Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Atatürk'ün Kronolojik Sırayla Hayatı

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Atatürk'ün Kronolojik Sırayla Hayatı

  Sponsorlu Bağlantı

  Atatürk'ün Kronolojik Sırayla Hayatı

  ATATÜRKÜN HAYATI

  Türk toplumunun ve Osmanlı Devleti'nin kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk, Selânik'te, Koca Kasım Mahallesi, Islahhane Caddesinde üç katlı pembe boyalı bir evde dünyaya gözlerini açmıştır. (Bugün Aya Dimitriya Mahallesi, Apostolu Pavla Caddesi 75 numaralı evdir.) Bu ev Selânik Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilmiştir. Halen müze olarak hizmet vermektedir. Atatürk bu evde rumi 1296 yılında doğmuştur. Doğduğu ay ve gün kayıtlı değildir. Ancak annesi Zübeyde Hanım oğlu Mustafa'yı Erbain Soğukları sırasında doğurduğunu, aklında kaldığına göre bu tarihin 23 Aralık 1296'ya tekabül ettiğini söylemiştir. Bu tarih takvim farkı dolayısıyla 4 Ocak 1881 tarihine denk gelmektedir1 .
  Atatürk'ün annesi Selânik civarında Langaza'da tarım ve ticaretle meşgul olan Sofuzade Feyzullah Efendinin kızı Zübeyde Hanım'dır. Aile soyca Anadolu'dan Rumeli'ye iskân edilen Konya Karaman kökenli Konyar yörüklerinden gelmektedir.
  Babası Ali Rıza Efendi, Kırmızı Hafız lâkabıyla tanınan, Ahmet Efendinin oğludur. Aile soyca Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş, orada önce Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık beldesine yerleşmiştir. Atatürk'ün dedesi ve amcasının taşıdıkları "kızıl" lakabından da anlaşılacağı gibi Rumeli'de yaygın olarak yerleşmiş olan Kızıl - Oğuz Yahut Kocacık Yörükleri, Türkmenleri soyundan gelmektedir. Aile muhtemelen 1830 dolaylarında Selânik'e yerleşmiştir. Ali Rıza Efendi burada 1839 dolaylarında doğmuştur. Onun Kızıl Mehmet Hafız isimli bir erkek, Nimet isimli bir de kız kardeşi olmuştur. Ali Rıza Efendi önceleri Selânik evkaf idaresinde sonra gümrük idaresinde çalışmış, 1876'da Asakir-i Millîye taburunda gönüllü subay olarak hizmet etmiş ve 1871 dolaylarında Zübeyde Hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten olan üç çocuk (Fatma, Ahmet ve Ömer) küçük yaşlarda hayata veda etmişlerdir. Mustafa'dan sonra doğan Makbule (Boysan, sonra Atadan) yaşamış, Naciye ise 12 yaşlarında ölmüştür.
  Mustafa okul çağına gelince anne ile baba arasında görüş ayrılığı belirdi. Geleneklere bağlı olan annesi onun dinî törenle ilâhîlerle mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Aydın görüşlü olduğu anlaşılan babası ise onun yeni açılan ve modern eğitim yapan Şemsi Efendi Ilkokulunda eğitim görmesini arzu ediyordu. Neticede baba olayı diplomatça çözümledi. Mustafa önce ilâhîlerle, dinî törenle mahalle okuluna başladı, birkaç gün sonra da oradan alınarak Şemsi Efendi okuluna başladı (1887). Mahalle Mekteplerinin aksine bu okulda yeni öğretim metodları uygulanmakta, kara tahta, tebeşir, silgi, öğretmen masası, okumayı kolaylaştıracak levhalar kullanılmaktaydı3. Pedagojik esaslara göre modern öğretim yapan bu okulun Mustafa'nın fikrî gelişmesinde olumlu etkiler yarattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada Ali Rıza Efendi rüsümat memurluğunu bırakmış önce kereste sonra tuz ticareti işine girmiştir. Birincisini Rum eşkiyalar, ikincisini de tuzların erimesi dolayısıyla bırakmış ve ticarî hayattan çekilmiştir. Tekrar memuriyete giremeyen Ali Rıza Efendi hastalanmış ve 1890 dolaylarında vefat etmiştir. Mustafa babasının ölümü üzerine okuldan ayrılmak zorunda kaldı4. Maddî durumu yetersiz olan Zübeyde Hanım Langaza'da tarımla meşgul ağabeyi Hüseyin Ağa'nın yanına gitti (1890 dolaylarında). Çiftlik hayatı Mustafa'nın fizikçe gelişmesi ve el becerilerinin artması bakımından faydalı oldu. Ancak Zübeyde Hanım oğlunun öğreniminin yarım kalmasından üzüntülüydü. Mustafa'yı caminin imamı, köyün papazı ve son olarak da özel öğretmenle eğitmek gayretleri sonuçsuz kaldı. Sonunda anne oğlunun iyi bir eğitim görmesini sağlamak için onu Selânik'e halasının yanına gönderdi. Mustafa Selânik Mülkiye Rüştiyesi'nde (ortaokul) öğrenime başladı. Ancak burada öğrenciler arasındaki bir kavga dolayısıyla öğretmenlerinden birinin sert muamelesi üzerine okulu terketti Gönlü öteden beri askerî okuldaydı. Ancak annesi biricik oğlunun asker olup aile ocağından ayrılmasını istemiyordu. Mustafa annesine haber vermeden Selânik Askeri Rüştiyesi'nin sınavlarına girdi. Sınavı kazandı. Annesini ikna etmesi zor olmadı. Artık önünde sadece kendisinin değil mensup olduğu ulusun kaderini değiştirecek yeni bir ufuk açılmıştı

  1893
  Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

  1895
  Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye (Askeri Rüştiye) başlar.

