Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?

  Sponsorlu Bağlantı

  Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?

  E- ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME :

  1- Bitkilerin Sınıflandırılması :
  Bitkiler, üreme organı olan çiçeğinin ve tohumunun bulunup bulunmamasına göre çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak iki grupta incelenir.
  Üreme organı denilen çiçeği ve tohumu bulunan bitkilere çiçekli bitkiler denir.
  Üreme organı denilen çiçeği ve tohumu bulunmayan bitkilere çiçeksiz bitkiler denir.
  Çiçekli bitkiler; kök, gövde, yaprak, çiçek olmak üzere 4 kısımdan oluşur.

  BİTKİLER

  Çiçekli Bitkiler Çiçeksiz Bitkiler

  Açık Tohumlular Kapalı tohumlular Damarlı Çiçeksiz Damarlı Çiçeksiz
  Bitkiler Bitkiler
  Tek Çift (Eğrelti Otu) (Karayosunu)
  Çenekliler Çenekliler
  (Mısır, Buğday) (Fasulye, Nohut)

  2- Çiçek ve Kısımları :
  Çiçekli bitkilerin üreme organı olan, renkli, güzel kokulu ve görünüşlü organa çiçek denir. (Ters lale = ağlayan gelin, gül, çiğdem, zambak, gelincik, menekşe). Bütün çiçekler farklı renk, şekil ve kokuda olmalarına rağmen çiçeklerin temel kısımları birbirlerine benzer.
  Çiçekte; çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ gibi kısımlar bulunur.
  Tam bir çiçek, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ, dişi organ olmak üzere dört kısımdan oluşur.  Çiçek Sapı :
  Çiçeği dala ya da gövdeye bağlayan ve su ile besin maddelerinin taşınmasını sağlayan kısımdır. Çiçek sapında odun ve soymuk boruları bulunur.

  Çiçek Tablası :
  Çiçeğin diğer kısımlarını üzerinde taşıyan yapıdır.

  a) Çiçeğin Kısımları :
  Tam bir çiçek çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ olmak üzere dört kısımdan oluşur.
  1- Çanak Yaprak :
  Çiçeğin en dış kısmında bulunan yeşil renkli yapraklardır. Çanak yapraklar, (çiçek tomurcuk halinde iken) çiçeğin diğer kısımlarını dış etkilere karşı korur ve fotosentez yaparak besin üretir. (Çiçeklerde genelde çanak yapraklar 5 tanedir).

  2- Taç Yaprak :
  Çiçeğin renkli, güzel kokulu ve görünüşlü olan kısmıdır. Taç yaprakların dip kısımlarında bal özü sıvısı (salgısı) salgılanır. Bal özü salgısı güzel kokulu olduğu için ve de taç yapraklar renkli ve güzel görünüşlü olduğu için böceklerin ilgisini çekerler ve tozlaşmaya yardımcı olurlar.

  3- Erkek Organ :
  Taç yaprakların arasında, dişi organın etrafına dizilmiş halde olan çok sayıdaki organdır. Erkek organ sapçık (ipçik) ve başçık olarak iki kısımdan oluşur.
  Sapçıklar, başçıkları tutar, başçıkları çiçeğe bağlar ve her sapçıkta bir başçık bulunur.
  Başçıkta polen keseleri bulunur. Polen keselerinin içinde polenler yani çiçek tozları, çiçek tozlarının yani polenlerin içinde de erkek üreme hücreleri olan sperm hücreleri bulunur. Polenler olgunlaşınca polen keseleri çatlar ve polenler etrafa yayılırlar.
  (Polen keselerinde bulunan polen-üreme- ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek polenleri oluşturur).

  4- Dişi Organ :
  Çiçeğin ortasında bulunan, vazoya benzeyen ve genelde bir tane olan organdır. Dişi organ; dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık olarak üç kısımdan oluşur.

  a) Dişicik Tepesi :
  Dişi organın en uç kısmıdır. Dişicik tepesi yapışkan ve nemli bir sıvı salgılar. Bu sıvı çiçek tozlarını yani polenler tutarak polenlerin burada çimlenmesini sağlar.
  b) Dişicik Borusu :
  Dişicik tepesini yumurtalığa bağlayan borudur. Dişicik tepesinde çimlenen polenleri yumurtalığa taşır.
  c) Yumurtalık (Ovaryum) :
  Dişi organın en alt kısmındaki şişkinleşmiş bölümdür. Yumurtalıkta tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücreleri olan yumurta hücreleri vardır.
  3- Çiçek Çeşitleri :
  Çiçekler, erkek organ ve dişi organın bulunup bulunmamasına göre iki çeşittir.

  a) Tam Çiçek (Bir Evcikli Çiçek=Erselik Çiçek) :
  Bir çiçekte erkek organ ve dişi organ ile birlikte taç ve çanak yapraklar da bulunuyorsa böyle çiçeklere tam çiçek denir.

  Örnek : Gül, papatya, elma, bezelye, kestane, fındık.

  b) Eksik Çiçek (İki Evcikli Çiçek) :
  Bir çiçekte erkek ve dişi organdan sadece bir tanesi bulunuyorsa böyle çiçeklere eksik çiçek denir.
  • Çiçekte sadece erkek organ varsa bu çiçeğe erkek çiçek (taş fırın) denir.
  • Çiçekte sadece dişi organ varsa bu çiçeğe dişi çiçek (light) denir.

