Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: 1920-1924 Yılları Arasında Geçen (Yaşanan) Tarihi Olaylar Nelerdir?

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 1920-1924 Yılları Arasında Geçen (Yaşanan) Tarihi Olaylar Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantı

  1920-1924 Yılları Arasında Geçen (Yaşanan) Tarihi Olaylar Nelerdir?


  1920 -  1.İnönü Savaşı (9-11 Ocak 1921)

  İsmet İnönü komutasındaki birliklerin Bilecik-Eskişehir istikametinde Yunan kuvvetleriyle girdikleri çatışmaların adı. Yunanlılar geri çekilmek zorunda kaldılar.

  Çerkez Ethem Vakası (24 Ocak 1921)

  Kurtuluş Savaşı esnasında yöresel dağınık birliklerin başında çeşitli kişiler vardı. Bunların en ünlüsü ve etkilisi de Çerkes Ethem'di. Kendisi "Umum Kuvayı Seyyare ve Kütahya Havalisi Komutanı" sıfatı kullanıyordu. Ancak zamanla direnişi merkezileştirmek ve kızışan savaşta düzenli orduya geçmek zarureti doğduğunda Çerkez Ethem buna direndi. Elindeki kuvvetlerle TBMM emrindeki düzenli orduyla çatışmaya girdi. Ancak Çerkez Ethem kuvvetleri daha fazla dayanamayarak, Simav yönü Demirci kasabasına doğru çekildiler. Teslim olunması istendiğinde Çerkez Ethem elindeki birliklerle birlikte Yunanlılara teslim oldular.

  Mustafa Suphi'nin katli (28-29 Ocak 1921)

  TKP önde gelenleri başta Mustafa Suphi olmak üzere Türkiye'ye Kurtuluş Savaşına destek için geldiler. Ne var ki, 28-29 Ocak gecesi Karadeniz'de bindikleri motor Teşkilat-ı Mahsusacı ***** Kaptan tarafından basılacak, Suphi ve arkadaşları Karadeniz'de boğularak öldürüleceklerdir. Emri kimin verdiği bugün dahi tartışma konusudur.

  İstiklal Marşı (1 Mart 1921)

  Kurtuluş Savaşı esnasında başlayan milli marş arayışı önce bir güfte yarışmasıyla neticelendi. Mehmed Akif Ersoy'un güftesi büyük bir heyecanla kabul edildi. Daha sonra açılan beste yarışmasını Ali Rıfat Bey'in (Çağatay) bestesi kazandı ve 1930'a kadar gündemde kaldı. 1930'dan bugüne kadar kullandığımız beste ise Osman Zeki Bey'e (Üngör) aittir.

  Koçgiri Ayaklanması (6 Mart 1921-17 Haziran 1921)

  Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde, adını ayaklanan Koçgiri aşiretinden alan, 3,5 ay süren ayrılıkçı ayaklanma. Türk ordusu tarafından bastırılmıştır.

  Talat Paşa Öldürüldü (15 Mart 1921)

  İttihat Terakki'nin önde gelen liderlerinden Talat Paşa bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.

  2.İnönü Savaşı (23 Mart 1921)

  İkinci dalga Yunan saldırısına karşı yapılan direnme savaşı. Göğüs göğüse, süngü süngüye çarpışılmıştır. Atatürk bu savaşla ilgili İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta; "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." demiştir.

  Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921)

  İlk defa Misak-ı Milli itilaf devletlerinden biri olan Fransa'ya kabul ettirilmiş oldu.

  Sevr Anlaşması (10 Ağustos 1921)

  Osmanlı Devleti'ninFransa'nın Sevres kentinde imzaladığı ve işgal koşullarını kalıcı kılan ve topraklarının paylaşımına izin veren teslimiyet anlaşması. Bu anlaşma ile işgal devletleri Osmanlı topraklarını paylaşıyor, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan ile bağımsız bir Ermenistan kurulması öngörülüyordu. Ancak anlaşma hukuken ve fiilen uygulanamadı ve Ankara Hükümeti bu anlaşmayı imzalayanları "Vatan Haini" ilan etti.

