Sponsorlu Bağlantı

3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: 9 Eylul Üniveritesi, 9 Eylul Üniveritesi Hakkında (9 eylul univeritesi)

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  9 Eylul Üniveritesi, 9 Eylul Üniveritesi Hakkında (9 eylul univeritesi)

  Sponsorlu Bağlantı

  Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye,sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de kurulmuştur.

  Kuruluşunda,
  Ege Üniversitesi'nden
  • Güzel Sanatlar Fakültesi,
  • Hukuk Fakültesi,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
  • Tıp Fakültesi,
  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü,
  • Adalet Yüksekokulu,
  • Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu;

  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan
  • Buca Eğitim Fakültesi,
  • Denizli Mühendislik Fakültesi,
  • İlahiyat Fakültesi,
  • Demirci Eğitim Yüksekokulu,
  • Denizli Eğitim Yüksekokulu,
  • İzmir Meslek Yüksekokulu;

  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan
  • İzmir Devlet Konservatuvarı;

  Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden
  • Muğla İşletmecilik Yüksekokulu

  Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geçti.
  Yeni kurulan
  • Fen Edebiyat Fakültesi,
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü,
  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
  • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,
  • Eğitim Yüksekokulu,
  • Sanat Eğitimi Yüksekokulu

  olmak üzere Üniversitemiz toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.

  • 1983 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak faliyete geçerken Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
  • 1987 yılında Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte;
  • Yeni kurulan Denizli Meslek Yüksekokulu,Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi (BİMER),
  • Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER),
  • 1988'de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,1989'da Muğla Meslek Yüksekokulu,
  • Avrupa Topluluğu Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER),
  • 1990'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu,
  • 1991'de Fen Edebiyat Fakültesi ile Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) faaliyete geçmiştir.


  Ege Bölgesinin 5 büyük iline (İzmir,Manisa,Aydın,Denizli,Muğla) yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında
  • 13 fakülte,
  • 5 enstitü,
  • 13 yüksekokul,
  • 6 merkez,
  • 4 bölüm

  olmak üzere toplam 41 birime ulaştı.

  1992 yılında Ege Bölgesindeki 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek veren Üniversitemizden,
  • Aydın'daki Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesine,
  • Muğla'daki İşletmecilik ve Meslek Yüksekokulları Muğla Üniversitesi'ne,
  • Manisa'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Celal Bayar Üniversitesi'ne,
  • Denizli'deki Tıp , Mühendislik Fakülteleri ile Eğitim ve Meslek Yüksekokulları Pamukkale Üniversitesi'ne

  bağlandı.

  1992'de
  • Torbalı Meslek Yüksekokulu,
  • İşletme Fakültesi,
  • Hemşirelik Yüksekokulu,
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
  • Onkoloji;Hemodiyaliz-Transplantasyon,
  • Güzel Sanatlar Enstitüsü,
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
  • Din Bilimleri Enstitüsü,
  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılan Mimarlık Fakültesi,

  1995'de
  • Tekstil,
  • Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi (TEKBOYAM),

  1997'de
  • Yabancı Diller Yüksekokulu,

  1998'de
  • Kafkasya-Orta Asya Akeoloji Araştırma Merkezi (KOMER),
  • Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM),
  • Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM),

  2001'de
  • Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM),
  • İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(İRAMER),
  • Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER),

  2002'de
  • Beyin Dinamiği Multi-disipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  2004'de
  • Hukuk Araştırmaları Merkezi,
  • Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  • Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  • Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  • Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  2005'de
  • Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  • İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  2006'da
  Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
  Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
  Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,
  Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması ile Üniversitemiz birimlerinin sayısı bugün 61'e ulaşmıştır.
  Adı Aktif Eğitim sistemi ile özdeşleşen Dokuz Eylül Üniversitesi bugün
  • Alsancak,
  • Balçova,
  • Bornova,
  • Buca,
  • Buca-Kaynaklar,
  • Hatay,
  • Narlıdere,
  • Torbalı,
  • İnciraltı,
  • Urla

  olmak üzere 10 değişik yerleşim biriminde
  • 10 fakülte,
  • 9 yüksekokul,
  • 1 konsevatuvar,
  • 10 enstitü ve
  • 27 araştırma ve uygulama merkezi;

