Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Türkiyede En Çok Hangi Madenler Çıkarılır? Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiyedeki

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Türkiyede En Çok Hangi Madenler Çıkarılır? Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiyedeki

  Sponsorlu Bağlantı

  Türkiyede En Çok Hangi Madenler Çıkarılır? Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiyedeki Madenler Türkiyedeki Madenlerin Kullanım Alanları Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiyedeki Maden Yatakları Ve Kullanım Alanları Ülkemizde Çıkarılan Maden Yatakları
  Ülkemizde Çıkarılan Madenler;
  Dünya çapında ülkemizde önem taşıyan madenler Bor Mineralleri ve Kromdur.

  Bor Mineralleri
  Balıkesir, Bursa, Susurluk, Kütahya Eskişehirde çıkarılır ve Bandırma'da işlenir.


  Bor Mineralllerinin kullanım alanları ;

  Cam Üretiminde,Jet yakıtında,Seramiğin sırlanmasında,Kimya ve İlaç sanayisinde kullanılır.
  Bor Mineralleri Ülkemizde Krom
  Krom Ülkemizde;

  Muğla, Antalya'da çıkarılı ve bu çıkarılan krom Antalya'da işlenir

  Bayburt Kop Dağı ve Elazığda krom çıkarılır buradaki krom Elazığ'da işlenir.


  Kromun kullanım alanları;

  Demir Çelik Sanayi, Pil ve Kimya sanayisinde kullanılır.


  Türkiye'de hemen hemen her bölgede görülmektedir.3 zamanda oluşmuştur.Ege Bölgesi başta olmak üzere her yerde bulunabilir.

  Linyit

  Linyit Ülkemizde
  ;
  Muğla=Yatağan,Gökova ve Yeniköy'de

  Kütahya=Seyitömer,Tunçbilek

  Manisa=Soma
  Şırnak
  Sivas=Kangal'da çıkarılır

  Linyit Kullanımı;
  Evlerde genellikle ısıtma amaçlı kullanılır

  Demir
  Demir Ülkemizde;
  SivaS=Divriği
  Malatya =Hekimhan-Hasançelebi

  Balıkesir=Edremit

  Adapazarı - Çamdağ
  çıkarılılır
  Batı Karadeniz'de Ereğli ve Karabük ve İskenderun Demirin işlendiği yerdir.
  Demir Kullanımı;

  Hemen hemen her alanda kullanılır.


  Alüminyum(Boksit)
  Civa=Konya ve İzmirÇinko,Kurşun=ElazığAlimünyum ülkemizde;  Bakır
  Bakır Ülkemizde
  Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yaygındır.

  Karadeniz'de;
  Kastamonu=Küre
  Artvin=Murgul çıkarılır ve Samsunda işlenir
  Elazığ=Maden

  Diyarbakır=Ergani'de çıkarılır ve Maden'de işlenir


  Bakırın Kullanım alanları;

  İletişimde kullanılır iyi bir iletken olmasından dolayı.
  Doğu Anadolu'da
  Antalya=Akseki
  Konya=Seydişehir'de çıkarılır ve Seydişehir'de işlenir


  Alüminyum (Boksit)'in kullanım alanları ise;
  Uçak Sanayide gövde kaplamasında

  folyo olarak kullanılmaktadır.  Petrol
  Petrol Ülkemizde;

  Güneydoğu'da Batman rafineresi vardır.Adıyaman Diyarbakır'da petrol çıkarılır vardır.
  Mersin'de=Ataş
  İzmir=Aliağa

  İzmit'te=İpraş
  rafinelerimiz vardır.

  İç Anadolu

  Kırıkkale'de Orta Anadolu rafineresi kurulmuştur.  Petrolü işleyen rafinereler kıyıda kurulmuştur, nedeni yükleme boşaltma kolay olduğu içindir.Ancak boru hatlarından sonra İç Bölgelerde'de rafinereler kurulmuştur.