  Kemal Film (1922)

  İlk özel Türk film şirketi olan Kemal Film kuruldu.

  İstiklal Mahkemeleri (31 Ocak 1922)

  Cumhuriyetin kuruluş aşamasında adından en çok söz ettiren kurumlar arasında gelmektedir. Aslında kuruluşu cumhuriyetin ilanından önceye denk gelse de, cumhuriyetin "olağanüstü" kurumları arasında sayılmaktadır.Ülkenin muhtelif yerlerinde olağanüstü yetkilerle donatılan bu mahkemelerde birçok asker kaçağı, casus, suikastçi, isyancı ve rejim muhalifi yargılanmış ve aralarında idamlar da olmak üzere muhtelif ağır cezalara çarptırılmışlardır. Bu mahkemelerdeki savcı ve üyelerinin çoğunun adının "Ali" olmasından dolayı "Dört Aliler Mahkemesi" olarak da anılmıştır. (Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, Necip Ali Küçüka, Rize Milletvekili Ali) İstiklal mahkemeleri bugün dahi tartışılan ve en bilinen devrimci Cumhuriyet kurumları arasındadır.

  Cemal Paşa öldürüldü (22 Temmuz 1922)

  İttihat Terakki önderlerinden Cemal Paşa bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.

  Başkomutanlık Meydan Savaşı (26-30 Ağustos 1922)

  Bizzat Mustafa Kemal'in komutanlığında yapılan, "Dumlupınar Meydan Savaşı" olarak da bilinen savaş. Türk kuvvetleri general Trikopis'in emrindeki Yunan kuvvetlerini perişan etmişti.

  İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül 1922)

  Dumlupınar'dan sonra Ege'ye doğru hızla ilerleyen Türk Kuvvetleri İzmir'e girdiler. Böylelikle İzmir Yunan işgalinden kurtarılmış oluyordu.

  Mudanya Müterakesi (11 Ekim 1922)

  Türk-Yunan savaşını sona erdiren ve Mudanya'da imzalanan anlaşma. Bu anlaşma aynı zamanda fiilen Kurtuluş Savaşı'nın sonu anlamına da geliyordu.

  Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922 )

  Milli irade tümüyle TBMM'nin eline geçmiş, padişah Vahidettin İngilizler'in elinde kukla bir padişaha dönüşmüştü. Bunun sonucunda artık son bağın da kesilip atılması gerekiyordu. Bu nedenle TBMM aldığı bir kararla Saltanatın kaldırıldığını bildirdi.

  Vahidettin İstanbul'dan ayrıldı (17 Kasım 1922)

  Son Osmanlı padişahı Vahidettin, Malaya isimli İngiliz zırhlısına binerek İstanbul'dan ayrılıp, Malta'ya gitti.

 2. #2
  Junior Member

  Wub Cevap: 1920-1924 Yılları Arasında Geçen (Yaşanan) Tarihi Olaylar Nelerdir?

  2. İnönü Svaşı

 3. #3
  LaDy

  Standart Cevap: 1920-1924 Yılları Arasında Geçen (Yaşanan) Tarihi Olaylar Nelerdir?

  2.İnönü Savaşı
  II. İnönü Savaşı

  Yunanistan Londra konferansı'nda başlangıçtan itibaren ulaşılmaz bir tu-tum izlemiş,müttefiklerini Anadolu'da girişeceği yeni bir taarruzla Türk ordusunu yenerek Sevr antlaşması'nı zorla uygulatabileceğine inandırma-ya çalışmıştı.

  Sebepleri 1) Yunanlıların I.İnönü savaşında kaybettikleri prestijlerini yeniden ka-zanmak istemeleri. 2) Eskişehir - Kütahya -Afyon gibi stratejik bölgeleri elegeçirerek Yu-nan cephesini İzmir'den İzmit'e kadar kesintisiz demir yolu ile birleş-tirmek istemeleri. 3) Türk ordusunu daha fazla güçlenmeden yok etmek istemeleri. 4) Siyasi açıdan hedefleri ise I.İnönü savaşında olduğu gibi Sevr anlaş-masını zorla kabul ettirerek bu anlaşmadan paylarına düşeni almak istemelriydi.

