Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Türkiyedeki Dağlar Yükseklikleri Özellikleri

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Türkiyedeki Dağlar Yükseklikleri Özellikleri

  Sponsorlu Bağlantı

  Türkiyedeki Dağlar Yükseklikleri Özellikleri

  türkiyedeki dağlar,türkiyedeki dağların özellikleri,türkiyedeki dağların yükseklikleri
  türkiyede bulunan dağlar hakkında bilgiler,


  Türkiyedeki dağlar yükseklikleri özellikleri


  Türkiye'deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur.


  1) OROJENİK HAREKETLERLE MEYDANA GELEN DAĞLAR:


  Sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta hareketleri (tektonizma)sonucu, kıvrılarak veya kırılarak yükselmesi ile oluşmuştur.


  a-Kıvrım Dağları:


  Bu dağlar esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesi sonucunda oluşmuşlardır. Türkiye�deki kıvrım dağlarını Alp-Himalaya kıvrım sistemi içinde düşünüyoruz.


  Türkiye�nin bulunduğu yerde Tethis Jeosenklinali vardı. Bu deniz küçülerek 3. zaman ortalarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu jeosenklinal, etraftan dış kuvvetlerin getirdiği materyallerle dolmuş ve kalın tortul tabakalar oluşturmuş, daha sonra bu tortul tabakalar kıvrılarak yükselmiş, böylece Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. Ülkemizdeki Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslarda, bu kuşak içersinde olup, kalker tabakalarının kıvrılmasıyla meydana gelmiştir.


  Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar, Van gölünün kuzeyinde birleşirler. Bunlar oluşumlarını 3. zaman sonlarında, bugünkü şekillerini de 4. zaman başlarında Anadolu�nun toptan yükselmesiyle kazanmışlardır.


  b-Kırık Dağları:


  Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan sert tabakalar kırılmaya uğrarlar. Böylece fay hatları oluşur. Fay hatları boyunca, bazı kısımlar çökerken, bazı kısımlarda, yüksekte kalırlar. Çöken kısımlara GRABEN, yükselen kısımlara HORST denir. Bunlara örnek Ege�deki Horst-Graben hattı örnek verilebilir. Kazdağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları horstlara örnektir.


  2) VOLKANİK DAĞLAR


  Volkanik dağlar, yerin derinliklerinde bulunan kızgın, erimiş ve basınç altındaki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ülkemizdeki volkanik faaliyetler III. Zamanda yoğun olarak görülmüştür. Bu faaliyetler sonucu kırıklar boyunca magma yeryüzüne akmış ve volkanik araziyi oluşturmuştur. Volkanik dağları şu şekilde sıralayabiliriz.


  a) Doğu Anadolu Bölgesi Volkanları: Bu dağlar Van gölünün kuzeyinde bir fay hattı üzerinde yer almıştır. Türkiye�nin en yüksek dağı olan Ağrı dağı bu dağ sırasının kuzeydoğu ucunda yer alır.


  Ağrı Dağı: 1203km2�lik alan içersinde kuruludur. İki kütle halindedir. Küçük Ağrı 3896 metre, Büyük Ağrı ise 5137 metre yüksekliğe sahiptir.


  Tendürek Dağı: Yüksekliği 3533 m�dir Çaldıran ile Doğu beyazıt arasında bulunur.


  Süphan dağı: Yüksekliği 4058 m�dir (Bitlis)


  Nemrut Dağı: Bitlis'te yer alır. Van gölü varlığını bu dağa borçludur. Nemrut Dağı şimdiki görünümünü son volkanik patlama ve çökmeden sonra kazanmıştır. Son patlama sonucunda dağın tepe noktası yok olmuş ve krater oluşmuştur. Birkaç kraterin birleşmesiyle Kalderalar meydana gelmiştir.


  Ayrıca Kargapazarı, Dumlu ve Bingöl dağları volkanik yapılı dağlardır.


  İç Anadolu bölgesi Volkan Dağları :


  Erciyes: 3917 metre yüksekliğindedir. Erciyes, İç Anadolu�nun en yüksek dağıdır. Erciyes dağının oluşumu birkaç aşamalıdır. Yamaçlardan merkezden çevreye doğru yayılan kırık hatları vardır. Doruk kesimlerinde sirkler ve buzullar vardır. Erciyes Kayseri ve Develi için su deposu görevini görür. Yurdumuzun başlıca kayak ve kış turizmi merkezleri arasındadır.


  Hasan Dağı: Aksaray da yer alan bu dağ bir volkan konisidir.


  Ayrıca: yine Aksaray�da yer alan Melendiz Dağı, Karapınar yakınlarında Karacadağ ve Karadağ genç volkan konileridir.


  İç Anadolu�da Ürgüp-Nevşehir çevresinde tüfler ve tüflerin sıkışmasıyla oluşan kayaçların yer aldığı bir volkanik arazi yer alır. Bunların üzerinde Peribacaları bulunur. Karapınar (Konya) çevresinde volkanik arazi üzerinde oluşmuş göller vardır. Bunların en tanınmışı Meke Tuzlası dır.


  C) Ege Bölgesi Volkanları:


  Kula çevresinde yoğunlaşmıştır. Genç Kula volkanlarının 70 kadar konisi vardır. Bunlar fazla yüksek değildirler. Koyu renkli volkanik materyallerin yaygın olmasından dolayı yöreye halk arasında yanık arazi de denir.


  D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Volkanları:


  Bunlardan en tanınmışı 1957 m yüksekliğindeki Karacadağ� dır. Karacadağ'dan lavlar geniş bir alana yayıldığından yayvan biçimine sahip olan bu dağ halk arasında kalkan biçimli volkan olarak adlandırılıyor.


