Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
8 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

  Sponsorlu Bağlantı

  İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

  ÜNİTE I BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
  - M. Kemal 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.
  - Okuduğu okullar: 1- Mahalle Mektebi 2- Şemsi Efendi İlkokulu 3- Selanik Askeri Rüştiyesi
  4- Manastır Askeri İdadisi 5- İstanbul Harp Okulu 6-Harp Akademisi
  - 1905 yılında Harp Akademisinden “Kurmay yüzbaşı” olarak mezun oldu. İlk olarak Şam’da görev yaptı. (5. Ordu’da).
  - 1906 yılında “Vatan ve Hürriyet” örgütünü kurdu. Daha sonra bu örgüt İttihat ve Terakki ile birleşti. M. Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmalarını beğenmeyince örgütten ayrıldı.
  - 13 Nisan 1909’da çıkan 31 Mart Ayaklanmasını bastıran orduda kurmay subay olarak görev aldı.
  - 1911’de Trablusgarp’ta halkı harekete geçirmeye giden subaylar arasındaydı.
  - 27 Kasım1911’de binbaşılığa terfi etti.1914’te yarbaylığa 1916’da generalliğe terfi etti.
  - I. Dünya Savaşında Çanakkale, Kafkasya ve Suriye Cephelerinde savaştı.

  ** Atatürk’ün Fikir Hayatı: Dönemin aydınları olan Ziya Gökalp, Namık Kemal gibi kişilerden ve Fransız akımından etkilendi.Bunlara kendi fikirlerini de katarak “Atatürkçü Düşünce Sistemi” dediğimiz kendi fikirlerini oluşturdu.

  M. Kemal’in Kurtuluş Savaşı Öncesi görev Yaptığı Yerler:
  1- 31 Mart Vakasını bastıran Hareket Ordusunda Kurmay subaylık yaptı.
  2- Trablusgarp Savaşı
  3- Balkan Savaşlarında Gelibolu’da görev aldı. Bu görevi Çanakkale Savaşında bölgeyi tanıyarak başarılı olmasını sağladı.
  4- Çanakkale Savaşı ( Askeri dehası ortaya çıktı. Anafartalar Kahramanı unvanı aldı)
  5- Kafkasya ve Suriye Cephelerinde görev yaptı.

  Atatürk’ün Çeşitli Özellikleri Ve Yönleri:
  Vatanseverliği: Ulusu için her şeyi yapmasıdır. “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere canımı vereceğim.” Sözü buna örnektir.
  İdealistliği: Hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışmaktır. Hedeflerinden vazgeçmemektir. M. Kemal’in en büyük hedefi milletine yararlı olmaktı. Bunu: “Hizmet edenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır.” diyerek belirtmiştir.
  İleri Görüşlülüğü: Geleceği doğru tahmin etmektir. İstanbul’da İtilaf donanmalarını görünce : “ Geldikleri gibi giderler.” buna örnektir.
  Çok Cepheliliği (Yönlülüğü): değişik alanlarda bilgili ve etkili olmasıdır. M. Kemal iyi bir asker olduğu gibi iyi yönetici ve hukuk adamıdır.
  Mantıklılığı: Yaptığı işlerde mantık kurallarına uymasıdır. Büyük ve gereksiz hayallere kapılmamaktır.
  Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi: Yaptıkları işlerle gururlanmaz. Kurtuluş Savaşını kazandığında “Savaşı Türk Milleti kazanmıştır.” demiştir. Zor durumlarda asla ümitsizliğe kapılmamıştır.
  Hakikati Arama Gücü: Gerçekleri araştırmasıdır.
  Yaratıcı Zihniyeti: Yeni fikirler ortaya koyabilmesidir.
  Devrimcidir: Yeni oluşumlar sağlayabilmesi.
  Barışçı Olması.
  Akıl Ve Bilime Önem Vermesi: Atatürk akıl ve bilime her zaman öncelik vermiştir. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” demiştir.
  Sabırlı ve Kararlıdır:
  Açık sözlüdür:
  Sanatseverdir:
  Disiplinlidir:

  Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri :
  Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük eser Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bunun yanında yazılı eserleri de vardır. Bunlar :
  1- Nutuk ( 1919-1927 yılları arasındaki olayları anlattığı eseridir )
  2- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
  3- Geometri kitabı
  ÜNİTE II MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 -1918 ):
  I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı. Buda zamanla ülkeler arasında gerginliğe yol açtı. Ve dünyada büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu.
  Ülkeler iki ana gruba ayrılmıştı. Bunlar :
  İtilaf (Anlaşma) Devletleri: İngiltere, Fransa ve Rusya (Sonradan; İtalya, ABD, Japonya, Romanya, Yunanistan)
  İttifak (Bağlaşma) Devletleri: Almanya, Avusturya- Macaristan İmp. Ve İtalya (Sonradan; Osmanlı ve Bulgaristan)
  ** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir.