  Petrolün Kullanım Alanları ise
  Enerji üretimi
  Isınmada kullanılır

  Yer döşemeleri,asfalt ve ilaç ve deterjan sanayide kullanılır.  Diğer Madenler;
  Civa=Konya ve İzmir
  Çinko,Kurşun=Elazığ

  Zımpara Taşı=Muğla,Aydın

  Kükürt=Isparta

  Mermer=Marmara,Balıkesir,Afyon

  Lüle Taşı=Eskişehir

  Doğal Gaz'da ülkemiz dışa bağımlıdır. 2. #2
  Özel Üye

  Cevap: Türkiyede En Çok Hangi Madenler Çıkarılır? Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiye

  Türkiye’de Çıkarılan Madenler

  Aspest

  Aspest ısıya ve ateşe dayanıklı ve yalıtımlı bir malzemedir. Elektrik sanayinde, dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kontak yapabilecek bölümlerinde, buhar, gaz, su ve diğer sıvıların taşıma borularında vs. kullanılmaktadır. Aspest çeşitli solunum yolları ile ciğerlere gitmesi durumunda insan ve diğer canlılara zararlıdır. Özellikle kanserojen riski taşıdığı tespit edilmiştir

  Bakır

  Bakır
  (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre), 1B geçiş grubu elementi. Bakıra tarihte ilk defa Kıbrıs'ta rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. SimyacılarVenüs aynası ile gösterilmiştir.
  Bakırın önemi, başlıca üç nedenden kaynaklanmaktadır:
  1. Dünya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi,2. Elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi ileten metal olması, ve3. Endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapmasıdır.

  Barit

  tarafından
  Barit (BaSO4) baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Genellikle beyaz ya da renksizdir , bazen de sarı ve gri olabilir. Baryumun ana kaynağıdır. Işıma yapan şekline bazen Bologna Taşı da denir.
  Barit genellikle kireçtaşlarındaki kurşun - çinko damarlarında, sıcak kaynak yataklarında ve hematit cevheriyle birlikte oluşur. Sıklıkla anglesit ve selestit mineralleriyle birlikte bulunur.
  Barit ismi Yunanca βαρύς (ağır) sözcüğünden türetilmiştir. Mohs sertliği 3. Kırılma indeksi 1,63. Özgül ağırlığı 4,3-5. Kristal yapısı ortorombiktir.


  Boksit

  (Aliminyum)

  Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

  Bor

  Bor bitki gelişmesi için gerekli bir madde iken, yüksek konsantrasyonda bor içeren toprak bitkiler için toksik olabilir. Canlı vücudunda çok az bulunan borun, farelerin ve diğer memelilerin sağlıklı yaşamasında rolü olduğu sanılmaktadır.
  Kahverengi amorf bor belli reaksiyonlar sonucu üretilirken, birbirleriyle gelişi güzel düzensiz bağlanan bor atomlarından oluşur. Kristalin bor ise, çok sağlam, yüksek ergime noktasına sahip siyah bir materyaldir. Bor kristallerinin optik karakateristik özelliklerinden biri kızılötesi ışık yaymalarıdır. Borun oda sıcaklığında elektirik iletkenliği çok az olduğu halde, yüksek sıcaklıklarda iyi bir iletken olarak davranır.
  Bor elementi boş bir p orbitaline sahip olduğu için elektronca fakirdir. Bu nedenle genelde lewis asidi olarak davranır, başka bir deyişle elektron zengini bileşiklerle kolayca bağlanarak elektron ihtiyacını giderir. Ayrıca bor, metal olmayan elementler arasında en düşük elektronegativiteye sahip olduğundan reaksiyonlarda genelde elektronlarını kaybeder, başka bir deyişle yükseltgenir.


  Civa


  Çinko

  Demir

  Fosfat

  Krom

  Kurşun

  Kükürt

  Lületaşı

  Manganez

  Mermer

  Oltu Taşı

  Tuz

  Volfram

  Zımpara Taşı  ENERJİ KAYNAKLARI

  Doğalgaz

  Güneş

  Jeotermal Enerji

  Linyit

  Petrol

  Rüzgâr

  Radyoaktif Mineraller

  Su

  Taş Kömürü

 3. #3
  Mavi Admin

  Cevap: Türkiyede En Çok Hangi Madenler Çıkarılır? Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiye

  Ulkemizdeki Madenler
  Madenler

  Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye'nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Her yıl yeni maden yataklarının bulunması bunun kanıtıdır.
  Ülkemizin madenciliğinin şu andaki üretimi, tümüyle kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksinimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde dışarı satılmaktadır.
  Bir madenin işletilmesinin karlı olabilmesi için; "cevher oranı" Yedekleriyle birlikte belirtilen miktarı fazla olmalıdır.
  Anadolu, madenciliğin eskilere dayandığı bir yerdir. Ancak cumhuriyetin ilanından sonra kurulan maden teknik ve arama (M.T.A) enstitüsü, madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur. Bu kuruluş, arama çalışmaları gerçekleştirirken yine cumhuriyet döneminde kurulan ETİBANK, işletme ve pazarlama işlerini yürütmeye başlamıştır. Bu devlet kuruluşlarından başka, özel sektör kuruluşları da bulunmaktadır.

