almanya
  D)İspanya

  441)Trablusgarp savaşının sonunda hangi antlaşma imzalandı ?
  A)Londra Antlaşması
  B)Atina Antlaşması
  C)Uşi Antlaşması
  D)İstanbul Antlaşması

  442)Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra olmuştur ?

  A)I.Meşrutiyetin ilanı
  B)Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması
  C)Islahat Fermanı'nın yayınlanması
  D)31 Mart Olayı

  443)Fransız ihtilali'nin olmasında aşağıdaki olayların hangisi etkili olmuştur ?
  A)Alman birliğinin kurulması
  B)ABD'nin demokrasi ile yönetilmesi
  C)Sömürgecilik hareketlerinin gelişmesi
  D)Buhar gücünün bulunması

  444)Aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi diğerlerinden sonra sömürgeciliğe başlamıştır?
  A)Fransa
  B)İngiltere
  C)İtalya
  D)Hollanda

  445)Sömürgecilik hareketleri sonunda Avustralya kıtası, Kuzey Amerika, Hindistan hangi devletin sömürgesi oldu ?

  A)İngiltere
  B)ABD
  C)Fransa
  D)İspanya

  446) Aşağıda verilen devletlerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesindeki Avrupa haritasında göremeyiz ?

  A)Almanya
  B)Avusturya Macaristan
  C)Çekoslovakya
  D)Sırbistan

  447)Aşağıdaki yerlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir?
  A)Mora B)Sırbistan C)Rodos D)Mısır

  448)Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
  A)Avusturya B)Almanya C)İtalya D)Fransa

  449)Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
  A)Kasr-ı Şirin Antlaşması
  B)Ferhat Paşa Antlaşması
  C)Nasuh Paşa Antlaşması
  D)Amasya Antlaşması

  449)Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
  A)Prut Antlaşması
  B)Küçük Kaynarca Antlaşması
  C)İstanbul Antlaşması
  D)Berlin Antlaşması

  450)Ergene Bölümünde en fazla üretilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Üzüm B)Zeytin C)Ayçiçeği D)Fındık

  451)Aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur?
  A)Yeşilırmak – Çarşamba Ovası
  B)Kızılırmak – Çarşamba Ovası
  C)Ceyhan – Amik Ovası
  D)Küçük Menderes – Çukurova

  452)Karstik yeryüzü şekli en çok hangi bölgemizde görülür?
  A)Ege Bölgesi
  B)Karadeniz Bölgesi
  C)Akdeniz Bölgesi
  D)Marmara Bölgesi

  453)Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine dökülür?
  A)Bakırçay B)Asi C)Çoruh D)Seyhan

  454)Osmalı Devletinin Avrupa’daki üstünlüğü hangi antlaşma ile sona ermiştir?
  A)Küçük Kaynarca Antlaşması
  B)Karlofça Antlaşması
  C)Zitvatorok Antlaşması
  D)Prut Antlaşması

  455Fransız Devriminin getirdiği fikirlerden hangisi Osmanlı Devletini en fazla etkilemiştir?
  A)Demokrasi
  B)Eşitlik
  C)Milliyetçilik
  D)Laiklik

  456)Aşağıdaki savaşların hangisi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu?
  A) Yassiçemen B) Malazgirt
  C) Pasinler D) Miryakefalon

  457)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?

  A) Çaka Beyliği B) Danişmentliler
  C) Saltuklular D) Aydınogulları Beyliği

  458) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin Türk tarihindeki önemlerinden sayılamaz?


  A) Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağladılar.

  B) Anadolu’yu, yaptıkları eserler, kurdukları şehirlerle bayındır hale getirdiler
  C) Türk-İslam kültürünü yaydılar.
  D) Anadolu’yu sömürgeleştirdiler.

  459) Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından kurulmuştur?

  A) Selçuk Bey B) Tuğrul Bey
  C) Süleyman Sah D) Alparslan

  460)Aşağıdakilerden hangisi Miryokefalon Savasının önemidir?

  A) Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
  B) Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
  C) Bizans’la ilk savaştır.
  D) Başkent İznik’ten Konya’ya taşınmıştır.

