Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: 9.Sınıf Matematik - Üslü Sayılar Karekök Oran Orantı İle İlgili Sorular Ve Cevapları

 1. #1
  Junior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart 9.Sınıf Matematik - Üslü Sayılar Karekök Oran Orantı İle İlgili Sorular Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  üslü sayılar, karekök,oranorantı bu konularla ilgili 15 tane örnek sorular ve cevaplarını gönderrmsnz ltfen sbha kadr yapmm gerekiyo ltfen yrdım edn teşkrler 2. #2
  Moderator

  Yeni Cevap: 9.Sınıf Matematik - Üslü Sayılar Karekök Oran Orantı İle İlgili Sorular Ve Cev

  Alıntı sduygu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  üslü sayılar, karekök,oranorantı bu konularla ilgili 15 tane örnek sorular ve cevaplarını gönderrmsnz ltfen sbha kadr yapmm gerekiyo ltfen yrdım edn teşkrler
  Üslü Sayılar Soruları

  SORULAR
  Soru 1. 5.(0,03)³ işleminin sonucu nedir?
  A) 0,45 B) 1,35 C) 45.10־ 6
  D) 45.10־7 E) 135.10־ 6
  (1982/1)
  Cevap 1. Yanıt E dir.
  5.(0,03)3 =5.(3/100)3 =5.(3.10- 2)3
  =5.33.(10- 2)3=5.27.10- 6=135.10- 6

  Soru 2. (ax/ay)x-y . (ay/ax)x-y işleminin sonucu nedir?
  A) ay B) a C) ax
  D) 1 E) ax-y
  (1982/1)
  Cevap 2. Yanıt D dir.
  (ax/ay)x-y.(ay/ax)x-y =(ax/ay.ay/ax)x-y
  =(1)x-y=1

  Soru 3. 4p=5 olduğuna göre 23p nin değeri nedir?
  A) 1+√5 B) √5-1 C) 5 √5
  D) √5/5 E) √5
  (1982/2)
  Cevap 3. Yanıt C dir.
  Gerekli Kavram ve Bilgiler:
  I) (an)p =anp
  Çözüm:
  4p =5 → (22)p = 5
  → 22p =5..........................(I )
  → (2p)2 =5
  → 2p = √5 dir. Buna göre,
  → (2p)3 = (√5)3
  → 23p = (√5)2 . √5 ............. (I)
  → 23p = 5√5 olur.

  Soru 4. 1 1
  --------------------- + ---------------------
  ax-y +1 ay-x +1
  ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1 B) ax C) ax+y
  D) a E) ax-y
  (1982/2)
  Cevap 4. Yanıt A dır.
  Gerekli Kavram ve Bilgiler:
  I) a-n = 1/an ; am-n = 1/am-n
  Çözüm:
  1 1Üslü Sayılar Soruları
  --------------------- + ---------------------
  ax-y +1 ay-x +1
  1 1
  =___________ + _____________...............(I )
  ax-y +1 1
  _____
  ax-y
  1 1
  = _________ + ______________
  ax-y+1 1+ ax-y
  _________
  ax-y
  1+ax-y
  = __________ = 1
  ax-y+1

  Soru 5. (1/2)2: (-1/2)6
  Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 24 B) 1/23 C) -1/23
  D) -23 E) -24
  (1983/2)
  Cevap 5. Yanıt A dır.: Üslü Sayılar Soruları
  (1/2)2 : (-1/2)6 = 1/22:1/26 = 1/22.26/1
  = 26/22=26-2 = 24

  Soru 6. 34a5-x
  ----------------------
  32a1-2x
  ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 9ax+4 B) 6ax+4 C) 6a6-3x
  D) 9a6-x E) 2a6-3x
  (1984/2)
  Cevap 6. Yanıt A dır.
  Gerekli Kavram ve Bilgiler:
  I) am/an=am-n
  Çözüm:
  34a5-x
  --------- = 34-2.a(5-x)-((1-2x) (I)
  2a1-2x
  = 32.a4+x=9a4+x