  Demir


  Türkiye'nin birçok yerinde çıkarılan bir madendir. Demir çıkarımının %80'ini Doğu Anadolu bölgesi içerisinde kalan Divriği sağlar. Balıkesir'de Eymir ve Çarmık, Ege Bölgesinde Ayazmand ve Torbalı, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında Faraşa ve Karamadazı, Sivas Hekimhan arasında Hasan çelebi ve Doğu Marmara'da Çamdağı, önemli demir alanlarıdır. Demir, endüstride en çok kullanılan maden cevheridir. Bu nedenle demir-çelik endüstrisinde ana maddedir.


  Krom


  Sert, paslanmaz ve iyi parlatılan bir madendir. Kaplamacılık ve çelik yapımında yaygın olarak kullanılır. Türkiye'de yaygın olarak çıkarılan madenlerden biride kromdur. En zengin krom yatakları; Elazığ'da Guleman, Batı akdenizde (fethiye, marmaris arasında) Dalaman havzası, Kütahya ile Bursa arası ve Eskişehir'in doğusundaki Seyitgazi'de yer alır. Adana'nın kuzeyindeki Akdağ yöresinde de yeni krom yatakları bulunmuştur. Akdağ krom yatakları, Dünyanın en zengin yataklarıdır. Türkiye, krom çıkarımında dünyada 3. sıradadır. Türkiye, çıkardığı kromu büyük ölçüde cevher olarak satmaktadır. Bu nedenle çıkarımını dış taleplere bağlı olarak ayarlamaktadır.


  Bakir

  Kolay işenen bir madendir. Elazığ'da maden (Ergani bakır işletmeleri), Artvin'de Murgul (Göktaş) ve Kastamonu'da Küre bakır çıkartılan yerlerdir. Rize Çayeli'de yeni bakır yatakları bulunmuştur.

  Bor
  Kullanım alanı yaygın olan bu maden,boraks ve asitborik elde edilmesi bakımından da önemlidir. Balıkesir'de Sultançayırı ve Bigadiç Eskişehir'de Seyitgazi ve Kütahya çevresi önemli çıkarım alanlarıdır. Türkiye, bor minarellerinde dünyanın en zengin ülkesidir.

  Boksit
  Konya'nın Seydişehir ilçesi ile Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkarılır. Bu iki çıkarım alanı da Antalya bölümünde yer alır. Alüminyumun hammaddesidir.

  Kukurt
  Isparta'nın Keçiborlu ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunmaktadır.

  Manganez
  Zonguldak'ın Ereğli ve Artvin'in Borkça (Göktaş) çevrelerinde çıkartılır. Denizli Tavas'ta yeni yatakları bulunmuştur

  Civa

  İzmir'in Ödemiş ve Karaburun, Konya'nın Sarayönü çevresinde ve ayrıca Niğde civarlarında çıkartılır.

  Tuz
  Çeşitli yollarla elde edilen bir doğal kaynaktır. Kayatuzu olarak çıkartıldığı gibi, deniz suyundan ve açık işletme olarak Tuz gölünden de elde edilir. En fazla tuz üretimi İzmir'deki Çamaltı tuzlasında, deniz suyundan elde edilir. Çankırı, Erzurum, Kars, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Konya'da işletilmektedir.Türkiye, birçok madende zengin bir ülkedir. Bu madenlerden bazıları turistlik eşya yapımında önem taşır. Lületaşı (Eskişehir'de) ve oltutaşı (Erzurum'da) bu özellikte olanların en önemlileridir.

  Tas Komuru (Maden kömürü):
  Yurdumuzda tüketilen enerji kaynakları arasında taş kömürünün önemli bir yeri vardır. Ayrıca demir-çelik ve kimya sanayiilerinin önemli ham maddesidir. Başlıca taş kömürü yataklarımız; Zonguldak ve çevresindedir. Burası Türkiye'nin tek maden kömürü havzasıdır. Bir milyon tonu aşan rezervi vardır.