  I. Dünya Savaşının Nedenleri:
  1- Sanayileşmeye bağlı sömürge yarışı 2- Sömürgeciliğe bağlı Ham madde ve Pazar yarışı
  3- Çıkar çatışmaları ( Mesela Almanya Fransa arasında Alses Loren Bölgesi sorunu)
  4- Bloklaşma (Gruplaşma)
  5- Milliyetçilik, özgürlük gibi düşünce akımlarının etkisi
  Savaşın Başlatan olay: Savaşın başlaması an meselesi idi. Savaşın başlamasına Saray Bosna gezisine çıkan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Veliaht’ının bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.
  * Savaş yukarıda saydığımız nedenlerle başlaması bekleniyordu. Veliahttın öldürülmesi sadece savaşın bahanesidir. Bu nedenle buna görünen sebep denir.
  Savaşın Gelişimi:
  Sırplılara, Avusturya – Macaristan imparatorluğu savaş ilan etti. Sırplıları destekleyen İngiltere ve Fransa’da Savaşa girdi. Daha sonra Almanya’da savaşa girmesi ile dünya savaşı başladı. İlk başlarda İttifak Grubu başarılı iken ABD’nin savaşa girmesi ile İtilaf Grubu savaşı kazandı.
  OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞ GİRMESİ:
  Savaş başladığında Osmanlı tarafsızlığını ilan etti. İtilaf Devletleri Osmanlının tarafsız kalmasını istiyordu. Almanya ise Osmanlıyı yanında savaşa istiyordu. Yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyetini yönetenler Almanya yanında savaşa girilirse başarılı olacağına inanıyorlardı ( Başta Enver Paşa).
  Almanlarla gizli bir antlaşma yapıldı. İki Alman gemisi İngilizlerden kaçarak Osmanlıya sığındı. İngiltere gemileri isteyince gemilerin satın alındığı söylendi. Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisine Yavuz ve Midilli adı verilerek Türk bayrağı çekildi. Bu gemiler Karadeniz’de Rus limanlarını bombaladılar. Rusya’nın Osmanlıya savaş ilan etmesi ile Osmanlı I. Dünya Savaşına girmiş oldu.
  ** Osmanlını savaşa girme amacı; kaybettiği toprakları geri almak ve eski gücüne kavuşmaktı.
  ** Almanya’nın Osmanlıyı Yanında İstemesinin Sebepleri: 1- Cephelerini genişletmek 2- İngiliz ve Fransızların Sömürge yollarını kesmek 3- Osmanlıdaki Halifelik gücünden yararlanarak Türkleri ve Müslümanları yanında savaşa katmak.
  Osmanlının Savaştığı Cepheler: Osmanlının savaştığı cepheleri üçe ayırabiliriz. Bunlar:
  1- Saldırı (Taarruz ) Cepheleri: Kafkasya ve Kanal Cepheleri
  2- Savunma Cepheleri: Çanakkale, Irak, Suriye ve Filistin, Hicaz, Yemen cepheleridir.
  3- Yardım cepheleri: Galiçya ve Makedonya cepheleridir.
  1- Çanakkale cephesi: İtilaf Devletleri açtı. Açılma amacı; Rusya’ya yardım götürmek, Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmaktı.
  18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı önünde savaşlar başladı. İtilaf donanmaları boğazları geçemeyince Gelibolu Yarımadasına asker çıkardı. (Anzaklar: Yeni Zelanda ve Avustralya askerleri) M. Kemal burada başarılı savaşlar çıkardı.
  M. Kemal burada: “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyordu.
  Yapılan savaşlar sonunda İtilaf askerleri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşta yaklaşık beş yüz bin asker şehit olmuştur.
  ** Savaşın kazanılması I. Dünya Savaşının uzamansa sebep oldu.
  ** M. Kemal’e başarılarından dolayı “Anafartalar Kahramanı” unvanı aldı.
  **Tek başarı sağlanan cephedir.
  2- Kafkasya Cephesi : Rusların egemenliğindeki Türklerle birleşmek için açıldı. Yalnız Enver Paşanın yanlış politikası yüzünden Sarıkamış’ta binlerce asker açlıktan, hastalıktan ve soğuktan savaşmadan öldü. Ruslar Muş, Bingöl, Van,Erzurum, Erzincan çevresini ele geçirdi.
  Çanakkale Cephesinden buraya gelen M. Kemal Muş , Bitlis gibi yerleri geri aldı. Bu sırada Rusya içinde Bolşevik Devrimi olunca Rusya Brest Litowsk Antlaşmasını imzalayarak I. dünya savaşından çekildi (1917).
  3 - Kanal Cephesi: Almanların isteği ile Osmanlı Devleti İngilizlerin sömürge yolunu kesmek için açtı. Burada yapılan savaşları İtilaf devletleri kazandı. Osmanlı geri çekildi.
  4- Irak Cephesi: İngilizler Kanal Cephesinden sonra Rusya’ya Kafkasya üzerinden yardım etmek ve Irak petrollerini ele geçirmek için bu cepheyi açtı. İlk başta Osmanlı başarılı sonuçlar alsa da daha sonra geri çekilmek zorunda kaldı.


  Tehcir Kanunu: Birinci Dünya Savaşında Ermenilerin Anadolu’dan Suriye ve Irak’ın kuzeyine göç ettirilmesini sağlayan göç kanunudur. Yalnız günümüzde Ermeniler bu dönemde 1,5 milyon Ermeni’yi öldürdünüz diyerek haksız soykırım iddialarında bulunuyor. Bizim arşivlerimizi incelemek için herkese açtık gelin sizde arşivlerinizi açın soykırım iddiaları olmadığını tartışalım diyoruz yaklaşmıyorlar. İddiaların amacı Türkiye’nin dünya kamuoyunda itibarını sarsmak ve daha bazı topraklarımızda hak idia etmeleridir.

  Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918):
  Osmanlının savaş sonunda imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Osmanlının Ordusu dağıtıldı, silahlarına el konuldu, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konuldu.İstanbul kontrol altına alındı. Fakat en önemli iki maddesi vardı. Bunlar:
  7. Madde: İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa; İtilaf devletleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
  Amacı: Osmanlının her yerini işgale açık hale getirerek Osmanlıyı parçalamak.
  24. Madde: Şark-ı Vilayet (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) illerinde bir sorun çıkarsa buralar işgal edilebilecek.
  Amacı: Burada bir Ermeni devleti kurmak.
  *** Mondros Ateşkes Antlaşması olmasına rağmen şartları çok ağırdır.
  *** Osmanlı ile barış antlaşması olarak Sevr Antlaşması imzalanacak (10 Ağustos 1920) ancak TBMM antlaşmayı kabul etmediği için yürürlüğe girmedi.
  *** Mondros’tan sonra Anadolu’nun işgali üzerine Türk Halkı M. Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşını başlatmıştır.