  Soru 7. (-a)7(-a4)(-a)-2 çarpımının sonucu nedir?
  A) a9 B) -a9 C) a-9
  D) a13 E) -a13
  (1985/1)
  Cevap 7. Yanıt A dır.
  (-a)7=-(a7)=-a7
  (a)-2= 1/(-a)2 =1/a2 dir.
  Buna göre,
  (-a)7.(-a4)=(-a7)).(((-a4)9.1/a2
  =...
  ÜSLÜ SAYILAR

 3. #3
  Moderator

  Icon14 Cevap: 9.Sınıf Matematik - Üslü Sayılar Karekök Oran Orantı İle İlgili Sorular Ve Cev

  Oran - Orantı Testi (Oran - Orantı Problemleri ve Soruları)

  Oran ve Orantı Problemleri ve Çözümleri

  1. y sayısı x+2 ile doğru, 2x-1 ile ters orantılıdır. x=1 için y=6 olduğuna göre x=3 için y nedir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


  2. Üç kardeşin 5 yıl önceki yaş ortalaması 8 ise, 5 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır?

  A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

  3. a,b,c tamsayılar; a:b:c = 5:7:8 ve 2a+b+c=100 ise, c kaçtır?

  A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18


  4. a ve (b+c) sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. 3b=2c ve a+b-c=21 ise a'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 19 B) 24 C) 30 D) 32 E) 35


  5. a,b,c negatif tamsayılar olup;
  3.a.b = 4.b.c = 5.a.c ve a2 + b2 + c2 = 200 ise a+b+c nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) -12 B) -14 C) -18 D) -20 E) -24


  6. (a/b)=(4/7) , c=3d , a.c=4 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) c ile d doğru orantılıdır.
  B) a ile c ters orantılıdır.
  C) a ile d ters orantılıdır.
  D) b ile d doğru orantılıdır.
  E) b ile c ters orantılıdır.


  7. (1/3a) = (2/2b) = (1/5c) ve a+b+c = 62 ise, b-c hangisidir?

  A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30


  8. a.b : a.c : b.c = 3 : 6 : 9 orantısını sağladığına göre a/(b.c) : c/(a.b) oranı nedir?

  A) 1/2 B) 3 C) 1/9 D) 1/3 E) 9


  9. a,b,c pozitif tamsayılar ve 2/3a = 3/5b = 1/2c ise aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A) a<b<c B) a<c<b C) b<c<a
  D) c<b<a E) c<a<b


  10. a,b,c,d tamsayılar ve
  (a/b) = (c/d) = (2/3) ise, (2a+3c)/(2b+3d) oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 1/2 B) 1/3 C) 3/4 D) 2/5 E) 2/3


  11. (a/0,) = (b/0,0) = (c/0,) veriliyor.
  a,b,c sayılarının orantılı olduğu en küçük üç sayma sayısının toplamı kaçtır?

  A) 40 B) 42 C) 50 D) 53 E) 56


  12. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere,
  (x/y) = (y/z) ve x2+2xy+xz = 16y2 ise y/x aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1/4 B) 4/3 C) 1/2 D) 2/3 E) 1/3  13. a,b,c,10,3 sayılarının aritmetik ortalaması 8 dir.
  a = (b/3) = (c/5) ise, a kaçtır?

  A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


  14. a,b,c sayıları (1/2) , 3 , 1 sayılarıyla orantılı iken
  2a+b+c = 20 ise ( )a ifadesinin değeri nedir?

  A) 2 B) 48 C) 8 D) 4 E) 2


  15. (a/2) = b = 3c ve a, b, c sayılarının aritmetik ortası 40 ise c kaç olur?

