Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: 9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İçin

 1. #1
  Junior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart 9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İçin

  Sponsorlu Bağlantı

  matematikle ilgili bütün formüller... yardımcı olusanz sevinirm... 2. #2
  Moderator

  Icon14 Cevap: 9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar

  9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İçin


  MATEMATİK FORMÜLLERİ

  ÜSLÜ SAYILAR

  x . a
  n + y . an – z . an = (x + y – z) . an
  am . an = am + n
  a
  m . bm = (a . b)m
  a
  m : an = am - n


  KARE'NİN ALANI:

  A=a.a

  (a karenin bir kenarı)

  DİKDÖRTGEN'İN ALANI:

  A = a.b
  (a kısa kenarı, b uzun kenarı)

  YAMUK'UN ALANI:

  A = (a+c).h / 2
  (a alt taban uzunluğu, c üst taban uzunluğu, h yükseklik)

  PARALELKENAR'IN ALANI:

  A = a.h
  (a taban kenarı, h tabana inen yükseklik)  SİLİNDİR'İN HACMİ:
  H = taban alan.yükseklik
  H = π.r.r.h
  (π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)
  (konserve tenekesi)

  KÜP'ÜN HACMİ:

  H = a.a.a
  (a küpün bir kenarının uzunluğu)
  (küp şeker)

  DİKDÖRTGENLER PRİZMASI'NIN HACMİ:

  H = a.b.c
  (a en, b boy, c yüksekliği)
  (kibrit kutusu)

  KARE PRİZMA'NIN HACMİ:

  H = taban alan.yüksekliği H = a.a.b
  (a kare olan tabanın bir kenarı, b yükseklik)

  DİK PRİZMALARIN HACMİ:

  V= (taban alanı) X (yükseklik)


  ÇEMBER'İN VE DAİRE'NİN ÇEVRESİ:
  Ç = 2.π.r

  (π=3,14 alırız r daire veya çemberin yarıçapı)

  DAİRE'NİN ALANI:

  A = π.r.r

  (π=3,14 alırız r dairenin yarıçapı)

  DAİRE DİLİMİNİN ALANI:

  A = π.r.r.x / 360º

  (π=3,14 alırız r dairenin yarıçapı, x açısı daire diliminin arasında kalan merkez açı)

  ÇEMBER YAYININ UZUNLUĞU:

  Ç = 2.π.r.x / 360º
  (π=3,14 alırız r çemberin yarıçapı, x açısı çember parçasının arasında kalan merkez açı)


  ÜÇGENİN ALANI VE ÇEVRESİ
  Üçgenin çevresini bulabilmek için
  kenarlar toplanır.
  Ç = a + b + c
  Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle
  kenar çarpılır ve ikiye bölünür.  h x a
  A= ----------
  2

  ÇOKGENDE iç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı


  (n - 2) . 180°

  Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde

  Dış açılar toplamı =360°

  Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin

  n.(n-3) / 2
  Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.
  n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek
  (n – 2) adet üçgen elde edilebilir.

  n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açının ölçüsü
  (n - 2) . 180°/ n
  Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü

  360° / n

  DOĞRUNUN EĞİMİ
  Eğim karşının komşuya bölümüdür.
  Eğim=tanx


  Eğim=b/c


  Kar-Zarar Problemleri

  Maliyet:100 %20 kar Satış:100+20=120
  Maliyet:100 %20 İndirimli Satış:
  100-20=80

  İndirimli satışın üzerinden %20 karlı satış:
  80.%120=(80.120):100=96

  YÜZDE PROBLEMLERİ

  Yüzde, paydası 100 olan kesirlere denir.

  Örneğin, yüzde 50 (%50)= 50/100 = 1/2

  Yüzde 20 (%20) = 20/100 = 1/5

  FAİZ PROBLEMLERİ

  f = a.n.t / 100 (yıllık faiz)
  f = a.n.t / 1200 (aylık faiz)
  f = a.n.t / 36000 (günlük faiz)
  (a anapara, n faiz yüzdesi, t zaman, f faiz)

  SAAT PROBLEMLERİ
  |30.saat(akrep)-5,5.dakika(yelkovan|
  =kollar arasındaki açı


  HAREKET PROBLEMLERİ
  Yol: x
  Hız: v
  Zaman: t
  Yol= Hız . Zaman x=v.t
  Hız = Yol / Zaman v=x/t
  Zaman= Yol / Hız t=x/v
  Hareketliler aynı anda ve zıt yönde ise x = (v1 + v2). t
  Hareketliler aynı anda ve aynı yönde
  ise x = (v1 - v2). t
  Nehir problemlerinde ise her zaman kayığın hızından akıntının hızı çıkartılır.

  YAŞ PROBLEMLERİ

  Bir kişinin yaşı a olsun,
  T yıl önceki yaşı : x-T
  T yıl sonraki yaşı : x + T olur.

  İki kişinin yaşları oranı yıllara
  göre orantılı değildir.
  n kişinin yaşları toplamı b ise
  T yıl sonra b + n.T
  T yıl önce b - n.T

  Kişiler arasındaki yaş farkı
  her zaman aynıdır.
  x yıl öncede yaş farkı a-b
  x yıl sonrada yaş farkı a-b
  Katlar ve oranlar hangi yılda verildiyse

  denklem o yılda kurulur.

  İŞÇİ - HAVUZ PROBLEMLERİ
  Bir işi;

  A işçisi tek başına a saatte,
  B işçisi tek başına b saatte,
  C işçisi tek başına c saatte
  yapabiliyorsa;
  İş t saatte bitiyorsa
  1/a + 1/b + 1/c = 1/t olur.