  Wilson Prensipleri (İlkeleri):
  ABD’nin I. Dünya Savaşına girerken yayınladığı ilkelerdir. 14 maddeden oluşur. Wilson İlkelerine göre yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak, dünya barışını sağlamak için cemiyet kurulacak gibi maddeleri vardı. 12. maddesi Osmanlı ile ilgili olup kısaca şöyledir: Osmanlının toprak bütünlüğü korunacak ve Osmanlıda bir bölgede hangi ulus çoğunlukta ise onun devleti kurulabilecek, Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklerde kalacaktı.
  ** Yunanistan bu maddeye dayanarak İzmir çevresinde Rum çok diyerek buraları isteyecektir.
  Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919):
  Barış antlaşmalarının koşulları görüşülmek üzere toplandı. Ancak daha çok Osmanlının nasıl paylaşılacağı sorun oldu. Ege çevresi İtalya’ya verilmişken Yunanistan İzmir çevresini istedi. İngiltere ve Fransa burayı güçsüz Yunanistan’a bırakma kararı verdi. Buda İtalya’yı küstürdü. Bu nedenle Anadolu işgalinde 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

  Osmanlının Paylaşımı:
  İtalya’ya: Güneybatı Akdeniz (Antalya, Isparta dolayları)
  Fransa’ya: Urfa,Maraş,Antep,Suriye ve Lübnan, Boğazlar
  İngiltere’ye : Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmıştır.
  Yunanlılar : İzmir, Aydın çevresi (Batı Ege)
  İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919):
  Yunanlılar Paris Barış Konferansına dayanarak İngiliz ve Fransızların desteği ile 15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkararak işgale başladı. ** Böylece Anadolu’da işgale başlayan ilk devlet Yunanlılar oldu.
  - Halk işgalden önce işgalin engellenmesi için gösteriler yaptı. Padişahtan yardım istedi. Ancak hiçbir yardım gelmedi. Ve işgallere karşı direnilmemesi istendi.
  - Yunanlılar İzmir’deki Rumların coşkulu karşılaması ile İzmir’e girdi. Gazeteci Hasan Tahsin Yunanlılara ilk kurşunu sıkan kişi oldu .
  - Yunanlılar silah bırakmış askerlerimizi kışlada kurşuna dizerek İzmir ve çevresini işgale başladılar.

  CEMİYETLER:
  Yurdumuzun işgali üzerine Anadolu’nu çeşitli yerlerinde çeşitli cemiyetler kuruldu. Cemiyetler Zaralı ve yaralı olamak üzere iki kısma ayrılabilir. Zaralı cemiyetlerde kendi içinde azınlıkların kurduğu ve milli varlığa düşman cemiyetler diye ikiye ayırabiliriz.

  A) Zararlı Cemiyetler:
  a) Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler:
  1- Mavri Mira: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı Yunanistana katmak istemektedir.
  2- Etnik-Eterya Cemiyeti: Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu.
  3- Pontus Rum Cemiyeti: Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu.
  4- Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti: Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.
  5- Makabbi ve Alyans (Musevi) cemiyetleri de Yahudiler tarafından kurulan cemiyetlerdir.
  *** Azınlık cemiyetlerinin ortak amacı Osmanlıyı parçalayarak kendi devletlerini kurmak istemeleridir.

  b)Milli Varlığa Düşman Cemiyetler: Osmanlını kendi içinde doğmuş fakat Kurtuluş Savaşına karşı oldukları için düşman cemiyet olarak adlandırılmıştır.
  1- Kürt Teali Cemiyeti: Doğu illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.(İstanbul’da kuruldu.)
  2- Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur.
  3- İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur.
  4- Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası: Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir.
  5- Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenliğini(Mandasını) istemiştir.
  6- Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Kurtuluş Savaşını engellemek için çalışmalar yapmıştır. Önceden İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulmuştu.
  ** Milli Varlığa düşman cemiyetler hilafete bağlı kalmakla ve de yabancı devletlerin korumasına girerek kurtuluşu amaçlıyordu.

  B) Yararlı Cemiyetler ( Milli Cemiyetler) :
  1- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek için kuruldu.
  2- Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Trakya’nın Yunan işgaline uğramasını engellemek için Edirne’de kuruldu.
  3- Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu.
  4- Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur.
  5- İzmir Müdafaa-i Hukuk –i Osmaniye Cemiyeti: İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini önlemek için kurulmuştur.
  6- Redd-i İlhak Cemiyeti: Buda İzmir ve çevresini korumak için kuruldu.
  7- Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu cemiyet Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın ve yayın yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmışlardır.
  8- Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti: Anadolu’nun işgalini protesto etmek için Sivas’ta kuruldu.
  ** Yararlı Cemiyetler vatanın kurtuluşu için kurulmuş ancak daha çok kendi bölgelerini korumaya yöneliktir. Daha sonra M. Kemal bu cemiyetleri Sivas Kongresinde birleştirerek kurtuluşu tüm ulus düzeyinde genişletecektir. ** Önce basın yayın yoluyla kurtuluş çareleri aramışlar etkili olmayınca silahlı direniş birlikleri (Kuva-yi Milliye Birlikleri) kurdular.

  İşgaller Karşısında Padişahın Tutumu:
  Mondros’tan sonra Anadolu işgal edilmeye başlamıştı. Bu durum karşısında padişah işgallere ses çıkarmama tutumuna girdi.
  Böylece işgalci kuvvetlerinin tepkisini fazla çekmeyerek Osmanlının devamını sağlamaya çalışıyordu. Kısaca Osmanlının kaderini işgalci kuvvetlerinin insafına bırakmıştı.
  İşgaller Karşısında M. Kemal’in Tutumu:
  İşgallerden sonra M. Kemal İstanbul’a gelmiştir. Yurdumuz işgale başlayınca İstanbul’da çözüm yolları aramış. Padişah ve komutanları silahlı mücadele için uyarmaya çalıştı. Anca aradığı desteği bulamayınca kurtuluşu Anadolu’da gördü. Bunun için Anadolu’ya geçmesi gerekliydi.
  Aradığı fırsatı sonunda buldu. Padişah Samsun çevresindeki ayaklanmaları incelemesi için ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderme kararı aldı. Böylece M. Kemal İstanbul’dan da uzaklaştırılmış olacaktı.

