Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir

  Sponsorlu Bağlantı

  TTürkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir

  Özet ve Detaylı Şekilde Anlatım


  Özetleyecek olursak


  • Fiziksel (mekanik) çözülme çöl iklimi ve sert karasal iklim tiplerinde çok etkilidir.
  • Ülkemizde heyelân olaylarının çoğunun ilkbaharda görülmesi kar ve buz erimelerine bağlı olarak toprağın suyla doygun hale gelmesinden kaynaklanır.
  • Bitki örtüsünden yoksun alanlarda hem akarsu hem de rüzgâr erozyonu etkili olur.
  • Alüvyon, buzultaş ve lös gibi taşınmış toprakların ortak özelliği verimli olmalarıdır.
  • Ülkemizde deltâ ovalarının bulunması, kıyılarımızda gel-git olayının etkili olmadığının bir kanıtıdır.
  • Bir akarsuda mendereslerin artması yatak eğiminin az olmasına bağlıdır.
  • Bir bölgede yağışın olmadığı dönemde akarsuların bol akımlı olması;
  – Kar ve buz erimesi
  – Yeraltı su kaynakları ve
  – Baraj gölü ile beslenmesine bağlıdır.
  • Kapalı havzaların oluşumunda en önemli etken yerşekilleridir.
  • Akarsularımızın denize döküldükleri yerlerde deltâ ovaları oluşturmaları çok alüvyon taşıdıklarına en iyi kanıttır.
  • Gel-git, deniz akıntısı ve akarsuların oluşumuna katkıda bulundukları yerşekli haliçtir.
  • Akdeniz Bölgesinde obruk, düden, mağara, polye, uvala, lapya gibi oluşumların yaygın olması karstik arazinin geniş yer tutması ile ilgilidir.
  • Bir kaynak suyu yerin derinliklerinden geliyorsa, sıcaklığı yıl boyunca fazla değişmez.
  • Karstik kaynakların suyu bol miktarda kireç içerir.
  • Bir akarsudan sulama amacıyla yılın ancak belirli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, akarsuyun rejimi düzensizdir.
  • Alüvyon, kahverengi orman ve çernozyom en verimli, çöl, tundra ve lateritler ise en verimsiz toprak türleridir.
  • Ülkemizde rüzgâr aşındırmasının en çok görüldüğ ü bölge İç Anadolu, en az görüldüğü bölge ise Karadeniz’dir.
  • Peribacalarının oluşumunda, sel suları, akarsular, rüzgâr, volkanik arazi yapısı ve bitki örtüsünün azlığı etkili olmuştur.
  • Haliç gel-git genliğinin fazla olduğu kıyılarda, deltâ ise gel-git genliğinin az olduğu kıyılarda görülür.
  • Bir akarsuda taşımacılık yapılabilmesi için yatağının denge profiline ulaşması rejiminin düzenli olması ve bol su taşıması gerekir.
  • Ülkemizde erozyonun en etkin olduğu bölgeler bitki örtüsünün cılız, yağış miktarının az olduğu İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’dur.
  • Yerşekillerinin benzerliğine rağmen Akdeniz Bölgesinde heyelân olayları Karadeniz Bölgesi kadar yaygın değildir. Nedeni yağış azlığı ve karstik arazi yapısıdır.
  • Göllerimizin ortalama yükseltisi batıdan doğuya gidildikçe artar.
  • Karadeniz Bölgesi’nde heyelân set gölleri, Doğu Anadolu Bölgesinde volkanik göller, Akdeniz Bölgesinde karstik göller, Ege Bölgesinde alüvyal set gölleri,Marmara Bölgesinde ise tektonik ve kıyı set gölleri yaygındır.
  • Göl bakımından en zengin bölgelerimiz Doğu Anadolu ve Akdeniz, en fakir bölge ise Güneydoğu Anadolu’dur.
  • Doğu Anadolu akarsularında kar ve buz erimesiyle beslenme belirgindir.
  • Fay kaynakları Ege ve Marmara, karstik kaynaklar ise Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır.
  • Yükselti azlığı nedeniyle Ege ve Marmara Bölgesi’nde buzullara rastlanmaz.
  • Artezyen ve gayzer kaynaklarda su yüzeye fışkırarak çıkar. Aktif volkanizma olmadığından ülkemizde gayzer kaynağı bulunmaz.
  • Ülkemizde toprak çeşitliliğinin fazla olması, iklim çeşitliliğine kanıttır.
  • Taraça (seki) ve menderes oluşumunda hem aşındırma hem de biriktirme etkili olmuştur.
  • Genç arazi yapısı nedeniyle ülkemizde denge profili ve peneplen gibi yerşekilleri azdır.
  • Kıyının sığ, dalga ve akıntının az etkin olması nedeniyle deltâ ovalarının en yaygın olduğu bölge Ege’dir.
  • Bütün yıl yağışlı geçen bir bölgede tarımda sulama amacıyla baraj yapmaya gerek yoktur.
  • Yerşekillerinin engebeli olması nedeniyle ülkemiz komşu ülkelere oranla baraj gölleri yapımına uygundur.
  • Abant, Uzungöl, Yedigöller, Van Gölü gibi göllerimizden turizm amacıyla yararlanılır.
  • İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde sulama ve içmesuyu sağlamaya,Doğu Anadolu’da ise hidroelektrik üretimine yönelik barajlar yaygındır.
  • Kapalı havza oldukları için Van ve Tuz Göllerinin suları tuzludur. Bu nedenle tuz elde edilir, içme suyu temini ve sulamada yararlanılamaz.
  • Bafra, Çarşamba, Silifke ve Çukurova deltâ ovalarına örnek verilebilir.
  • Hidroelektrik üretimine en elverişli bölgemiz Doğu Anadolu, en az elverişli bölgemiz ise Marmara’dır. Buna yükselti ve yerşekillerinin farklılığı neden olmuştur.
  • Yağış olmadığı halde Akdeniz Bölgesi akarsuları nın yaz mevsiminde bol akımlı olmasının sebebi karstik kaynaklarla beslenmedir.
  • Göller Yöresi’nin kapalı havza olmasında bölgenin karstik yapısı etkilidir.
  • Falezler sıradağların yüksek ve kıyıya paralel uzandığı bölgelerde yaygındır.
  • Gel-git ayın çekim etkisiyle oluşur. Haliçli kıyı tipi oluşturur.
  • Ülkemizde fiyort ve skyer kıyı ile haliç kıyı yoktur.
  • Bir akarsuyun bir kaç kol halinde akması ve biriktirme şekilleri oluşturması eğiminin az olduğunu gösterir.
  • Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde;
  – Kıyıda girinti çıkıntı azdır.
  – Falezler yaygındır.
  – Şelf sahası dardır.
  – Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur.
  • Dağların kıyıya dik uzandığı bölgelerde;
  – Kıyıda girinti çıkıntı fazladır.
  – Şelf sahası geniştir.
  – Kıyıdan yararlanma kolaydır.
  – Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
  DETAYLI

  Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri


  Akarsular nemli ve yarı nemli bölgelerde etkilidir. Bu nedenle ülkemizde yer n şekillerini biçimlendiren en önemli dış kuvvet akarsulardır. Türkiye’nin kıyıya paralel uzanan dağlarla çevrili, yüksek ve engebeli bir yarımada şeklinde olması, çoğu akarsuyun boylarının kısa ve akış hızlarının fazla olmasına neden olmuştur. Yüksek ve engebeli yer şekillerine sahip olan ülkemizin bu özelliği akarsuların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerini hızlandırmıştır.

  iç kuvvetlerin faaliyetleri sonucunda ülkemiz;
  Genel olarak yükselmektedir.
  Kırılıp yükselen ve çöken alanlar ile çeşitli fay hatları meydana gelmiştir.
  Doğu – batı doğrultulu sıradağlar meydana gelmiştir._
  Yükselme dış kuvvetleri etkin kılar. Özellikle akarsuların aşındırma ve taşıma güçleri artar.

  Ege Bölgesi’nde Madra Dağı, Kaz Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar ile Aydın Dağları kırılıp yükselme ile o-luşmuştur. Gerilme ve basınç sonucunda bu dağlar arasında geniş graben sahaları meydana gelmiştir.

  Birbirine paralel sıralar hâlinde uzanan Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları meydana gelmiştir. Bu da sıraları kıyıya yakın ve paralel uzandığı için kıyı kesimlerle iç kesimler arasında doğal, beşeri ve ekonomik faaliyetlerde belirgin farklılıklara yol açmıştır.

  Volkanik faaliyetler sonucu lav platoları ve tek volkan dağları meydana gelmiştir.
  Türkiye’de geniş volkanik araziler ve çok sayıda volkanik dağlar meydana gelmiştir.
  Bu arazilerde,
  •Tarımsal verimlilik yüksektir.
  • Metalik maden yatakları oluşmuştur.
  • Bazılarında turistik önemi yüksek yer şekilleri oluşmuştur.
  Kıyılarımız, kıvrım dağlarının ve kırık dağlarının uzanışlarına uygun olarak şekillenmiştir.
  Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyuna kıyı tipinde iken Ege kıyıları enine kıyı tipine örnektir. Ege kıyıları oldukça girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir.
  Aşındırma Şekilleri Akarsuların aşındırmasında;
  • iklim,
  • yükselti,
  • eğim,
  • akarsuların akış hızı
  • akarsuyun taşıdığı su ve yük miktarı,
  • arazinin geçirgenlik durumu,
  • bitki örtüsü gibi faktörler etkili olmaktadır.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.01.11, 14:55
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.02.10, 23:56
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.10, 23:36
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.02.10, 00:29
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.02.10, 15:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.