  A) 10 B) 20 C) 18 D) 12 E) 14


  16. x sayısı y ile doğru, c ile ters orantılıdır. c sayısı t ile ters, m ile doğru orantılıdır. Buna göre;
  I. y ile c ters orantılıdır.
  II. x ile m doğru orantılıdır.
  III. x ile t doğru orantılıdır.
  Önermelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
  D) II ve III E) I ve II


  17. x, y gerçel sayıları arasında
  (x+2)/3 = (2y-1)/5 = 1/2 bağıntısı olduğuna göre, (2x-5)/(3y+3) ifadesinin eşiti nedir?

  A) 1/11 B) (-2/3) C) (-8/11)
  D) (-1/2) E) (-8/5)


  18. a.b<0 değerleri için 5a2-3ab-2b2 = 0 ise;
  (2a+3b)/(4a-5b) kaçtır?

  A) 2/5 B) 1/4 C) -1/3 D) -4 E) -4/7


  19. a/b = c/d = e/f = k orantısından,
  (4a+18)/(4b-2d+3t) = k orantısı elde ediliyor.
  c-2e = -6 olduğuna göre c+e toplamı nedir?

  A) 14 B) -14 C) 12 D) 10 E) -10
  20. Bir ikizkenar üçgenin çevresi 84 cm dir. Üçgenin eşit kenarlarından birinin tabana oranı 2/3 olduğuna göre eşit kenarlardan biri kaç cm dir?

  A) 18 B) 22 C) 24 D) 26 E) 30


  21. 2 traktör 2000 dönüm tarlayı günde 10 saat çalışarak 20 günde sürerse, aynı güçte 5 traktör günde 5 saat çalışıp 1000 dönüm tarlayı kaç günde sürer?

  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10


  22. 3 kg yaş üzüm kuruduğunda 1200 gr geldiğine göre 800 gr kuru üzüm elde etmek için kaç kg yaş üzüme ihtiyaç vardır?

  A) 2,4 B) 2,2 C) 2 D) 1,8 E) 1,4


  23. 20 kız ve 30 erkek öğrenciden oluşan bir grubun yaş ortalaması 10 dur. Erkek öğrencilerin yaş ortalaması 12 ise kız öğrencilerin yaş ortalaması kaçtır?

  A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7


  24. 8 işçi günde 5 saat çalışarak 18 günde bir işin %60 ını yapıyorlar. 25 işçi günde 6 saat çalışarak aynı işin tamamını kaç günde yaparlar?

  A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4


  25. Bir grup kız ve erkek öğrenci sayıları sırasıyla 5, 4 ve 9, 6 orantılı ise grupta en az kaç öğrenci vardır?

  A) 27 B) 25 C) 24 D) 23 E) 21


  26. Bir ressam sarı, mavi ve kırmızı boyaları ağırlıkları bakımından sırayla 3:4:6 oranında oranında karıştırarak, 260 gramlık bir karışım elde etmek istiyor. Kırmızı boyadan kaç gram alması gerekiyor?

  A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 160  CEVAPLAR; 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E, 6-D, 7-C, 8-C, 9-E, 10-E, 11-D, 12-E, 13-A,  14-B, 15-D, 16-C, 17-C, 18-C, 19-B, 20-C, 21-D, 22-C, 23-E, 24-A, 25-B, 26-D


  Devamı: Oran - Orantı Testi (Oran - Orantı Problemleri ve Soruları)


 4. #4
  Moderator

  Icon14 Cevap: 9.Sınıf Matematik - Üslü Sayılar Karekök Oran Orantı İle İlgili Sorular Ve Cev

  9.Sınıf Köklü Sayılar Soruları ve Çözümleri.rar - 822.6 KB

  İndirmek İçin Tıklayınız
  FrmSu.NeT

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  9.Sınıf Matematik - Üslü Sayılar Karekök Oran Orantı İle İlgili Sorular Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.11, 23:34
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.03.11, 18:12
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.10, 18:50
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.12.09, 13:26
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.11.09, 12:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.