  ** Kuva-yi Milli’ye: Vatanı kurtarmak için halk tarafından kurulan küçük birliklere verilen addır.
  - Kuva-yı Milliye’nin özelikleri: Düzenli bir ordu niteliğine sahip değildi. Eli silâh tutan herkesin ka*tıldığı küçük silâhlı gruplardı. Her türlü ihti*yaçlarını halk karşılıyordu. -Başlarına buyruk hareket ediyorlardı. - Ortak düşünce, vatan topraklarını savun*mak ve Türk Milleti'ni onuruyla yaşatmaktı. -Sadece kendi bölgelerini korumaya yönelik kuruldular. M. Kemal düzenli orduyu kurana kadar ülkeyi savundular.


  Mustafa kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919):
  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Pontusçu Rumlar Samsun ve Trabzon çevresinde Türkler'e saldırmaya başladılar.
  - Türkler'in kendilerini savunmalarını ise İngilizler, güvenliği bozma olarak değerlen*dirip, Osmanlı Hükümetinden, bu karışıklığın önlenmesini istediler. Maksatları bu bahaneyle Mondros Ateşkes Antlaş*masının 7. maddesi uyarınca buraları işgal etmekti.
  Osmanlı Hükümeti, Samsun ve çevresin*deki karışıklıkları önlemesi için Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişliğine atadı (30 Nisan 1919). Böylece hem Mustafa Kemal İstanbul'dan uzaklaştırılmış hem de Samsun ve çevresindeki karışıklıklar ön*lenmiş olacaktı.
  Mustafa Kemal, İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919 da İstanbul'dan ay*rıldı. 19 Mayıs 1919 da Samsun'a ulaştı. Millî kurtuluş mücadelesinin, milletin gücü ile başarılabileceği inancıyla ve "Ya İstiklâl, ya ölüm" parolasıyla çalışmalarına başladı.
  - ** Havza Genelgesini yayımlayarak, henüz dağıtılmamış ordu birliklerinden, ordunun dağıtılmamasını ve silâhların teslim edil*memesini duyurdu. Mitingler yapılarak işgallerin kınanmasını istedi.
  - Millî şuuru uyandırarak, millî bir teşkilât kurmayı, İşgaller karşısında alevlenen millî heyecanı vatanın her tarafına yaymayı düşünü*yordu.

  Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919):-Kendi bölgelerini, itilâf devletlerinin işgalle*rinden korumaya çalışan cemiyetleri bir çatı altında toplamak gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmek için milletin içinden doğan millî bir kurula ihtiyaç vardı.
  Mustafa Kemal, millî bir kurul oluşturmak düşüncesini, Havza Genelgesiyle komutan ve valilere bildirmiş ve teşkilatlanma ça*lışmalarını başlatmıştı.
  Amasya Genelgesiyle de:Vatanın içinde bulunduğu durumu İstanbul Hükümetinin tutumunu ve bu durumdan nasıl kurtulabileceğimizi ve neler yapılması gerektiğini belirtmişti.

  Maddeleri: 1- Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlike*dedir. (gerekçe)
  2- İstanbul Hükümeti, sorumluluğunun gerek*lerini yerine getirememektedir. Bu hal mille*timizi yok durumuna düşürüyor.
  3- Milletin İstiklâlini yine milletin azim ve ka*rarı kurtaracaktır. ( Amaç ve yöntem)
  4- Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve de*netimden kurtulmuş millî bir kurulun varlığı gereklidir.
  5- Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
  6- Bunun için illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üç delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
  7-Her ihtimale karşı durum gizli tutulmalıdır.

  Amasya Genelgesi’nin Önemi :
  * İlk defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
  * İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  * İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  * İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
  * Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.
  NOT :M.Kemal Amasya Genelgesi’nden sonra 8 Temmuz 1919’da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır.

 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

  Erzurum Kongresi ( 23 Temmuz- 7 Ağustos 1919):Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre, Doğu Anadolu'daki Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput illerinde bir karı*şıklık çıkarsa, buralar işgal edilebilecekti. Amaç Doğu Anadolu'da Ermeniler'e yurt sağlamaktı.
  Doğu Anadolu Halkı buna meydan verme*mek ve haklarını savunabilmek için Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurdu. Bu cemiyet, alınması gerekli tedbir*leri görüşmek üzere Erzurum Kongresini topladı. Mustafa Kemal de kongreye katıldı ve kongre başkanlığına seçildi.
  Maddeleri: 1. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, par*çalanamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, Osmanlı Hükümetinin dağılması ha*linde millet, hep birlikte direniş ve savun*maya geçecektir.
  3. Vatanın ve İstiklâlin korunmasına Osmanlı Hükümetinin gücü yetmediği takdirde, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hü*kümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri millî kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.
  4. Kuva-yi Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
  5. Azınlıklara siyasî hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez.
  6. Manda ve himaye kabul edilemez.
  7. Mebuslar Meclisinin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.