  4- Çiçekli Bitkilerde Tozlaşma ve Döllenme :
  Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olmak üzere iki olayın gerçekleşmesi gerekir.

  a) Tozlaşma :
  Erkek organın başçığındaki polenlerin (çiçek tozlarının) dişi organın dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşma su, rüzgar, kuşlar, böcekler, insanlar sayesinde gerçekleşir. (Bataklık ve su bitkilerinde su sayesinde gerçekleşir).
  Tozlaşma olayı aynı tür bitkiler arasında gerçekleşir. Dişi organın dişicik tepesi, farklı bitki türlerinin polenlerinin yumurtalığa girmesini önler. (Laleden lale oluşmasının sebebi budur).

  b) Döllenme :
  Tozlaşma ile dişicik tepesine gelen polenler, dişicik tepesi tarafından salgılanan yapışkan sıvı ile tutulur ve polenler burada çimlenirler. Çimlenen polenler yani çiçek tozları çatlar ve erkek üreme hücreleri yani sperm hücreleri açığa çıkar. Açığa çıkan erkek üreme hücreleri (nin çekirdekleri) (nden biri yumurtalığa doğru hareket ederek polen tüpünü oluşturur) dişicik borusundan geçerek yumurtalıktaki tohum taslağına gelir.
  Yumurtalıkta dişi üreme hücresi olan yumurta hücrelerinin çekirdeği ile erkek üreme hücresi olan sperm hücrelerinin çekirdeğinin birleşmesine döllenme denir. Döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir.
  Zigot, bitkinin en küçük yani tek hücreli halidir. Oluşan zigot gelişerek (sürekli mitoz bölünme geçirerek) embriyo denilen bitkinin (canlının) ilk taslağını, modelini oluşturur. (Embriyo bitkinin kök, gövde, yaprak gibi kısımlarının taslağını, modelini bulundurur ve bu yapıların oluşmasını sağlar).
  Döllenme sonucu tohum taslağı gelişerek tohumu, tohumun içinde bulunduğu yumurtalık ta gelişerek meyveyi oluşturur.

 2. #2
  Kayıtsız Üye
  Guest

  Yeni Cevap: Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?

  çanak yaprakların isimleri

 3. #3
  ModeratoR

  Icon14 Cevap: Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?

  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Çanak yaprak (Kaliks), Sepal olarak da bilinir, bir çiçeğin en dış halkasını oluşturan, genellikle yeşil renkli yapraklardan herbiri.

  Özellikle çiçeğin iç bölümündeki öbür organları korumakla görevli olan çanakyapraklar birbirleriyle bitişik ya da ayrı olabilir.
  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 4. #4
  ModeratoR

  Icon14 Cevap: Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?  ÇİÇEĞİN KISIMLARI:
  Yüksek yapılı bitkilerin üreme organına çiçek denir. Çiçekler, uzunlukları farklı bir sapın ucunda ve bir eksen etrafında iç içe geçmiş birkaç bölümden oluşur. Bunlar:

  1- Çiçek sapı 2- Çiçek tablası 3- Çanak yaprak
  4- Taç yaprak 5- Erkek organ 6- Dişi organ
  • Tam Çiçek: Bir çiçekte yukarıda saydığımız kısımların hepsi varsa buna tam çiçek denir.
  • Eksik Çiçek: Erkek ya da dişi organdan yalnızca birini bulunduran çiçektir.
  • Erselik Çiçek: Erkek ve dişi organların ikisini birden bulunduran çiçektir.

  1- Çiçek Sapı: Çiçeği dala bağlayan kısımdır.
  2- Çiçek Tablası: Çiçek sapının ucundaki genişlemiş kısımdır. Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar çiçek tablasına yerleşmiştir.
  3- Çanak Yapraklar: Çiçeğin en dışında yer alan, yeşil renkli kısım olup, yaprağa benzer. Görevi, çiçeğin iç kısmını dış etkilerden korumaktır. Bazı bitkilerde fotosentez yapabilir.
  4- Taç Yaprak: Çanak yapraktan sonra gelen, değişik renklerde olabilen kısımdır. Taç yaprakların dip kısımlarında lezzetli ve güzel kokulu salgı salgılayan hücreler bulunur.
  5- Erkek Organ: Taç yaprakların iç kısmında, bir ya da birkaç daire üzerinde sıralanmış organlardır. Yapısı bir toplu iğneye benzer.
  Bir erkek organda iki kısım vardır. Bunlar: 1- Sapçık 2- Başçık’tır.

  Sapçıkların uç kısımlarında bulunan başçıklar, yan yana dört keseden oluşur. Bu keseler içinde, erkek üreme hücresi olan çiçek tozları (polen) bulunur. Başçık olgunlaşınca, keseler çatlar ve içindeki polenler çevreye dağılır.
  6- Dişi Organ: Çiçeğin tam orta kısmında yer alır. Küçük bir sürahiye benzer. Üç bölümde incelenebilir:
  1- Tepecik: Dişicik borusunun yassılaşmış üst kısmıdır. Tepecik, pürüzlü görünümlü olup, nemli ve yapışkan bir salgı salgılar. Böylece, tepecik üzerine gelen çiçek tozlarının burada tutulması sağlanır.
  2- Dişicik Borusu: Yumurtalıktan yukarı doğru uzanan kısımdır.

  3- Yumurtalık: Dişi organın alt kısmında bulunan şişkin kısımdır. Dişi organın üreme hücresi olan yumurta, yumurtalıktaki tohum taslağı içindedir.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri - Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir ?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Çiçeğin Kısımları ve Görevleri
  By MaqiwoL in forum Biyoloji
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.13, 17:14
 2. Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 11.10.12, 20:17
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.02.12, 14:39
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.02.12, 14:37
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.10.11, 16:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.