  461)11. ve 12. yüzyıllarda Avrupalı Hıristiyan devletlerin, Türklerin ilerleyişini durdurmak, Kudüs’ü Müslümanların elinden geri almak ve İslam dünyasının zenginliklerine sahip olmak amaçlarıyla Türk ve İslam ülkeleri üzerine yaptığı saldırılara ne ad verilir?
  A) Cihat B) Deniz Seferleri
  C) Haçlı Seferleri D) Akıncı Seferleri

  462)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu beyliklerinin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

  A) Türkmenlerin Anadolu’ya boylar halinde yerleşmesi
  B) Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflaması
  C) Anadolu Selçukluları üzerinde Moğol baskısının artması
  D) Haçlı Seferlerinin başlaması

  463)Tarihte ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alâeddin Keykubat B) Çaka Bey
  C) Umur Bey D) Mete Han

  464Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından değildir?
  A) Avrupa’da krallıklar güç kazandı.
  B) Papaya ve kiliseye duyulan güven azaldı.
  C) Akdeniz limanları gelişti. Doğu ve Bati ticareti canlandı.
  D) Osmanlılar ekonomik yönden büyük kazanç sağladı.

  465)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden değildir?
  A) Saltuklular B) Saruhanogullari
  C) Aydınogulları D) Osmanoğulları

  466)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi ünlü düşünür ve edebiyatçılarından değildir?
  A) Mevlâna Celâleddîn Rumî B) Hacı Bektaşî Veli
  C) Yunus Emre D) Hacı Bayram Veli

  467)Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1243 yılında olmuştur, sonucunda Anadolu’da Moğol baskısı artmış ve beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bütün bunlar neyin sonucunda olmuştur?
  A) Malazgirt savası B) Miryakefalon savası
  C) Kösedağ savası D) Dandanakan savası

  468)Haçlı Seferleri’nin dini nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Türklerin; Anadolu, Suriye ve Filistin topraklarından çıkarılmak istenmesi
  B) Kudüs ve çevresindeki kutsal yerlerin Müslümanlardan alınmak istenmesi
  C) Bizans’ın, Anadolu’daki topraklarının Türklerin eline geçmesini, Avrupalıların kendileri için tehlike görmeleri
  D) Türklerin Avrupa’daki ilerleyişlerinin durdurulmak istenmesi

  469) Genel nüfus sayımları ile ülkede yasayan insanlar ve nitelikleri belirlenir.
  Aşağıdakilerden hangisi, genel nüfus sayımları ile belirlenecek konulardan değildir?
  A) Ülkede yasayan insanların sayısı
  B) Ülkedeki nüfus dağılımı
  C) Nüfusun yas ve cinsiyet durumu
  D) Ülkedeki okulların sayısı

  470)Türkiye’de nüfus sayımlarının sonuçları, aşağıda verilen kurumların hangisinde değerlendirilir?
  A) Türk Standartları Enstitüsü’nde
  B) Devlet İstatistik Enstitüsü’nde
  C) Basbakanlik’ta
  D) Aile Planlama Teşkilatı’nda

  471) Bir ülkede nüfus artısına doğumların ölümlerden fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.
  Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
  B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
  C) Köyden kente yapılan göçlerin
  D) Çocuk ölümlerinin azalması


  472) Kentlerimiz nüfuslarına göre;
  * Küçük kentler (nüfusu 10–25 bin arasında olanlar)
  * Orta büyüklükteki kentler( nüfusları 25–100 bin arasında olanlar)
  * Büyük kentler ( nüfusları 100–500 bin arasında olanlar)
  * Çok büyük kentler ( nüfusları 500 binden fazla olanlar)
  Yukarıda verilen bilgilere göre Sinop hangi kent grubuna girer?
  A) orta B) küçük C) büyük D) çok büyük

  473)Çukurova, verimli topraklar üzerinde geniş tarım alanları bulunan ve yıl içinde birden fazla ürün alınmasını sağlayan geniş bir ovadır.
  Çukurova’da yaz mevsimlerinde nüfus çok artmaktadır.
  Buna göre, nüfus artısında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olur?
  A) Yaz aylarında turizmin hareketlenmesi
  B) İnşaat etkinliklerinin yaz mevsiminde hızlanması
  C) Tarım kesiminde mevsimlik isçiye gereksinim duyulması
  D) Bölgede endüstri kuruluşlarının şayisinin artması

  474) İletişim, duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü olarak aktarılmasıdır. İletişim için farklı araçlar kullanılabilir.