  Erzurum Kongresinin Önemi: **Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar ulusal bir kongredir.
  * Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.
  *İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiş. Vatanın asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.)
  * İlk defa yeni hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.
  * İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.
  * Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)
  Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919):-Amasya Genelgesiyle, Sivas'ta bir kongre*nin toplanması istenmişti.
  İstanbul Hükümeti bu kongrenin toplan*masını engellemeye çalıştı. Mustafa Kemal'in tutuklanması emrini verdi, İtilâf Devletleri de aynı çabayı gösterdi. Fakat engelleyemediler. Kongre her ilden gelen temsilcilerle toplandı ve baş*kanlığına da Mustafa Kemal seçildi.
  - Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağım*sızlığının nasıl sağlanacağı konusu ele alındı. Bu konuda Erzurum Kongresinde alınan kararlar aynen kabul edildi.
  Önemi:

  ** Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi.
  ** Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.
  * İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı. ( Kamuoyu oluşturmak ve ulusal gücün sesini duyurmak için çıkarıldı.)
  * Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır.
  * Her yönüyle ulusal bir kongredir.
  * Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuva-i Milliye Komutanlığına atanmıştır. ( Temsil heyeti yürütme gücünü kullanmıştır.)
  Amasya Görüşmeleri ( 20 – 22 Ekim 1919):Damat Ferit Paşa'nın yerine getirilen Ali Rıza Paşa, Temsil Heyeti ile görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı görev*lendirdi.
  Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in de bulun*duğu bu görüşmelerde alınan bazı kararlar:
  1. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı korunacaktır.
  2. Müslüman olmayan topluluklara siyasî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak nitelikte haklar verilmeyecektir.
  3. İstanbul Hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetini tanıyacaktır.
  4. Sivas Kongresi kararları İstanbul Hükümetince kabul edildi.
  5. Osmanlı Mebuslar Meclisi Anadolu'da, İstanbul Hükümetinin uygun göreceği gü*venilir bir yerde toplanacaktır.

  Önemi: İstanbul Hükümeti, Amasya görüşmesine temsilci göndermekle, Temsil Heyetinin hu*kukî varlığını resmen kabul etmiş oluyordu.

  NOT: İstanbul Hükümeti yukarıda alınan karar*lardan sadece Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını kabul etti.

  Amasya Genelgesi
  Erzurum Kongresi
  Sivas Kongresi
  Amasya Görüşmeleri
  Kurtuluş Savaşının amacı,
  gerekçesi, yöntemi açıklandı.
  -İlk defa ulusal egemenlikten
  bahsedildi.
  - İlk defa milli kurulun kurulmasından bahsetti.
  - Sivas’ta kongre toplanması
  istendi.

  - Bölgesel olmakla beraber, kararları ulusaldır.
  - İlk kez manda ve himaye reddedildi.
  - Doğudaki cemiyetler birleştirildi.
  - İlk defa temsil heyeti oluşturuldu.
  - Milli sınırlar içinde vatan bütündür, bölünmezdir.


  - Ulusal kongredir.
  - Erzurum Kongresi kararları aynen benimsendi.
  - Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.
  - Yurttaki tüm cemiyetler birleştirildi.
  - İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı
  - Temsil heyeti yürütme yetkisini kulandı. (Ali Fuat Paşayı batı cephesine atayarak.)
  -
  - * ** İstanbul Hükümeti resmen temsil heyetini tanıdı.
  - Mebuslar meclisinin tekrar açılması sağlandı.
  - Sivas kongresi kararları kabul edilecekti.
  - Azınlıklara fazla hak verilmeyeceği belirtildi.
  - Bağımsızlığın korunması istendi.
  ** Sadece Mebuslar meclisi açılma fikri kabul edildi.


  Temsil Heyetinin Ankara’ya Taşınması ( 27 Aralık 1919): Mustafa Kemal, gelişmeleri yakından izle*yebilmek için Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya geldi. Çünkü:

  1- Ankara, ulaşım ve haberleşmenin iyi olması
  2- İstanbul’a ve Batı Cephesine yakın idi.
  3- Yurdun ortasında ve güvenlikli bir konuma sahipti. Henüz işgale uğramamıştı

 4. #4
  AdministratoR

  Standart Cevap: İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

  Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Ve Misak-ı Millî (28 Ocak 1920): -Padişah Vahdettin, Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulamaya konulduğu, günlerde Mebuslar Meclisi'ni kapatmıştı. Amasya Görüşmelerinde ise yeniden açıl*ması kararlaştırılmıştı. M. Kemal İstanbul’da toplanmasını sakıncalı gördü fakat İstanbul’da toplanması kararlaştırıldı.
  - İşgal devletlerine göre, yeniden toplanacak meclis savaş kararı vermeye cesaret ede*mezdi. Olsa, olsa barış isterdi. O da işgal devletlerinin işine yarardı. Bu düşünceyle seçimlere karışmadılar. Seçimler 1919 yılı Kasım ayında tamam*landı.
  Mustafa Kemal seçilen bir kısım Mebuslarla Ankara'da görüştü. Misak-ı Milli'nin esasları kararlaştırıldı. Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920 de İstanbul'da toplandı. Temsil Heyeti taraf*ları Mebuslar, Felah-ı Vatan grubunu oluşturdular. Bu grubun, vatanın bütünlüğünü koruma amacına yönelik istekleri, Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilerek Misak-ı Milli ( Milli Ant) ilân edildi (28 Ocak 1920)

  Misak-ı Milli’nin Maddeleri: 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalan*dığı sırada Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü, ayrılık kabul etmez bir bütündür.
  2. Kendi istekleri ile ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin'de gerekirse gene halkın oyuna başvurulabilir.
  3. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde hal*kın oyuna başvurulmalıdır.
  4. İstanbul’un güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması da, bizimle birlikte ilgili devletlerin verecekleri karar geçerli olmalıdır.
  5. Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haktan yararlan*maları şartı ile kabul edilecektir.
  6. Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasî, malî ve adlî sınırlamalar (kapitü*lâsyon) kaldırılmalıdır.

  Önemi: -** Sınırlar, bağımsızlık, kapitülasyon ve azınlık hakları konularında kararlar almıştır.
  - Erzurum ve Sivas Kongreleri kararları kabul edilmiştir.
  - Türk vatanının bugünkü sınırları tespit edilmiştir.
  - Böylece Kurtuluş Savaşı'nın dayandırıla*cağı ilkeler açıkça ortaya konmuştur.

