Sponsorlu Bağlantı

3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında

  Sponsorlu Bağlantı

  İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında
  Slogan: Asırlardır Çağdaş
  Kuruluş Yılı
  1773
  Yer
  İstanbul
  Rektör
  Prof. Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan
  Öğrenci Sayısı 20.000 Akademik
  Personel
  1825
  Üniversite Türü Devlet
  Eğitim Dili Türkçe (asgari %30, azami %100), İngilizce)Posta Adresi İstanbul Teknik Üniversitesi
  İstanbul/Türkiye  Osmanlı Dönemi

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişi gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Haliç tersanesinde yer alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott'du.
  Osmanlıların yenileşme hareketinde önemli rol oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği ileri sürülmektedir.

  (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun eğitim süresi dört yıldı. III. Selim Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek, okula 1795 yılında, III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i HümayunTopkapı Sarayı Kütüphanesi'nden kitap göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun donanımına katkıda bulunmuştur.
  gibi konular yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim sürecinde Okulda verilen dersler arasında istihkam, top dökümcülüğü, topçuluk, astronomiFransız öğretim üyelerinin ve mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy'de, bugün Haliç Köprüsü'nün kuzey yönündeki ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle İTÜ'nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş holüne yerleştirilmiştir.
  1847 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un müfredatına mimarlık alanında da dersler konularak batı usullerine göre mimarlık bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda eğitim vermiştir.

  Cumhuriyet Dönemi

  Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis Mekteb-i Âlisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiyesi'nin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. 1940'larda Almanya ve İsviçre'yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi, Türkiye'nin teknik öğretim alanında önde giden bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce Gümüşsuyu'ndaki eski kışlada konumlanan mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştü. Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden, Kimya-Metalurji, Gemi İnşaatı, Fen-Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve her fakültede diploma veren programlar gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçenin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.
  İTÜ'de 1974/75 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans sonrası eğitimle Türkiye'nin gereksinim duyduğu genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.
  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık, Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka binalarında bulunmaktadır. 1970'lerden başlayarak Maslak'ta gelişmeye başlayan geniş yerleşke içinde rektörlük yönetim binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-Edebiyat, Elektrik - Elektronik, Uçak-Uzay Fakülteleri bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren Enstitüler ise: Enerji, Fen Bilimleri, Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir. Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan Denizcilik Fakültesi, Tuzla'da 16.5 hektarlık bir alana sahiptir. İTÜ Maslak yerleşkesinde büyük bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Mustafa İnan Kütüphanesi, Kültür Sanat Birliği, Maslak Kapalı Spor Salonu, çocuk yuvası, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, halı saha gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır. Ayrıca stadyum ve İTÜ metro durağının yapımı da sürmektedir. 1940'lardan başlayarak birçok ünlü İTÜlünün kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak Maslak yerkleşkesinde yapılan yeni yurt ve lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.

  Yerleşkeler

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş yerleşkeye yayılmıştır. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir. Rektörlük ve yönetim birimleri bu yerleşkede bulunmaktadır. 247 hektarlık bir alanı kaplayan Ayazağa Yerleşkesi'nde lisans eğitimi veren İnşaat, Elektrik-Elektronik, Kimya-Metalurji, Maden, Fen-Edebiyat, Uçak ve Uzay, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülteleri bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin yürütüldüğü beş enstitüden dördü; Enerji, Fen Bilimleri, Avrasya ve Yer Bilimleri, Bilişim Enstitüleri de Ayazağa Kampüsü'nde bulunmaktadır. Maslak yerleşkesi sosyal binalar olarak da zengindir. 75. Yıl Öğrenci Merkezi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, kapalı spor salonu, bilgi işlem merkezi, İTÜ Mezunlar Deneği, kapalı yüzme havuzu, gölet, öğrenci yurtları, lojmanlar, halı saha, tenis kortları da bu yerleşkededir. Stadyum, öğrenci evi, çarşı gibi binaların yapımı da sürmektedir.


  Maslak yerleşkesindeki gölet


  Ayrıca Maslak yerleşkesinde Triga Mark-II nükleer reaktörü, ilk 500'deki Türkiye'nin tek süper bilgisayarı ve Arı Teknokent de bulunmaktadır.
  Kent merkezinde bulunan üç yerleşkesi: Gümüşsuyu, Taşkışla ve Maçka yerleşkeleridir. Bu yerleşkeler birbirine çok yakın olup, aynı zamanda İstanbul'un merkezinde sayılırlar. Gümüşsuyu Kampüsü'nde Makine Fakültesi kentiçi yerleşkesine hizmet veren Spor Salonu ve açık hava spor alanları bulunmaktadır.