  3.027 akademik personeli (Aralık 2006 itibariyle) ile 43.851 öğrenciye (Aralık 2006 tarihi itibariyle) eğitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Cevap: 9 Eylul Üniveritesi, 9 Eylul Üniveritesi Hakkında (9 eylul univeritesi)

  misyonu

  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin misyonu kuşku yok ki en iyi biçimde üniversitemizin önüne koyduğu hedeflerle açıklanabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi nasıl bir eğitim, nasıl bir öğrenci, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya hedeflemektedir? Nasıl Bir Eğitim, Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Dünya Görüşü sorularının yanıtları bize Üniversitemizin misyonunu da tanımlayacaktır.
  • Nasıl Bir Eğitim ? Bilgiyi dikte ettiren değil bilgiye ulaşma yollarını öğreten, takım çalışmasını ön plana çıkaran, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.
  • Nasıl Bir Öğrenci? Aklını kullanan, soru sormaktan çekinmeyen, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, özdeğerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireyler.
  • Nasıl Bir Toplum? Aklın ve bilimin ışığı altında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri üretime yönelik olarak kullanabilen, üniversite-sanayi-toplum ilişkisinin son derece sağlam ve işler olduğu, ülkenin bağımsızlığı ve devamlılığı için ortak çıkar birliği içinde olabilen, laik ve sosyal hukuk devletinden yana Cumhuriyetine sahip çıkan bireylerden oluşan güçlü bir toplum.
  • Nasıl Bir Dünya? Bilginin sınır tanımadiği, bu anlamda ülkeler arası sınırların yok olduğu bir ortamda evrensel barış ve evrensel çıkarlar doğrultusunda ekolojik dengenin de korunmasını ön planda tutan bilimsel ve teknolojik üretim için uluslar arası işbirliğinden yana bir dünya.

  Yukarıda sorduğumuz soruların yanıtları bize Dokuz Eylül Üniversitesi'nin nasıl bir birey, toplum ve dünya hayali için kendini görevli kıldığını da açıklamaktadır. Üniversitemizin misyonu yukarıda tanımladığımız toplum, ülke ve dünya hedefine nasıl bir eğitim ve nasıl bireylerle ulaşılabileceğinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi çabası olarak da özetlenebilir. Dokuz Eylül Üniversitesi'ni oluşturan tüm kadrolar bu hedeflerin oluşturduğu misyonun bilincindedirler.
  Bilginin hızla çoğaldığı,yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in da söylediği gibi cehalet artık "okuma yazma bilmemek" yerine "bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmemek" olarak tanımlanıyor. Bu noktadan hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisine gerekli bilgiye ulaşmanın yollarını ve böylelikle ömür boyu öğrenmeyi öğreten bir eğitim sistemine ulaşmak için, "bilgi okur yazarlığı" adı altında yeni bir proje uygulamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında öğrencilerimizin gereksiz bilgi yükünden kurtularak her konuda bilgiye ulaşma ve ulaştıkları bilgileri analiz etme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. "Bilgi okur yazarlığı", Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öncülüğünü yaptığı "Aktif Eğitim" sisteminin önemli bir parçasıdır. Ülkemizde üniversitelerin yanı sıra pek çok eğitim kurumuna "Aktif Eğitim" sisteminin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncü bir misyon üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi, kendini sürekli yenileyen öğretim elemanı kadrosunun çabası ile tüm araştırma, laboratuar ve kütüphane olanaklarını günün koşullarına göre yenilemeye özen göstermektedir. Ayrıca öğretim elemanlarını ve öğrencileri daha fazla araştırma ve buluş için özendirmek amacıyla ülkemizin ilk ve tek, dünyanın ikinci Öğrenme Kaynakları Merkezi üniversitemiz bünyesinde hizmete sunulmuştur. Önümüzdeki günlerde de öğrenci ve öğretim elemanlarımızın projelerini hayata geçirebilecekleri Teknoloji araştırma ve Geliştirme Merkezimiz hizmete açılacaktır.
  "Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım" sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir eğitim uygulanan üniversitemizde Atatürk İlke ve Devrimleri'nin rehberliğinde akılcı,aydınlanmacı ve demokrat bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun sadece öğretimle olamayacağı bilincindeyiz. Bundan ötürü öğrencilerin geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdükleri öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin kendilerini geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilmek de bizim en önemli hedeflerimizden biridir.
  İletişim ve bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler sonucu ülkeler arası sınırların kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Eğitimde de evrenselliğin giderek önem kazandığı bu ortamda pek çok yabancı eğitim kurumu ile ortak proje, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi konusunda işbirliği çalışmalarını sürdüren üniversitemizde , Avrupa Birliği 'ne eğitim alanında entegrasyon kapsamında Socrates gibi global eğitim programlarıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
  Güzel bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için
  • "Cumhuriyetçi"
  • "Laik"
  • "Ulusalcı"
  • "Demokrat"
  • "Akılcı"
  • "Bilimsel"
  • "Aydınlanmacı"
  • "Özgürlükçü"
  • "Toplumcu"

  olmayı kendisine ilke edinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nde siz gençlerimizle birlikte olmak ve yarınlar için el ele vermek dileğiyle sevgilerimi sunuyorum.
  Prof. Dr. Emin ALICI
  REKTÖR

  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 3. #3
  Mavi Admin

  Cevap: 9 Eylul Üniveritesi, 9 Eylul Üniveritesi Hakkında (9 eylul univeritesi)

  9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye,sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de kurulmuştur.