  *** Misak-ı Milli’nin kabulü İstanbul’un işgaline sebep oldu.
  - Bunun üzerine M. Kemal TBMM’yi kurma çalışmalarına başladı.

  İstanbul’un İşgali ( 16 Mart 1920): Misak-ı Milli kararlarını beklentilerine aykırı bulan itilâf Devletleri: İstanbul’u resmen işgal ettiler. Mebuslar Meclisi'ni basarak, Temsil Heyeti'nin görüşleri doğrultusunda çalışan Mebusları tutukladılar. Bazıları Anadolu'ya kaçtılar. Anadolu'da sürdürülen millî mücadeleden vazgeçilmezse, İstanbul’u tamamen ala*caklarını ilân ettiler.
  - Vahdettin, Mebuslar Meclisini kapattı. (11 Nisan 1920). Böylece II. Meşrutiyet’te resmen sona erdi. Ali Rıza Paşa, Hükümet Başkanlığından istifa etti. Salih Paşa Hükümeti kuruldu. O da istifa etti ve yerine tekrar Damat Ferit Paşa geçti.

  İstanbul’un İşgaline Karşı M. Kemal’in Aldığı Önlemler: 1- Durumu vatanın her tarafına duyurdu ve protesto etti.
  2. İstanbul ile telgraf ve telefon haberleşme*sinin kesilmesini istedi.
  3. İstanbul'daki tutuklamalara karşı, Anadolu'daki İtilâf Devletleri subaylarının tutuklanmasını istedi.
  4.Anadolu'dan İstanbul'a her türlü malî kay*nak gönderimini durdurdu.
  5. İşgal güçlerinin İstanbul ve Adana'dan Anadolu'ya yapacakları sevkıyata engel ol*mak için Geyve ve Ulukışla demiryollarını tahrip ettirdi.


  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920):
  - İstanbul’un işgali ve Mebuslar Meclisi'nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal, Temsil Heyeti adına yayımladığı bir emirle, Ankara'da olağanüstü yetkilere sa*hip bir meclisin toplanacağını duyurdu. Seçimler yapıldı. Seçilen milletvekilleri ile İstanbul’dan kaçabilen milletvekilleri Ankara'da toplandı ve TBMM açıldı. .Böylece millet egemenliğine dayanan yeni Türk Devletinin temelleri atılmış oldu.
  - ** Yönetimde millet söz sahibi olduğu için devletin adı da "Cumhuriyet" olmalıydı. Fakat kurtuluş savaşımız devam ediyordu. Cumhuriyetin önemini kavrayamayanlar, toplumda huzursuzluğa sebep olabilirdi. Bu sebeple Cumhuriyet adının verilmesi daha sonraya bırakıldı.
  -TBMM'nin açılışından bir gün sonra meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal, du*rumu Avrupa Devletlerine bildirdi, İstanbul Hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları antlaşmaların TBMM tarafından tanınma*yacağını duyurdu.
  - 3 Mayıs 1920 de TBMM Hükümeti kuruldu. - 20 Ocak 1921 de ilk Anayasa “(Teşkilat- Esasiye)” hazırlandı.
  - Anayasanın ilk maddesi: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Diyerek egemenliği halka vermiştir.
  - İlk mecliste Tesanüt Grubu, Halk Zümresi ve Islahat Grubu, İstiklâl Grubu, Müdafaa-i Hukuk Grubu (M. Kemal kurdu) olarak dört grup vardı.
  İlk TBMM’nin Özellikleri:

  - Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.(yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması)Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır.(Çünkü o sırada ülkemiz işgal altındaydı.)
  - Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
  - Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
  - Partileşme yoktur, gruplaşma vardır.
  *** Padişahlık hemen ret edilmedi. Çünkü padişah yanlılarının tepkisini çekerek iç sorun yaşamak ve bölünmeler olsun istenmiyordu.
  * Kurucu meclis niteliğindedir.
  * Meclis Hükümeti sistemini benimsedi. (Bakanların meclis tarafında seçildiği sistemdir.) Cumhuriyetin ilanı ile şimdiki sistem olan “Kabine Sistemine” geçilecektir.


  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE AYAKLANMALAR
  Bu sıralarda Damat Ferit Paşa yeniden sadrazam olmuştu. TBMM'nin açılmasını istemiyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşla*rının yürüttükleri mücadelenin yanlış oldu*ğunu savunuyordu.
  Mustafa Kemal hakkında idam kararı çı*kardılar. Şeyhülislam fetva yayınladı.
  Halkın dinî duyguları istismar edilerek bir takım isyanlar çıkartıldı. Bu ayaklanmaları işgalci devletler de des*tekledi. Amaçları TBMM’yi ortadan kaldır*maktı.

  1- İstanbul Hükümetinin Çıkarttığı Ayaklanmalar
  a) Ahmet Anzavur Ayaklanması
  b) Kuva-yi inzibatiye (Halife Ordusu): Kuva-yi Milliye’yi dağımak için Damat Ferit Paşa kurdu . Bu ordu, Kuva-yi Milliye
  birliklerine saldırdı ise de püskürtüldü.

  2- İstanbul Hükümeti İle İşgalci Güçlerin Birlikte Çıkarttığı Ayaklanmalar
  a) Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklan*ması
  b) Konya ayaklanması (Delibaş)
  c) Afyon ayaklanması ( Çopur Musa)
  d) Millî aşireti ayaklanması (Urfa)
  e) Yozgat ayaklanması

  3- Azınlıkların Çıkarttığı Ayaklanmalar
  a) Pontus Rum Ayaklanması
  b) Ermeni intikamcıları

  4- Kuva-yi Milliye Yanlısı Olup, Sonradan Ayaklananlar
  a) Çerkez Ethem ayaklanması ( Yunanlılara sığındı. I. İnönü Savaşında isyan bastırıldı.)
  b) Demirci Mehmet Efe ayaklanması
  ** Kuva-yi Milliyeciler düzenli orduya girmemek için ayaklandı.