  Maçka'daki yabancı diller yüksekokulu


  Taşkışla Yerleşkesi'nde Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümü, Sürekli Eğitim Merkezi bulunmaktadır. İTÜ Geliştirme Vakfı ile rektörlüğün kentiçi ofisleri de bu yerleşkede bulunmaktadır.
  Maçka Yerleşkesi'nde İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Dil ve İnkılap Tarihi Bölümü, Türk Müziği Konservatuarı, İTÜ Vakfı büroları ve İTÜ Sosyal Tesisleri bulunmaktadır.
  16.5 hektarlık alana sahip Tuzla Yerleşkesi Anadolu yakasındaki tek yerleşke olup burada modern ekipmanlarla donatılmış eğitim havuzu ile Denizcilik Fakültesi bulunmaktadır.

  Mimari

  İTÜ'nün kent merkezi yerleşkelerindeki binalar Osmanlı zamanında kalma olduğu için tarihin izleri burada görülebilir. Örneğin Taşkışla yerleşkesi binası yeni rönesans üslubunda yapılmış bir Osmanlı kışlasıdır. Dikdörtgen planlı, ortası avlulu, iki katlı bir binadır.
  Maçka yerleşkesindeki tarihi binalar ise Osmanlı zamanında silahhane olarak kullanılırken daha sonra İTÜ'ye Gümüşsuyu'na ek olarak devredilmiştir.
  Maslak yerleşkesi 1970'lerden itibaren gelişmeye başladığı için buradaki binalar ise daha çok modern görünümlü cam binalardan oluşmakta ve geniş bir yeşil alana sahiptir.

  İTÜ'de Yaşam ve Kültür


  Süleyman Demirel Kültür Merkezi


  İTÜ Maslak, Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka ve Tuzla yerleşkelerinde geniş bir alana yayılmış Türkiye'nin öğrenci başına düşen metrekare alan olarak en geniş kapalı alanına sahip üniversitesidir. İTÜ yerleşkelerinde öğrenciler, istediği sosyal etkinliği yapabilir. Öğrenci ve personelin yemek gereksinimi her fakültede bulunan yeme-içme yerlerinde ve yemekhanelerde karşılanmaktadır.Sağlık sorunları için ise Maslak ve Maçka yerleşkelerinde bulunan medikososyal merkezleri mesai saatleri içinde tüm üniversiteye hizmet vermektedir.İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin barınma gereksinimleri geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanan ve yerleşke içerisinde çeşitli bölgelerde bulunan yurtlar ile giderilmektedir. Spor yapmanın ve spor etkinliklerinin bir gelenek olduğu İTÜ'de basketboldan tenise, badmintondan amerikan futboluna kadar çok çeşitli sporlar yapılabilir.

  Etkinlikler

  ve değişik kulüplerin çıkardığı dergiler( İTÜ'de Kültür Sanat Birliği'ne bağlı birçok öğrenci kulübü yer almaktadır. İTÜ'ye gelen her öğrenci birden fazla kulübe birden üye olarak etkinliklerde yer almakta ve sosyal bir üniversite hayatı sürmektedir. Bu kulüplerde öğrenciler son yıllarda robot yarışması İTÜRO ve Projekent gibi büyük organizasyonlara da imza atmışlardır. Buna ek olarak öğrencileri çıkarttığı Arıyorum gazetesi, İTÜ RadyosuUzgörü (Dergi), Maçka dergisi gibi) İTÜlüler arasında bir birliktelik ortamı yaratmaktadır. Yine yıl içinde sinema kulübünün açık hava film gösterimi, dans kulübünün dans festivali de önemli etkinlikler arasındadır. Yıl sonunda ise şenlikte öğrenciler bütün yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmaktadırlar.
  Öğrenci kulüplerinden ayrı olarak, İTÜlü öğrenciler bir takım oluşturup Türkiye ve Dünya çapında yarışmalara da girmekte ve büyük başarılar elde etmektedir. Örneğin Arıba güneş arabaları TÜBİTAK Formula G 2006 yarışmasında 1. ve 2., Nusrat güneş teknesi uluslararası güneş tekneleri yarışında Dünya 3.'lüğü ve 6 dalda ödül kazanmıştır. Ayrıca İTÜlü öğrenciler Imagine Cup yarışmasına katılmakta, Hydrobee hidrojenli aracını oluşturmaktadır.