  A işçisi 1 saatte işin 1/a sını bitirir.
  A ile B birlikte t saatte işin

  (1/a + 1/b).t sini bitirir.
  A işçisi x saatte, B işçisi y saatte
  C işçisi z saatte

  çalışarak işin tamamını bitirdiklerine göre üçü birlikte işi k saatte bitiriyorsa,
  k/x + k/y + k/z = 1 olur.

  Havuz problemleri işçi problemleri
  gibi çözülür.
  A musluğu havuzun tamamını a saatte
  doldurabiliyor.
  Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun
  tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor
  olsun.
  Bu iki musluk birlikte bu havuzun t saatte
  (1/a - 1/b).t sini doldurur.
  Bu havuzun dolması için b > a olmalıdır.
  Eğer havuz t saatte doluyorsa
  1/a - 1/b = 1/t
  Havuz dolduruluyorsa dolduran musluk (+), boşaltan musluk (-) alınır.
  Havuz boşaltılıyorsa dolduran musluk (-), boşaltan musluk (+) alınır.


  TRİGONOMETRİ  SinC = karşı / hipotenüs

  SinC = c / a

  CosC = komşu / hipotenüs

  CosC = b / a

  TanC = karşı / komşu

  TanC = c / b

  CotC = komşu / karşı

  CotC = b / c


  tanx = sinx / cosx

  cotx = cosx / sinx

  tanx . cotx = 1

  sinx.sinx + cosx.cosx = 1


  ÖZDEŞLİKLER
  İki Kare Farkı - Toplamı
  I) a2 – b2 = (a – b) (a + b)
  II) a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab ya da
  a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab dir.

  İki Küp Farkı - Toplamı
  I) a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2 )
  II) a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2 )
  III) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab (a – b)
  IV) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab (a + b)
  Tam Kare İfadeler
  I) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  (a + b)
  2 = (a – b)2 + 4ab

  II) (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
  (a – b)
  2 = (a + b)2 – 4ab
  III) (a + b + c)
  2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + ac + bc)

  IV) (a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab – ac – bc)
  (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
  (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3
  (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 +b4
  (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4


  PİSAGOR BAĞINTISI  a2=b2+c2
  a.a=b.b+c.c


  OLASILIK
  P(A)=S(A) / S(E)
  Bir olayın olasılığı=istenilen durumların sayısı / tüm durumların sayısı
  p(A)=0 ise imkansız olay=gerçekleşmesi mümkün değil
  P(A)=1 ise kesin olay=gerçekleşmesi kesin
  Herhangi bir olayın olmama olasılığı:
  P'(A) = 1 - P(A)

  Bağımsız olay:
  Birbirlerini etkilemiyorlarsa(para-zar)
  P(A Ç B)= P(A) . P(B)

  Ayrık iki olayın birleşiminin olasılığı:
  P(AUB)= P(A) + P(B)

  Ayrık olmayan iki olayın birleşiminin olasılığı:
  P(AUB)= P(A) + P(B) - P(A ÇB)


  n elemanlı bir kümenin r elemanlı permütasyonu:
  P(n,r)=n! / (n-r)!
  P(n,n)= n! p(0,0)= 1
  P(n,0)= 1 P(n,1)= n
  Dairesel Permütasyon: (n-2)!


  KOMBİNASYON

  n elemanlı kümenin r ' li kombinasyonları sayısının formülü,
  FAKTÖRİYEL
  n!=1.2.3.4.5.........n
  6!=1.2.3.4.5.6=720


  ORANTI
  1) a/b=c/d ise a.d= b.c

  2) a : b : c = x : y : z ise,
  Burada, a = x . k
  b = y . k
  c = z . k dır.

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: 9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İ

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çemberin Alanı ve Çemberin Çevresi

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dilimin Alanı ve Yay Uzunluğu

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Üçgeniçindeki Dairenin Yarıçapı

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - İçinde Üçgen Olan Dairenin Yarıçapı

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çember içinde n kenarlı poligon
  Bu resim kucultulmustur. Buraya tiklayarak orjinal boyutuna cevirebilirsiniz.
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çember dışında n kenarlı poligon

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dairenin bir kısmının alanı

 4. #4
  Moderator

  Standart Cevap: 9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İ

  MATEMATİK FORMÜLLERİ
  reformturk.com - Matematik Formülleri-Trigonometrik Grafikler,Çizimler ve Trigonometri
  Trigonometrik Grafikler Trigonometrik Çizimler ve Trigonometri Değerleri
  Temel açıların sinüs (sin), cosinüs (cos), tanjant (tan), secant (sec) ve cosecant (csc) değerleri


  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Sinüs (Sin)
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Cosinüs (Cos)
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Tanjant (Tan)
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Cotanjant (Cot)

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler  Temel açıların sinüs (sin), cosinüs (cos), tanjant (tan), secant (sec) ve cosecant (csc) değerleri
  Kaynak: Eğitim-Öğretim http://www.reformturk.com/showthread.php?t=53421

 5. #5
  Moderator

  Standart Cevap: 9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İ

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometri formülleri
  reformturk.com - Matematik Formülleri- Trigonometri ve Trigonometri Formülleri
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometri bölgeler

  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik bölgelere göre değerler  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Radyan-derece ve derece-radyan dönüşümü
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik ilişkiler
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik dönüşümler negatif-pozitif
  MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik toplama ve çıkarma

  Kaynak: Eğitim-Öğretim http://www.reformturk.com/showthread.php?t=53423

 6. #6
  cialis price
  Guest

  Standart cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com


 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  9.Sınıf Matematik Formülleri - Lise Düzeyi Matematik Formülleri - 9.Sınıflar İçin

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.05.17, 06:34
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.12.11, 14:47
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.03.11, 21:17
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.10, 15:20
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.10, 02:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.