 5. #5
  AdministratoR

  Standart Cevap: İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat

  TBMM'nin Bu Ayaklanmaları Önlemek İçin Aldığı Önlemler:
  -Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı ve İstiklâl Mahkemeleri kuruldu.

  - İstanbul Hükümeti ile haberleşmeler ke*sildi.
  - TBMM'ye karşı çıkanlar cezalandırıldı ve TBMM'nin otoritesi sağlandı.
  - Şeyhülislamın fetvasına karşı Ankara Müftüsü tarafından fetva yayın*landı.
  ** Kuva-yı Milliye Birliklerinin bu isyanların bastırılmasında büyük faydaları oldu.


  SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :
  - İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşün*dükleri esasları İtalya'nın San-Remo ken*tinde belirlemişlerdi. Bu esaslar meclis kapatıldığı için “Osmanlı Saltanat Şurası'nda” incelendi ve onaylandı. Rıza Paşa'dan başka hepsi de antlaşma şartla*rını kabul etti. Sonra da Paris'in Sevr ma*hallesinde Damat Ferit Paşa tarafından antlaşma metni imzalandı.
  Maddeleri: 1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti ola*rak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlık*ların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.
  2. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve "Boğazlar Komisyonu" nün idaresinde bu*lunacak.
  3. Doğu Anadolu'da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
  4. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bö*lümü ile Midye - Büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar'a verilecek.
  5. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri*lecek.
  6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını bir*leştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar'a veri*lecek.
  7. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.
  8.Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Elli
  bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordu*nun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.
  9. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.
  10. Kapütilâsyonlardan da bütün devletler yarar*lanacak.
  Önemi:
  - Türk Milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir antlaşmadır.
  - Müslüman azınlıklar iddiası ile Türk milleti*nin de parçalanması plânlanmıştır.
  - TBMM bu antlaşmayı tanımadı. Çünkü, Antlaşmayı kendisi değil, İstanbul Hükümeti imzalamıştı. Mustafa Kemal TBMM Başkanı olur olmaz bu konuda ge*rekli duyuruyu yapmıştı. Ayrıca, Türk mil*letini yok sayan, Türk vatanının parçalan*masını öngören bu antlaşma kabul edile*mezdi.
  - İmzalayan ve onaylayanlar vatan haini ka*bul edildi.
  - Sevr Antlaşmasını TBMM kabul etmediği için yürürlüğe girememiştir.


  ÜNİTE III YA İSTİKLAL YA ÖLÜM
  Kurtuluş Savaşımız sırasında, Doğu Cephe*sinde Ermeniler, Güney Cephesinde Fransızlar ve Batı Cephesinde Yunanlılar ile savaşıldı
  DOĞU CEPHESİ (Gümrü Antlaşması):
  Osmanlı Devleti'ni parçalamak isteyen devletler, kendilerine çıkar sağlamak için Osmanlı, ülkesinde yaşayan Müslüman olmayanların haklarını savunma rolü oy*namışlardır.
  Ermeniler'i de bu politikalarına alet ettiler. Ermeniler, önce Rusya'nın, sonra da İngiltere’nin desteği ile, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için harekete geçtiler. Pek çok katliam yaptılar. Ruslarla savaşan Türk ordusunu arkadan vurdular. Bunun üzerine, savaş bölgesinde yaşa*yan insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için TBMM, Tehcir (göç) yasa*sını çıkardı. Bu yasayla Ermeniler, Suriye'ye göç ettirildiler (1915). I. Dünya Savaşından sonra Kafkasya'nın güneyinde bir Ermenistan Devleti kuruldu. İtilâf Devletleri, Doğu Anadolu'yu Ermenilere vermeyi planladılar. Bundan cesaret alan Ermeniler, 1920 Haziranında Türkiye'ye karşı saldırıya geçtiler. Fakat Doğu Cephesi Komutan'ı Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerine yenildiler ve G ü m r ü Antlaşmasını yapmak zorunda kaldılar (3 Aralık 1920).
  Bunun sonunda:
  1. Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşalttılar. Kars ve çevresi Türkiye'ye bırakıldı. Ermeni sorunu çözülmüş oldu.
  2. Doğudaki Türk kuvvetleri, Batı ve Güney Cephelerine kaydırılarak buralar güçlendi*rildi.

  Önemi:
  *** Gümrü Antlaşması, TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır. Bundan sonra Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurma ümidi ortadan kalkmıştır. Ermeniler Sevr Antlaşmasından doğan haklarından vaz*geçtiler.

  - İlk kez Gümrü antlaşmasıyla belirlenen doğu sınırımız , Moskova ve Kars antlaşmalarıyla son şeklini almıştır.

  GÜNEY CEPHESİ (Ankara Antlaşması):
  Bu Cephede Fransızlar, Ermenilerle işbirliği ederek yöre halkına büyük işkenceler yaptılar. Bunun üzerine halk direnişe geçti. Sivas Kongresinde güneydeki Kuva-yi Milliye direnişinin örgütlenmesine karar ve*rildi. Temsil Kurulu tarafından buraya su*baylar gönderildi. Batı Cephesinden farklı olarak, Güney Cephesinde halkın tamamı bu subaylarla kaynaşarak topyekûn bir sa*vaş başlatıldı. Kuva-yi Milliye ve halk savaşı kazandı.

  - Düşmana karşı gösterdiği dirençten ve başarıdan dolayı Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “Şanlı”, Antep’e de “Gazi” unvanları verildi.
  - Fransızlar Sakarya Savaşının kazanılması üzerine Ankara Antlaşmasını imzalayarak (20 Ekim 1921) yurdumuzu terk etmek zorunda kaldılar.
  - bu antlaşma ile: 1- Hatay dışında kalan bugünkü Suriye sını*rımız çizildi. Hatay'da özel bir yönetim ku*ruldu.
  2-Afganistan ve Sovyetler Birliğinden sonra Fransa da, yeni Türk Devletini tanımış oldu.