  Bunlardan başka ;Köroğlu Dağı, Işık Dağı, yurdumuzdaki diğer volkan dağlarıdır.  DAĞLARIN TÜRKİYE�DEKİ COĞRAFİ DAĞILIŞI


  Kuzey Anadolu Dağları: Bu dağlar Alp sisteminin Türkiye�deki kuzey kanadını oluşturur. Kuzey Anadolu Dağları, Karadeniz Bölgesinde iki sıra halinde uzanır. Kıyı yakınındaki sıra dağlar Küre, Canik, Giresun, Gümüşhane, Kalkanlı, Trabzon ve Rize dağlarıdır. Giresun, Rize dağlarına Doğu Karadeniz dağları da denir. Doğu Karadeniz dağları dik yamaçlı yüksek dağlardır. Bu nedenle ulaşım iç kesimlerle Kalkanlı ve Kop geçitleriyle sağlanır.


  Bu sıra dağlar kuşağının gerisinde batıdan doğuya doğru ikinci kuşak vardır. Bunlar Köroğlu, Ilgaz, Deveci, Yıldız, Çimen, Kop, Mescid ve Yalnızçam dağlarıdır.


  Güney Anadolu Dağları :


  Bunlara Toros dağları da denir. Alp kıvrım sisteminin güney kanadına dahildir. Üç kısımdan oluşur.


  1) Batı Toroslar: Antalya körfezinin her iki tarafına doğru iki kuşak halinde uzanır. Batıda Ak dağlar, ve Boz dağlar, doğuda Sultan, Dedegöl ve Geyik dağları.


  2) Orta Toroslar: Antalya körfezinin doğusunda kıyıya paralel uzanır. Bolkar Dağları,Aladağlar, Tahtalı Dağları, Binboğa Dağları.


  İskenderun körfezinin hemen doğusunda Nur(Amanos) dağları uzanır.


  Güneydoğu Anadolu Dağları:


  Torosların uzantısı olduğundan bunlara Güneydoğu Toroslar denir. Bu kuşak üzerinde Malatya Dağları, Genç Dağları, Bitlis Dağları ve Hakkari Dağları bulunur. En yüksek noktayı Cilo Dağları üzerindeki Uludoruk oluşturur. (4135)


  Doğu Anadolu Dağları:


  Bu bölgedeki dağların büyük bir kısmı Orta Torosların devamı olan sıradağlardır Bunlar: Tahtalı Dağları, Mercan Dağları, Karasu Dağları, Aras Dağı�dır. Allahuekber Dağı ise Kuzey Anadolu Dağlarının uzantısıdır. Ayrıca Şerafettin Dağı, Bingöl Dağı, Şakşak Dağı ve Kargapazarı Dağları bulunur.


  Ayrıca volkanik dağlar vardır: Büyük ve Küçük Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut


  İç Anadolu Dağları: Bölgede sıradağlar azdır. Sündiken ve Sultan Dağları sıradağlara örnektir. En dağlık kısım bölgenin doğusudur. Tecer, Çamlıbel, Hınzır ve Akdağlar buradadır. Ayrıca Ankara ve çevresinde İdris Dağı, Elmadağ ve Ayaş Dağı yer alır. Bölgenin volkanik dağları; Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karadağ ve Karacadağ'dır


  Batı Anadolu Dağları:


  Horst şeklindeki dağlardır. Kuzeyden güneye doğru Madra Dağı, Yunt Dağı Bozdağlar ve Aydın Dağlardır.


  Muğla yöresinde KB-G.D yönünde uzanan dağ sıralarından oluşan Menteşe Dağları yer alır. Kuzeyde Kaz dağları ve Biga Dağları bulunur. İç kesimlerde, Sandıklı, Eğrigöz ve Murat Dağları gibi yükseltiler bulunur. Bursa�daki Uludağ eski bir volkanik kütlenin yüzeye çıkmasıyla oluşmuştur. Ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerindendir.  Dağların Doğal Ortam ve Ekonomik Faaliyetler üzerindeki Etkileri


  Dağların uzanışı ve yükseltisi, başta iklim olmak üzere, toprak oluşumu, bitki örtüsünün dağılışı, yerleşme ve ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaktadır.


  Yükseklere çıkıldıkça, iklimin soğumasına bağlı olarak bitki örtüsü farklılıklar gösterir. Vadilerin iç kesimleri ile kuzeye ve güneye bakar yamaçları arasında farklı bitki toplulukları bulunmaktadır.


  Yüksek ve engebeli olan dağlık sahalar genel olarak tarımın yapılmasını, ulaşımı, yerleşmenin kurulmasını ve yol yapımını güçleştirir. Fazla yağış alan dağlık sahalar, önemli ölçüde akarsuların beslenmesini sağlar. Ayrıca buralarda meraların bol olması büyük baş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.


  Dağlarda bulunan yerleşme şekilleri ve buralardaki insanların tarımsal faaliyetleri, ovalara göre farklıdır.
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Türkiyedeki Dağlar Yükseklikleri Özellikleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Türkiye’deki Dağlar Ve Yükseklikleri
  By Nephthys in forum Türkiyemiz
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.03.13, 20:51
 2. Türkiyedeki Dağlar Haritası
  By mavi_su in forum Türkiyemiz
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.05.12, 23:23
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.11, 00:49
 4. Türkiye Dağlar Haritası Türkiyedeki Dağlar Haritası
  By Sword_of_HeLL in forum Türkiye Coğrafyası
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.11.10, 13:20
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.10, 14:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.