Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Patent Nedir Nasıl Kullanılır?

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Patent Nedir Nasıl Kullanılır?

  Sponsorlu Bağlantı

  Patent Nedir Nasıl Kullanılır?

  Patent alma, Patent hakkı nedir, Patent Nasıl Alınır


  Patent Nedir?

  Patent, bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır.
  Bu hakkı kullanabileceğini gösteren belgeye ise, patent belgesi denir.
  Buluşu yapılan neredeyse herşey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir aygıtın bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Eğer böyle bir durum varsa, patent sahibi ilgili kurum veya tüzel kişiye dava açarak hakkını alabilir. Her ülkenin kanunlarında belirtilmiş olan patent yasaları ile yaratıcı fikirler ve bunların geliştirilmesini teşvik etmek için gereken koruma sağlanır. Bir ülkede verilmiş olan patent sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin net bir göstergesidir.


  Patent Nasıl Alınır?

  Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştrması yapmasıdır . Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni birşeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun red edilme ihtimali azalır.

  Patent başvurusu için gerekli olanlar:

  Başvuru dilekçesi (1 nüsha), patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler(3 nüsha), buluş konusunu anlatan açıklama (3 nüsha), isteme ait resimler (3 nüsha), özet (3 nüsha) ve tarifname olarak sıralanabilir.
  Mevcut patentleri aratmak ve detaylarını görmek için, Google Patent Search servisinden yararlanabilir, Türk Patent Enstitüsü’nün resmi web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz: http://www.turkpatent.gov.tr 2. #2
  Junior Member

  Standart Cevap: Patent Nedir Nasıl Kullanılır?

  neden patent alınır, neden kullanılır, nasıl kullanılır??

 3. #3
  Junior Member

  Standart Cevap: Patent Nedir Nasıl Kullanılır?

  Alıntı miruna Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  neden patent alınır, neden kullanılır, nasıl kullanılır??

  Patent Nedir Nasıl Kullanılır?
  Konu RedBuLL tarafından (22.02.12 Saat 15:45 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  ModeratoR

  Standart Cevap: Patent Nedir Nasıl Kullanılır?

  Patent Başvuru

  PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI
  Başvuru Unsurları
  Dilekçe

  Dilekçe, bilgisayarda doldurulmalıdır. Dilekçeye ait form internet sitemizden indirilebilir. Dilekçenin doldurulacak alanlarının sol kısmında, nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili notlar bulunmaktadır. Patent ve Faydalı Model başvurusu için ayrı ayrı dilekçeler bulunmaktadır.

  Tarifname
  Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

  Buluş başlığı:
  Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

  Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu:
  Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgelere atıf yapılır.

  Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler:
  Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.


  Resimlerin açıklanması:
  Var ise, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.


  Buluşun açıklaması:
  Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her birinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde 4
  ayrıntılı olarak açıklanır. Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili her şey çok geniş biçimde açıklanır.


  Buluşun sanayiye uygulanma biçimi:
  Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.


  İstem /İstemler
  Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.er istem açık ve öz olarak yazılır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstemler buluşun özü göz önünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır. İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz. İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, “tarifnamenin kısmında anlatıldığı gibi” ya da “resimlerin şeklinde gösterildiği gibi” biçiminde atıflara dayandırılamaz.

  Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri (resimlerdeki parça numaralan) ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler arasına yerleştirilir. Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.

  Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkünse, bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır.
  İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten ”özelliğini kazandırmaktadır”, “özelliğini kazanmaktadır”, “gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri,” sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.

  İstem yazımı
  Koruma kapsamı istemler ile belirlendiğinden, istemlerin yazımına özellikle dikkat edilmelidir. Eğer uygulanılabiliyor ise, bir önceki bölümde tanımlanan, iki bölümlü istem yazım formatı uygulanmalıdır. Buna göre bir istem, önceki tekniğin ifade edildiği bölüm ve yeni teknik özelliklerin ifade edildiği bölüm olmak üzere iki parçalı şekilde yazılmalıdır.

  Özet
  Özet, başında buluşun başlığını içerir.
  Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz, özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

  Özet, tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

  Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır.
  Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşur.
  Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler içermez.
  Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir referans işareti (parça numarası) izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir.

  Resimler
  (Bu bölümde kullanılan resim kelimesi “teknik resim” anlamına gelmektedir. Ürünün fotoğrafları resim olarak verilmez.)

  Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanmasıresimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.
  Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından 7
  gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır.
  Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz.

  İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kaim ve iyi tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır (bilgisayar da kullanılabilir), renk kullanılmaz.
  Kesitler, referans işaretleri (parça numaraları) ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.
  Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografık bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırt edilmesini mümkün kılacak bir şekilde olur.
  Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla (ya da tercihen bilgisayarda) çizilir.Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm’den daha az olamaz.

  Resimlere harf konması durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır.
  Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir.

  Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak düzenlenir.

  Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz. Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilir.
  Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın, tarifnameden sonra, istemlerden önce yer alması gerekir.
  Her resim sayfasının üst sağ kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın numarası belirtilir.
  Başvuru sahibi dilekçesinde, özetle birlikte yayımlanacak buluşla ilgili önceki tekniğe ait olmayan resim numarasını belirtir.
  (Resimler ve resim sayfalan çerçeve içermemelidir.)


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Patent Nedir Nasıl Kullanılır?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.02.12, 22:33
 2. Patent Nedir? Patent Nasıl Yapılır?
  By LaDyRoSe in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.12, 15:48
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.12, 15:43
 4. Patent Alma Nedir? Patent Nasıl Alınır
  By LaDyRoSe in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.11, 01:49
 5. Patent Nedir - Patent Nasıl Alınır
  By ѕυρєяisi in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.06.11, 03:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.