  Kuruluşunda,
  Ege Üniversitesi'nden

  * Güzel Sanatlar Fakültesi,
  * Hukuk Fakültesi,
  * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  * Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
  * Tıp Fakültesi,
  * Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü,
  * Adalet Yüksekokulu,
  * Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu;

  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan

  * Buca Eğitim Fakültesi,
  * Denizli Mühendislik Fakültesi,
  * İlahiyat Fakültesi,
  * Demirci Eğitim Yüksekokulu,
  * Denizli Eğitim Yüksekokulu,
  * İzmir Meslek Yüksekokulu;

  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan

  * İzmir Devlet Konservatuvarı;

  Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden

  * Muğla İşletmecilik Yüksekokulu

  Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geçti.
  Yeni kurulan

  * Fen Edebiyat Fakültesi,
  * Sosyal Bilimler Enstitüsü,
  * Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
  * Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,
  * Eğitim Yüksekokulu,
  * Sanat Eğitimi Yüksekokulu

  olmak üzere Üniversitemiz toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.  * 1983 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak faliyete geçerken Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
  * 1987 yılında Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte;
  * Yeni kurulan Denizli Meslek Yüksekokulu,Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi (BİMER),
  * Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER),
  * 1988'de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,1989'da Muğla Meslek Yüksekokulu,
  * Avrupa Topluluğu Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER),
  * 1990'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu,
  * 1991'de Fen Edebiyat Fakültesi ile Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) faaliyete geçmiştir.  Ege Bölgesinin 5 büyük iline (İzmir,Manisa,Aydın,Denizli,Muğla) yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında

  * 13 fakülte,
  * 5 enstitü,
  * 13 yüksekokul,
  * 6 merkez,
  * 4 bölüm

  olmak üzere toplam 41 birime ulaştı.  1992 yılında Ege Bölgesindeki 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek veren Üniversitemizden,

  * Aydın'daki Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesine,
  * Muğla'daki İşletmecilik ve Meslek Yüksekokulları Muğla Üniversitesi'ne,
  * Manisa'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Celal Bayar Üniversitesi'ne,
  * Denizli'deki Tıp , Mühendislik Fakülteleri ile Eğitim ve Meslek Yüksekokulları Pamukkale Üniversitesi'ne

  bağlandı.  1992'de

  * Torbalı Meslek Yüksekokulu,
  * İşletme Fakültesi,
  * Hemşirelik Yüksekokulu,
  * Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
  * Onkoloji;Hemodiyaliz-Transplantasyon,
  * Güzel Sanatlar Enstitüsü,
  * Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
  * Din Bilimleri Enstitüsü,
  * Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılan Mimarlık Fakültesi,

  1995'de

  * Tekstil,
  * Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi (TEKBOYAM),

  1997'de

  * Yabancı Diller Yüksekokulu,

  1998'de

  * Kafkasya-Orta Asya Akeoloji Araştırma Merkezi (KOMER),
  * Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM),
  * Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM),

  2001'de

  * Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM),
  * İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(İRAMER),
  * Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER),

  2002'de

  * Beyin Dinamiği Multi-disipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  2004'de

  * Hukuk Araştırmaları Merkezi,
  * Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  * Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  * Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  * Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  2005'de

  * Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  * İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi,

  2006'da
  # Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  # Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
  # Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  # Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
  # Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,
  # Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin

  kurulması ile Üniversitemiz birimlerinin sayısı bugün 61'e ulaşmıştır.


  Adı Aktif Eğitim sistemi ile özdeşleşen Dokuz Eylül Üniversitesi bugün

  * Alsancak,
  * Balçova,
  * Bornova,
  * Buca,
  * Buca-Kaynaklar,
  * Hatay,
  * Narlıdere,
  * Torbalı,
  * İnciraltı,
  * Urla

  olmak üzere 10 değişik yerleşim biriminde

  * 10 fakülte,
  * 9 yüksekokul,
  * 1 konsevatuvar,
  * 10 enstitü ve
  * 27 araştırma ve uygulama merkezi;

  3.027 akademik personeli (Aralık 2006 itibariyle) ile 43.851 öğrenciye (Aralık 2006 tarihi itibariyle) eğitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir.  Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan Üniversitemiz, pek çok biriminde uyguladığı "Toplam Kalite Yönetim Sistemi" ile hedeflediği başarıya ulaşmıştır. Birimlerinde gerçekleştirilen sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında 2001 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 2003 yılında Rektörlük, 2004 yılında Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005 yılında da Mühendislik Fakültesi uyguladığı sürekli iyileştirme programı çerçevesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.

  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  9 Eylul Üniveritesi, 9 Eylul Üniveritesi Hakkında (9 eylul univeritesi)


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.05.11, 22:43
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.05.11, 22:02
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.05.11, 21:59
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 20:28
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.03.09, 01:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.