  Linyit
  Yaygın olarak hemen her bölgemizde çıkarılır. Ege bölgesi linyitleri oldukça kalitelidir. Manisa'da Soma, Kütahya'da Tavşanlı, Tunçbilek ve Değirmisaz, Amasya'da Çeltek ve Erzurum en önemli çıkarım yerleridir. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Muğla'nın Yatağan linyitlerinin kalori değeri düşüktür. Bu nedenle termik santrallerde kullanılır.

  Petrol
  Günümüzde önemli bir enerji kaynağı olan petrol, aynı zamanda kimya sanayiinin de ham maddesidir. Yurdumuzdaki petrol yatakları fazla zengin değildir. Mevcut petrol yataklarımız daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman, Siirt ve Diyarbakır'dadır. Adıyaman, Şanlı Urfa ve Mardin'de de petrol yatakları vardır. Üretilen petrol, ihtiyacımızın çok az bir kısmını (1/7) karşılamaktadır. Geri kalan kısmını dışardan karşılamaktayız.

  Yurdumuzda ham petrolün arıtılması için rafineriler kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ham petrolün bir kısmı Batman Rafinerisine, bir kısmı da Batman-İskenderun boru hattı ile Dörtyol'a gönderilmektedir. Buradan da tankerlerle Ataş, İzmir ve İzmit rafinerilerine taşınmaktadır. İskenderun Körfezi ile Kırıkkale arasındaki petrol boru hattı ile de Kırıkkale Rafinerisine ham petrol aktarılmaktadır. Ayrıca Türkiye-Irak boru hattı ile Irak petrollerinin bir kısmı Yumurtalık Limanı'na taşınmaktadır. Bu taşımacılıktan Ülkemiz önemli bir gelir sağlamaktadır. Azerbaycan petrolünün de yapılacak boru hattı ile İskenderun Körfezi'ne getirilmesi planlanmaktadır. Yurdumuzda petrol aramalarına hızla devam edilmektedir.

  Türkiye'de su gücünden elde edilen elektrik enerjisi üretimi her geçen gün artmaktadır. Barajlara dayalı elektrik üreten pek çok hidroelektrik santralimiz vardır. Bunların başlıcaları; Atatürk, Karakaya, Keban, Hasan Uğurlu, Demirköprü, Hasan Polatkan, Oymapınar ve Hirfanh hidroelektrik santralleridir. Bunların yanında yapımı devam eden hidroelektrik santrallerimiz de vardır.

  Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fırat ve Dicle üzerinde 21 baraj, 17 hidroelektrik santrali yapımı öngörülmektedir. Bu proje ile elde edilecek hidroelektrik enerji, Türkiye'deki mevcut hidroelektrik enerjiden çok daha fazla olacaktır.

  Ayrıca, Denizli yakınlarında Sarayköy'de yüksek sıcaklıktaki su buharından enerji elde edilmektedir. Bu tür enerjiye "Jeotermal enerji" denir. Birçok yerinde çeşitli sıcaklıkta termal kaynaklar bulunan yurdumuz, bu enerji kaynağı açısından da şanslı görülmektedir. Yine yurdumuzun çeşitli yerlerinde güneş enerjisinden ısı enerjisi olarak yararlanılmaktadır. Yurdumuzda doğal gazdan da faydalanılmaktadır. Bir miktar yerli üretimin yanı sıra Rusya Federasyonu'ndan borularla, Cezayir'den de deniz yolu ile doğal gaz getirilmektedir. Özellikle büyük kentlerimizde daha çok kışın ısınmada kullanılan doğal gaz, hava kirliliğini de büyük ölçüde önlemektedir.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Türkiyede En Çok Hangi Madenler Çıkarılır? Türkiyedeki Maden Yatakları Türkiyedeki


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Türkiyedeki Maden Yatakları ve Çıkan Madenler
  By mavi_su in forum Türkiyemiz
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.05.12, 23:39
 2. Türkiyede hangi maden nerede çıkarılır?
  By MaqiwoL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.04.12, 11:58
 3. Türkiyedeki Bor Madeni Yatakları
  By RedBuLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.04.12, 00:47
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.04.10, 20:41
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.10, 00:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.