  Savaş Londra konferansına gitmek için hazırlanan Türk temsilcileri daha yol-dayken Yunan ordusu bütün cephelerde 23 mart 1921 tarihinde toplam 40.000 tüfek , 370 ağır makineli tüfek 114 top ve 1.200 suvariden oluşan ordusuyla tarruza geçmişti.Türk ordusunun silahlı kuvvetleri ise 24.000 tüfek ,214 ağır makineli tüfek 4.900 süvari ve 144 toptan oluşmuştu.Bu Hareket karşısında Batı cephesi komutanı İsmet İnönü Eskişehir'in ku-zeybatısına yığınk yapmış ve düşmanı yine inönü mevzilerinde karşı-lamayı kararlaştırmıştı.Düşman 27 marttan itibaren etkili taarruzlar yap-mışsada Türk ordusunun başarılı taarruzu üzerine geri çekilmek zorunda kalmıştı Yunan ordusu bu çekilişi sırasında kendisini izleyen türk süvari-leri karşısında yeni kayıplara uğramıştır. Buna karşılık Yunan ordusunun güney cephesinde yaptığı taarruz gelişme göstermiş Afyonu işgal eden yunan kuvvetleri çay bolvadin hattına kadar ilerlemişlerdi.Ancak İnönü cephesinde kaybettiklerini duyunca Afyonun batısına kadar çekilmişlerdi. Güney cephesi birliklerinin 8-12 Nisan günlerinde Aslıhanlardaki Yunan kuvvetlerine yapdıkları taarruzlar sonuç vermemiş Yunanlılar Dumlupı-nar mevzilerine yerleşmişlerdi.

  Sonuç 1) II. İnönü zaferinin İtilaf devletleri üzerine önemli etkileri oldu. 2) Zafer T.B.M.M.de ve Anadoluda sevinçle karşılandı. 3) Savaşı kumanda eden Albay İsmet inönü Paşalığa yükseltildi. 4) Türk askerinin bütün maddi hesplar boşa çıkarıp kendisinden sayı ve mühimmatça üstün olan Yunan ordusunu dize getirmesi milletin T.B.M.M. hükümetine ve orduya olan güvenini arttırdı. 5) İtilaf devletleri savaştan sonra tarafsız olduklarına dair bir bildiri ya-yınladıar. 6) Fransa T.B.M.M. hükümetiyle görüşmelere başladı. 7) İtalyanlar Anadoluyu boşaltmaya başladılar. 8) Yunanistanın en büyük destekcisi konumunda olan İngiltereninin tutu-munda değişmeler görüldü. 9) Malta adasındaki Türk tutukluların bir kısmı serbest bırakıldılar. 10) İngiliz generali Harington Mustafa Kemal Paşayla görüşmek için girişimde bulundu. 11) Yunanistan işgal altında bulundurduğu kocaeli bölgesinden çekildi.

  İnönü Savaşları 1) Cephe gerisindeki insanların Düzenli Orduyu isteyenler ve istemeyenler diye ikiye bölündüğü bir dönemde Düzenli ordunun I inönü savaşını kazanması ordu ve T.B.M.M. açısından kurtarıcı ve rahatlatıcı olmuştur. 2) Ordu bir çete kisvesinden çıkarılarak daha saygınlık duyulan bir kuru-luş haline gelmiştir. 3) Ordu ve meclis otoritesi kurulmuştur. 4) Diger devletlere yeni kurulma aşamasında olan türk devletine bakış açılarını değiştirmeleri gerektiği ıspatlanmıştır. 5) II. İnönü savaşında Güç perçinlenmiş fakat müdafa ağırlıklı olan or-dunun taarruz ve hucum kapasitesinin düşük olduğu geç kalınmadan görülmüştür. 6) Savaşlar sonucu olarak T.B.M.M. ve Ordu gücünü kanıtlamıştır.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  1920-1924 Yılları Arasında Geçen (Yaşanan) Tarihi Olaylar Nelerdir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.11, 14:13
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.11, 14:04
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.11, 13:57
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.10.10, 14:14
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.04.10, 20:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.