Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde

 1. #1
  Kullanıcı
  Guest
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde

  Sponsorlu Bağlantı

  Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde 2. #2
  ModeratoR

  Standart Cevap: Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde

  TEMEL HAKLARIMIZ NELERDİR? AÇIKLAMALARI KONU ANLATIMI

  Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde

  İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır

  İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır
  Anayasamızın 12 maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" ifadesi yer almaktadır
  Temel haklar bizim anayasamızda da temel hak ve özgürlükler başlığı altında "Kişi Hakları’’, "Sosyal ve Ekonomik Haklar’’,Siyasi Haklar" olarak üç grupta ele alınmış:'

  Kişi Hakları

  1 Yaşama hakkı,
  2 Kişi dokunulmazlığı,
  3 Kişi hürriyeti ve güvenliği
  4 Özel hayatın gizliliği ve korunması
  5 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  6 Din ve vicdan hürriyeti
  7 Düşünce ve kanaat hürriyeti
  8 Bilim ve sanat hürriyeti,
  9 Basın ve yayınla ilgili hürriyetler
  10 Toplantı hak ve hürriyeti
  11 Mülkiyet hakkı,
  12 Hak arama hürriyeti
  13 Temel hak ve hürriyetlerin korunması

  Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

  1 Ailenin korunması,
  2 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi,
  3 Çalışma ile ilgili haklar,
  4 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
  5 Ücrette adalet sağlanması,
  6 Sağlık, çevre ve konut hakkı,
  7 Gençliğin korunması ve spor hakkı,
  8 Sosyal güvenlik hakları,
  9 Tüketici hakları,
  10 Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

  Siyasi Haklar ve Ödevler

  1 Türk vatandaşlığı,
  2 Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları,
  3 Kamu hizmetine girme hakkı,
  4 Dilekçe hakkı

  Yaşama Hakkı

  * İnsanın en temel hakkı yaşamaktır Temel hak ve özgürlüklerin uygulanması öncelikle yaşama hakkına bağlıdır Herkes bir diğerinin yaşama hakkına saygı göstermelidir
  * Yaşama hakkı bütün hakların temelinde olduğu için hiçbir şekilde engellenemez

  Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

  * Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğüne, dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder Bu hak, kişinin yaşamasını ve vücut bütünlüğünü güvence altına almaktadır

  Özel Hayatın Gizliliği

  * Kişilerin özel yaşamı da devlet tarafından güvence altına alınmıştır Anayasamızın 20 maddesinde "Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir" ifadesi yer almaktadır

  Konut Dokunulmazlığı

  * Herkes evinde ailesi ile birlikte rahatsız edilmeden bir yaşam sürme hakkına sahiptir Anayasamızın 21 maddesinde, "Kimsenin konutuna dokunulamaz Kanuna bağlı hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz" ifadesi yer almaktadır

  Eğitim Hakkı

  * İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdırİnsanın bu özelliğinin geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz

  * Anayasamızın 42 maddesinde, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’’ifadesi yer almaktadır Eğitim ve öğretim ülkemizde Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre düzenlenir Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz
  Sağlık Hakkı

  * Sağlık hakkı, insanların temel haklarından biridirİnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için, öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir

  Dilekçe Hakkı

  * Demokratik bir devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan birisi de dilekçe hakkıdır Dilekçe hakkı diğer temel haklar gibi anayasa ile güvence altına alınmıştır Vatandaşlar herhangi bir şekilde hakları ihlal edildiğinde devletin ilgili kurumlarına dilekçe ile başvurabilir

  Seçme ve Seçilme Hakkı

  * Seçme, seçilme ve siyasi parti faaliyetlerinde bulunmak demokrasinin en önemli hak ve hürriyetlerindendir Bu hak ve hürriyetler kanunla düzenlenmiştir

  Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü

  * Düşünce ve bir konuda karar verebilme insana özgü özelliklerin başında gelirİnsanın geliştirilebilmesi ve kişilik kazanabilmesi için özgürce düşünebilmesi gerekir

  * Demokrasi ile düşünce ve kanaat özgürlüğü arasında sıkı bir ilişki vardır Anayasamızın 25 maddesinde, 'Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir" ifadesi yer almaktadır

  Basın ve Yayın Özgürlüğü

  * Basın özgürlüğü, insanların görüşlerini gazete, kitap, dergi ve televizyon gibi araçlarla topluma duyurabilmesini ifade eder Basın özgürlüğü insanların okul dışında da eğitilmesine imkân sağlar

  Din ve Vicdan Özgürlüğü

  * Din ve vicdan özgürlüğü kişinin istediği bir dine inanmasını ve ibadetlerini serbestçe yapabilmesini kapsar Demokratik devletlerde serbestçe kullanılırken baskıcı yönetimlerde ise bu özgürlüğün kullanılması zor olur

  Haberleşme Özgürlüğü

  * Haberleşme özgürlüğü kişilerin yakınları, özel veya devlet kuruluşları ile çeşitli yollarla haberleşmesini ifade eder Kişilerin haberleşmesinde gizlilik esastır Hiç kimsenin telefonları dinlenemez Ancak devlet, suçun önlenmesi veya ortaya çıkarılması amacıyla yetkili kurumlarıyla telefonları dinleyebilir

  Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

  * Yerleşme ve seyahat özgürlüğü kişinin istediği yerde oturmasını veya seyahat edebilmesini kapsar Anayasamızın 23 maddesinde, "Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir" ifadesi yer almaktadır

  Toplantı Hak ve Özgürlüğü

  * Bu özgürlük kişilerin toplu halde düşüncelerini açıklamasını ifade eder Düşünce özgürlüğünün devamı olan bu özgürlük dernek kurma özgürlüğünü de kapsar

  * Bu demokratik hakkın kullanılmasında diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi gerekir

  Bilim ve Sanat Özgürlüğü

  * Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir Demokratik devlet, bilim alanında çalışanları teşvik eder Sanatçıyı korur Bilimsel çalışmaları teşvik eder

  * Atatürk bu konuyla ilgili olarak,’’Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir sanatçı olamazsınız’’demiştir

  Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

  * Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir
  * Devlet temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir

  Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

  Temel hak ve hürriyetlerin kullanılamayacağı durumlar şunlardır:

  * Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için kullanılamaz
  * Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı tehlikeye düşürecek şekilde kullanılamaz
  * Temel hak ve hürriyetleri yok etmek için kullanılamaz
  * Devletin kişi veya zümre tarafından yönetilmesi, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması veya din, dilırk mezhep ayrımı yapmak için kullanılamaz

  Temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda durdurulduğu görülür Anayasamızın 15maddesinde bu durum bazı şartlara bağlanmıştır Bu şartlar;

  * Savaş hâli,
  * Seferberlik hâli,
  * Sıkıyönetim hâli
  * Olağanüstü hâldir

  Ancak temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda kısmen veya tamamen durdurulması durumunda bile kimsenin yaşama hakkına, din, vicdan ve düşünce özgürlüğüne dokunulamaz


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Örf ve Adetlerimiz Nelerdir Maddeler Halinde
  By Nephthys in forum Kültür&Sanat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.03.13, 00:08
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.12.12, 15:15
 3. Vatandaşlık Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde‎
  By Kullanıcı in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.11.12, 13:47
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.03.11, 12:40
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.11, 22:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.