  NOT: İtilâf devletleri içinde yeni Türk devletini ilk tanıyan devlet Fransa'dır.

  DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI
  - Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı ordusu terhis edilmişti fakat işgalciler ayak bastıkları her yerde Kuva-yı milliye birlikleriyle karşılaştılar.Kuva-yı milliye birlikleri askerlik tekniğinden uzak ve meydan savaşı yapacak güçte değildi. Düşmana ani bas*kınlar yapıp kayıplar verdiriyor, ilerlemesine engel oluyor*lardı. Bu birliklerin büyük bir bölümü askeri eğitimden geçmemişti. Ayrıca ağır silahları da yoktu.Asker sayısı bakımından çok üstün olan ve modern silah*lara sahip olan düşman kuvvetlerine karşı savaşı kazan*makta imkansızdı. Bu nedenle düşmanla başa çıkacak durumda değillerdi. Kuva-yı milliye birliklerinin bir bölümü ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyordu. Suçluları usulsüz yargılayıp ağır bir şe*kilde cezalandırıyorlardı. Ayrıca belli bir otoriteye bağlı kal*mak istemiyorlardı.
  - İşte bütün bu nedenlerden dolayı düzenli ordunun kurul*masına ihtiyaç duyuldu.
  Bütün bu olumsuzluklara rağmen Kuva-yı Milliyenin ta*rihimizde önemi büyüktür. Batıda Yunanlılar, Güneyde Fransızlara karşı başarılı savaşlar yaptılar. Onlara kayıp*lar verdirerek ilerlemelerini yavaşlattılar. Ayrıca TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da görev aldı*lar.
  - Düzenli ordu kurulunca Çerkez Ethem ve Demirci Meh*met Efe katılmayarak isyan ettiler.


  BATI CEPHESİ : Bu cephede İngiliz ve Fransızların desteklediği Yunan ordusu ile savaşılmıştır. Ve Kurtuluş Savaşımızın en ağır ve kaderimizi belirleyen savaşları bu cephede yapıldı.
  I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) :
  Nedeni:1. İtilâf Devletleri desteğinde, Sevr antlaş*masını Türklere kabul ettirmek.
  2.TBMM ordularını yok edip Ankara'ya kadar olan Türk topraklarını ele geçirmek ve TBMM'ni kapatmak.
  3. Demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir'i ele geçirmek.
  - Yapılan savaş sonunda Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı.
  Sonucu:

  1- Düzenli ordunun ilk askeri zaferdir.
  2- TBMM Hükümetinin moral ve otoritesinin artmasını sağladı. Türk Milletinin azmini ve kurtuluş umudunu güçlendirdi.
  3- İtilâf Devletleri arasında bazı anlaşmazlık*lara yol açtı ve Londra Konferansının top*lanmasına sebep oldu.

  4- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.(16 Mart 1921)
  5- Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı.
  6- İsmet Paşa Albaylıktan generalliğe terfi etti.
  7- Çerkez Ethem isyanı bu zaferden sonra bastırıldı.
  8- 20 Ocak 1921’de ilk anayasa ( Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi.
  9- 12 Mart 1921’de İstiklal Marşımız kabul edildi. ( Milli bilinci ve bağımsızlık coşkusunu pekiştirmek için hazırlandı.)
  ** İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestecisi Zeki Üngör’dür.

  Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921): İtilaf Devletleri, TBMM'nin başarılarından endişelendiler ve Sevr Antlaşmasını biraz değiştirerek TBMM'ne kabul ettirmeyi dü*şündüler. Bu amaçla, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan Londra Konferansını topladılar.
  - Bu konferansa İstanbul Hükümeti yanında TBMM Hükümeti direk çağrılmadı. TBMM bunu kabul etmeyince İtalya aracılığı ile TBMM Hükümeti de resmen davet edildi. İstanbul Hükümetini Tevfik Paşa, TBMM Hükümetini de Bekir Sami Bey temsil edi*yordu. Tevfik Paşa söz hakkını Bekir Sami Bey'e bıraktı. Bekir Sami Bey de Misak-ı Millî ile tespit edilmiş olan haklarımızı belirtti.
  Konferans anlaşma sağlanamadan dağıldı.
  - TBMM zaten, bu konferansa: 1- Misak-ı Milli'yi duyurmak.. 2- İtilâf Devletlerinin "Türkler barış görüşmelerine yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar." gibi bir propagandaya girişmelerine imkân vermemek 3- TBMM’nin ulusun temsilcisi olduğunu duyurmak için konfe*ransa katılmıştı.
  -*** Bu konferansla, Türkiye Büyük Millet Mec*lisi, İtilâf Devletleri tarafından hukuken (resmen) tanınmış oluyordu.


  Moskova Antlaşması(16 Mart 1921):Rusya'da 1917 Bolşevik ihtilâli ile Çarlık rejimi yıkılmış ve Rusya I. Dünya Sa*vaşından çekilmişti.Bunun üzerine Batılı devletler Rusya'ya karşı cephe aldılar.
  Rusya da, Batılı devletlerin Anadolu'yu ele geçirme çabalarından endişe duymaya başladı. Çünkü Anadolu'nun işgali, Rus*ya'nın güney sınırlarını da tehlikeye so*kardı. Bu yüzden Rusya, TBMM ile yakın*laşmaya başladı, önce Misak-ı Milli'yi ta*nıdı.
  I. İnönü Zaferinden sonra Türk Milleti'nin gü*cünün daha da artması üzerine Moskova Antlaşması imzalandı.

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İnkılap Tarihi Öğretmen Klavuzu Özeti Yeni Müfredat


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.12.11, 12:29
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.12.11, 18:46
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.10.11, 21:25
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.11, 15:56
 5. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.03.11, 20:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.