  1899
  Mustafa Kemal Istanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.

  1902
  Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine (Erkan-ı Harbiye) devam eder.

  11 Ocak 1905
  Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.

  Ekim 1906
  Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.

  1907
  Askeri rütbesi kolağası olur ve yine aynı yıl içinde görevi Makedonya'daki 3. Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir, Cemiyetinin Merkezi Selanik'te Ittihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşir

  23 Temmuz 1908
  Yukarıdaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Meşrutiyetin, padişah Abdulhamit'e kabul ve ilan ettirilmesi

  13 Nisan 1909
  Istibdat taraftarları yeni rejime karşı ayaklanır, Rumeli'den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşkanlığına deruhte etmesi ve bu ayaklanmada önemli bastırıcı rol oynar

  1911
  Trablusgarb savaşına iştirak eder ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmaylığını üzerine alır. Bu arada rütbesi binbaşılığa yükseltilir.

  13 Eylül 1911
  Mustafa Kemal Istanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.

  9 Ocak 1912
  Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

  24 Ekim 1912
  Balkan Savaşının başlaması üzerine Istanbul'a döner ve Bolayır'da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilir

  25 Kasım 1912
  Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.

  27 Ekim 1913
  Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.

  2 Şubat 1915
  Tekirdağ'da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayin edilir. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir

  25 Nisan 1915
  Ittifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

  1 Haziran 1915
  Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseltilir

  9 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

  1 Nisan 1916
  Çanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır'daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken Tuğgeneralliğe terfi eder.

  6-7 Ağustos 1916
  Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.

  31 Ekim 1918
  Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

  30 Nisan 1919
  Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

  16 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Istanbul'u terkeder. Istanbul'dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla gider.

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.

  21 Mayıs 1919
  Erzurum'daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas eder

  23 Mayıs 1919
  Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile temas eder

  28 Mayıs 1919
  Türk Milletini işgallere protesto için mitingler yapmaya davet eder

  3 Haziran 1919
  Doğu vilayetlerinde bir Ermeni Hükümetinin kurulması ve Ingiliz himayesi fikirlerine karşı olduğunu beyan eder

  21 Haziran 1919
  Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlar

  8 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.

  23 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir. Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan eder.

  4 Eylül 1919
  Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir. Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkanını sağlar.

  11 Eylül 1919
  Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilir

  15 Eylül 1919
  Temsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edilir

  7 Aralık 1920
  Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya yerleşir ve bu şehri milli harekatın merkezi yapar

  27 Aralık 1919
  Mustafa Kemal Icra Heyeti ile Ankara'ya gelir.

  23 Nisan 1920
  Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar ve bu meclise başkan seçilir.

  11 Mayıs 1920
  Mustafa Kemal Istanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

  5 Ağustos 1921
  Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

  23 Ağustos 1921
  Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

  19 Eylül 1921
  Sakarya Zaferinden altı gün sonra Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi ünvanını verir.

  26 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.

  30 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

  1 Eylül 1922
  Türk Ordularına "Ilk hedefiniz Akdeniz'dir, Ileri!" emrini verir

  10 Eylül 1922
  Gazi Mustafa Kemal Izmir'e girer.

  1 Kasım 1922
  Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder.

  14 Ocak 1923
  Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım Izmir'de vefat eder.

  29 Ekim 1923
  Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  24 Ağustos 1924
  Gazi Mustafa Kemal Istanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.

  9 Ağustos 1928
  Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

  3 Mart 1924
  Cumhuriyet rejiminin Türkiye'de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştır. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

  1 Mayıs 1924
  Orta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer'iye mahkemelerini kaldırdı

  26 Ağustos 1924
  Milli sermayeyi çoğaltmak özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla Iş Bankasını kurdu.

  5 Mayıs 1925
  Memlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu

  1925
  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı

  25 Aralık 1925
  Medeni kıyafeti getirdi

  26 Aralık 1925
  Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi

  17 Şubat 1926
  Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi

  1 Kasım 1928
  Çıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi.

  12 Nisan 1931
  Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

  12 Temmuz 1932
  Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

  29 Ekim 1933
  Cumhuriyet'in 10.yıl nutkunu yazar ve okur

  16 Haziran 1934
  Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.

  1934
  Kasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı. Avrupa'da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.

  1936
  Montrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti. Sadabat Paktıyla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı.

  4 Temmuz 1938
  Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın bağımsız bir Türk devleti olmasını sağlamıştı ki bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan'a katılmak imkanını bu sayede buldu.

  10 Kasım 1938
  Atatürk perşembe sabahı saat 9.05'te hayata gözlerini yumdu. Türkiye yasa boğuldu...

  19 Kasım 1938
  Cenazesi ulusal egemenliğin simgesi olarak kurduğu başkent Ankara'ya getirildi.

  21 Kasım 1938
  Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya koşan halk ulu önderin cenazesini büyük bir törenle Etnoğrafya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabrine uğurladı.

  10 Kasım 1953
  M.Kemal Atatürk Ebedi istiratgahı olan Anıtkabir’de


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Atatürk'ün Kronolojik Sırayla Hayatı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Atatürk Fotoğrafları Kronolojik
  By mavi_su in forum Mustafa Kemal Atatürk
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.12, 17:44
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.11, 23:20
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.12.10, 00:02
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.11.10, 22:50
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.08, 13:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.