  Aşağıdakilerden hangisinde işitsel, görsel ve yazılı araçlar birlikte verilmiştir?
  A) kitap, konferans,demeç
  B) münazara, resim,ses bantları
  C) grafik, slayt, film şeridi
  D) radyo, TV, kitap

  475)İnsanlar; üzerinde yasadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, diş baskılar gibi güçlükler, toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına yol açmıştır.

  Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?
  A) İnsanların göç etme nedenleri
  B)Yerleşik yasama nasıl geçildiği
  C)Toplumsal gelişmelerin insanları nasıl değiştirdiği
  D)İnsanların güçlüklerle mücadelesi

  476) Yeniçağda “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
  A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform D) Haçlı Seferleri

  477) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir?
  A)Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılmas
  B) Ticaret yollarının el değiştirmesi
  C) Pusulanın geliştirilmesi
  D) Matbaa ile yeni bilgilerin yaygınlaşması

  478)Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran padişah hangisidir?
  A) II. Mahmut B) I. Süleyman C) III. Selim D) I. Abdülhamit

  479)Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?
  A) Eşitlik B) Özgürlük C) Demokrasi D) Milliyetçilik

  480)Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?
  A) Lale Devri B) III. Selim Devri C) Tanzimat Devri D) Meşrutiyet Devri

  481)Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
  A) I. Mahmut B) II. Mahmut C) II. Selim D) III. Selim

  482)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlıları Müslüman Devletlerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
  A) Otlukbeli B) Ridaniye C) Niğbolu D)Mercidabık

  483)Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?
  A) Almanya B) Fransa C) Avusturya D) İspanya

  484)Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
  A) Bizans B)Safevi C) Memlük D) Akkoyunlu

  485)Türkiye’nin ilk Demir – Çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştır?
  A) Karabük B) İskenderun C) Ereğli D) Sivas

  486)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez?

  A)Çay B)Mısır C)Fındık D)Pamuk

  487)Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır?

  A)Ergene B)Meriç C)Sakarya D)Susurluk

  488)Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır?

  A)Gediz Ovası B)Menteşe Yöresi C)Aydın Ovası D)Menderes Ovası

  489)Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur?

  A)Aydın B)Bursa C)Uşak D)Muğla

  490Aşağıdaki geçitlerden hangisi İskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar?

  A)Belen Geçidi B)Sertavul Geçidi C)Çubuk Geçidi D)Gülek Geçidi

  491) Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelmiştir?

  A)İnebahtı Savaşı B)Rodos’un Fethi C)Preveze Zaferi D)Ridaniye Savaşı

  492)Bugünkü Türkiye-İran sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle büyük ölçüde çizilmiştir?

  A)Amasya Antlaşması B)İstanbul Antlaşması C)Kasr-ı Şirin Antlaşması D)Prut Savaşı

  493)“Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.”
  Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

  A)II. Mahmut B)IV. Murat C)V. Mehmet D)III. Selim

  494)Amasra, Trabzon hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır?

  A)Fatih B)Yavuz C)Kanuni D)II. Murat  495)Aşağıdakilerden hangisi reform hareketleri sonucunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
  A) Ortodoksluk B) Anglikanizm C) Protestanlık D)Kalvenizm

  496)Sanayi inkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmıştır?
  A) Teknoloji B) Şehirleşme C) Laiklik D Sömürgecilik

  497)Osmanlı Devletinin Girit Adasını kuşatması aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasına neden olmuştur?
  A) Avusturya B) Venedik C) Lehistan D) Almanya

  498)Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Padolya Arazisini topraklarına katmıştır?
  A) Bucaş Antlaşması B) Vasvar Antlaşması
  C) Hotin Antlaşması D) Serav Antlaşması

  499)17.yy sadrazamlarından biri olan Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulunmuştur?
  A) Eğitim B) Maliye C) Askeriye D) Hukuk

  500)Osmanlı Devleti 17.yy boyunca pek çok Avrupa Devletiyle savaşmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
  A) Lehistan B) Fransa C) Avusturya D) Venedik  Kaynak:aygunhoca.com Alıntıdır. Teşekkürler aygunhoca • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları
  By Sword_of_HeLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 09.02.11, 19:02
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.02.11, 19:06
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.01.11, 21:13
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.01.11, 18:04
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 23:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.