  Spor

  şampiyon olmuş İTÜ basketbol takımı şu an 2. ligde mücadele etmekte ve karşılaşmalarını Maslak yerleşkesindeki 1930'da Gümüşsuyu yerleşkesindeki voleybol sahası İTÜ'deki ilk spor alanı olmuştur. Daha sonra açılan Gümüşsuyu spor salonu ise 1970'lere kadar Türkiye'nin 2. büyük spor salonu olmuştur. Şimdilerde İTÜlü öğrencilerin spor olanakları arasında tenis kortları, halı sahalar, sağlıklı yaşam merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Daha önce 5 kez basketboldaAyazağa Spor Salonunda yapmaktadır. İTÜ basketbol takımı Türk basketboluna önemli isimler de kazandırmıştır. Bunlardan bazıları: Kemal Erdenay, Harun Erdenay, Levent Topsakal ve Erman Kunter'dir. Her yıl düzenlenen rektörlük kupası futbol karşılaşmaları da fakülteler arasında bir rekabete yol açmaktadır. Ayrıca Maslak yerleşkesinde her ay yürüyüş günleri yapılmaktadır.

  Yurtlar


  İMKB Vadi yurtları


  yerleşkesindedir. İTÜ'de yurtların kapasitesi yaklaşık olarak 3000'dir. Yurtların büyük kısmı MaslakGümüşsuyu'nda da kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Maslak yerleşkesinin dört bir tarafına dağılmış yurtlar İTÜlü mühendis ve mimar adaylarına ev sahipliği yapmaktadır. Yurtların standartları yurttan yurda değişmekte ve özellikle göl manzaralı Gölet yurtlarının standartları üst düzeydedir. Erkek öğrenciler Vadi yurtları, gölet yurtları ve Gümüşsuyu erkek öğrenci yurdunda; kız öğrenciler ise Gümüşsuyu kız öğrenci yurdu, arıoğlu, gök, verda üründül, gölet, ayazağa kız öğrenci yurdunda kalabilmektedir.

  İTÜ'de Eğitim ve Araştırma

  Eğitim


  Araştırmalar


  Enstitüler

  Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 1997 yılında İTÜ bünyesinde kurulmuştur. Amacı özellikle Avrasya ve çevresinde yer bilimlerine yönelik araştırma yapmaktır.
  Bilişim Enstitüsü Bilgi teknolojileri ve bilişm alanında araştırma yapmak, teknoloji üretmek için kurulmuştur. Binası Maslak yerleşkesindedir.
  Enerji Enstitüsü 2002 yılında kurulmuştur. İçinde Yenilenemez-Konvansiyonel Enerji, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Araştırmalar ve Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalları yer almaktadır. Ayrıca Triga Mark-II nükleer reaktörü de bu enstitü ile aynı binada yer alır.
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1 Ekim 1982 tarihinde kurulmuştur. Maslak yerleşkesinde yer alır.
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Taşkışla yerleşkesinde yer alır. 1982 yılında kurulmuştur. Zaman içinde müzik ile ilgili birçok dal da enstitüye eklenmiştir.

  Uluslararası Durum
  • İTÜ Denizcilik Fakültesi
   • Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
   • Güverte
  • İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
   • İTÜ Bilgisayar Mühendisliği
   • Elektrik Mühendisliği
   • Kontrol Mühendisliği
   • Elektronik Mühendisliği
   • Telekomünikasyon Mühendisliği
  • İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi
   • Matematik Mühendisliği
   • Fizik Mühendisliği
   • Kimya
   • Moleküler Biyoloji ve Genetik
   • Mühendislik Bilimleri
   • İnsan ve Toplum Bilimleri
  • İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
   • Gemi İnşaatı Mühendisliği
   • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
  • İTÜ İnşaat Fakültesi
   • İnşaat Mühendisliği
   • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
   • Çevre Mühendisliği
  • İTÜ İşletme Fakültesi
   • Endüstri Mühendisliği
   • İşletme Mühendisliği
  • İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi
   • Kimya Mühendisliği
   • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
   • Gıda Mühendisliği
  • İTÜ Maden Fakültesi
   • Maden Mühendisliği
   • Jeoloji Mühendisliği
   • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
   • Jeofizik Mühendisliği
   • Cevher Hazırlama Mühendisliği]
  • İTÜ Makina Fakültesi
   • Makina Mühendisliği
   • İmalat Mühendisliği
  • İTÜ Mimarlık Fakültesi
   • Mimarlık
   • Şehir ve Bölge Planlama
   • Endüstri Ürünleri Tasarımı
   • İç Mimarlık
   • Peyzaj Mimarlığı
  • İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
   • Tekstil Mühendisliği
   • Moda Tasarımı
   • Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
  • İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
   • Uçak Mühendisliği
   • Uzay Mühendisliği
   • Meteoroloji Mühendisliği
  • İTÜ ve State University of New York (SUNY) Uluslararası Ortak Lisans Programları
   • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • alıntıdır  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Cevap: İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında

  GENEL BİLGİ

  2002-2003 Akademik yılında eğitime başlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde İç Mimarlık Bölümü kurulmuştur. Önerilen lisans programı, iç mimar adayına, yaşam kalitesini geliştirecek, üretkenliği arttıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekan tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiş; bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon anabilim dallarından bilgi aktarımının interaktif bir ortamda eşgüdümlü olması uygun görülmüştür. Günümüz koşulları, hızla değişen eğitim amaçları ve araçları göz önüne alınarak hazırlanan lisans programı, bu amaçların ve araçların ötesine geçebilecek bilimsel, teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları gerçeğe/meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde verilecek iç mimarlık eğitiminde ilk üç yarıyıl, çift anadal programına ve yatay geçişe olanak sağlamak üzere Mimarlık Fakültesi'nin diğer bölümleri ile ortak yürütülecektir.

  Ic Mimarlik Egitimi
  İstanbul teknik Üniversitesi bünyesinde verilecek iç mimarlık eğitiminde ilk üç yarıyıl, çift anadal programına ve yatay geçişe olanak sağlamak üzere Mimarlık Fakültesi' nin diğer bölümleri ile ortak yürütülecektir. Tüm dersleri en az (BB=3.00) başarı ortalaması ile tamamlamış öğrenciler, bölümlerde açılacak kontenjanlara bağlı olarak 3. Yarıyılın başından itibaren `Çift Anadal Programı` / ÇAP yaparak iki diploma sahibi olabilirler. İstanbul Teknik Üniversiresi ayrıca bir lisans programından diğer bir lisans programına geçiş yapma olanağı sağlamaktadır. Öğrenciler başarılı oldukları takdirde istedikleri programa, kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Dördüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler, iç mimarlık stüdyosunda farklı disiplinlerde uzman kişilerin biraraya gelerek tüm ic mimarlık sorunlarının tartışıldığı interaktif bir ortamda ders yapacaklardır. Geleneksel eğitim araclarının - ahşap, metal ve modelaj atölyelerinde çeşitli modelleme tekniklerinin yanısıra bilgisayar teknolojisinin sağladığı tüm olanakları - mekan simülasyonları ile ileri anlatım tekniklerini - kullanma becerileri de kazandırılacaktır.

  Ic Mimarlik Meslek Pratigi
  İç Mimarlık bölümü görsel, işlevsel, yapısal, teknik ve ekonomik unsurları göz önünde tutarak her ölçekteki iç mekanları tasarlayan meslek adamları yetiştirir. Mimarlık Fakültesi bünyesindeki iç mimarlık programını tamamlayanlar 'İç Mimar' ünvanını alırlar. İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olanlar, mevcut binaların iç mekan yenileme projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında veya yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlenmesinde etkin rol alırlar. Kamu ve özel sektörde veya serbest olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. İTÜ Mimarlık Fakültesi eğitim geleneği çerçevesinde, tasarımın teknik ve sanatsal dayanaklarını birleştirerek; öğrencilerin, çağdaş tasarım anlayışlarına uygun iç mekan çözümlemelerini üretebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitim süreci, öğrencilerin, iç tasarımdaki teorik bilgi ve deneyimlerini, iç mimarlık uygulama alanları ile bütünleştirerek, hızlı ve pratik tasarım çözümlerini üretme ve geliştirme yetisine sahip, duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktadır.
  Puan Türü: ÖSS Sayısal
  Kontenjan: 24
  Öğrenci Sayısı: 24
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 3. #3
  Mavi Admin

  Cevap: İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında

  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.01.11, 03:00
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.10, 02:02
 3. Orta doĞu teknİk Ünİversİtesİ Hakkında
  By Sword_of_HeLL in forum Üniversitelerimizi Tanıyalım
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.02.09, 11:31
 4. Yildiz teknİk Ünİversİtesİ Hakkında
  By Sword_of_HeLL in forum Üniversitelerimizi Tanıyalım
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.09, 20:13
 5. İstanbul teknİk Ünİversİtesİ Hakkında
  By Sword_of_HeLL in forum Üniversitelerimizi Tanıyalım
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.09, 19:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.